Kouzelnická šou maestra Zdendalini (1. strana) | Články - Aragorn.czČlánky

Kouzelnická šou maestra Zdendalini

Autor : zdendalini   11. prosince 2007   Ostatní
troška kouzel a salónní magie přes sklo monitoru

KOUZELNICKÁ ŠOU MAESTRA ZDENDALINI

Velevážení přátelé, dámy a pánové. Neskutečné se stalo jistým, nepravděpodobné platným a nemožné možným. Slovutný maestro Zdendalini, mistr cechu bavičského, je tu. Shlédnete neviděné, poznáte nepoznané. Zapátrám v hlubinách vaší mysli a vezmu si odtamtud to, co ani vy netušíte, že tam máte!

Nyní prosím všeliké obecenstvo o hrobové ticho. Místnost potemňuje a kotouč reflektoru se zastavuje na mé maličkosti. Tedy na mě oblečeném do černého fraku s cylindrem.

VIRBL

TRIKO NUMERO UNO

Lehce se ukloním a máchnu rukama oděnýma do bílých rukavic. Je to jako bych odháněl nějaký obtížný hmyz. Zasměji se a když otevřu dlaně, v každé z nich spočívá šestistěnná kostka.
V této chvíli je řada na vás, moji milý čtenáři. Vezměte si taktéž dvě šestistěnné kostky a dělejte vše dle mých instrukcí. Hoďte je na stůl tak, jak se to činí v bezpočtu hrách. Sečtěte hodnotu bodů, které vidíte navrchu a zapamatujte si to. Uchopte kostky a otočte je vzhůru nohama, tedy přesně o 180°. Opět sečtěte bodovou hodnotu, kterou vidíte na této opačné straně, a přiřaďte ji v paměti vedle té první. Máte dvě čísla, které k vašemu velikému překvapení opět sečtěte. Nyní máte jedno číslo a mým úkolem bude ho uhodnout. Nebude to nic jednoduchého, přesto se o to pokusím.
Sevřu obě kostky v dlaních a ty si přitisknu na čelo. Snažím se skrze ně napojit na vaši mysl a u ní přečíst ono číslo, které vám vyšlo. Soustředím se ze všech sil. Po chvilce se z myšlenkové mlhy vynořují dvě číslice. Nemohu je ještě přečíst, jsou hodně rozmazaná. Už však vidím první… je to číslice 1. jak rychle se objevila, tak rychle mizí. Druhé numero, které spolu s tím prvním dá vaše číslo, se zprvu objevuje dosti neochotně. Užuž to vypadá že se mi zhmotní před očima, vždy se ale rozplyne. Zvýším proto svůj mentální tlak na vaši mysl a v tom se zjeví v celé své kráse. Čtyřka. Hodím své kostky na zem a spolu s lusknutím prstů s mění v planoucí číslice 14. Chvíli jen tak hoří na zemi, zatímco si já vychutnávám váš užaslý výraz. Čtrnáctka je číslice, která vám vyšla po všech matematických operacích.
Dupnu nohou, oheň zhasíná, kužel světla zavíří prostorem a zastavuje se na mé osobě.

VIRBL

TRIKO NUMERO DUO
Sundám si z hlavy cylindr a ukáži vám ho ze všech stran. Vidíte, že je zcela prázdný. Sáhnu dovnitř a vytáhnu balíček mariášových karet. Poklekám a cylindr položím na zem. Ruku nechám položenou na jeho vršku a jak se zvedám, roste od země i klobouk až je vysoký jako stolek. Vyjmu čertovy obrázky z balíčku, promíchám je a odpočítám jedenáct karet, které nechám s tichým … PUF … zmizet. Zbylých jednadvacet listů rozevřu do vějíře a gestem vás vybídnu, aby jste si zvolili jednu svoji kartu. Máte? Zapamatujte si ji, neboť na konci tohoto triku vám řeknu, která to je.
Vějíř složím zpět do hromádky a začnu z ní odkládat jednu po druhé do tří kupiček. Dobře mě pozorujte a hlídejte si, ve které kupičce je vámi zvolená karta. Rozdělil jsem tedy 21 karet do tří kupiček po sedmi. Ukažte mi prosím kupičku, kde je ta vaše. Beru celou tuto hromádku položím ji na tu vedlejší, navrch přidám zbývající kupičku. Otočím paklík rubem nahoru a začnu opět rozdělovat karty tak, jak jsem to popsal výše. Opět mi ukážete hromádku karet s tou vaší, opět ji dám na tu vedlejší a přikryji poslední zbylou a celý postup zopakuji do třetice a to naposledy. Úhledně srovnám hromádku karet ve svých rukách a zavřu oči. Budu se snažit přečíst ve vaší mysli, která karta je ta vaše.

V této chvíli vstupujete do hry vy. Vezměte si prosím balíček jakýchkoli karet a odpočítejte jich přesně jednadvacet. Rozhrňte je do vějíře a jednu si očima vyberte. Složte karty zpět do paklíku rubem nahoru a začněte karty jednu po druhé vykládat do tří kupiček lícem na vrch. Koukněte se, ve které hromádce je váš list a dejte jí na vedlejší kupičku, přičemž ji přikryjete tou poslední. Hromádka s vaší kartou je uprostřed. Otočte všechny karty rubem vzhůru a tento postup ještě dvakrát zopakujte, tj. vykládejte karty jednu po druhé do tří kupiček lícem na vrch, hromádku s tou vámi zvolenou dejte na vedlejší a přikryjte poslední a poté ještě jednou a to už naposledy. Za žádných okolností nesmíte karty zamíchat. Jestliže máte hotovo, položte balíček před sebe obrázky dolů a zbylou práci nechte na mě. Pokusím se uhodnout, kde leží vámi zvolená karta. Nebude to lehký úkol, snad se mi to podaří.
Se stále zavřenýma očima začínám odhazovat karty z paklíku. První to není určitě, druhá, třetí a čtvrtá také ne. Na řadě je pátá karta. Ta to však také není, stejně jako šestá a sedmá. Osmou kartu v pořadí dlouho držím v ruce, nakonec ji však zahodím ke zbylým sedmi. Není to ona. Cítím, že už jsem velmi blízko té vaší zvolené kartičky. Devátá to není, ještě ne. Beru desátou kartu. Přikládám si jí k čelu. Je to ona? Ne, není. Není to zrovna jednoduché, toto mentální pátrání dosti vysiluje. Ona desátá karta padá na zem a beru do ruky jedenáctou. Otáčím jí v ruce a snažím se proniknout skrze tento čertův obrázek do vašeho vědomí. Cítím, že se mi to podařilo. Tato karta, v pořadí jedenáctá, je ta, kterou jste si na začátku zvolili. Pa tváři se mi rozlévá samolibý úsměv a vám, doufám, udivený výraz.
Vy doma u monitorů , odpočítejte si ze svého paklíku deset karet a ta jedenáctá je ta vaše, kterou jste si na začátku vybrali. Není to úžasné? Z tepla svého domova dokážu uhodnout kartu, jež jste si na začátku vybrali. Je to úžasné!
Po velkých ovacích sál opět potemní a neodbytný reflektor zastaví světelný kužel na mé veličkosti.

VIRBL

TRIKO NUMERO TRIO

Z kapsy vytahuji bílý šátek, ukazuji vám ho, abyste viděli, že je prázdný. Podržím ho napnutý vedle sebe. Po chviličce ho pustím a… visí sám ve vzduchu, jakoby zavěšen na neviditelných provázcích. Postavím se za něj a několikrát ho obkroužím rukama, abyste viděli, že tomu tak není. Pravou rukou ho uchopím za spodní cíp a prudce trhnu do strany. Vy vidíte, jak za ním v prostoru visí 17 kartiček s různými místy ze Středozemě. Jsou uspořádány do čtverce 4*4, přičemž v levém horním rohu stojí jedna mimo.
Dobře si prohlédněte uspořádání těchto kartiček, měl by se potulovat někde kolem. Jsou na nich napsána různá místa středozemské vlastivědy. My si spolu zahrajeme známou hru na kočku a myš, vy budete Frodo, jenž vyšel z Hobitína zničit Prsten. Já budu Sauron a bude se snažit vás na vaší cestě zastavit. Vždy vám řeknu, o kolik polí se máte pohnout a vy tak učiníte. Můžete chodit všemi směry, vracet se na stejná místa atp. jen nesmíte chodit úhlopříčkou a vracet se zpět do Hobitína. Pokaždé vám na konci vašeho „tahu“ řeknu jméno či jména míst, kde se nenacházíte. Škrtněte si takto políčka a už na ně nevstupujte. Ve finále vám řeknu, na kterém místě z původních šestnácti stojíte. Pakliže jste všemu rozuměli, nic nebrání počátku vrcholu mého kouzelnického vystoupení, po němž bude jméno maestro Zdendalini skloňováni spolu se jmény Gandalf, Saruman, Houdini či Kaprfíld. Dosti superlativů, na ty dojde čas na konci. Vy u stránek Imladris uchopte tužku do ruky a vydejte se spolu se mnou na tajemnou pouť Středozemí.
Upřete své oči na Hobitín, kartičku ležící vně čtverce. Právě zde začneme naši pouť. Vaše první kroky budou šestnáct polí dlouhé. Zdůrazňuji, že můžete jít jakkoliv, jen ne úhlopříčkou a ne zpět na startovní pozici. Nyní, po ujití oněch 16. kroků můžete být kdekoliv, na kterémkoli kartičce. Chvíli se soustředím a vím, že určitě nejste v pirátském městě UMBARu a ani s Sarumanově pevnosti ISENGARDu. Obě kartičky se v prostoru otáčí a mizí. Pokračujeme dále, nyní ujděte devět kroků. Stojíte opět na kterémkoliv místě mřížky, která čítá ještě celých čtrnáct karet, z nichž dvě zmizí, neboť tam nejste. A bude to VĚTROV A MÍSTO STARTU ELFŮ NA Západ, ŠEDÉ PŘÍSTAVY, na nichž právě teď nespočívá váš pohled. (tužka)
Od počátku vaší pouti vám již zmizela čtyři jména míst, na kterých neskončili vaše kroky. Ta ale není vše, před námi je ještě dlouhá cesta. Ta další bude dlouhá sedm kroků. Opět můžete jít jakkoli, doleva, doprava, nahoru či dolů, jen ne úhlopříčkou a na místa již zmizelá, to zdůrazňuji. Vím, že už máte hotovo, začnu se tedy soustředit a pátrat po místě, na kterém se nenacházíte. Ve své mysli vidím první jméno, ROKLINKA, kteréžto je následováno druhým. A tím je ESGAROTH. Začínáte být asi pěkně napnutí, že? Já se ani nedivím, to, co zde předvádím nemá obdoby.
Počet dalších kroků bude jedenáct, které vás mohou dostat na kterékoli místo z deseti zbylých. Nebudu vás dlouho napínat, vím totiž, kde jste. Zatím vám to ale neřeknu. Místo toho nechám zmizet kdysi mocnou a vznešenou Trpasluj, nyní temnou MORII, a domov entů ve Středozemi, FANGORN.
Když spočtete kartičky, jež nám zbyly, je jich už pouze osm. Jsme tedy v polovině naší pouti. Doteď se mi snadno dařilo určit místa, na nichž nejste, nyní už to budu mít o hodně složitější. Přesto se o to pokusím.
Přeji si, abyste postoupili z místa, na němž spočívá váš pohled, o devět kroků. V této chvíli se mi vybavuje pouze jedno místo. Jej jím Věž Slunce a slovutné město Gondoru, MINAS TIRITH. Stejně, jak se objevilo v hlavě, tak mizí kartička s tímto jménem z naší již dosti prořídlé mřížky. Nebudeme dlouho otálet, Prsten nás tlačí v kapsičce a musí být doručen na správné místo. Naše další cesta povede přes pět míst a zastaví se na šestém. (tj. jděte o šest polí kamkoliv) v koutku duše jistě doufáte, ža nyní konečně řeknu místo, na němž právě teď stojíte, leč zklamu vás. DOL AMROTH mizí z našich cest, poněvadž na něm vaše kroky neskončili.
Pokud vám toto vše připadá jako hra na kočku a myš, tak se nepletete. Říci vám hned na začátku, na jakém poli stojíte, to není umění. Říci vám to ale na samém konci, když jsem předtím určil kde všude nejste, to je pravé umění. Dosti však planých řečí.
Jděme dále, a to o jedenáct kroků. Budete na těchto šesti místech hodně křižovat cestu, ale mě stejně nezmatete. V každém okamžiku vím, kde se nacházíte. Teď nejste na návštěvě u pavoučice Oduly, tedy v CIRITH UNGOL, a ani nepopíjíte mátové tee se Sauronem v BARAD-DUR. To by tak ještě scházelo, přinést Prsten Nepříteli přímo pod nos. O tom však naše hra není.
Z původních šestnácti polí nám zbyly už pouze čtyři. Je to velmi malý prostor pro manévrování, avšak dosti velká šance na moji chybu. Nechtěl bych vás zklamat a odhalit vás předčasně. Poprosím vás, jděte o osm kroků. Chodíte sem a tam, snažíte se kombinovat všechny směry, ale v LÓRIENU, v tom neskončíte ať děláte co děláte. Kartička s domovem Galadriel a jejího magického zrcadla mizí. Zůstávají nám už pouze tři. Hůrka, Orodruina, Edoras. Po tolika krocích, které jste po místech Středozemě vykonali můžete být na kterémkoli z nich. Bude těžké uhádnout, na kterém poli nejste. Nesměl bych se však jmenovat maestro Zdendalini, mistr cechu bavičského, abych se o to nepokusil. Vaše další, předposlední, cesta bude čítat sedm kroků. Dobře je važte, na poslední chvíli se vám může podařit mě zmást. Ale budu vás muset zklamat, nezdaří se vám to. Ani předtím, ani teď. I když jste kombinovali, jak jste chtěli, u pánů koní, EDORASu, jste prostě skončit nemohli. Nebylo lehké toto uhodnout, leč zdařilo se mi to.
Vážení přátelé, jsme v úplném finále mojí šou. Zbyly nám pouze dvě kartičky se jmény míst Středozemě. Ať už stojíte na kterékoli z nich, na své poslední cestě ujděte tři kroky. Tap, tap, tap. A je dokonáno. Nyní nechte veškerou zbylou práci na mě. Jedno místo zmizí a jedno zůstane. Které to bude? Hůrka? Orodruina? Je to velmi těžké, můžete být na jednom i druhém. Po takovém počtu kroků a následných kombinací konečného místa nebude snadné to určit.
Tím, že vás takto napínám, nutím vaši mysl opakovat si to místo, na kterém jste. Myslíte na něj opravdu usilovně, slyším to, jako byste stáli vedle mě a šeptali mi to do ucha. A nestačím se divit. Místo, na které jste došli při našem putování, kartička, na které spočívá váš zrak je… HŮRKA. Majestátně se vypínající ORODRUINA, pravý cíl vašeho putování za zničením Prstenu, se rozplývá. Mohlo mě napadnout, že vy budete ten Frodo vožrala, který nedojde dál než ke Skákavému poníkovi a nechá se hostit od Ječmínka Máselníka. Že se nestydíte, ve vašem podání by to ničení Prstenu teda pěkně skončilo.
Nic z toho však není důležité. Hlavní je to, že se mi podařilo určit pole, na němž jste nebyli a v samotném finále ukázat místo, kde se nacházíte. Nevím, co si myslíte vy, ale já to vidím tak, že je to prostě ÚŽASNÉ.
Kotouč světla, který po celou dnešní šou ozařoval mou osobu, začíná slábnout. Lehce se ukloním a s posledními paprsky světla zmizím i já.

Snad se vám moje produkce líbila a aspoň na malou chvilku vás vytáhla ze stereotypu všedního bytí. Na shledanou zase někdy příště.

=============================================
obrázek mapy Středozemě ke třetímu triku

Další články v kategorii Ostatní:

Kdo hodnotil článek Kouzelnická šou maestra Zdendalini?
Garivandras, GHOSTofZED, Harald, hater, Ketasek

Komentáře ⇓

Pro přidání komentářů je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 12 z celkem 12 příspěvků1

Voju - 14. prosince 2007 13:57
Voju

aha ;) ale stalo se ;) -....

zdendalini - 13. prosince 2007 21:56
zdendalini

Voju 13. prosince 2007 19:29
to je nemožné ;-)
... tak pravil rytíř štěstěny ...

Voju - 13. prosince 2007 19:29
Voju

zdendalini 13. prosince 2007 18:41
ist unmoglich -- to je co ?? ;)

zdendalini - 13. prosince 2007 18:41
zdendalini

Voju 13. prosince 2007 15:04
hmm, das ist unmoglich
... tak pravil rytíř štěstěny ...

Voju - 13. prosince 2007 15:04
Voju

zdendalini 12. prosince 2007 21:48
nicht ;) hraju, skáču a najednou otočila a zmizela .. ;)

zdendalini - 12. prosince 2007 21:48
zdendalini

nechci se hádat, ale zkus to ještě jendou, není možný abych tě shodil, něco jsi musel udělat špatně ;-)
... tak pravil rytíř štěstěny ...

Voju - 12. prosince 2007 19:38
Voju

no, při posledních třech kartičkách jsi mě shodli dolů ( Edoras) ;) ale i to je výkon ;)

zdendalini - 11. prosince 2007 20:49
zdendalini

no, vidíš, tak šup jednu hvězdičku nahoru ;-)

když budeš hodnej, prozradím ti postup :-)
... tak pravil rytíř štěstěny ...

hater - 11. prosince 2007 20:22
hater

co mne potesilo tak je urcite treti trik s kartickami stredozeme jako napad ;-)

zdendalini - 11. prosince 2007 20:18
zdendalini

příště chci zkusit přeříznout nějakou slečnu a nechat se přejet parním válcem :-D
matematika je príma, jen jsme nemuseli mít za učitele takovýho ......
... tak pravil rytíř štěstěny ...

hater - 11. prosince 2007 20:16
hater

Poslušné publikum by teď zatleskalo :-) ale bohužel nejsem poslušné publikum a myslím si, že tyhle triky se mnohem lépe prezentují na jevišti, před živým publikem než právě zde a formou tohoto textíku. Nejsem ochoten příliš žazsnout vzhledem k tomu, že způsob provádění triků pro mně není nic nové a úžasné mi nepřijde ani tak provedení jako spíše matematický výpočet s jakým je výsledku dosaženo.

zdendalini - 11. prosince 2007 20:14
zdendalini

při čtení postupujte dle popisu. schválně, jestli se trefím ;-)
... tak pravil rytíř štěstěny ...

Vypisuje se 12 z celkem 12 příspěvků1


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)