Avataři bohů (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Avataři bohů

Pán Jeskyně:

Khanemis

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Nekonečné planiny, jimž vévodí ohromná příkrá hora stoupající až do nebes, sídlo bohů. Po zemi se plouží lidé na úsvitu civilizace. A mezi nimi kráčejí služebníci bohů. Jejich kroky ovlivní svět...

Klíčová slova:

avataři bozi

Jaké hráče:

S hráči jsem dopředu domluven.

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Svět Nemá své jméno. Člověku známý svět tvoří především široké stepní pláně sdružené kolem ohromné, téměř úplně kolmo stoupající hory, která mizí vysoko v oblacích, kde mají sídlit bozi. Svět je osídlený několika většími kmeny a bezpočtem malých nomádských skupin. Existuje zde jediné velké civilizované město (které má zhruba 5000 obyvatel), staré něco málo přes sto let. Jmenuje se Čchaka (doslova město), obývá ho národ jménem Čchaka Na (lidé z města). Jeho vzestup je přikládaný vlivu jednoho z bohů - Svuhve. Město je mu zasvěcené, ale vítá i ostatní božstva a všem dává prostor k uctívání v chrámové čtvrti. Snaží se totiž o vytvoření jednotného panteonu pod vládou právě Svuhve. Ne všichni jeho přední roli přijímají, ale většina se v městě nějak angažuje. Není zde zastoupené pouze božstvo Kla Žva, které přímo konkuruje mocí Svuhve a snaží se v poslední době pozvednout svůj vyvolený kmen natolik, aby se stal další velkou civilizací. V poslední dekádě si osvojili své vlastní písmo a nyní se začínají pozvolna usazovat pod vedením avatara Kla Žvy. Magie Magií může vládnout ten, kdo je na ni citlivý. Někdo se tak narodí, někdo ne. Naučit se dodatečně nedá, i když bozi mohou někomu darovat citlivost na magii, pokud se tak rozhodnou. Město (Čchaka) Město vzniklo usazením Svuhveho vyvoleného kmene před zhruba sto lety. Kmen byl tou dobou už poměrně lidnatý a tak bylo jeho opuštění kočovného života nezbytné. Ústředními postavami nového městského státu se staly právě Svuhveho šamani, jimž se dostalo vyššího postu kněžstva čerstvě zformovaného otevřeného náboženství. Stát je teokraticky založen, hlavní politickou a faktickou moc třímá v rukou duchovenstvo pod přímým vlivem Svuhve. Bývalý náčelník a jeho skupina nejhonorovanějších válečníků vytvořila sice ve Městě relativně bohatou patricijskou vrstvu, jejich skutečný vliv je však velmi limitovaný a vychází spíše z jejich majetků. Nutno dodat, že nejsou se současným stavem společnosti příliš spokojení, neodvažují se však proti kněžstvu nijak otevřeně vystupovat. Město nemá zatím žádnou formální armádu, jeho obrana funguje na systému víceméně dobrovolné domobrany (jež je právě pod vlivem patricijské vrstvy), která zajišťuje v ulicích pořádek a občas pomáhá odrážet případné útoky (těch však není mnoho, protože většina kmenů se obává moci Svuhve). V posledních letech přestává domobrana stačit a ve Městě se tak začíná šířit větší kriminalita. Ekonomika Čchaky je postavena především na pokročilém zemědělství, které dovoluje kultivovat a pěstovat i plodiny, které jsou jinak ve stepích pro ostatní kmeny velmi vzácné. Pro Město je rovněž důležitá povrchová těžba kovů a získávání stavebního kamene z lomů. Kvůli omezeným zdrojům v poslední době založili několik menších kolonií, odkud dovážejí materiál. Mnoho pracovní sily je tvořeno otroky. Otroctví je ve Městě běžnou záležitostí a to jak ve formě vynucené, tak dobrovolné dlužní služby. Nejvíce otroků získávají většinou najímáním jiných kmenů, které jim získávají otroky od svých protivníků. Občas pořádá domobrana i vlastní výboje. Bozi (toto není úplný výčet) Svuhve – Jeden z nejmocnějších bohů tohoto světa. Je bohem slunce, jara, ambicí a manželství. Při své manifestaci vystupuje jako lidská silueta na pozadí oslňujícího proudu světla. Jeho služebníci postavili první skutečné město Čchaka a snaží se zde vytvořit velkolepou civilizaci a jednotný panteon bohů. Nemá dosud žádného velkého avatara, za to ovšem všem svým kněžím propůjčuje moc, která je staví nad obyčejné lidi. Speciálním druhem jeho kněží jsou misionáři, kteří navštěvují ostatní kmeny a snaží se je přesvědčovat, aby se stali vazaly Čchaky. Kla Žva – Velká sokyně Svuhve, jejíž faktická moc je možná ještě větší, ačkoliv ji jen málokdy naplno používá. Je bohyní magie, proměny, času a zdraví. Sama za sebe vystupuje jako pulzující duha na obloze s ženským hlasem. Za svého avatara si vybírá muže či ženu, kteří mají přirozený talent pro magii. Znásobí jejich moc na takřka božskou úroveň (díky čemuž může avatar do jisté míry měnit samotnou realitu), zároveň ale vstupuje do jejich těla a po většinu času nad nimi přebírá kontrolu. Jejím kmenem je lid, kterému ostatní národy říkají „Provazovousové (také jen Provazové)“, neboť muži mají ve zvyku splétat své vousy do dlouhých a pevných provazců, jimiž proplétají různé ozdoby (obvykle zvířecí trofeje a přírodniny), ženy dělají totéž s několika prameny svých vlasů. Gádel – Je bohem války, udatnosti, kovářů a zimy. Zjevuje se v podobě třímetrového nahého muže rozložité postavy z ledu s planoucím vousem. Svému avataru propůjčuje válečnickou moc - nadlidskou sílu, mistrovské ovládání zbraní a téměř nezranitelnost v boji. Nechává ho svobodně konat hrdinské skutky ve jménu Gádela. Nestará se o to, zda jde o dobré či špatné skutky, hlavní je, aby při nich byla prokázána udatnost a velkolepost válečníka. Nemá pod svou ochranou žádný kmen, je bohem všech, kteří ho potřebují, přesto na jeho oslavu vzniklo několik kultů a válečnických řádů. Medebe – Božstvo tajemství, proroctví, lsti a porodů. K lidem promlouvá skrze jejich sny či halucinace, nikdy se nezjevuje v konkrétní podobě, vystupuje pouze jako změť šeptavých hlasů. Jde o božstvo, kterému málokdo věří, ale když ho potřebují, tak ho uctívají se vší vážeností. Jeho vyvolený služebník je zároveň nejvyšším veleknězem (jeho duchovenstvo je jinak spíše volným sdružením šamanů, kněžích a čarodějnic starajících se o lokální uctívání Medebe). Služebník je obdařený velkým vhledem do věcí minulých, přítomných i budoucích. Neví vždy vše, ale pokud je na světě nějaký smrtelník, který by mohl na něco najít otázku, pak je to on. Silano – Menší bůh lovu a odvahy. Téměř nic se o něm neví. Svůj vliv začal získávat až před několika lety, když do Čchaky přišel jeho velekněz, avatar, a začal kázat o svém božstvu. Nyní je kolem Silana utvořen menší dogmatický kult, který se šíří skrze poměrně agresivní nabírání dalších členů. Pochopitelně díky tomu není kult příliš oblíben, zatím proti němu ale ještě nikdo nezačal otevřeně bojovat (částečně také díky politice otevřenosti vůči všem božstvům). Silano komunikuje pouze skrze svého avatara. Zápisky ze hry z pohledu tajemné Laimëlé
Hráči: (4/4) Akasha, Miar, samovrah, Tinamar

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1 2 3 4 ... 6 ⇒|

Avaera - 16. srpna 2017 08:37
Avaera

//

Avaera - 25. července 2017 10:44
Avaera

//

Zanzir - 4. července 2017 08:41
Zanzir

"Co dokážu nebo ne, není tvoje věc, dokud se nerozhodnu jinak," odsekl podrážděně Zanzir nezvyklý na to, že se někdo opovažuje protivit jeho vůli.

Jelikož měl pocit, že má poslední slovo a celá věc je uzavřená, rozhodl se věnovat se záležitosti, které přikládal skutečný význam:

"Chápu, že jsi zvyklý cokoliv řešit nasekáním na kaši, ale ne vždy to ve skutečnosti stačí. Zvlášť když to má co dočinění s božskými posluhovači. Netvrď pak, že jsem tě nevaroval..."

Avaera - 29. května 2017 14:16
Avaera

//Jááá bych řekla, že to tu brzdí Miar

Laimëlé - 7. května 2017 23:42
Laimëlé

Laimëlé zachovala kamennou tvář. Jestli dosud měla tendenci Avaeru vnímat jako dalšího z mnoha nadržených chvástalů s velkým mečem a malým... eh, zkrátka, nyní byla nucena svůj postoj k němu zásadně přehodnotit.
Dřímalo v ní však rozhořčení nad zbytečnou smrtí tolika osob, zejména pak neznámého mága, který musel být očividně spřízněný s bohy, vzhledem k té skleněné galerii před nimi. Tohle jim nejspíš přinese další zbytečné obtíže a ohrožení.
Pohlédla na seškvařenou ránu na Avaerově noze a znechuceně odvrátila zrak. Počká si, jestli mu spadne hladina adrenalinu natolik, aby si uvědomil bolest.

Avaera - 4. května 2017 12:53
Avaera

//

Avaera - 12. dubna 2017 21:36
Avaera

//

Avaera - 22. března 2017 13:04
Avaera

Avaera prohledal zbytky kněze a aniž by ukázal co, pár předmětů změnilo majitele. Nastrkal si ukořistěné věci do kapes.

Pomalým krokem došel k Zanzirovi a podmračeně mu pohlédl do očí. "Máš pocit, že bude eště dělat problém? Já teda ne!" odfrkl si a založil si ruce na prsou. Jak rád by po něm skočil a rozsápal ho úplně stejně. "Nebo sou snad tvoje síly do tý tvý bohyně tak malý, že to nedokážeš?" do hlasu se mu vkradl náznak výsměchu.

Pán Jeskyně - 20. března 2017 19:42
Pán jeskyně Khanemis

//echm echm, kde to vázne?

Zanzir - 27. února 2017 12:43
Zanzir

Zanzir se zájmem sledoval vývoj souboje, a i když by si nedovolil Avaeru podceňovat, nebyl by si na něj v souboji se Svuhveho poskokem vsadil se skálopevnou jistotou. Sebejistý Avaera sice nezklamal, přesto se Zanzir netvářil zrovna spokojeně.

"Ti tví pohůnci to takhle ještě chvíli vydrží," prohlásil Zanzir tónem, který nasvědčoval tomu, že od takového psa příkazy nepřijímá, "spíš by mohl být problém tenhleten..."

Mladík ukázal prstem na zuboženou hromádku masa, která bývala Svuhveho knězem.

Avaera - 20. února 2017 10:21
Avaera

Po masakru svěsil ruku se zakrváceným mečem podél těla a na rtech se mu objevil další exatický a zákeřný úsměv. Otočil se na své prozatimní spolubojovníky a v očích mu zlověstně jiskřilo. Špičkou boty kopl do blízkého domobrance a pak se k němu sehnul, aby mu prošacoval kapsy. Válečná kořist je válečná kořist. Se zvědavostí prošacoval i zbytky Svuhveho kněze.

Když se nabažil, důkladně o knězův háv očistil svou zbraň a uklidil ji na místo. Nakráčel pak sebejistě k Zanzirovi a ukázal na skleněné sochy: "Voživ je, nebo na to nemáš dost sil?"

Zpříma mu hleděl do očí, na rtech se mu stále vlnil ten lehce psychopatický úsměv.

Pán Jeskyně - 19. února 2017 21:26
Pán jeskyně Khanemis

Bojovníci Domobrany jsou viditelně velmi zkušení, takticky se snaží Avaeru obklíčit a využít načasovaného útoku z několika stran. Bohužel pro ně čelí až příliš zručnému protivníkovi s nadlidskými schopnostmi a pekelně vysokým obsahem adrenalinu v krvi.
Avaera se mrštně vyhne prvnímu úderu, přičemž letmým pohybem čepele vykuchá útočníka. To rozhodí rytmus ostatních bojovníků natolik, že o pár okamžiků později kolem Avaery leží či klečí celkem pět těl v různých fázích umírání.

Po shlédnutí toho masakru se i těch několik posledních obránců rozhodlo dát na útěk, či v horším případě se pokusili vzdát. Poslednímu z nich Nael rozpůlí hlavu sekerou a zakončí to vydatným plivnutím do míst, odkud se valí rozmašírovaná mozková hmota. Celkově vzato nabízí nyní místní scenérie vskutku svébytný pohled. Částečně doutnající ruiny hospody obklopuje prapodivná galerie skleněných soch v různých stádiích rozpadu a zohyzděné mrtvoly. Pastva pro otrlé oko.

Jak se zdá, situaci máte alespoň nyní pevně pod kontrolou.

Avaera - 13. února 2017 15:41
Avaera

Adrenalin z lítého boje udělal svoje. Nevnímal pach škvařící se kůže a masa. Touha vytřískat z něj život ve jménu Gádela byla silnější. Navíc zaútočil na jeho rytíře. JEHO rytíře! Povzbudivě během drtivých ran zařval a přestal rozmašírovávat knězův obličej až notnou chvíli po tom, co z něj život vyprchal nadobro a Avaerovy rány dopadaly do povážlivě měkkého terče.

S těžkým oddechováním se postavil, ve tváři a očích výraz rozlícené šelmy, která je právě na lovu a v nejlepším. Jen díky jeho extatickému stavu si stále neuvědomoval nehezké zranění na nohou.

Narovnal se v zádech a pohlédl na blížící se skupinku. Vycenil výhružně zpoza fousů zuby a sejmul ze zad svou zakrvácenou rukou svůj meč. "Ve jménu Gádela, vy svuhvácká špíno!" zařval na ně posměšně a vykročil směrem k nim, aniž by věnoval svým společníkům sebemenší pohled.

Pán Jeskyně - 1. února 2017 20:46
Pán jeskyně Khanemis

Kněz se tak tak otočil, aby spatřil rozlíceného válečníka, který se na něj řítil s ladností zemětřesení, ale nebylo mu to nic platné. Starý muž pod Avaerovou vahou bezmocně klesl a brzy byl v jeho sevření. Přesto se jeho ruce opět rozžaly oslnivým světlem, které pálilo a škvařilo maso na nohou jeho soka. Ten ovšem neustoupil ani o píď. Místo toho knězi uštědřoval jednu drtivou ránu za druhou. Jeho světlo tak postupně vyhaslo stejně jako jeho život, a na místě tváře ctihodného starce zůstala jen krvavá kaše otevřených ran a trčících úlomků kostí.

Náhlá změna situace obranu Kolonie zaskočí, někteří přestávají bojovat a pomalu se vytrácí na ústup. Část zůstává a snaží se dorazit poslední zbytky rytířů. Najde se ale i několik odvážlivců, kteří se v sevřeném šiku vydávají naproti Avaerovi s jasným záměrem pomstít kněze.

Avaera - 27. ledna 2017 10:24
Avaera

Avaera cítil polevení pout a dočasnou ztrátu zájmu kněze. Věděl, že teď je jeho jedinečná šance zakročit. Proud světla ho na moment oslepil, musel zavřít oči. Ale ani to mu nezabránilo se v poutech dál vrtět. V jeho žilách už naplno koloval adrenalin a touha vybít si všechnu frustraci. Cíl byl naprosto jasný.

Sotva otevřel oči znovu a uviděl tu spoušť mezi svými, teď už zřejmě neživými, vznítilo to v něm jen další dávku zloby. A jakmile pouta povolila, se zařváním se vrhnul na kněze.

Zkusil po něm skočit celou svou vahou a srazit ho k zemi. V ideálním případě mu zakleknout ruce, nebo alespoň jednu a bez rozmyslu ho třískat pěstí do obličeje.

Pán Jeskyně - 22. ledna 2017 10:15
Pán jeskyně Khanemis

Kněz napřáhne ruce, z nichž vytryskne oslepující proud světla, který obsáhne dobrou polovinu bojiště. Tu polovinu, kde se nachází většina Avaerových mužů. Když se rozptýlí, zůstanou na místě jen skleněné sochy mužů v zápalu boje. Mezi nimi se nachází i několik místních, převahu ovšem tvoří rytíři. Je to svým způsobem fascinující pohled, dokonalá umělecká díla, v jejichž komplikovaných tvarech se odráží světlo do všech stran, v milionech odlescích. Co na tom, že to ještě před momentem byli lidé.

Všichni zbývající bojovníci na chvíli ztuhnou, ale netrvá to dlouho, neboť starý známý Nael (jenž s velkým štěstím těsně unikl světlu) poklepe na jednu ze mála soch domobrany, která se vzápětí zřítí a roztříští na kousíčky. A boj propukne znovu. Tentokrát ale v těžké převaze místních.

Kněz se akorát otáčí zpátky ke svému konverzačnímu partneru, když Avaerova pouta zcela zmizí a jeho tělo, napnuté k prasknutí, je opět zcela volné.

Avaera - 9. ledna 2017 20:09
Avaera

//

Laimëlé - 18. prosince 2016 03:21
Laimëlé

Když se strhla potyčka mezi domobranou a Avaerovou suitou, Laimëlé na moment znervózněla. Záhy ale ucítila přesun energie, který kopíroval zaměření pozornosti cizího mága na nadržené mladíky. Mlčky si tuto skutečnost uložila do paměti a vyčkávala událostí příštích.

Avaera - 15. prosince 2016 08:59
Avaera

Avaera stále tlachal a tlachal, zatímco napínal svaly a snažil se z pout vyprostit. Fakt, že cítil, jak pouta slábnou, ho v jeho snažení o to víc povzbuzoval. Na okamžik přestal mluvit až ve chvíli, kdy zaregistroval hluk za sebou.

Zaujatě se podíval na své rytíře dobra a vida Naela, jak švihl kamenem po někom z domobrany, se pobaveně zašklebil. Hehe, za todleto ho budu muset pochválit. Uvědomil si potěšeně v duchu.

Když zjistil, že šartávka, která se právě ve velkém strhla, upoutala knězovu pozornost, začal sebou Avaera šít o to víc. Cítil totiž jak pouta slábnou ještě víc. Musel toho využít.

Jen co to povolí ještě víc, skočím ti po krku ty kouzelnickej bastarde, uškrtím tě vlastníma rukama. Sliboval si v duchu.

Avaera - 14. prosince 2016 09:21
Avaera

//

1 2 3 4 ... 6 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Buri's blog