Země věčného podzimu (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Země věčného podzimu

Pán Jeskyně:

Torq

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Nepřijímáme

Popis jeskyně:

Stařec ztěžka usedne do pohodného křesla hned vedle krbu a uchopí ze dřeva vyřezávanou číši. Palcem pohladí ornameny znázorňující draka chrlícího oheň ze své zubaté tlamy a za zvuku praskajícího ohně se napije průzačné tekutiny. Unaveným pohledem letmo pohlédne na hlouček dětí, sedících kolem dokola na huňaté kožešině ledního medvěda a odkašle si. Tucet dychtivých očí na něj v okamžiku očekávaní pohledne se zatajeným dechem a tak chraptivým hlasem spustí:
   "Slyšte příběh o osudu jedné země na dálném severu. O zemi věčného podzimu, kde se stáda divoký koní prohánějí přes rozsáhlé planiny, a kde vytí vlčích smeček, roznáší chladný severní vichr skrze hluboké hvozdy vtěsnané mezi mohutné pohoří se zasněžemými vrcholky. Je to příběh o lidské odvaze a o touze bránit to, co je nám všem nejdražší. Slyšte příběh o..."

Klíčová slova:

Fantasy, 18+

Jaké hráče:

Čorka

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku

MECHANIKA OVĚŘENÍ HODEM KOSTKOU:

Hody na ověření vlastností: - Síla(tažení, tlačení, zvedání) - Obratnost(hbitost, nenápadnost, čachry) - Odolnost(nemoci, zranění, jedy) - Inteligence(pátrání, vzpomínání) - Moudrost(vhled, vjem) - Charisma(klamání, přesvědčování, zastrašování) Ke každé vlastnosti budeš mít 8 bodů v základu, což je pravděpodobnost 40:60 že uspěješ. K tomu dostaneš 8 bodů, aby sis je přerozdělila tak jak uznáš za vhodné. Hody na ověření dovedností: - Šerm(útok z blízka) - Střelba(útok z dálky) - Mystika(kouzlení a magické útoky) - Léčení(v boji i mimo něj) - Zručnost(manipulace s předměty a výroba) Ke každé dovednosti budeš mít 10 bodů a v závislosti na tom, jak se jednotlivým dovednostem budeš věnovat, tvá zdatnost se v tom bude zlepšovat. Vyhodnocení hodů na ověření: Tvůj hod se musí vejít do rozptylu daného tvou vlastností/dovedností. Např.: Pokusíš se vyšplhat na strom. Tvá hodnota obratnosti je rovna 8 bodům. Abys uspěla, na kostce k20, kterou hodíš pro ověření tvé vlastnosti, ti musí padnou číslo rovné 8 nebo menší. Výhoda = 2k20 a platí nižší hodnota hodu Nevýhoda = 2k20 a platí vyšší hodnota hodu Např.: Jsi obklíčena nepřáteli v nevýhodné situaci a nucena s nimi bojovat. Hodíš si tedy 2k20 na útok a padne ti 9 a 13. Tvá hodnota boje na blízko je 10, a protože jsi v nevýhodné situaci, musíš použít vyšší hod pro vyhodnocení, tudíž neuspěješ a svého protivníka nezasáhneš.

MAGIE A KOUZLENÍ:

Rozdělení magie: Pasivní kouzla: Jsou kouzla taková, která vyžadují aktivaci a mají určité trvání, nebo jsou aktivní neustále. Tato kouzla jsou vztažena pouze na sesilatele. Kouzla tohoto typu nespotřebovávají magickou energii obecné známou jako magy. Aktivní kouzla: Jsou kouzla taková, jejichž účinek je podmíněný akcí uživatele a jejich trvání je omezeno na určitou dobu či zamýšlený cíl. Kouzla tohoto typu spotřebovávají magickou energii obecně známou jako magy. Kouzlení: Magy: Magická energie, kterou je třeba disponovat k seslání určitého kouzla. Každé kouzlo aktivního typu spotřebovává tento typ energie a sesilatel je omezen množstvím magů, které se schopen v sobě držet. Obnova magů: Nezáleže na tom, zda se sesilatel vyčerpá držené magy či nikoliv, během odpočinku čerpá magy: - Spánek(dlouhý odpočinek) obnoví veškeré magy, které je sesilatel schopný pojmout. Ten však musí proběhnout v prostředí, které bezpečné a pohodlné. Spánek musí trvat nepřerušovaně nejméně 8 hodin. - Meditace(krátký odpočinek) obnoví polovinu magů, které je sesilatel schopný pojmout, avšak pouze jen tu. Meditace trvá poloviční dobu, kterou sesilatel potřebuje ke spánku, tedy 4 hodiny. - Oddych obnoví 2 magy za každou hodinu odpočinku, kterou sesilatel stráví nenáročnou akcí. Během tohoto odpočinku nesmíš dělat nic náročného ani namáhavého. Např.: Rozhodneš-li se přespat na bezpečném a pohodlném místě, obnoví se ti všechny magy, které jsi schopná v sobě udržet. Přerušíš-li však spánek dřív, než po uplynutí 8 hodin, obnoví se ti pouze počet magů rovný hodin, které strávíš odpočinkem vynásobeno dvěma(za 6 hodin odpočinku se ti obnoví 12 magů). Pokud se však rozhodneš místo spánku či odpočinku zvolit meditaci, po uplynutí 4 hodin se ti obnoví polovina magů, které jsi schopna v sobě udržet. Přeruší-li však něco tvojí koncentraci v meditaci, neobnoví se ti nic. Sesílání kouzel: Pro seslání kouzla spotřebuješ potřebné magy, pokud kouzlo jejich spotřebu vyžaduje. Mimo to je však třeba hodu na ověření dovednosti Mystika, aby bylo kouzlo úspěšně sesláno. Hod na ověření však není třeba, pokud sesilatel se stane zdatným v sesílaní daného kouzla. Zdatnost: Opakovaným sesíláním daného kouzla se zvyšuje zdatnost sesilatele selat dané kouzlo. K tomu je zapotřebí hodit při ověření dovednosti Mystika kostkou k20 číslo rovné 1. Každé kouzlo dle náročnosti seslání a jeho síly vyžaduje určitý počet dokonalého seslání, než sesilatel plně pochopí principy sesílání daného kouzla a stane se zdatným v jeho seslání.


SOUBOJOVÝ SYSTÉM A STAVY:

Útok: Provádí se hodem na ověření dovedností Šerm pro boj zblízka jakoukoliv zbraní či Střelba pro boj z dálky jakoukoliv zbraní. Pro úspěšné zasáhnutí cíle je třeba se vejít hodem na ověření kostkou k20 do rozptylu daného konkrétní dovedností. Zdatnost: Zdatnost v boji s danou zbraní poskytne bojovníkovi výhodu v boji. Pro získání zdatnosti s danou zbraní je třeba, aby se bojovník sžil se svou zbraní. K tomu je zapotřebí daný počet dokonalých zasáhnutí, kdy mu při hodu kostkou na ověření dovednosti Šerm nebo Střelba padne číslo 1. Obrana: Správné držení těla a zbraní je základem každé obrany. Dokud je bojovník schopen držet svůj postoj, odolává útokům útočníka a je schopen pokračovat v boji. Pro úspěšné poražení protivníka je třeba nejdřív prolomit jeho postoj. Vylepšená obrana: Svojí obranu, tedy výdrž svého postoje lze zlepšit různými způsoby: - Lehká zbroj - poskytne 1 bod navíc k postoji bojovníka. - Střední zbroj - poskytne 2 body navíc k postoji bojovníka, ale udělí postih v podobě nevýhody na ověření vlastnosti Obratnosti. - Těžká zbroj - poskytne 3 body navíc k postoji bojovníka, ale udělí postih v podobě nevýhody na ověření vlastnosti Obratnosti. Zároveň však poskytne výhodu na ověření vlastnosti Charisma. - Štít - poskytne 1 bod navíc k postoji bojovníka. Stavy: Tvá schopnost vykonávat akce se odvíjí od stavu tvého zdraví. Jakékoliv zranění s trvalými následky pak negativně ovlivňují tvé šance na úspěch v prováděných akcích. Jakoukoliv akci, kterou provádíš a používáš k tomu postiženou část tvého těla, provádíš s nevýhodou. To samé platí, pokud jsi nemocná či pod vlivem jedu či omamných látek.


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Magy: Tvůj maximální počet magů, které jsi schopná v sobě najednou udržet je roven tvé hodnotě vlastnosti Inteligence vynásoben dvěma. Postoj: Tvá maximální výdrž v postoji se odvíjí od tvé hodnoty vlastnosti Odolnost vydělen dvěma. Známá kouzla: Kouzelníci jsou schopni si zapamatovat v jednu chvíli pouze tolik kouzel, jaká je jejich hodnota Inteligence. Mnoho kouzelníků tedy vlastní magickou knihu kouzel, v níž uchovávají kouzla, která momentálně nemají uložená v paměti

Hráči: (1/1) Čorka

Příspěvky ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

Vypisuje se 9 z celkem 9 příspěvků1

Pán Jeskyně - 2. prosince 2023 21:19
Pán jeskyně Torq

//4 kouzla + 4 z prstenu

Pán Jeskyně - 23. května 2021 17:33
Pán jeskyně Torq

Tika 23. května 2021 15:49
//měsíců :) to je tak, když něco napíšeš a pak si řekneš, že je to hloupost a smažeš to, ale už zapomeneš dopsat, co tam mělo být :D

Pán Jeskyně - 13. listopadu 2020 22:10
Pán jeskyně Torq

Tika 13. listopadu 2020 22:09
//Já vím :/

Pán Jeskyně - 9. listopadu 2020 18:50
Pán jeskyně Torq

Adrian si odfrkne a mávne nad tím rukou. vyspali jste se dobře oba a i kruhy pod jeho očima byly dnes už znatelně lepší.
"Válet se v posteli a milovat se," zkusí svoje šance a vyplázne na tebe jazyk. Poté se k tobě nakloní a políbí tě. Někde z druhé místnosti zaslechneš dupání a smích Adrianovy setřičky. Ten malej ďábel už musel být na nohou dobrých pár hodin.
Adrian se nakonec stejně posadí a začne se oblékat. Čekala vás cesta do Elinoru, a když si pospíšíte a vyrazíte po obědě, mohli byste tam stihnout dorazit ještě za světla. Adrian tě nechá v klidu oblěknout a upracit se a vyrazí napřed. Když konečně vylezeš z pokoje, do nosu tě udeří vůně na másle smažené cibule a vajíček. Adrian dřepěl u ohně a míchal vám snídani.

Pán Jeskyně - 31. října 2020 19:56
Pán jeskyně Torq

Tika 31. října 2020 19:51
//Ale jako ne no.. :D tak z toho uděláme tedy víc?

Pán Jeskyně - 21. října 2020 02:06
Pán jeskyně Torq

Tika 21. října 2020 02:05
//Chudák hudebník, už bych to házel na něj :D

Pán Jeskyně - 18. října 2020 22:23
Pán jeskyně Torq

//LH zatím ne, ale snažím se k tomu co nejblíže směřovat :)

Pán Jeskyně - 15. října 2020 19:28
Pán jeskyně Torq

"Hmm..," zamyslí se Adrian naoko a přikývne. "Jako kdyby tvé kroky řídila jakási vyšší bytost," pronese důležitě, a ten jeho pohled! Pak se mu ale začnou jeho ramena třást a přistihneš ho, jak tě cíleně odvádí kamsi do středu celého dění. Zastavíte se u stolu, na kterým ležel naražený sud.
"Naštěstí," zvolá veledůležitě, dle gestikulace byl opilý. "Tu pro tebe mám bájný všelék, životabudič a nápoj bohů," uchopí tvůj kelímek a ponoří ho do sudu s medovinou.
"Spolu to nějak zmáknem," hodí po tobě očkem a na malý moment ti přijde naprosto vážný. Podá ti kelímek a naplní si znovu i ten svůj.
Zbytek večera se vyvíjel už jenom tím lepším směrem. Nakonec ale všechny oslavy musí skončit a tak někdy nad ránem už o sobě skoro nevíš. Tvůj plán dorazit domů v decentní opilosti ztroskotal, a když už si to tak néjak začneš uvědomovat, potácíte se s Adrianem ulicemi Elinoru. Chvíli ti trvalo se zorientovat, než zjistíš, že jdete vlastně úplně špatným směrem. Jakžtakž se ti ho podaří navést směrem k tvěmu příbytku, ale netrvá tomu tak dlouho co klopýtnete o špatně zastrčenou dlažební kostku a rozplácnete se na zemi.
Jak širocí, tak vysocí ležíte na zemi a nezbývá vám, než se začít smát. Došly ti veškeré síly a vlastně ti začínalo být jedno, že ležíš na zemi. Zdála se ti teplá a měkká úplně stejně jako tvoje postel. Najednou se ale zase pohneš, nutno podotknout, že ne své pomocí a země se ti začne zase od obličeje vzdalovat. Po několikátém pokusu, kdy tě Adrian málem zase upustí na zem se mu podaří si tě hodit na záda a vrávoravým krokem vyrazí přes tržní náměstí.

Vypisuje se 9 z celkem 9 příspěvků1


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)