Posledný predvoj (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Posledný predvoj

Pán Jeskyně:

Selinius

Systém:

DrD

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Vládkyne zeme a mora spoločnými silami vytvorili prvých ľudí, trpaslíkov, elfov a hobitov, silné rasy schopné prežiť všetko, čo im osud nachystá. Varovali ich pred mágiou. Nebezpečenstvom, ktoré predstavuje a ktoré môže povolať vládcov ohňa. Neposlúchli a začali ju študovať. Jedine trpaslíci nemohli. Ovládli však technické umenie.
Po rokoch ju ovládli a ovládli s ňou aj štyri živly. Mágovia, po jednom z každej rasy, a trpasličí majster technik vytvorili bránu do podsvetia. Portál ich pohltil a priviedol pred pá-nov ohňa. Vládcovia z nich urobili príšery.
Keď sa o tejto udalosti dozvedeli ostatní vládcovia, povolali najlepších z najlepších – zlodejov, banditov, vojakov a iných. Bez ohľadu na ich pôvod, mág aj prekliaty, kráľ aj otrok, zločinec aj počestný, bojovali bok po boku a vyhrali. Vládcovia im ako prejav vďaky vytvorili Astea forte – Dýku predkov.
Z týchto udatných bojovníkov sme sa zrodili my, Červení jazdci. Od tej doby uplynulo mnoho rokov. Z histórie sa stali legendy a z legiend mýty a na mýty...

Klíčová slova

Tato jeskyně nemá nastavena klíčová slova.

Jaké hráče:

Hra bude prebiehať cez fórum a očakávam aktivitu aspoň dva krát týždenne. Hráči by sa nemali vzdať po pár týždňoch. Keďže začínate v prímorskom meste Hadia zátoka, zohľadnite v životopise, ako ste prišli sem.
Prehľad o fungovaní sveta máte v nástenke.

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Cechy v Astritickom kráľovstve majú silné postavenie, ktoré získali v Prvom veku pri vpáde Satýrčanov. Najsilnejšími z nich sú v súčasnosti zlodejský a obchodnícky cech, ktoré prezentujú liberálne hodnoty. Vojenský, remeselnícky a poľnohospodársky cech sa stiahli do ústrania, Čarodejnícka a Bardská univerzita v senáte stoja vždy na strane vedy a Templárský rád s Astatickým rádom zastupujú konzervatívne hodnoty. Rád Červených jazdcov je politicky neutrálny a momentálne najslabší. Nakoľko zlodejský cech je ilegálna frakcia zoskupujúca zločincov s najrôznejšími názormi, svoje ciele a požiadavky prezentujú cez šľachticov, obchodnícky cech a Bardov. Ako prvé vznikli Astatický rád a Čarodejnícka univerzita v 385 roku prvého veku ako zoskupenie mágov študujúcich knihy starovekého sveta. Kvôli rozdielnym názorom a výkladu Oculta Nauka od Selinia I. Frozenhammer sa Astatici oddelili. Keď zaútočil Kozí národ, Astatici stáli v prvej línii, zatiaľ čo Čarodejníci sa chúlili v univerzite. Ich prioritou je filozofia a štúdium mágie. Vďaka nim vznikli filozofia spoločnosti, filozofia duše a filozofia hospodárstva. Vojenský cech a Templársky rád vznikli pri útoku Satýrčanov na hlavné mesto ako polovojenský útvar dobrovoľníkov z radov občanov a preživších vojakov. Podobne, ako u Astatikov, sa aj Templári oddelili od vojenského cechu a začali prezentovať konzervatívny názor na používanie mágie a špeciálne na postavenie Univerzity. Obchodnícky a zlodejský cech vznikli s rozšíreným obchodu a vznikom cestujúcich obchodníkov. Podporujú rozvoj obchodu, služieb, výstavbu ciest a zastávajú liberálne názory. Podporujú rozvoj filozofie hospodárstva. Remeselnícky, poľnohospodársky cech a bardská univerzita vznikli medzi poslednými. Sú najrozšírenejšie a najpopulárnejšie spomedzi cechov a združení. Ich primárnym záujmom je robotnícka trieda a hrdinovia. Červení jazdci ako rád vznikli po prvom konflikte s Kal-Tarish a predstavujú apolitickú skupinu vojakov, ktorá sa nepodriaďuje vládcom a dodržiava morálne zákony rádu. Narozdiel od vojenského cechu sa držia pravidla neutrality, ktorá ich v 587 roku druhého veku takmer vyhubila. Antická mágia bola surová, nepredvídateľná a nebezpečná. Bola vytvorená samotnými Titánmi za jediným účelom - stvorenie sveta, potomstva a života. Titáni ako jediné stvorenia boli schopné ju ovládať a neskaziť sa. Božská mágia je spracovaná antická mágia. Titáni spracovali antickú mágiu a obdarovali ňou svojich synov a dcéry a ich potomstvo, aby mohli zaplniť planétu životom. Páni morí, nebeskí baróni a vládcovia zeme z nej spracovali štyri typy mágie a to elementárnu, astritickú a alchýmiu. Elementárna mágia nazývaná aj ako hlavný prúd, mágia živlov alebo univerzálna. Je vyučovaná na univerzite. Tak, ako jej sestra, Astritická mágia, vznikla na základoch božslej mágie o Štyri živly a schopnosť využívať energiu aj bez špeciálnych kryštálov a zariadení. Astatizmus nazývaný aj ako skutočná mágia, čistá mágia. Na rozdiel od elementárnej mágie sa opiera výhradne o učenie Aventa Perfecta Vália IV a zároveň odmieta rôzne kvetnaté zaklínadlá, ceremónie a nezmyselné tradície vyplývajúce zo snahy ukotviť mágiu pod správu titánov z antických dôb. Alchýmia je pre laikov tvorba elixírov. Existujú recepty na konkrétne elixíry s rôznym účinkom. Tretieho dňa v piatom mesiaci roku 1576 druhého veku som študoval panteón Starého kráľovstva, dvanásť božstiev chrániacich nás, ľudí, a božských vládcov. Dvanásť božstiev tvoria vládcovia podsvetia, páni morí, nebeskí baróni a vládcovia zeme. Traja z nich, Oplondeus, Asmodeus a Iromedeus, sú nazývaní temnými pánmi, ohnivými lordmi a Vládcami podsvetia. Prisahali ostatným bohom pomstu skrze smrteľné bytosti. K tomuto úmyslu vytvorili Satýrčanov - kozí národ, minotaurov a Kal-Tarish. Oba nimi stvorené národy sú dosť agresívne až nepriateľské voči ostatným. Lucius, Dionýz a Sixtus známi ako páni morí sa pridali k pekelnej trojici. Morskí páni vytvorili prvú inteligentnú rasu, Reptiliánov, a ich prvým kráľom sa stal Dionýz neskôr známy ako Aventus I. Neskôr stvorili Felidiancov - mačací národ, ktorý vyniká umením v zlodejčine, umení a ekonomike. Vládcovia zeme, Magma, Organa a Zlatopies nazývané aj matky zeme a života neodolali tvoreniu a dali život trpaslíkom, ľudom a elfom. Ich kráľovstvá začali ako mestské štáty v prostredí pre nich typickom (Trpaslíci - podzemie, elfovia - lesy, ľudia - trávnaté pláne). Nebeskí baróni známy ako Orkán, Búrlivák, Cyklón pomenovaný po sile vetra, ktorému podľa legendy vládnu. Ako jediní odmietli tvoriť život tak inteligentný, že by ich mohol zničiť. Pomohli však naplniť planétu zvieratami. Ich rodičia, Titáni Aguanis, Pyro, Hélios a Gaja, prvotné tvorstvo stvorili vesmír, slnko, mesiace a zem Gallium Estra. Chceli ju zaplniť svojim potomstvom a narodilo sa im dvanásť deti, ktoré mali moc nad ohňom, vodou, zemou a vzduchom a ich vnuci sa stali patrónmi miest, remesiel, vlastností atď. Vytvorili kontinenty Adan, Eodish a Kitax.
Hráči: (0/6)

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

V jeskyni nejsou žádné veřejně přístupné příspěvky.


↑ navigace

Záložková navigace