Strážce (1 strana zpět) | Herna - Aragorn.czHerna

Strážce

Pán Jeskyně:

Torq

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Svět se změnil. Už je to mnoho let, kdy naše hrdé království upadlo v nemilost a pohltilo jej zlo prosakující do našeho světa z odvrácené strany.
Venku už není bezpečno. Kdysi velkolepá města nyní leží v troskách, bezpečných cest je pomálu a v kraji číhá jen těžko představitelné zlo. Kdysi hrdý řád nyní leží v prachu minulosti.
Zůstal jsi jen ty, který kráčíš nebojácně krajem. Nepochopený a osamocený, lovíš stíny z temnot.

Klíčová slova:

Fantasy, Horror

Jaké hráče:

Těžko říct. Hráče mám domluveného, ale případnému rozšíření party se v průběhu děje nebráním. Přednost dám však těm, které znám a vím jak hrají. Každopádně, vše je o domluvě a kdo ví, třeba si padneme do oka...

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Hráči: (1/3) Dante Alighieri

Příspěvky ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

Vypisuje se 20 z celkem 30 příspěvků1 2

Matheas - 11. července 2022 22:29
Matheas

Matheas volnou rukou drapl meč a hořící pochodeň přiložil k vystupujícím šlahounům.

Matheas - 11. července 2022 20:41
Matheas

S pohledem stále upřeným na onen strom zabodl Matheas meč do země a zvedl sekyrku, kterou již dřevorubec nepotřeboval. Rozpřáhl se a vrhl ji na něj.

Matheas - 5. července 2022 23:47
Matheas

Matheas si nyní vzpomněl, že s sebou celou dobu táhne pochodeň. Vyjmul ji z vaku a za pomoci křesadla zažehl. Plamen mu dodal trochu odvahy. Pravou vytasil svůj dlouhý rezavý meč a vyrazil odhodlaně kupředu po cestě. Ohlížel se přitom obezřetně kolem a tiše odříkával jakousi mantru.

Matheas - 5. července 2022 22:01
Matheas

Neustálý mrazivý pocit v zádech donutil Mathease přehodnotit postup. Poohlédl se ještě, zda by okolo nenašel strom, ze kterého by vytékala smůla, aby si připravil pochodeň na cestu.

Matheas - 5. července 2022 20:25
Matheas

Matheas se po nalezení vhodného místa k přespání porozhlédl okolo - zda neuvidí nějaké dříví, které by mohl použít pro rozdělání ohně.

Matheas - 2. července 2022 20:00
Matheas

Znepokojen pocitem, že ho někdo sleduje, a vzhledem k ubývajímu světlu, se Matheas rozhodl vyhledat skalku, husté křovisko, nebo jiné, alespoň trochu příhodné místo na rozbití tábora a přečkání noci.

Matheas - 17. června 2022 17:23
Matheas

Matheas se rychle otočí a jednou rukou hmátne po noži, který má u pasu. Zahlédne jen, jak kousek před vchodem do domu dosedá k zemi prach. Cokoliv to bylo, už je to pryč. Snad. Vytasí nůž z pochvy a kráčí ke dveřím. Vykoukne - na jednu stranu, na druhou - nikde však ani živáčka.
Asi nějaké zvíře..., řekl nejistě pro sebe. Vrátil nůž do pochvy a rozhlédl se - směrem na jihozápad se v listí ukazovala širší stezka. Zhluboka se nadechl, aby si dodal odvahy, a vyrazil po ní dále.

Matheas - 16. června 2022 07:50
Matheas

"Doprdele-"
Matheas se ohlédl se kolem sebe, poté si zakryl tvář rukávem a obezřetně vstoupil dovnitř. Snažil se rychle prohledat rozvrácené pozůstatky bydlení - jestli nenajde něco, co by mu mohlo alespoň trochu pomoci na cestě - a zároveň nespočinout očima na tom, co tam z té osoby zbylo.

Matheas - 15. června 2022 23:05
Matheas

"Díky, příteli. Tobě také."

Matheas vystoupí z loďky a po vratkém molu opatrně překročí až na pevnou zem. Otočí se ještě na starce, který na něj kývne s privřenýma očima a mírným úsměvem. Ten říká, že by mu přál, aby se do Horimu v pořádku dostal, ačkoliv tomu příliš nevěří. Začne se odstrkovat ode dna a se svou loďkou pomalu mizí v oparu.

"Ten tulák říkal, že teď už by cesta měla být přímá....
Také, že v boudě poblíž by měl přebývat nějaký lovec kožešin, kterého se případně může zeptat na směr. Jak ale Matheas kráčí kolem chatrče, nabývá pocitu, že v téhle určitě již nikdo delší dobu nebydlí. Okna jsou popraskaná a dřevo převážně strouchnivělé. Přijde až ke dveřím a zaklepe.

"Haló! Je tu někdo?"

Matheas - 15. června 2022 22:04
Matheas

"Musím se tam dostat. Je to teď mé jediné poslání... A vůbec - kde to dnes není nebezpečné..."

"Támhle to molo - to je náš cíl."

Matheus pohlédl vzhůru, aby zjistil, kolik času zbývá do západu Slunce.

Vypisuje se 20 z celkem 30 příspěvků1 2


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)