Vyhaslá magie (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Vyhaslá magie

Pán Jeskyně:

Warlatord

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Časy hojnosti dávno minuly. Orby vyhasly. Katedrály a vysoké věže mágů se postupně bortí a mění v prach. Kdysi kouzly pěstěné vinice, pole a sady už nesou jen znetvořené nebo zkažené plody. Lidstvo znovu musí nacházet nové cesty k zapomenutým řemeslům, zatímco dědí jen prázdné sýpky. Svět pomalu zamrzá a lidé umírají.

Klíčová slova:

krev, erotika, cynismus, magie, apokalypsa, smrt, fantasy

Jaké hráče:

domluveno

Nástěnka:Zobrazit/skrýt NástěnkuOBECNÉ INFORMACE:Kewir-Hedum: dnes nazývané pouze Hedum, hlavní město knížectví (Davven). Po "Vyhasnutí" magie chátrá a vylidňuje se. V dobách svého vrcholu zde žilo na sto tisíc lidí. Nyní sotva třetina soustřeďující se kolem jižní brány, odkud je blíže k polím a pastvinám. Severní čtvrti jsou městem duchů a po setmění se do nich neodváží ani ozbrojená stráž. Davven - knížectví vázané králi Tennského spektra. Země plná lesů, luk, polí, řek a mírných hor. Knížectví vládne kníže, jehož moc je omezena králem jmenovanou radou. Platidlem je renuán (černá mince), lidově přezdívaný mour. Renuán se dělí na sto štěpků - plíšků s puncem. Víra a náboženství: dlouhá léta lidé uctívali pouze magii. V současnosti si lidé obrací se svou vírou k přírodě, aby byla plodná. Žádná významná církev v celém království neexistuje. Daně: pevně daná taxa. Zemědělci, statkáři, obchodníci s potravinami a kdokoliv jiný úředně vedený jako podnikatel s potravinami smí platit daně v naturáliích. Zákony: zákaz vraždění občanů a zvířat, krádeže, ničení půdy atd. Každý "občan" má své doklady s úřední pečetí. Tento člověk je povinen platit daně. V dokladech je uvedena identita, majetek, povolání, rodina a podobně. Ten, kdo nemá doklady, není "občanem" a nemá nárok na úřední ochranu. Lidé bez těchto dokladů se často stávají otroky a zločiny na nich spáchané bývají přehlíženy. Tennské spektrum je království složené z několika knížectví ležících vedle sebe tak, že na mapě připomínají zdánlivě duhu, jelikož každé knížectví má svou heraldiku a barvu. Tak vznikl název, když bylo devět knížectví sjednoceno válkou a vedeno jedním králem. Válka skončila, království přetrvalo. Přestože král je mocensky nejvyšší, politická a výkonná moc je delegována na samostatná knížectví s vlastní samosprávou a legislativou. Král nevládne sám žádnému knížectví, přestože žije v knížectví Gerottova stráž, na což jsou gerottoňané náležitě pyšní. Jednotlivá knížectví dle mapy: 1. Horní hroty 2. Karadská vrchovina 3. Dolní hroty 4. Uzelský Batalon 5. Kupenice 6. Davven 7. Gerottova stráž 8. Maleživa 9. Palota Významní lidé znající minulost Ali 1. Soudce - Huro Nentel - MRTEV 2. Asistent člena knížecí rady -Tulsnat Smeir 3. Bankéř -Ullinar kut'ta Gaverel 4. Obchodník s otroky - Coldeyr Chaeven Ramutý - MRTEV 5. žena nižší šlechty, manželka správce vojenského spedičního komplexu - Birora Vanneak Bílá Hierarchie titulů a hodností Král - sídlí v Gerottově stráži. Vládu jednotlivých knížectví deleguje na knížata. Má pravomoc jmenovat členy knížecí rady. Kníže (ve jméně arme, dame) - dědičný šlechtický titul. Vládne samostatnému knížectví. Jeho moc je částečně omezena radou Purte - úřednický titul - člen knížecí rady jmenovaný králem Vévoda - šlechtický dědičný titul spojený se správou rozsáhlého panství, odpovídá přímo knížeti. Hrabě - šlechtický dědičný titul spojený se správou sídla a přilehlých pozemků. Odpovídá přímo knížeti, ale je vazalem svého vévody Šerpa - rytířský titul, nejvyšší možné vojenské vyznamenání udělované knížetem nebo králem Baron (ve jméně např. Vanneak) - šlechtický titul udělovaný knížetem nebo králem, spojený většinou se správou pevnosti nebo významnější ekonomické funkce Dmuk (ve jméně např. kut'ta, ryzí) - úřednický titul udělovaný králem, knížetem nebo vévodou spojený s vykonáváním ekonomické funkce Dratýř - rytířský titul udělovaný králem, knížetem nebo vévodou


POSTAVY:Urtold arme Davven Eklestia - kníže Davvenu, přísahal na Klovutského odkaz

Belhonlor ryzí Heby - státní úřední archivář, kronikář, advokát, historik, dramatik, spisovatel a písmoznalec

Vyncis norde Riffolk - palotský vévoda

plukovník (ve výslužbě) Ludt Nodeyr dratýř - dmuk, správce tvrze Uležiště, bývalý hlavní velitel oficiálních ozbrojených složek vévodkyně Alice Mortenali Klovutské

Bryzak - zaměstnanec vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, člen kontrolní skupiny pracujících osvobozených otroků, jeden z bývalých vůdců uprchlých otroků

Líbezná Asebeth, - nejpopulárnější lidová umělkyně, přezdívaná Hedumské srdce, objekt touhy a divokých snů všech obyčejných mužů a chlapců

Mÿnwa a Dasthrael - první Lagechovi zplozenci tohoto cyklu

Ormteld ryzí Ynalo - lékař, dmuk, přísahal na Klovutského odkaz

Mašak - zaměstnanec vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, bývalý otrok

Bábi - Mašakova příbuzná

poručík Wricio Symes - velitel žoldáků ve vojenském táboře Černý Dol, voják, důstojník pravidelné armády vévodkyně Klovutské, přišel o oko v souboji s Dasthraelem

vícecechmistr Marbalb Ahoz ryzí Bedostiv - jediný přeživší z cechu mágů, jehož všichni ostatní členové zahynuli při zřícení naleziště Zřídla, bývalý druhý nejvyšší představitel cechu mágů, zástupce a bratr cechmistra

Evenon Parsefal - hlavní vinař, obchodní zástupce a distributor klovutského vína

magistra Annika Grauss - zprostředkovatelka bezpečných setkání, mistryně tajemných umění a mechaniky

Krewor - osobní strážný vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, přišel o dva prsty v souboji s Dasthraelem

plukovník Sangro Syvrška dratýř - hlavní velitel oficiálních ozbrojených složek vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, bývalý velitel její osobní stráže , přísahal na Klovutského odkaz

Halar Sablo - asistent vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, bývalý asistent Tovnana purte Klovutského, přísahal na jeho odkaz

Henrietta dame Davven Uppale - kněžna Davvenu

Ratto - knížecí pes

Alart purte Yoco - člen knížecí rady Davvenu

Pawlin A. Gerente - bankéř ve městě Kewir-Hedum, baron, přísahal na Klovutského odkaz

pal.kpt. Christofur Willmot Regnier šerpa - kapitán palácové posádky

Serf Edon Anfroy - sekretář knížete Davvenu, dmuk

baron Gidor Mott Anfroy - ředitel Zlatého fóra, bratr sekretáře knížete Davvenu

Plihek "švihák" Krejžka - po smrti Waruo Gormina a Coldeyra Chaevena Ramutého monopolní obchodník s otroky

generál Gup Feltent šerpa - nejvyšší velitel knížecí armády

vévoda Burtois flamde Bennetra - představitel Řádu čistoty,

Kvipp - majitel nevěstice Kvippův Hostinec, majitel Alisey

Bratři Kaňatové a jejich osud - Všech 8 naverbováno do Syvrškovy armády. Nejmladšímu Šnotovi je pouhých 13 let

Azúm - "Neznámý" - zabiják - princ žijící v utajení, oficiálně pohřešovaný, jediný dědic trůnu Tennského spektra - zabil Bruba, zabil Tovnana purte Klovutského, zabil soudce Huro Nentela, zabil obchodníka s otroky Coldeyra Chaevena Ramutého
LOKACE:domov vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, bývalý domov Tovnana purte Klovutského

Tábor uprchlých otroků - bývalé kasárny v opuštěné části města Kewir-Hedum

Černý Dol - vojenský tábor, bývalý důl – v podzemí nalezeno Zřídlo

Zřídlo pod táborem Černý Dol

Rovné náměstí - zde stojí budova davvenského Soudu a Zlaté fórum, jakýsi veřejný klub aristokracie, sdružující všechny šlechtice, učence, obchodníky a jiné významné osobnosti.

Knížecí palác

Kvippův Hostinec - nevěstinec, pracoviště Alisey

Tork - knížecí vojenská tvrz, slouží také jako věznice pro vyšší společenské vrstvy

Mapa
HŘBITOV:Lambin - bývalý osobní strážný vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, zabit Dasthraelem v bitvě o tábor Černý Dol

cechmistr Kochbez Latiz ryzí Bedostiv - bývalý nejvyšší představitel cechu mágů, zahynul při zřícení dolu se Zřídlem

Ražna - zabita Syvrškou - bývala vůdce uprchlých otroků, přezdívaná Zkracovačka

Magni - zabit knížetem Davvenu, pes vévodkyně Alice Mortenali Klovutské,

Waruo Gormin - otrokář, hlavní dodavatel a správce otroků Klovutského, zabit Aliseou

Tovnan purte Klovutský - člen knížecí rady Davvenu, - zabit NeznámýmHráči: (1/1) Yumi

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1 2 3 4 ... 28 ⇒|

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 17. srpna 2017 21:00
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

//.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 23. července 2017 13:51
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Rozhlíží se po celém táboře. Připadá jí obrovský. Tady snad musí být aspoň polovina lidí z celého Hedumu! Když prochází kolem těch neznámých tváří obyčejných vojáků, každou si pečlivě prohlédne. Jedna však upoutá její pozornost o něco více.
Zarazí se a s mírně překvapeným pohledem se podívá na Syvršku a poté zpět na vojáka, který si všimne jejího pátravého pohledu a taky se zarazí.
Proklouzne kolem mužů a po chvilce stane naproti tomu, který ji tak zaujal.

„Jak se jmenuješ, vojáku?“ řekne autoritativním hlasem a probodává ho zkoumavým pohledem. Ten se snaží ze všech sil vydržet tíhu jejího pohledu, přesto se při odpovědi trochu zakoktá. „Šnot Kaňat, paní.“ Snaží se stát zpříma, přesto se trochu nervózně ošije.
„Kolik je Ti let?“ její výraz jasně napovídá, že jakákoliv lež je nepřípustná a že pokud jí zalže, dostane se do pořádného průšvihu. Šnot se v tu chvíli opravdu hodně snaží nepohlédnout na Syvršku, i tak mu pohled jeho směrem trochu ujede. To Alici neunikne a o to více se na něj zamračí.
„P-patnáct, má paní.“ Šnot sklopí pohled, jak očekává výbuch za svou lež.

Ten však nepřijde. Naopak, Alici po chvíli zjihnou oči, ve kterých se na krátký okamžik může zračit i jakési mateřství, a ona Šnota přivine na svou hruď, pevně ho obejme a zlehka políbí do vlasů. Než se od něj odtáhne, zašeptá tak, aby to slyšel jen on „Příště už mi vždycky říkej jen pravdu.“ Řekne jako důrazné doporučení, které není radno ignorovat. Přesto je znatelné, že se na něj nezlobí, ačkoliv příště už by to mohlo dopadnout mnohem hůř.

Když ho pustí ze svého sevření, už zase s pevným pohledem směřuje k Syvrškovi. Dojde k němu tak blízko, že musí mírně zaklonit hlavu, aby mu vůbec viděla do tváře. Zabodne mu ukazováček do hrudi „Toho kluka budete hlídat jako oko v hlavě, je Vám to jasné?“ řekne oficiálně.
Není to však jen z důvodu, že Alici dojalo, že za ní budou bojovat i děti. Alisea v tom vidí mnohem praktičtější důvod – Syvrška je přeci jen starší než ona a vzhledem k jeho povolání i povaze se s ním může stát cokoliv. Je dobré mít za něj zálohu. Tím spíš, pokud je ve Šnotově věku loajálnější a odvážnější, než většina dospělých mužů. Jediné, co u něj musí změnit je to, komu být oddanější.

Ali si ve stanu měří zkoumavým pohledem všech třicet mužů. O co víc jejich pohled naznačuje, že lační po její kráse, o to více je její pohled tvrdý a nepřístupný. Nemůže těmto mužům dovolit, aby vnímali pouze její krásu.
„Vojáci, v prvé řadě vás chci upozornit, že to, co od vás nejvíce žádám a čeho si nejvíce vážím, je oddanost a loajalita k vašemu veliteli a ke mně. Doufám, že mě nikdo z vás v tomto ohledu nezklame.“ Přeměří si je pohledem „Já vám na oplátku slibuji, že s vámi budu jednat s respektem a úctou, a že o vás bude vždy dobře postaráno.“ Projde kolem každého z nich, jako by si je měřila, nakolik odpovídají jejím představám. Pak, aby trochu odlehčila situaci, s náznakem úsměvu se zeptá
„Teď mi řekněte, jak jste spokojeni se Syvrškovým velením?“ vůbec jí netrápí, že je Syvrška vedle ní. Naopak, ať od ostatních mužů slyší, co si o něm myslí.

Pán Jeskyně - 23. července 2017 13:39
Pán jeskyně Warlatord

Nechala jsi v domě několik strážných, aby hlídali asistenta a otroky a také kontrolora a dům.

Na kočár usedl Mašak a do koní se vyhoupli Krewor, nový strážný, Sangro, jeho důstojník a dalších osm žoldáků. A Tobě se v duchu vybavila Anfroyova dobře míněná slova o posílení ochrany. Přibližný tucet stálé ochranky Ti najednou přišel žalostně nedostatečný, přestože v dobách relativního klidu to byl možná naopak zbytečný přepych.

Místo ležení vojska bylo stejné jako posledně, vojáků bylo ale více jak tři krát více. Sangro nechal svolat všechny důstojníky a poddůstojníky, celou armádu nastoupit nenechával z časových i organizačních důvodů. Všechny svolal do velkého stanu.

Mužů nastoupilo asi třicet. Vypadali dobře živeně a poměrně spokojeně. Většina z nich na Tebe zírala možná trochu nevhodně, ale většina z nich už nějakou dobu ženu neviděla a najednou se před nimi zjevila překrásná vévodkyně.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 23. července 2017 13:28
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Alice jen s pozvednutým obočím sleduje řádění esseetoira, rozhodne se ho ale více neprovokovat. Přesto stále více nelibě nese to, když ničí její věci. Jestli to tak bude poračovat dále, bude muset zasáhnout.

Na Syvrškovo doporučení se pousměje a nakloní se k němu tak, aby to mohl slyšet jen on „Dobře vím, že se nikdo jiný Tobě vyrovnat nemůže. Buď trochu shovívavý.“ Usměje se na něj Alisea a poté již oficiálním tónem pronese „Myslím, že je na čase, abych viděla svou armádu.“

Pán Jeskyně - 23. července 2017 13:25
Pán jeskyně Warlatord

V době řádil essetoir jako smyslů zbavený a čím spíše nemohl najít schované kompromitující materiály, tím více věcí ničil. Věděl, že bez skutečného účetnictví by se tak velký ekonomický kolos, jako je Klovutská dynastie, neobešel. Zároveň ale byl přesvědčen, že náhodná, přepadová kontrola by měla zajistit, aby nikdo nestihl zahladit stopy.

Halar se se svým pomocníkem dali do práce a udělovali úředně stovkám otroků svobodu jednomu za druhým.

Krewor Ti představil Tvého nového strážného. Ke kterému Ti Syvrška, který trval na tom, že jej krátce vyzkouší v šermu, sdělil, že jako provizorní řešení stačí, ale že doporučuje hledat dál.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 23. července 2017 13:14
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Když čte baronův dopis, musí se usmát. Tak v něm přeci jen dokázala vyvolat nějaké emoce, které dal najevo. Pro ni je to příjemné zjištění. Obratem mu odpoví, že ho za žádných okolností nechtěla urazit a navrhuje, aby jako omluvu přijal její pozvání do jejího sídla na dnešní večeři, kde si budou moci nerušeně promluvit o budoucích dnech.
Krejžkovi pak odpoví, že jeho nabídka je velice lákavá, přesto však z časových důvodů schůzku s ním v nejbližší době nemůže garantovat. Oznámí mu však, že ji v nejbližších dnech čeká sňatek a že je pevně přesvědčena, že ho napadne skvělý svatební dar, který by ji od srdce potěšil.
U posledního dopisu se zamračí. Nechce nechávat Černý dol osamocený, ale v momentální situaci si nemůže dovolit plýtvat muži. Odpoví tedy Symesovi, aby se připojil k její armádě. Zároveň mu poděkuje za jeho dosavadní služby a věrnost.
Poté se vrhne na poslední dopis…

Drahá Henrietto,
Při Vaší poslední návštěvě jsem mezi námi pocítila jisté začínající přátelství. Ráda bych proto v tomto smyslu navázala i dále. Oficiálně Vás tedy zvu na návštěvu, která nemusí trvat jen v rámci jednoho posezení u čaje. Co kdyby jste ke mne zavítala na pár dní jako můj čestný host? Budeme mít více možností se poznat a prohloubit naše přátelství. Třeba se pak přátelství mezi námi přesune i na přátelství mezi mnou a Vaším chotěm.
Nezapomeňte s sebou vzít i Ratta, mé dveře jsou mu stejně tak otevřený, jako pro Vás.
S úctou Alice.

Dopis je znovu psaný ve formě, v kterém by se teoreticky mohl dostat i k sekretáři. Přesto by bylo lepší, aby si ho přečetla přímo kněžna. Alice doufá, že kněžně dojde, že jí nabízí útočiště. A o to více doufá, že ho kněžna přijme.

Pán Jeskyně - 23. července 2017 12:58
Pán jeskyně Warlatord

Nedočkavě jsi otevřela první dopis od barona Anfroye
"Drahá vévodkyně,

přišel mi podivný dopis, s podivnými požadavky a podmínkami, na který okamžitě reaguji.
Zaslechl jsem, že nepocházíte z Davvenu a tak budu brát dopis jako kulturní nedorozumění. V Davvenu jsou mravy poněkud jiné a jistě jste s nimi nebyla seznámena a proto pevně věřím, že jste mne nechtěla velice tvrdě a hluboce urazit, ale že jste se snažila uplatnit pouze zvyky a tradice země, která je Vaší domovinou.
Dovolte mi, abych Vám objasnil situaci. Etika a zákon uděluje, že ve svazku nabývají oba nejvyššího dosaženého rodového šlechtického titulu a majetku toho druhého. Čili Váš majetek, tedy majetek, který jste zdědila budeme vlastnit a spravovat společně, jako budeme sdílet společně Váš titul a naopak můj majetek a mé postavení.
Jediný požadavek, který jsem ochoten akceptovat, je svatba do tří dnů.
Pokud na zbylých požadavcích budete i nadále trvat, budu vědět, že jste již seznámena se zdejšími mravy a že Vaším záměrem tedy bylo skutečně mě urazit.


Dopis další byl od šviháka" Krejžky, který se prý dozvěděl ve Tvé zálibě v otrocích a žádá o obchodní schůzku, na které Ti hodlá nabídnout své otroky a při odběru více kusů by snad mohl i uvažovat o nějaké množstevní slevě.

Poslední dopis byl od poručíka Symese, který zoufale žádá o povolení sloužit ve Tvém domě či stráži, nebo se začlenit do Svyrškovy armády. Zvěsti se šíří rychle a v Černém Dole nechce žádný žoldák pracovat. Jediná šance je vyslat tam rozkazem jednotku pravidelné armády. Prosí ale, aby to bylo pod velením někoho jiného.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 23. července 2017 12:48
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Kreworovi všechno odsouhlasí a trochu neochotně ho odkáže na Halara. Přemýšlí, jestli by nestálo za to, aby si její asistent nenajal celou armádu asistentů… Nad tou myšlenkou se na chvíli pousměje.
Poté sáhne po všech dopisech a podívá se, zda nějaký není od barona, aby s ním mohla netrpělivě začít. I ona dnes musí napsat ještě pár dopisů. Třeba dnešní den bude přinejmenším stejně úspěšný, jako ten včerejší.

Pán Jeskyně - 23. července 2017 12:45
Pán jeskyně Warlatord

Lidé se na okamžik utišili, aby si vyslechli Tvá slova, aby dav propukl v radostný chaos a veselí ještě hlasitěji, než předtím. Tvá stráž dokonce musela zadržet a odstrkovat zpět nadšence, kteří se na Tebe chtěli vrhnout. Ještě chvíli sis užívala opojnou chvíli uctívání vévodkyně.

Jediný, na co teď raněný asistent vevnitř asi myslel, bylo, kolik papírování ho zase čeká. Pomocníka si ale našel, bude tedy stačit, když bude pouze diktovat. Tohle nebude nic tajného. Měl již dokonce svého osobního strážného.

Odebrala ses za hlasitého jásotu zpět dovnitř a po zádech Tě příjemně mrazilo z té situace, kdy zachraňuješ tolik nepříznivých osudů.

Komorník Ti předal tři dopisy.
V chodbě stál Krewor s informací, že doplnil stav stráže na původní počet a sehnal dokonce i strážného pro Tebe. Musel ale mužům slíbit více peněz a teď Tě žádá zpětně o svolení a zajištění potřebných dokumnetů.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 23. července 2017 12:36
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Ali si vychutnává ten pocit, kdy jí oslavuje tolik neznámých lidí. Je to příjemná změna. Přesto je však před nimi spousta práce. Zvedne ruce vysoko do vzduchu v přátelském gestu, ve kterém všechny prosí o utišení.
„Tak ráda vás tu všechny vidím! Bez okovů, bez žoldáků… svobodné!“ řekne radostně a znovu si je všechny musí prohlédnout. Tohle je jiné než u těch předchozích. Tihle jsou tu skutečně dobrovolně. S nimi se bude dát domluvit mnohem lépe.
„Věřím, že společně můžeme dosáhnout blahobytu nás všech. K tomu je ale potřeba nastavit určitá pravidla ke spolupráci.“ Je si vědoma, jak pro ně slovo ´pravidla´ může vyznít a proto rychle dodá. „Ale nemějte obavy. Nabízím vám stejnou dohodu, jakou jsem nabídla i těm před vámi. Ode dneška se můžete oficiálně stát právoplatnými občany spektra. Jediné, co po váš žádám a co je mou podmínkou, abyste minimálně po dobu dvě léta pracovali pro mne. Se všemi výhodami svobodného člověka. Po dvou letech si pak již zcela dobrovolně budete moci vybrat, zda i nadále chcete setrvat v mých službách, nebo budete hledat štěstí jinde. Teď bych ale ráda slyšela od vás, jak vám tato nabídka zní?“ zeptá se upřimně, přesto z obličeje nedokáže sesadit ten radostný úsměv.

Pán Jeskyně - 23. července 2017 12:27
Pán jeskyně Warlatord

Vyrazila jsi do mrazivého, bílého ale slunečného rána. Okamžitě celý dav propukl v křik a jásot, jakoby k nim náhle z nebes sestoupil nějaký bůh. Otroci tleskali, pískali, vyvolávali a radovali se. Přes dvůr jsi zahlédla Mašaka, jak se založenýma rukama na prsou postává opřený o vrata stáje a usmívá se.

Ostatní muži, stojící čelem k otrokům, tedy Krewor a jeho muži, Syvrška a důstojník naopak nervózně přešlapovali s rukama blízko jílců svých zbraní. Na zápraží stál mladý muž, spíše skoro chlapec a usmíval se.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 23. července 2017 12:21
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Když znovu usíná s pláčem, přemýšlí, jestli tolik plakala i v Nevěstinci. S nepokojem v srdci si uvědomí, že nejspíš jen v začátcích. Najednou začne všech svých rozhodnutí litovat. Co jí vlastně v Nevěstinci scházelo? Měla jídlo, jistou střechu nad hlavou, a mnohem jistější postavení než teď… Po celou noc se jí zdály nepříjemné sny.

Po probuzení poděkuje komorníkovi za zprávy a rychle vykoukne z okna, aby se přesvědčila, že jí dole nečeká nějaké nepříjemné překvapení. Obleče se do šatů a rychle seběhne dolů. Když vidí tolik znovu objevených životů, vrátí se jí trocha radosti do života.
Téměř až rozrazí dveře na dvůr a vychází z nich s úsměvem od ucha k uchu. Není na něm však nic zákeřného, právě naopak, její úsměv je tak přívětivý, že jen málokdo by si nyní troufl pochybovat o jejích čistých úmyslech.
Stane před více než dvoustovkou otroků bez okovů na rukou a jde na ní vidět, že je skutečně ráda, že se k ní dostali v pořádku. Pokusí se pohlednout na každého jednoho z nich, na které může vidět. Po obličeji jí steče jedna slza plná dojetí. Její sen se skutečně plní.

Pán Jeskyně - 23. července 2017 12:15
Pán jeskyně Warlatord

Ještě než ses v koupeli stačila trochu uvolnit, zaslechla jsi dusot kopyt dvou koní, poslů, kteří vyjeli do noci předat Tvé zprávy.

Mašak se ještě nevrátil.

Dlouho jsi čekala s nadějí upřenou na dveře lázní, když se konečně otevřely. Dovnitř vešla služebná se starostí, zda jsi v pořádku. Najednou sis uvědomila, že voda je už studená a Tobě je zima.

Přesunula ses tedy do ložnice a v teple peřin a krbu padnul Tvůj pohled na nezajištěné okno. Ale ani odtud nikdo nepřišel. Postupně na Tebe padl tíživý a hluboký smutek a Ty ses i přes veškerou snahu odporovat dala do pláče.

Ráno Tě vzbudil ruch z ulice. Komorník Tě přišel informovat, že je zde nějaký otrokář, který s Tebou chce uzavřít otrok. Varoval Tě, abys sis na něj ale dala pozor, protože přivedl hromadu otroků, kteří nejenže nebyli v okovech, ale dokonce je nehlídali žádní žoldáci.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 23. července 2017 12:07
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Ali se ještě dlouze dívala do místa, ve kterém Sangro zmizel. Najednou jí bylo mizerně. Cítila se opuštěná, cítila, jakoby zradila jednoho z těch mála lidí, na kterém jí záleží. Cítila se nanic. Postupně na ní dopadla i tíha celé situace, ve které se nachází. A ač byl dnešní den relativně úspěšný, pro ni teď končil docela tragicky.
Samotnou ji překvapilo, jak jí Sangrův náhlý odchod zasáhl. Jak ráda by se za ním rozběhla, objala ho a všechno mu vysvětlila. Ale nemohla…

Dnes toho měla již plnou hlavu, zítra jí čeká velký den. Dopřeje si teď alespoň dlouhou, uvolňující koupel. Po celou dobu však jedním okem stále kontroluje dveře, jakoby se v nich každým okamžikem měl někdo objevit.

Pán Jeskyně - 23. července 2017 12:00
Pán jeskyně Warlatord

"Jistě, naděje nás všechny drží na nohou. Doufejme, že vše dobře dopadne." Usmál se s vědomím, že i pokud vše dobře dopadne, bude samotné padání i tak hodně bolet. Pak ale bylo vidět, jak v něm hrklo a semknul rty.
"Omlouvám se, dám si pozor." Položil roztřesenou rukou pohár na stůl, ten se ale převrhl, spadl na podlahu a víno se rozlilo.
"Omlouvám se." Zopakoval a rychle odešel.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 23. července 2017 11:54
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Když se jejich prsty na okamžik dotknou, podivným způsobem ji zašimrá v oblasti žaludku. Alice se zamračí, Alisea sklopí na okamžik pohled a ještě chvíli si ten pocit přehrává v hlavě.
„Ach ano, Lambin…“ jako by jí tím připomněl další důvod, proč být smutná. „Situace je těžká,“ mluví se sklopenýma očima, skoro jako by se styděla, či si snad jen nevěděla rady. „nepřátelé se na mne hrnou ze všech stran, ale pevně věřím, že se situace již za pár dní obrátí v můj prospěch.“ Pohlédne mu do očí a v těch jejích hrají veselé plamínky naděje.
„A pokud ne, pak můžu jen doufat, že osud bude tak milostiv a za mé činy se rozhodne potrestat jen mě.“ Tato slova překvapí i samotnou Alici. Skutečně by byla natolik šlechetná, aby se obětovala pro všechny ostatní? Alisea s touto možností razantně nesouhlasila.
Neubrání se a znovu se na něj zadívá „Naděje ale umírá poslední, ne?“ mile se na něj usměje a poté se zhluboka napije vína, snad aby si dodala trochu kuráže.
„Sangro…“ řekne najednou vážně. „Musíš si dávat pozor na to, jakým způsobem píšeš dopisy pro mne. Ten poslední byl až moc… odhalující.“ Znovu se napije vína, jako kdyby pro ni tato konverzace byla těžší, než všechny předchozí.

Pán Jeskyně - 23. července 2017 11:44
Pán jeskyně Warlatord

Sangro se rozhodl poslat dva ze svých důstojníků, které přivezl s sebou. Jsou to muži, kterým věří ze všech nejvíc.
"Doručí je." Vzal si od Tebe dopisy, které uchopil tak, že při jejich přebírání přejel prsty po Tvých. Jeho hrubé prsty odřené od rukavic a uzdy na Tvé jemné kůži zaškrábaly.
"Jsem spokojený, děkuji za optání. Muži jsou v kondici, vojsko má dobrou morálku. Respektují mě." Schoval dopisy, aby je mohl později předat. A nalil si víno.
"Ale trápí mě Vaše bezpečnost. Slyšel jsem, že Vás napadl nějaký znetvořený muž. A že byl nezastavitelný, zabil Lambina a jen zázrakem Vás hrstka přežila." Podíval se Ti vážně do očí.
"Lidé se Vás bojí. Krewor prý nemůže nikoho pořádného sehnat, kdo by Vám byl ochoten dělat osobního strážného. Rudá vdova, říkají, raději ruce pryč. Bude muset zvýšit žold. Ale pokud to takhle bude pokračovat, přijde doba, kdy žádná částka nebude dost."

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 23. července 2017 11:36
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

„Přichází těžké časy…“ odvětí komorníkovi a poprosí ho, aby měl o to větší trpělivost a pevné nervy. Není radno udělat si z essetoira nepřítele. Dokud bude ničit jen její věci, je vše v pořádku. Hlavně, ať to není její pověst.

Odchytne Sangra a popojde s ním kousek stranou tak, aby si mohli nerušeně promluvit. „Říkal jsi, že máš spolehlivé posly. Mám tu dva dopisy. Jeden je určen králi, druhý Palotskému knížeti. Myslíš, že je zvládnou bezpečně doručit?“ zeptá se vážně.
„A jak se jinak daří Tobě? Jsi spokojený ve své nové funkci?“ zajímá se i o něj.

Pán Jeskyně - 23. července 2017 11:30
Pán jeskyně Warlatord

"Děkuji, pravděpodobně se zdržím několik dní. Prosím tedy o dva oddělené pokoje." Uklonil se ještě jednou, rozhlédl se po dveřích a do jedněch se vydal.

Pověření se zdálo v pořádku a pravé, to potvrdil i asistent, který se tázavým pohledem ujistil, zda skutečné účetnictví je v bezpečí.

Když ozbrojený doprovod následoval kontrolora, procházel kolem Syvršky, který se opíral ramenem o zárubeň dveří. Syvrška na něj luskl prsty a naznačil, že ať si na něj dá pozor. Doprovod ztěžka polkl a přidal do kroku.

Večeře s vědomím, že v domě je další potenciální hrozba už nebyla tak uvolněná a brzy se všichni omluvili. Později večer si komorník přišel stěžovat, že kontrolor poničil dřevěné obložení v jedné z místností a v jiné zase nožem rozpáral čalounění, když měl podezření, že by v něm mohly být schované nějaké nepravosti. Pověření ho k tomu bohužel opravňovalo.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 23. července 2017 11:21
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Alice naznačí pukrle ve snaze zachovat jakýsi bonton. Přečte si dokument, aby si ověřila, že je to skutečně ten, za koho se vydává, a poté se na něj zářivě usměje.
„Výborně, u nás máte všechny dveře otevřené, pane Snořku.“ Naznačí rukou, že se může vydat kamkoliv. „Pokud bych Vám mohla být jakkoliv nápomocná, neváhejte se na mne obrátit.“ Ujistí ho.
„Jak dlouho budete naším hostem? Mám Vám připravit pokoj pro hosty?“ zeptá se nenuceně předtím, než odejde zpět na večeři, aby informovala Halara o přítomnosti essetoira.

1 2 3 4 ... 28 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Buri's blog