Ledový jeřáb (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Ledový jeřáb

Pán Jeskyně:

Bukva

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Ledový jeřáb byl ukraden! Artefakt, který po staletí držel celou říši Ti pohromadě zmizel během velikého turnaje. Vy, stateční bojovníci jste pověřeni jeho navrácením. Osud celé Říše leží ve vašich rukou! Nebo snad ne? Rozhodnete se obrátit zády ke své povinnosti? Nebo snad využijete tohoto úkolu k osobnímu obohacení?
Vaše cesta plná úskoků, intrik, zrady a překvapení právě začíná.

Klíčová slova:

Japonsko, Čína, kung-fu, politika

Jaké hráče:

Někoho, kdo bude schopný reagovat minimálně jednou za týden, bude ovládat základy gramatiky (v lepším případě bude poutavě psát) a nebude se bát nechat svoji postavu zemřít. Také musím upozornit, že se nejedná o žádná anime, takže bych prosil hráče uvědomnělé při tvorbě postavy.

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Říše Ti byla založena, když Nefritový císař sestoupil z Nebes a přinesl na zem Ledového jeřába, který spojil do té doby roztroušené ostrůvky. Vládl jí ve zlatém věku, který trval tisíce let. Avšak krátce po jeho odchodu zpátky na Nebesa vtrhli do říše Nájezdníci z pustin na jihu, říši vyplenili a na několik století se stali jejími vládci. Císař, který už dál nemohl z Nebes sledovat utrpení svého lidu, ještě jednou sestoupil na zem a pomocí Ledového jeřába oddělil říši od Pustin velikou Puklinou, aby tak navždy Nájezdníky zastavil. Od jeho odchodu na Nebesa vládne říši nesmrtelný mudrc Wang Hao společně s několika Oblačnými ministry. Wang Hao a ministři jsou podřízeni Nebeskému úřadu, který vykonává dohled jak nad smrtelníky, tak nesmrtelnými a bohy. Každý v Nebeském úřadu má svůj úkol a účel, ale pokud se někdo z jeho vlivu vymaní, většinou se z něj stává bloudící duch nebo démon, který pak škodí smrtelníkům. Podnebesí neboli země smrtelníků je sice podřízena Nefritovému císaři, avšak vláda v těchto časech už funguje nezávisle na něm. Země je rozdělena na léna, kterým vcelku nezávisle vládnou lenní pánové, ti jsou však podřízeni vůli Wang Haa a ministrů. Prostředníka mezi nimi vykonává tzv. Nejvyšší sekretář, který je de facto vládcem celé říše, protože se stalo praxí, že nesmrtelní pouze schvalují jeho rozhodnutí. O funkci nejvyššího sekretáře je tím pádem veliký zájem a není neobvyklé, že o ni lenní páni svádí kruté boje jak na poli bitevním, tak politickém. Prostý lid říše Ti žije v klidu a míru, ze kterého je vyrušen pouze občasnými šarvátkami o moc panstva. Ve velkých městech jako například v Čon Čchinu se lidé podle svých profesí sdružují do cechů. Na venkově, zejména v oblasti Delty pracuje mnoho lidí na farmách. Jedním z nejjistějších způsobů, jak si může mladík zajistit budoucnost je vstup do císařské armády. Jelikož panuje období míru a císařská vojska do soubojů mezi šlechtou příliš nezasahují, jedná se o velmi klidné povolání, občas zpestřené nájezdy banditů. Mnoho mladíků také v raném věku vstupuje do kláštera, kde získají vzdělání a později se vydávají zpět do rodných vesnic, aby zde působili jako učitelé, doktoři apod. Ačkoliv v horách na severu existuje několik klášterů, kde cvičí bojoví mniši, v okolí Císařského města jsou skutečně velice vzácní a lze je potkat hlavně v době konání turnaje. Ženy se ve společnosti netěší takové vážnosti jako muži a mnohé dveře jsou jim zavřeny, urozeným ženám je však dovoleno nosit zbraň a bojovat. Tuto možnost však využívá jen málo žen a častěji zůstávají doma, kde se starají o domácnost. Stejně tak existují i ženské kláštery a ženy, které je opustí často vykonávají stejné činnosti jako jejich mužské protějšky. Vzhledem k rozlehlosti říše je její náboženský život vskutku rozmanitý. Oficiálním náboženstvím říše Ti je učení nesmrtelného Wan Li, které velice připomíná směsici konfucianismu a taoismu. Se vzrůstající vzdáleností od hlavního města se však rozličnost náboženství zvyšuje a zahrnuje vše, od obdoby buddhismu až po šamanismus a uctívání přírodních živlů. Významná místa v našem příběhu Hlavní město- postaveno Nefritovým císařem v dobách kdy vládl na zemi. V jeho centru leží císařský palác, který je přesnou kopií paláce na Nebesích. Ve městě sídlí nejdůležitější instituce říše a většina lidí sem přichází s vidinou zlepšení svého společenského postavení. Nachází se zde i císařská aréna, ve které bojovníci ze všech koutů říše každých tisíc let svádějí boj o elixír nesmrtelnosti Čon Čchin- město v oblasti Zlatého jihu je důležitým obchodním uzlem říše. Nejvýznamnějším obchodním rodem je rod Čchin, po kterém město nese své jméno. Puklina- obrovská propast, která se táhne po celé jižní straně říše a chrání ji tak před útokem Nájezdníků. Hory pěti prvků- pradávné hory, ve kterých sídlí mnoho bohů a nesmrtelných, říká se, že právě tady je brána do říše mrtvých. Jak vyplnit přihlášku: Jméno- snad netřeba vysvětlovat Atributy- sem přijdou povahové vlastnosti postavy, prosil bych vyváženost mezi dobrými a špatnými (a od každého aspoň 2) Kouzla a schopnosti- nic Inventář- pouze vámi vybraná zbraň a 50 zlatých Popis- nemusí být nic, pokud chcete, můžete popsat, jak postava vypadá Životopis- proč se postava přihlásila do turnaje, něco málo o jejím životě před turnajem Povolání: Voják- obyčejný pěšák lenního pána nebo žoldák Bojovník- nejlepší student bojových umění v jedné z mnoha škol v říši Učenec- zaprášený filosof nebo venkovský učitel či úředník Mnich- potulný žebravý mnich nebo bojový mnich Lupič- bandita, hrdlořez, zlodějíček Pohlaví: Muži můžou vykonávat všechna povolání. Ženy nemůžou být Učenci a Mnichy. Co se týče postavení žen v Říši, jejich zapojení do veřejného života je běžné, i když většina zůstává v domácnostech, proto je na ty, které se rozhodnou vstoupit do světa mužů pohlíženo s mírným despektem. Povolání zbraň neovlivňuje, berte co je libo A všichni prosím ikonu!
Hráči: (1/3) Mumie z Týmu

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

V jeskyni nejsou žádné veřejně přístupné příspěvky.


↑ navigace

Záložková navigace

Buri's blog