Zrozen v ohni (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Zrozen v ohni

Pán Jeskyně:

Padre557

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Když černý stín se probral k životu, rozevřel tlamu plnou dýk a jako obrovský netopír, roztáhl svá křídla plná strachu a zla nad rozkvětlou zemí. I rázem se promněnila v krajinu spustošenou nepřítelem a nemocnou morem. Stateční muži umírali v těžkých bojích. Deti, starci a ženy i celá města a vesnice byli vyvražděni a srovnáni se zemí. Zubožený národ se ocitl v okovech na pokraji zániku.
Válečníci, kterí přežili ukrutné boje a prolévaní krve však nepřestali věrit ve vítezství a modlili se k ohni již od pradávna jim byl posvátny. Náhle, jako by Bohové vyslyšeli jejich prosby, stalo se něco neuvěřitelného. V malém ohništi krčíci se plamínky se promněnili v ohromné plameny nesícich podobu hadích těl šlehajícih vysoko do tmy a rudá záře uprostřed ohne vyvrhla rytíře sedíciho na mohutném koni. Muži, mlčky stojíci opodál přihříželi onomu přízraku co svými rohmi na helmně probouzel strach a připomínal samotného Ďábla.
„Probuďte se válečníci! V rukou sevřete rezavé meče a štíty, nastal čas zúčtování. Věk ukrutno...

Klíčová slova:

Dark Fantasy, Môj vlastný svet, High Fantasy, Hrdina, Epická výprava, Voľný a prepracovaný svet

Jaké hráče:

Hľadám len 2 hráčov (zameriavam sa na kvalitnú hru a viac hráčov by som nevedel ukočírovať), ktorý majú záujem o moju jaskyňu.
Hrať sa bude cca 2 krát týždenne (je možné, že aj viac, ale 2x je minimum) aby nám hra nestála.
Doplňujúce informácie budú čoskoro pridané na Nástenku.
V prípade akýchkoľvek otázok mi napíšte správu.

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku

Dávna história Zerandy podľa ctihodného majstra Lutherga

História našej domoviny je písaná krvou a mečom už od Úsvitu Vekov. V tomto období sa na území Zerandy začali objavovať prví ľudia. Nevedno odkiaľ sa vzali, ale je isté, že sa priplavili zo vzdialenej zeme niekde zo západu. Bohužiaľ naše vedomosti sú tenšie čím viac sa vzďaľujeme od Impéria. Dokonca ani vedomosti a spisy ctihodných Tastedarov nie sú natoľko bohaté na informácie o zemi na Západ od Zerandy. Je ale dosť možné, že sa tam niekde za oceánmi a morom nachádza ďalší kontinent. Možno sa raz objaví nejaký veľký moreplavec a dopraví sa do pradávnej domoviny našich predkov. (teda väčšiny z nás –pozn. autora) Na území celej Zerandy sa objavilo veľké množstvo samovládcov a toto obdobie sa nazýva Vláda Tisícovky kráľov. (hoci podľa spisov citadely ich bolo len niečo okolo 500 – pozn. autora) V tejto dobre došlo zároveň ku stretu ľudí s Elfmi z Eladaru (posvätný les Elfov v Zerande hoci žili takmer v každom lese Zerandy) a Trpaslíkmi z rôznych klanov. Stovky rokov nažívali ľudia v mieri s Elfmi, ktorí ich naučili mágií a rôznym technikám (astronómia, mágia, medicína, ...) a Trpaslíkmi, ktorí ľudí naučili metalurgií a staviteľstvu vysokej úrovne. Po stovkách rokov a potýčkach ľudí medzi sebou (Elfovia a Trpaslíci sa do ich konfliktov nezapájali) vzniklo len malé množstvo veľkých kráľovstiev a kniežactiev, vojvodstiev s vlastnou správou, vazalmi a mocou na toľko veľkou, že ich dynastie mohli vydržať dlhšie ako jednu generáciu. Boli to tieto: Najvyšší lordi Severu – vládli mrazivým a neúrodným zemiam ďaleko na severe až po úrodnejšie a južnejšie položené zeme susediace s cisárstvom. Najvyšší lord bol vždy menovaný radou starších pozostávajúcou z najstarších lordov, jarlov (ostrovom v okolí vládli jarlovia) a náčelníkov kmeňov žijúcich na ich území. Cisár Impéria – najväčšia ľudská ríša sa rozkladala od celého západu, centrálnej časti až takmer po juh. Jej vládcovia vládli z najväčšieho a najnedobytnejšieho hradu na svete prezývaného Čierna bašta. (meno hradu je zavádzajúce ako ja samotné označenie hrad. Jednalo sa totiž o celé mesto obohnané tak masívnymi a vysokými hradbami, že bolo nedobytné. Celému mestu dominovala pevnosť Čierna bašta na skale uprostred mesta, podľa ktorej zrejme mesto bolo pomenované) Bola to najstaršia dynastia z ľudských vládcov a známa bola svojou ekonomikou, infraštruktúrou, zákazom otroctva a hlavne svojou armádou – Cisárskym vojskom o sile 300 000 mužov (vojsko v Impériu bolo ako jediné vojsko v Zerande –stála a profesionálna armáda) Knieža Voltarské – titul patriaci ľudom na východe až juhovýchode. Lesnatá zem plná mocných hradov a tajomných zákutí. Mnoho elfov žilo v lesoch Voltaru v mieri s ľudmi. Na juhu stoja tri pevnosti pomenované Mosť, Brána a Osamelá držba. Sú to jediné priechody smerom na juh do kamenných hôr a odtiaľ do púšti bez mena. Velekráľ Krvavých ostrovov – je najvyšší vládca štvorice ostrovov nachádzajúcich sa neďaleko Severu na východnom pobreží. Ostrovania často spolupracovali so Severanmi proti dobyvačnej povahe Impéria. Pán Skalnatého háku – dynastia vládcov z malého výbežku pevniny z Voltaru. More v okolí je nesmierne búrlivé a bičuje pevninu vlnami vysokými ako nikde v Zerande. Lordi sú bohatí kvôli zlatu v ich baniach a drahým kovom. Ich dva hrady sú legendárne, tak ako aj ich Čierny pluk pozostávajúci z najlepších lukostrelcov. V tomto období sa udiali stovky vojen a bitiek, ale všetky sú zanedbateľné s udalosťou, ktorá sa udiala pred štyristotridsiatimi rokmi.


Príchod Tastedarov - Nový Vek (autor Veľmajster Jeremy)

Bolo nesmierne teplé leto, keď sa v vo východnej časti Impéria vylodili prvé lode Tastedarov. Boli ich desaťtisíce a okamžite si začali budovať svoje mestá a opevnenia na pobreží. Impérium niečo také neznieslo a okamžite zakročilo. Päťdesiat tisíc mužov sa vydalo vysporiadať sa s týmito okupantmi. Lenže len hŕstka sa vrátila. Narazili totiž na Alnavirové légie Tastedarov. Najlepšej ťažkej pechote akú poznáme. Muži odetí v zbroji z Alnaviru o sile dvadsať tisíc mužov doslova rozdrvili nepriateľa (nutne poznamenať, že za pomoci ich mocných mágov, ktorí zniesli hnev nebies na cisárske vojsko). Nasledovalo niekoľko menších potyčiek, až všetko vyvrcholilo bitkou dnes známou ako Posledná bitka. Tá sa odohrala pred bránami Čiernej bašty kde Impérium dalo dohromady dvesto tisíc mužov a mnoho mágov pripravených svojich zverencov chrániť. Tak isto sa na strane Impéria objavilo aj zopár drakov (Cisársky mágovia zotročili voľne žijúce draky), ale to nebolo nič platné. Proti armáde Impéria sa v tom čase postavilo sto tisíc mužov Alnavirových légií a stovky mágov. Výsledok bitky bol katastrofálny. Mesto bolo zrovnané z povrchu zemského a armáda zničená. Tí čo prežili sa vzdali a boli zotročení (Tastedarovia otroctvo nepodporujú, ale dočasne ho zaviedli) aby pracovali na stavbe nového mesta, ktoré malo stáť v mieste vylodenia Tastedarov. Tastedarovia ho nazvali Daorn=Zara (Mesto veží) a bývalé Impérium sa stalo ich domovom. Netrvalo dlho a dobyli aj Vontarské kniežactvo a následne aj Sever a všetky ostrovy. Jediné územia, ktoré im odolali boli trpaslíci vo svojich podzemných halách z kameňa a ostrov ďaleko na západe, ktorý okrem hôr neponúkal takmer nič. Tastedarovia postavili cesty, infraštruktúru a kanály hodné ich umenia, inštitúcie a nechali si vládnuť radou zloženou z cechov ako bolo vo zvyku v ich domovine. Tieto cechy mali svojho Veľmajstra a ten ich zastupoval na zasadaní rady hoci jestvovalo zhromaždenie kde sa zúčastnili významní členovia cechov a diskutovali s radou závažné rozhodnutia. Ako roky plynuli Tastedarovia stále skúmali Zerandu akoby po niečom pátrali a dokonca zo spojenia Tastedarov a ľudí vznikla rasa nazvaná Avirovia (Tastedarovia sa nedokázali množiť s inou rasou než ľudia, nevedno prečo) Potom ako sa takmer polovica populácie Impéria javila ako Avirská bol akýkoľvek kontakt Tastedarov s ľuďmi trestaný hoci ani to nezabránilo mieseniu rás. Medzitým Tastedarovia započali vojnu s Elfmi a zatlačili ich do ich domoviny v centrálnej časti Impéria. Tam ale nepomohla ani mocná mágia a ochranná bariéra, ktorú Elfovia vytvorili ich chránila počas doby temna až do dnešných dní. V tejto dobe si Tastedarovia uvedomili, že potrebujú pre svoje cechy dokonalé deti ... vodcov, ktorí budú obdarení len tým najlepším z ich rasy. Preto boli radou nariadené páry, ktoré mali spolu na základe schopností a znalostí mágov, ktorí na priebeh dozerali vytvoriť dokonalé deti .... pravých Tastedarov. Z tohto „Experimentu“, vzniklo množstvo talentovaných bojovníkov, mágov a obchodníkov, remeselníkov, ..... Tastedarovia, ale netušili, že si práve zasiali časovanú bombu.

Pýcha a pád Impéria alebo Nový vek Temnoty

Ríši sa darilo a všetci bol spokojní. Neboli vojny a problémy sa riešili podľa práva zavedeného v ríši a platného pre každého bez rozdielu. Dokonalé deti dorástli do veku kedy mohli byť zapojené do riadenia ríše a zdalo sa, že nič nemôže pokaziť túto idylickú dobu. Z týchto detí boli však najnadanejšie tri. Trojica bratov známych ako Vysoké trio (podľa ich miest v rade kde sedávali na najvyšších miestach- pozn. autora). Prvý z nich bol Caranthir (Karantir) prezývaný Zlaté dieťa. Najlepší mág akého Tastedarovia mali. Druhým bol Farengar Černomeč, bojovník obdarený mečom z čierneho Alnaviru, ktorý sa vždy vrátil k majiteľovi a hovorí sa, že meč má svoju osobnosť a prehovára k nemu. A do tretice tu bol Paathurnax, najstarší z nich, ktorý bol obdarený ako múdrosťou tak aj remeselníckymi a stavebnými schopnosťami. Títo traja spoločne tvorili hybnú silu ríše. V tej dobe sa ukázalo, že draky ríši neprospievajú a tak boli vyhubené a hŕstka, ktorá ušla sa uchýlila na Vršný ostrov na západe, ktorý ležal dostatočne ďaleko od Impéria a bol pre ľudí neobytný. Všetci oslavovali a bratia sa zdali byť nerozlučnými. Lenže všetko má svoj koniec a každý mier a pohoda sú narušené rušivým elementom. Ani v tomto prípade tomu nebolo inak. Bola v tom žena. Bratia sa zaľúbili do Tastedarskej panny menom Acrael, ktorá bola veľká veštkyňa a liečiteľka žijúca v súlade s prírodou a jej deťmi. Nepodporovala industrializáciu ríše a bratia zaslepení láskou sa predbiehali v tom ako sa jej dostať do priazne. Farengar zakázal stavby vojnových strojov a oslabil tým armádu ríše. Caranthir zasa pomocou mágie obnovoval lesy a ničil pri tom infraštruktúru predtým vybudovanú. No a Paathurnax ten zasa vyrábal všetko len z dreva a kameňa bez použitia kovov. A tak sa Alnavir dostal do úzadia a zbrane z neho sa stali vzácne. Po dlhých rokoch dvorenia sa, ale prišlo k rozhodnutiu. Acrael odjakživa milovala Paathurnaxa a prejavovala mu svoje city. Až keď vyhlásila, že ju Caranthir unavuje svojim dvoreným ten akoby sa prebudil zo zlého sna. Tejto udalosti sa poeticky hovorí Precitnutie, pretože predznamenala začiatok konca. Paathurnax sa so svojou krásnou a múdrou ženou dostal k moci tak veľkej, že v podstate potlačil cechy do úzadia a vládol autoritatívne. Zrejme to nemyslel zle, ale jeho bratia sklamaní a rozhorčení boli nebezpeční a on ich podcenil. Najprv to bol Farengar, kto pozbieral verné légie a s armádou dve sto tisíc mužov sa vydal vytvoriť vlastnú rišu vo Voltare. V boji sa jemu a jeho mužom nemal kto postaviť. Jeho umenie boja bolo legendárne a ako vodca nemal konkurenciu. Bol však horkokrvný a čoskoro si vyslúžil povesť ako Farengar Kat, pretože to bol muž činu, ktorý nepremýšľal ale najskôr konal. Najmladší brat Caranthir sa ale vyznamenal ešte viac. Odišiel na západ a na mieste zvanom Dračí chvost kde sídlili jeho verní vytvoril kult známy ako Corag Arg Tera, ktorého členovia si hovorili prosto Akolyti. Ich kult vyznával temné božstvá dávno zabudnuté a ležiace v prachu minulosti, ale oni sa nebáli ich vzývať a Caranthir za vidinou vlastného uznania (a aj za vidinou pomsty) povolával bytosti ohyzdné a temné, nepatriace do nášho sveta. Najskôr nejakým spôsobom unášal elfov a magicky ich menil na ohyzdnosti nazývané Temný elfovia. Tí tvorili kostru jeho armády, ktorá si čoskoro začala hovoriť Deti noci. So svojou armádou začal pustošiť krajinu a začalo sa hovoriť, že sa zbláznil. V tej dobre Paathurnax vrazil so svojimi légiami do boja a začala sa Veľká vojna. Státisíce mužov padli a ešte viac nevinných trpelo mor a utrpenie, ktoré vojna prináša. Farengar medzitým obliehal Daorn=Zara, ale nedarilo sa mu prelomiť magickú ochranu mesta. Preto sa spojil so svojim bratom Caranthirom a spoločne napadli Paathurnaxa. Malo sa jednať o poslednú bitku, ktorá sa odohrala v ruinách niekdajšej Čiernej bašty, kde sa na úteku pred Caranthirom uchýli Paathurnax a zbytky jeho síl. Hovorí sa, že Deti noci útočili z jednej strany a Farengarove vojsko z druhej. Masaker aký nemal a ešte nemá na svete obdoby. V tom, uprostred bitky a neľútostného boja sa stretli. Paathurnax zranený po boji, Farengar so svojou čiernou čepeľou a Caranthir s palicou s čierneho Alnaviru. Mal nastať boj, ktorý zaujal aj okolo bojujúcich a tí len v nemom úžase pozerali ako Farengar padá k zemi bez hlavy s mečom v ruke. Caranthir mal vtedy zaraziť poslednú úder do Paathurnaxa, ktorý dopadol tiež a padnúť na kolená, pretože bol bez síl. Vtedy sa bitka skončila .... vojská ríše sa vzdali a Caranthir začal vládnuť ako Lord Caranthir, prezývaný Din Banal´ras (Tieň Smrti) ale aj zradca ľudu a Bratovrah.


Nový Vek Temnoty (Veľmajster cechu Legionárov Durnar II. Kalli´gram)

Temnota zahalila Slnko a pohltila naše duše. Neostávala nádej. Záchrana neexistovala a ohavnosti, ktorých sa Din Banal´ris dopustil boli horšie ako v tej najhoršej a nekonečnej nočnej more. Celé to trvalo niekoľko mesiacov dokiaľ sa neobjavil on. Tajomný rytier, ktorý akoby horel. Nevedno odkiaľ prišiel, ale dodal nám silu a jeho slová dokázali postaviť na nohy a dodať nádej aj ten najstratenejšej duši. Sám hovoril, že kde je tieň, tam musí byť svetlo. Pod jeho velením sme zjednotili posledné zbytky odporu a vydali sa do boja. Hoci sme boli posilnení a odhodlaní vedeli sme, že sme prečíslení. Neexistovala šanca poraziť temnotu. Naše vojsko čítalo dvadsať tisíc mužov, zlomenej morálky. Proti nám stál sám Zradca ľudu so svojou armádou temných bytostí jemu slúžiacich v počte dvesto tisíc. Nehovoriac o tom tvorovi, ktorého povolal .... o beštií, ktorú azda povolala sama temnota. Jej meno je Cthulhu. Stretli sme sa pri Daorn=Zara a pustili sa do boja. Rytier, ktorý bol s nami mal meč, ktorý planul obrovským plameňom a rozťal ním oblohu. Temnota sa vytratila a Svetlo oslepilo našich nepriateľov. Boj bol ťažký a mi sme za cenu množstva preliatej krvi, zvíťazili. Zahnali sme temnotu tam kam patrila. Lenže tak ako zmizol Zradca ľudu, zmizol aj náš Rytier. Nastal čas na nastolenie Nového Svetového Rádu .... nastal čas pre nový svet.


Svet ako ho poznáme dnes (rok 324 po VT(Vek Temnoty))

Trvalo roky než sa dala zem dohromady. Aj tak vzniklo množstvo problémov a moc Impéria ochabla natoľko, že nebolo schopné ovládať všetky svoje oblasti. Sever sa osamostatnil ešte roku 2 po VT a odvtedy ostal samostatný. Tak isto sa to podarilo Krvavým ostrovom, Južným pláňam a hlavne Lordom z močiarov, Kamenného háku a Dračieho chvosta na ktorom vznikla tzv. Slobodná država Algeron. Impérium taktiež bolo rozdelené na dve časti a to Staré Impérium a Nové. Nehovoriac o lesnej ríši Elfov v strede Impéria. Taktiež Trpaslíci si ponechali svoje ríše a snažili sa dištancovať od Impéria. Najväčší šok však prišiel vo vláde. Cechy držali vládu konečne pevne v rukách a objavilo sa mnoho mocných vodcov, avšak nikto už nedokázal zosilniť ríšu do podoby pred VT. A navyše Tastedarovia sa po VT stali nesmierne vzácnymi. Ostalo ich len toľko, že by nevytvorili ani jednu légiu. Preto Impérium čelilo v posledných rokoch vojne s Voltarom a prehralo čím prišlo o ďalšie územie. V posledných rokoch sa ale niečo deje. Poslední z Tastedarov stále viac a viac varujú pred zlom, ktoré drieme a chce sa vrátiť. Avšak momentálne problémy sú dôležitejšie než len pocity pár Tastedarov. Je doba nová ... je doba Avirov!

Hráči: (1/2) dracik

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1

Pán Jeskyně - 6. června 2018 00:11
Pán jeskyně Padre557

// Vítam ťa v mojej jaskyni :) zajtra ti pošlem úvodný príspevok :)

Pán Jeskyně - 24. dubna 2018 22:07
Pán jeskyně Padre557

// Základná história sveta doplnená na Nástenke!
Informácie o rasách, krajine, mágií, zápisky z citadely a podobné pridám čoskoro. Dovtedy sa prípadní záujemcovia môžu informovať u mňa v Poštolke!

Pán Jeskyně - 24. dubna 2018 07:25
Pán jeskyně Padre557

Informácie o svete budú čoskoro pridané na nástenku, preto majte chvíľku strpenia.

1


↑ navigace

Záložková navigace