Brambořanství | Diskuze - Aragorn.czDiskuze

Brambořanství

Správci:Khanemis, Joh-ny
Popis:Nový chrám byl postaven, vstupte pokud jste připraveni na skutečnost, že vše stvořil veliký Brambor. (Cílem této diskuze NENÍ urážet náboženství. Vstupujete ovšem na vlastní nebezpečí. Děkuji za pochopení.)
registrovaní uživatelé mají právo číst i zapisovat
neregistrovaní mohou jen číst
diskuze je odemčená
Nástěnka:

Oficiální stránky Brambořanství
Úvodní příběh + seznam členů


Kamennou dlažbu večerní ulice bičuje hustý déšť, lidé pospíchají městem do tepla svých domovů. Všichni až na jednoho. Muž schoulený v těžkém cestovním plášti má dnes jiný cíl. Duši mu tíží jako kámen strašlivý čin.
"Proč," šeptá si pro sebe "proč jen jsem tak pochybil? Jak jsem to mohl udělat?"
Muž zakloní hlavu a jeho stále ještě mladou tvář zaplaví proudy dešťových kapek, neúprosně nutících přivřít oči a sklopit opět hlavu. Nic z toho ovšem neudělal, ne, zaslouží si to.
"Odpusť mi...vím že se zlobíš a že tímto to dáváš najevo...odpusť..." hlas se mu zlomil.
Nedá se nic dělat, musí jít dále a pokusit se alespoň trochu odčinit své pochybení. Sklopí hlavu a promočený skrz naskrz pokračuje dále, směrem kde v dáli na obrovské siluetě chrámu září i přese všudypřítomnou tmu oslnivý znak...

Konečně, konečně dorazil k chrámu. Cesta byla delší než čekal. Myšlenky mu teď ale zaměstnává pohled na velkolepou stavbu. Věže čnící snad až do nebes, zdánlivě každý centimetr fasády je pokryt bohatým zdobením, z výšky na něj shlíží masivní chrliče, cítí jak se jeho mysl naplňuje pokorou a posvátnou bázní, omráčen vší tou monumentálností mlčky stojí celé minuty před vchodem. V tom se rozezní dunivé zvony z věží, oznamující další hodinu a vytrhnou ho tak ze zamyšlení. Otřese se a přistoupí k masivnímu portálu, jehož brána je pootevřená pro občasné poutníky jako je on. Vstoupí, pln ohromení, dovnitř......uvnitř panuje z příjemně tlumené světlo, vyvolávající útulnou atmosféru. Uši mu ihned naplnil slavnostní chorál, linoucí se z hlavní lodě v dáli, naplňující tak celý chrám úctou...rozeznal slova některých úseků:
"Přijmi naší pokoru...nás kdož jsme smrtelní....poskytni nám svou oporu...nabízíme ti první poslední. Ochraň nás před zlem...číhajícím na neopatrné,,,modlíme se den za dnem...naše ostražitost nikdy neustrne"
Tu si všímá skromného podstavce u zdi, na němž je položena objemná kniha. Je očividně stará, vázána v léty používání ošoupané kůži, na povrchu se ovšem se stále jasně skví umělecky vyvedený nápis:
Solanum

"Posvátná kniha" vydechne s pokorou v hlase.
Neodolá a na chvíli se začte do prastarých textů, vyprávějících o skutcích Bramborových.
Poté šetrně zavře opět knihu a vydá se skrze blízká dvířka širokou chodbou, jejíž zdi jsou ozdobeny mnoha obrazy, povětšinou znázorňujícími výjevy ze Solana. Zadívá se na jeden z nich......a pokračuje dále v cestě. Nedlouho na to dorazí do středně velké místnosti, ve které tiše jako myšky sedí na dřevěných lavicích muži i ženy, všichni v kutnách z pytloviny. Naproti nim stojí starší muž v bohatém, zlatem vyšívaném oděvu a plamenně káže svým posluchačům. Tiše se posadí po vzoru ostatních a zaposlouchá se do slov onoho muže.
"Slyšte pravdu o svém původu. Naším stvořitelem jest Brambor, jediný a nekonečně spravedlivý. Všechno pochází z něj a všechno Bramborem je. Přijměte ho jako svou Zeleninu a dostane se vám jeho nezměrné laskavosti.
Pamatujte, že vás vždy vidí a je jen na vás jaký povedete život...pokud bude vaše víra silná, budete odměněni posmrtným životem v rajské bramborové plantáži. Obklopeni nekonečnými poli brambor, společně s dalšími nejoddanějšími věřícími, dosáhnete nekončící radosti. Ale běda vám, jestli podlehnete svodům prolhaného Mrkvifera, zeleniny, která kdysi zradila našeho milovaného Brambora a od té doby škodí světu jak jen může. Mrkvifera, který může v přestrojení pokoušet sílu vaší víry, pokud v této zkoušce selžete, pak skončíte po smrti v jeho temné říši, kde vám budou jeho přisluhovači nutit mrkvovou šťávu a vařit hříšníky v obrovských kotlích s mrkví...pro oběti Mrkvifera je připraveno jen nikdy nekončící utrpení. Přesto dokud bude vaše přesvědčení dostatečně silné, nemá vám Mrkvifer jak ublížit. Odpovědnost za svůj osud hledejte vždy jen v sobě, přestože je Nejklíčkatější nezměrně laskavý a shovívavý, cestu za vás neprošlape. To je vaším úkolem. Přednáška je u konce, děkuji za pozornost. Brambor s vámi"
Starý muž domluví a rukou vykrouží do vzduchu ovál. Lidé se počnou pomalu vytrácet z místnosti. Nevydrží to již a přistoupí k přednášejícímu
"Otče, prosím můžete mi věnovat trochu vašeho drahocenného času?"osloví ho prosebným hlasem.
"Ale samozřejmě, synu. Pověz co máš na srdci?" odpoví mu vlídně muž.
"Vykonal jsme dnes strašlivou věc, otče..." následuje chvilka ticha, jak se odhodlává pokračovat "..já...pozřel mrkev...syrovou" oznámí knězi plačky. Ten naň upře starostlivý pohled
"Pro klíček! Jak jsi mohl takto klesnout? Vždy jsi byl takový vnímavý...tolik jsem věřil že odoláš Mrkviferovým svodům."
"Otče, je mi to tak líto," zajíká se "neubránil jsem se hanebnému pokušení okusit chuti mrkve. Trestem mi bylo, že se mi hned poté udělalo nevolně, plně jsme si to zasloužil, více než jen to...stydím se" zmožen studem padá na kolena a prosí kněze za odpuštění.
"Své prosby musíš směřovat Bramboru, synu. Jen on tě může vyslyšet. Tvůj skutek byl neuvážený, přesto pro tebe ještě stále je naděje. Zvažoval jsi již vstup do řádu?"
"Zatím nikoliv otče...dosud jsem byl jen prostým měšťanem věřícím ve velikého Brambora, ale nyní když o tom mluvíte, vidím že není jiné cesty, pokud chci zachránit svou duši," sklopí pokorně hlavu.
"Nuže povstaň synu a sděl přímo, dle tradic, představenému zda chceš vstoupit do učení řádu," vybídne ho kněz.
"Ano chci vstoupit do řádu, otče,"
"Nechť se tedy tak stane. Budeš přijat jakožto Zasvěcenec a pokud svými skutky a aktivitou dokážeš, že je tvá víra pevná, můžeš mne požádat o provedení obřadu, po kterém se staneš plnohodnotným bratrem."
Kněz vytáhne ze záhybů svého hávu malý zápisník a otevře ho. Na stránkách uvnitř stojí úhledným písmem:

Členi


Členi
Kněz/Exorcista samovrah
Kněžka Merredith
Sestra/Inkvisitor Saltzhornia
Bratr/Mladší exorcista Babin Úd
Sestra Midonala
Bratr Ali ibn Saladin (RB)
Sestra/Kazatelka Jeane
Bratr Miar
Zasvěcenec Danimorth
Zasvěcenkyně Arato
Zasvěcenkyně Allizea
Zasvěcenec Bombargo
Zasvěcenec Darwin
Zasvěcenkyně Amárý
Zasvěcenkyně Cornix (RB)
Zasvěcenec Kosmas
Zasvěcenec ironis
Zasvěcenec Ronald (RB)
Zasvěcenkyně Lenuska
Zasvěcenec jozin
Zasvěcenkyně Systy
Zasvěcenec Eugenio
Zasvěcenec Morco (RB)
Zasvěcenec Sir Cwalda
Zasvěcenec Mirador
Zasvěcenkyně menzliczek
Zasvěcenec Skeleton
Zasvěcenec Todrias Falco
Zasvěcenec Metteny
Misionářka/Zasvěcenkyně SELINA
Nejvyšší představení
Bramboráž Khanius I.
Bramboráž Bramborien II.Otec něco připíše, zaklapne zápisník a přikývne
"Výborně, nyní běž do východního křídla a požádej bratra co bude mít službu o přidělení cely. Brambor tě provázej, synu"
"Děkuji mnohokrát, otče."


Pravidla organizace diskuze

Upozornění k organizaci uvnitř diskuze:

1. Nevyvolávejte žádné flamewar v rámci přesvědčení

2. Můžete psát herním způsobem i ve stylu různých upozornění, ovšem vše se musít týkat tématu církve. Off Topic vám může být smazán bez předchozího upozornění.

3. Stejně tak můžete diskutovat s příslušníky jiné církve, pokud udržíte debatu v konstruktivním (tj. žádné bezobsažné dohadování 'Mrkev zlepšuje zrak.; Brambor je lepší atd.') duchu a v případě, že spolu hrajete jakýsi minipříběh, nebudete přehánět a ani rozhodovat za někoho jiného.

4. Nevymýšlejte si, prosím, nějaké nesmysly nehodící se do prostředí. Děj se, dalo by se říci, odehrává někde na pomezí středověku, lehce šmrncnutého fantasy. Takže žádné robotické brambory, žádná obrovská monstra a dokonce ani žádní elfové, či trpaslíci a jiní takoví. (pravda je taková, že by se měla hra odehrávat spíše v přítomnosti, ale vzhledem k tomu, že by to někteří jedinci mohli vzít jako záminku k užívání neskutečných technických kravin, tak raději uvádím středověk)

5. Účelem této diskuze z herního hlediska není vedení sporů o to, jestli je lepší Brambořanství, či vzývání Mrkvifera, nýbrž samotné naplnění své víry a spásy. Brambořanství je církev, víra v Mrkvifera kult, nejde o žádné soupeřící církve...jen o dva protichůdné názory.


Děkuji za pozornost


Umělecká soutěžSoutěž

Dnes (10.3.08), proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže sice komorní, zato však velmi intenzivní atmosféře. Děkuji všem, kteří se zúčastnili soutěže, ať již jako samotní umělci (kterým patří mé největší díky za to, že překonali ostych i leckdy nedůvěru k vlastních schopnostem, a přispěli svou prací k této soutěži), či jako hlasující. Všechna díla byla velmi pěkná a podnětná, přesto jen několik si získalo publikum natolik, aby zvítezilo. Tady jsou:
Grafika – Návrh člověka 2; Vyhnanie Mrkvifera 1; Trůn Bramborův 0; Mrkvifer vs. Brambor 6;
Literatura – Rady Bramborovy 3; Svatá čtyřbramborverší 0; BRAMBOR 1; Pravý čas 4;


Sláva vítězům, čest poraženým! Gratuluji Frili a Jeane!
Ještě jednou vám děkuji za účast, snad se sejdeme někdy i u dalšího kola soutěže, pokud bude zájem.

Khanius I.


Poslední důležitá oznámení z diskuze (poslední z 23.12):Mezitím mám pro vás ještě něco nového:

Již zítra nastane den Brambornavrácení a protože je na něj zvyk obdarovávat své bližní, mám pro vás několik dárků. Sice je to ještě o den dříve, ale zítra již stejně nebudete mít asi nikdo čas se tu příliš objevovat. Šťastné a veselé Brambornavrácení!

První dárek je od naší sestry Jeane, která pro vás připravila, sestavila a doplnila Zpěvník plný koled ke dni Brambornavrácení, počtěte si tedy a zapějte několik pěkných koled k oslavě našeho svátku.
http://www.bramboranstvi.mysteria.cz/literatura/Spevnik.pdf

Druhý dárek jsem vám připravil já. Jde o deskovou hru na motivy Brambořanství jménem Rajská cesta, kterou jsem připravoval celkem dlouho. Doufám, že se vám bude líbit. Celý paklík určený k vytisknutí (myslím, že i graficky celkem obstojný) včetně pravidel je zde:
http://www.bramboranstvi.mysteria.cz/download/rajska_cesta.rar
Budu se těšit na vaše názory:-)

A jako poslední sem dávám něco, co sice možná nebylo míněno přímo jako dárek, ale v tomto čase to ani nelze jinak vnímat. Mluvím o posledním obrázku od našeho bratra Ronalda určeném pro náš kalendář. Nuže, jen se pokochejte a nezapomeňte ho pochválit:-)
http://bramboranstvi.mysteria.cz/galerie/zima_uprava_res.jpg

První dva dárky můžete jinak nalézt i tradičně na našich stránkách:
http://bramboranstvi.mysteria.cz/uvod.html
Sice trochu později (ale přeci) jsem přidal na naše stránky záznam kázání z posledního klíče od bratra mettenyho, takže pokud jste ho promeškali, máte možnost dohnat alespoň tuto událost:-)

Zároveň s tím bych se rád domluvil na dalším klíčení...myslím, že by bylo celkem pěkné, udělat si jedno k příležitosti dne brambornavrácení (24.12. pro neznalé)...třebas den předem či tak...záleží na tom, jestli by byl zájem a zda byste měli čas...

A ještě jedna věc, na nástěnce již delší dobu házím do kolonky "Poslední důležitá oznámení z diskuze" příspěvky, což by vám mělo usnadnit hledání těch důležitějších věcí z diskuze (aneb nástroj proti oblíbenému "tady je tolik nových příspěvků, že jsem je raději nečetl"), hádám ale, že většina o tom nejspíše stejně neví, nebo se nekouká protože neví, zda něco přibylo. Nuže tedy s každým nově přidaným příspěvkem tam připíšu k nadpisu rozbalovací kolonky datum přidání poslední příspěvku. Toť vše:-)-KhanemisBrambořanský kalendář

Již před delší dobou zde padnul návrh, abychom si udělali vlastní kalendář s brambořanskou tématikou. Snad se to ještě rozběhne.

Co potřebujeme vyřešit a udělat:
1. Ilustrace ke každému měsíci.
Zatím máme jen obrázek od naší tvořivé Systy
Stále sháníme dalšáí obrázky, takže kdokoliv by měl chuť, je vítán. A nemusíte se bát, opravdu nejde o to přispět s co nejdokonalejším dílem. Jde o snahu:-)

2. Dohodnout svátky, které budou v kalendáři vyznačené.
Zatím máme dohodnuté tyto:
1.1 – sv. Battata
3.2. – sv. Molinae
19.1. – sv. Escul
21.3 – sv. Russet
18.4. – sv. Immite
27.4. – sv. Leptos
24.6. – sv. Imagliana
6.6. – sv. Herrerae
21.7. – Velké kutálení
8.9. – sv. Phurej
11.9. – sv. Chocclo
7.11. – Skliznice
1.12. – sv. Slavata
24.12. – Den Brambornavrácení

Samozřejmě se můžete kdykoliv ozvat a navrhnout další svátek, je velmi pravděpodobné, že bude i zařazen ( pokud bude vztažený k Brambořanství;-))

Výsledný kalendář by měl vypadat pravděpodobně takto: ŠablonaBlížící se události:
? – brambořanské klíčení (mše) ke dni brambornavrácení (možná)

Diskuze ⇓

Pro přidávání diskuzních příspěvků je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 20 z celkem 2617 příspěvků1 2 3 4 ... 131 ⇒|

Khanemis - 22. dubna 2018 11:01
Khanemis

Ale no tak, všichni přeci víme, že modlářství je v očích Nejklíčkatějšího hříchem...

nicméně pěkný objev:)
Now you will experience the full pawá of the Dark Side...

samovrah - 14. dubna 2018 19:03
samovrah

Frili: 100 bodov. Takto sa mi to páči!:D
Nič..

Frili - 3. dubna 2018 19:56
Frili

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/29789995_10101055355976188_7267564398057369394_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f98a3a66460cd3cd1d7894e7fbcce148&oe=5B2B0DF8

Podarilo sa mi zdokumentovať jedného vašeho veriaceho v priamej akcii.
Turn in tune on drop out

Eugenio - 2. dubna 2013 18:19
Eugenio

Ámen
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

elister - 1. dubna 2013 14:36
elister

Python 1. dubna 2013 14:25
Jsem pro :D
"I don't remember our boiler being nuclear" http://www.collectedcurios.com/sequentialart.php

Python - 1. dubna 2013 14:25
Python

elister 1. dubna 2013 13:53
Což tahle to prohlásit za herezi? Nebudeme to muset vyvracet :)
Člověk není nikdy dost chytrý, dost bohatý a dost ozbrojený. I´ll Chuck you!

elister - 1. dubna 2013 13:53
elister

Michi_Hrozi 31. března 2013 17:15
Uhhh, tohel se bude blbě páli.... chci řici vyvracet
"I don't remember our boiler being nuclear" http://www.collectedcurios.com/sequentialart.php

samovrah - 31. března 2013 23:46
samovrah

Michi_Hrozi 31. března 2013 17:15

Tam máš!:D
Nič..

Michi_Hrozi - 31. března 2013 17:15
Michi_Hrozi

http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/6951480_460s.jpg

Doprdele, možno na tom nakoniec naozaj niečo bude. .
Laugh.. and the world laughs with you. Weep.. and you weep alone!

Frili - 2. dubna 2011 18:53
Frili

Eugenio 2. dubna 2011 18:20

Tak tiež nevím co ne. A máte pravdu obaja :D
Turn in tune on drop out

Eugenio - 2. dubna 2011 18:20
Eugenio

Nevím co ne vážýný, ale určitě máš pravdu :D
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

tomik22 - 1. dubna 2011 22:15
tomik22

//zapamatujte si...mrkev se sází do bažiny a zalejvá se žiravinou.a když to přežije,můžete pálit.:D

holt jsem vážýný brambořan.:D
Politici jsou jen banda zloďejů a okrádaní obyvatelé jsou soudek prachu,který potřebuje jiskru,aby explodoval.

samovrah - 1. dubna 2011 18:31
samovrah

elister 1. dubna 2011 17:51

Pochybujem.. Mrkvu by bolo teoreticky možné aj vysiať ale zemiaky musíš zakopať či zaorať..:D
Nič..

elister - 1. dubna 2011 17:51
elister

samovrah 1. dubna 2011 17:15
// Jo ale taky se sází do řádků pokud majitel není cvok :D, a osobně bych si tipl, že ve velkopěstírnách budou brázdy i pro mrkev, ale nemám zkušenost
"I don't remember our boiler being nuclear" http://www.collectedcurios.com/sequentialart.php

samovrah - 1. dubna 2011 17:15
samovrah

elister 1. dubna 2011 15:37

Nie som záhradník ale na sadenie mrkvy myslím nepotrebuješ vyorať brázdy:D
Nič..

elister - 1. dubna 2011 15:37
elister

samovrah 31. března 2011 20:01
//človeče a mrkev sadíš jak? Do tvaru anarchistického Ačka resp pěticípé hvězdy? :D
"I don't remember our boiler being nuclear" http://www.collectedcurios.com/sequentialart.php

destiny - 1. dubna 2011 08:51
destiny

Eugenio 31. března 2011 23:08
//a v pláne to ani nemám :D

samovrah 31. března 2011 20:59
//tststs...
Esmerelda Zlopočasná (Mgr), čarodějka :D

Eugenio - 31. března 2011 23:08
Eugenio

destiny 30. března 2011 10:20

/Je vidět, že jsi nikdy neobhospodařoval zahrádky Bramborovi :)
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

samovrah - 31. března 2011 20:59
samovrah

destiny 31. března 2011 20:32

Uhádol nechcel:D
Nič..

destiny - 31. března 2011 20:32
destiny

samovrah 31. března 2011 20:01
//nechcel si sa zabiť, samovrah...? =D
Esmerelda Zlopočasná (Mgr), čarodějka :D

Vypisuje se 20 z celkem 2617 příspěvků1 2 3 4 ... 131 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)