Těžká zima (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Těžká zima

Pán Jeskyně:

fox2

Systém:

DrD

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Zdravím tě návštěvníku a nebo návštěvnice. Můj příběh nás zavede do fantasy světa, kde právě vrcholí středověk. Vypravíme se společně do Vasagonie, jenž je volným společenstvím měst. Právě tam se začal rodit problém, jenž zasáhne celý svět. Budeme vyprávět o hrdinech, jenž se vypravili chránit svět.

Klíčová slova:

Fantasy, divočina, středověk, magie, zchran světa

Jaké hráče:

Mám celkem malé nároky, aby jste se v životopise vyhnuli věcem, jako: skřeti/zlobři/nájeznicí(nehodící škrtněte) mi zabili celou rodinu... mne se ujal mistr a vyučil mne...

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Nástěnka jeskyně je prázdná.
Hráči: (4/6) Jindra, Kirito, Snaga, Zix

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1 2 3 4 ... 6 ⇒|

Rogan - 14. července 2018 18:45
Rogan

Rogan

Zastavím se tak, abych nevypadal jako hrozba. Ruce mám viditelně daleko od zbraní. Z vysočiny vím, jak je nebezpečné způsobit nedorozumění. Chovají se ke mě slušně a tak i já to zkusím po dobrém.

Ukloním se a velice slušně mu řeknu:

//Test jestli to bude na meteorit nebo ne :D

"Saluton, oni diris al mi, ke ĉi tie troviĝas Stínochodci kaj oni diris al mi, ke Stínochodci eble havas laboron por mi. Ĉu vi povas helpi min?" vysvětlím jim, že jsem slyšel o tom, že tady jsou Stínochodci a že by pro mě mohli mít práci. Na konci jsem se ho zeptal, jestli mi může pomoct. Tak uvidím, jestli mi skutečně může pomoct nebo ne.

Pak už klidně čekám, jak na to zareaguje. V případě potřeby mu to řeknu místní hatmatilkou, ale to bude docela dost lámané.

Fruril Millstone - 14. července 2018 16:39
Fruril Millstone

Na dohled od města
Fruril Millstone

Když vidím, jak začínají oba skřeti být víc a víc naštvaní připravuji se na mnou promyšlený útok, který použiji k zabití obou skrčků. Když ten s lukem vykročí blíž ke mě, dává mi to jasný signál. Zabíjet!

Rychle vytasím dýku a vrhnu ji proti lukostřelci, zasáhnu jej do ramene a jeho luk i šíp spadne k zemi. Po chvíli kdy si ten druhý uvědomí co se stalo a vrhne se proti mě, uskočím od něho do strany, skřet jen tak do vzduchu mávne mečem. Vytáhnu luk, druhou rukou šíp. Když napínám tětivu vydechnu a zamířím přímo na skřetí hlavu a neminu. Hlava skřeta je skrz na skrz prošpikována šípem ve zlomku pár sekund. Jeho tělo se pomalu a bezvládně skácí k zemi, přičemž tahám další šíp a sleduji jeho druha a jeho reakci. Natáhnu další smrtící šíp a pomalu s připraveným lukem jdu směrem k odzbrojenému skřetovi. Další prošpikovaná skřetí palice. Následně, když je po všem si poklidně posbírám oba šípy a dýku. V případě nalezení u jednoho nebo obou těl beru měšce, zbytek nechám ležet spolu s jejich těly.

Když je vše u konce, vydám se rychlejší chůzí směrem, kterým jsem viděl město. *Konečně už mě snad nebude nic zdržovat po cestě. Už jsem myslel, že je po mě.*

Pán Jeskyně - 14. července 2018 16:05
Pán jeskyně fox2

Vstup do podzemí
Isneth

Tvůj hod kamínku vyvolá jen malou ozvěnu vrácenou z tunelů, ale jinak se žádná další rekce nedostaví.

Přeběhneš otevřen prostor zmizíš v přítmí jeskyně. Cestou nezahlédneš ani živáčka. V jeskyni si všimneš, že ten ochoz vede do malého strážního stanoviště, které je naštěstí prázdné.

Zamíříš podél pochodní a nedá ti moc práce zjistit, že míříš do části podzemí, kde bydlí skřeti. To poznáš nejen podle stop, co jsou všude, ale taky díky nepořádku, který se válí rozházený po chodbách. V tomto prostředí si nikdo dvou zmizelých pochodní, jenž si přivlastníš nejspíše ani nevšimne.

Rychle procházíš podzemím a míjíš odbočky do tunelů všechny mají společné tři věci. Na rozdíl od chodby, kterou kráčíš jsou vykutané celkem nedávno. Jde z nich příšerný zápach prozrazující skřetí brlohy. Poslední věc, která tě odradí nejvíce, že bys v nich musel lézt po kolenou.

Dojdeš do většího sálu, který prokazatelně nevykutali skřeti. Má totiž pravidelný obdelníkový tvar a naproti jsou točité schody vedoucí dolů i nahoru.
Mimo nich místnost slouží nejspíše, jako hodovní a zároveň poradní sál. Jelikož nalevo u stěny je velké křeslo, vykládané kostmi. Pak tři hodovní stoly s lavicemi. Na stolech jsou misky s nedojedeným jídlem.

Pán Jeskyně - 14. července 2018 15:48
Pán jeskyně fox2

Na dohled od města
Fruril Millstone
Dvojice si od tebe drží velký odstup očividně ti nevěří a moc se neuklidní ani, když jim ukážeš prázdné ruce.
Po tvém proslovu skřeti zkřiví tváře do ještě hrůzostrašnější grimasy. Očividně je tvá odpověď neuspokojila. "Žádná látka! List s pečetí od mrtvého! Ty dát a nebo mi vzít" zavrčí na tebe a očividně ti rozuměli. Ten s lukem vykročí výhružně blíž k tobě.

Tvá dýka zasáhne skřeta do ramene a ten s hlasitý bolestným zavitím pustí luk i šíp a chytne se za zraněné místo. Rychle od tebe couvne. Jeho druh je v prvním okamžiku překvapený a tak jen zírá. O okamžik později vydá rozlobený výkřik a přiskočí k místu, kde jsi stál a tne do vzduchu. Ty se mezi tím odvalíš stranou a vytáhneš luk.

//teď házej 6k na iniciativu
//skřet má iniciativu 3

Pán Jeskyně - 14. července 2018 15:35
Pán jeskyně fox2

Vchod do univerzity
Rogan
Najít knihovnu není žádný problém, je to velká honosná budova uprostřed města. Majitelé budovy si očividně dali hodně záležet, aby se nadala minout. Obrovité sloupy z mramoru, jenž jsou bohatě vytesávané a zdobené zlatem, přitahují pozornost z velké dálky k hlavnímu vchodu.

Mezi učenci, jenž do budovy vychází, působíš dosti nepatřičně a to je nejspíše důvod proč tě zastaví místní strážci. "Máte s někým domluvenou schůzku, pane?" zeptá se tě zdvořile jeden z dvojice strážných, jenž ti zastoupí cestu. Očividně jsou zvyklí, že na univerzitu chodí různé osoby a tak jsou opatrní. Za nimi stojí mužík s velkým pergamen, který si tě zamyšleně prohlíží.

Isneth - 9. července 2018 21:27
Isneth

Isneth

Obezřetně pozoruji jeskyni a okolí. Zda někde nezaznamenám pohyby. Po chvilce hodím kámen tak, abych ztropil hluk co by případného neviděného strážce přilákalo. Ale tak aby mě nevyděl.

Pokud se nebude nic dít rychle proběhnu otevřený prostor. Udělám to rychle pokud možno, tak abych neudělal mnoho hluku. Po vstupu do ústí tunelu zamířím doleva tou chodbou s pochodněmi. Držím se zásady nedělat mnoho hluku. Sejmu jednu nebo dvě louče ale rozhodně ne ty vedle sebe a ne hned ze začátku.

Fruril Millstone - 3. července 2018 15:46
Fruril Millstone

Směr k městu
Fruril Millstone

Po dlouhé cestě narazím na dva ozbrojené skřety, jeden s šavlí a druhý s lukem. *Po tak dlouhém vyčerpávajícím běhu nemám šanci je porazit a už vůbec ne utéct jim.* Když kolem mě začnou kroužit, začnu se točit jako střed jejich kruhu, který kolem mě tvoří. Pozvednu a natáhnu ruce, dlaněmi směrem k nim. Snažím se jim oboum hledět střídavě do tváří a dát jim najevo, že z jejich hnusných ksichtů nemám strach. Využiji jejich nízké inteligence. Lišácky, pomalu a srozumitelně pravím: " Zdravit vás Skřet, já nevědět jaký list vy myslet, neznat. Pokud váš pán hledat mě, já mít jen látka...
//Beru v potaz, že tu látku o níž jsme se bavili v poštolce mám, protože jsi to nijak zamítavě nekomentoval.
... pokud vy chtít ta látka, já vám dát, nebo zaplatit, nemám zájem o boj. Já neumět boj, jen sběr jídla a lov srn, nevědět jak zabít bojovník." Poté opět střídavě pohlédnu jednou na každého z nich a dodám "Ty rozumět mě?"

Poté pokleknu a vyčkám na odpoveď skřetů. Ruce spadnou dolů podél těla, nohy se pokrčí. Svalstvo je však napnuté a mysl ostražitá, Fruril je připravený celým svým tělem na akci. V této klidné poloze se snažím popadnout dech, jako při mé řeči. Při prvním prudkém pohybu skřetů, či negativní odpovědi ve smyslu - ne chceme tě zabít a okrást kompletně. Tahám dýku a vrhám ji přímo proti skřetovi s lukem. Spolu s následným kotoulem, směrem k ležícímu skřetovi s mou dýkou v těle, se pokusím popadnout luk a šíp z toulce a pálit do druhého hnusáka.

Rogan - 2. července 2018 22:37
Rogan

Rogan

Rozloučím se s ním a budu si pamatovat, že ti s modrým bleskem platí černým štírům. Na druhou stranu si říkám, že jsou všechno jenom oběti těch zloduchů. No nic, válka s nimi mi nic nevydělá.

S tímto v mysli jdu najít knihovnu a poptat se po Derekovi. Mágové a magie mě neděsí a je mi jasné, že prací pro ně bych mohl vydělat víc než hlídáním dalšího obchodníka.

A že nějaký jiný horal shání lidi proti skřetům? To mě vlastně ani tak moc nezajímá. Bojím se, že by to byla vlastně jenom řež a přiznám se, že mě nevadí zabíjet, ale nějak se v tom nevyžívám.

Pán Jeskyně - 2. července 2018 20:41
Pán jeskyně fox2

Vstup do podzemí
Isne­th

Čaroděj se ti ukloní a popřeje štěstí. Ty vyrazíš do míst, kde podle mapy má být vstup do podzemí. To najdeš bez problémů.
Je to poměrně velká jeskyně v které je ušlapaná zem v které jsou stopy vrků a skřetů, ale všechny stopy co vidíš vedou ven.

Najdeš si dobré místo s kterého máš výhled dovnitř. Odhalíš, že chodba se větví do klasického T. Mimo toho si všimneš toho, že někde ve stropě jeskyně bude otvor a hned u vchodu začíná ochoz, který ti mizí z dohledu.
Odhadem bude vstup do jeskyně přírodní a má nejvyšší bod tak pět metrů, pak klesá a do toho rozcestí se rozšiřuje. Podle toho co vidí, že v levé chodbě jsou zasazeny pochodně.

Pán Jeskyně - 2. července 2018 20:31
Pán jeskyně fox2

Směr k městu
Fruril Millstone

Hodinu utíkáš směrem k městu a i přes tvou usilovnou snahu, máš pocit, že jsi pronásledován. To nasvědčují stopy na které nacházíš. Celý les se doslova hemží skřety, jenž ho probíhají křížem krážem.

Je až s podivem, že jsi do nějakého zatím nevrazil. Dalších několik hodin střídáš rychlou chůzi s klusem a položíš mezi sebe a pronásledovatele značnou část lesa. Tedy aspoň si to myslíš omyl ti dojde až v okamžiku, kdy téměř vrazíš do dvojice skřetů, kteří na tebe nepřátelsky zavrčí. Je to vážně smůla, jelikož už mezi stromy vidíš město.
"Položit list na zem a jít. Mi ne spor." přikáže ti skřet a tasí zahnutou zubatou šavli. Jeho druh vezme krátký luk a začnou kolem tebe kroužit.

//jestli chceš bojovat hoď si na iniciativu

Pán Jeskyně - 2. července 2018 20:15
Pán jeskyně fox2

Jižní strážnice
Rogan

Důstojník se na tebe vážně zadívá a přikývne. "No, dobrá. Hlavně nerozpoutej masakr na hlavní ulici ano." požádá tě zdvořile. Chystá se odejít, ale pak jej něco napadne.

"Pokud je chceš poškodit, dělej nepříjemnosti obchodníkům co maj na voze, nebo krámně modrý blesk. Ti jim dávají prachy na zbraně." rozloučí se s tebou a zamíří zpět k cvičícím vojákům.
Tvůj předchozí zaměstnavatel měl přesně tenhle znak na plachtě vozu. Tobě tvrdil, že je to znak pro štěstí.

Pán Jeskyně - 1. července 2018 13:51
Pán jeskyně fox2

Směr za věděním
Zamburbleduch

Zamíříš za zvukem sekery, jenž se zatíná do dřeva. Nemusíš jít daleko a dorazíš k místu, kde jsou už pokáceny dva stromy a kroll bez klanových znaků, kácí stromy. Téměř ihned si tě všimne a skloní sekeru.
Pozvedne ruku k pozdravu. "Zdravím tě.
Jdeš mne vystřídat?"
zeptá se klidně v ten okamžik se vedle tebe objeví driáda.
"Naposledy vám říkám, že tenhle les nesmíte kácet!" zaječí rozlobeně. Tohle je srdce lesa a pokud jej pokácíte celí les zhyne!" vřeští na vás dva vztekle dupe nožkama. Driáda je proti vám dvěma prťavá a drobná.

"Hele hola nevšiluj stom, jako strom. Já dřevo potřebuji na palisádu kolem klanové pevnosti." odpoví kroll klidně.

Isneth - 28. června 2018 21:23
Isneth

{i}Isneth{/}
Poslouchám toho mága a pozorně se dívám kde a kam ukazuje. Chvíli se ještě dívám na mapu. Snažím si jí zapamatovat, spolu s nejlepší cestou kudy se vydám k té nepříjemnosti.
Pak si vyslechnu ten zbytek rychle dobalím vstanu. Pokrčím rameny. "Tak se podívám jestli tam ještě jsou." Konstatuji kývnu mágovy a vydám se na cestu. Pokud bude příležitost někde zašpiním a zasmradím plášť, ať překryje můj pach. Abych nepřitáhl přílišnou pozornost vrků a skřetů.

Rogan - 27. června 2018 21:00
Rogan

//Chápu, ale mě bys mohl odpovědět 2× :D

Pán Jeskyně - 27. června 2018 20:57
Pán jeskyně fox2

//Omlouvám se lidi poslední týden a minimálně ještě jeden příští je ve znamení příprav na dovolenou, takže pokusím se všem minimálně jednou odpovědět, ale vážně se mi nedostává času.

Zamburbleduch - 23. června 2018 09:54
Zamburbleduch

Zamburbleduch

Se zaujetím poslouchám Kzena. O lese něco vím od babičky, tak snad poznám, co mu hrozí nejvíc. Musím se tu pořádně porozhlédnout. Když uslyším dřevorubce, samozřejmě mi napadne, že lesu zrovna moc neprospěje úplné vykácení. Hned mi ale dojdou další hrozby jako sucho nebo požár. Dám se po pěšině a zvědavě se kolem sebe dívám, jestli třeba stromy neusychají. Babička říkala, že les mohou sežrat brouci. To mně nebylo příliš jasné jak, ale z babičky jsem vytáhl jen, že jich musí být hodně. Což mi taky došlo, že jeden brouk asi celý les nesežere. Pro jistotu se dívám i po broucích na kmeny stromů do trávy a tak. Třeba se něco dozvím od dřevorubců. Mapování už vzdám. Stejně nebudu moct nakreslit mapu celého podzemí.

Isneth - 22. června 2018 20:27
Isneth

// omlouvám se nestíhám odpovím příští týden

Fruril Millstone - 21. června 2018 20:11
Fruril Millstone

Uprostřed lesů
Fruril Millstone

Po mé řeči se muž jen sveze po kmeni stromu k zemi. *Nebohý chudák, nechť je mu zem lehká.* Při této myšlence zaslechnu vití vlků, jenž mě uklidní. Tedy až do doby než je náhle utnuto. *To vůbec není dobré znamení...* pomyslím si a podívám se tím směrem. Neztrácím čas a neohroženě se vydám na jiho-východ vstříc městu, skrz hustý les.
//cca. 110°

Neohroženě probíhám lesy, snažím se stoupat na kameny, všechny kameny, které po cestě potkám. Sem a tam probíhám hustým houštím, abych své případné pronásledovatele zbrzdil při stopování. *Ideální by bylo najít řeku. Pokud ji po cestě najdu nebudu váhat a vydám se 400 kroků po řece, abych kompletně zmátl ty, jenž jsou mi pravděpodobně v patách.* Rychlé tempo mi vydrží přibližně tři čtvrtě hodiny, poté zpomalím na pouhý klus a pomalu se stáčím na východ, mírný severovýchod. Po hodině a něco už nemám dost sil a tak jdu pouze chůzí přičemž mám oči i uši na stopkách a sleduji si prostor za mnou zda nedojde k jejich přiblížení. *Už se nemůžu dočkat, až se dostanu k městu, nebo alespoň na cestu to už nebudu daleko.* se mi neustále honí hlavou... Hledím mezi koruny stromů a snažím se přijít na to jaká čast dne asi je a jak dlouho už asi můžu běžet.

Pán Jeskyně - 21. června 2018 19:50
Pán jeskyně fox2

Uprostřed lesů
Fruril Millstone
Rychlá kontrola přítomnost nikoho cizího neodhalila.

Když domluvíš a ťukneš do muže, ten se sveze na bok. Díky čemuž ti dojde, že otázka na téma, jak chce zemřít je už nepodstatná. Muž už mrtev je.

Brašna, kterou ti podal se bez problémů vejde do vaku.

Po kontrole krvavé stopy vedoucí na severozápad a tím směrem mířili i vlčí stopy. Vlci pravděpodobně právě žerou jeho pronásledovatele. Tím směrem taky leží hlavní kupecká cesta protínající les na dvě části.

Tvou úvahu přeruší bolestné vlčí zavití, které někdo doslova utne.

Pán Jeskyně - 21. června 2018 19:15
Pán jeskyně fox2

Směr za věděním
Zamburbleduch

Na tváři ducha se objeví otcovský úsměv. "Ale ano svět si můžeš představit, jako bochánek, který má hodně zaoblené hrany. Výtka, jíž mými ústy vytkl pradávný šaman, se týkala spíše uměleckého dojmu." vysvětlí ti přátelsky.

Po tvém prohlášení, že zamíříš do přírody se ti ukloní a rozplyne. Ty východem vejdeš do rozlehlé síně a kdyby neviděl vysoko nad sebou strop uvěřil bys, že jsi v trošku stinnějším lese. Všude kolem tebe šumí stromy a dokonce se rozléhá zpěv ptáků.
Stojíš na pěšině, která vede do hloubi místnosti. Docela tě překvapuje, že dřevo stromů je pravé. Rozhodně se tak tváří na poklepání a dotyk.

"Jak možná víš..." osloví tě po nenásilném odkašlání duch, který se zjevil na okraji pěšiny. ... les žije díky rovnováze. Pokud něco turovnováhu naruší jedním, či druhým směrem les zahyne. Tvým úkolem je rozhodnout, to co lesu ubližuje víc." oznámí ti duch a zmizí.

Zrovna v ten okamžik se druhé strany lesa ozvou zvuky sekery a zpěv dřevorubce.

1 2 3 4 ... 6 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace