Mycelium (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Mycelium

Pán Jeskyně:

Tinamar

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Nepřijímáme

Popis jeskyně:

intro: http://youtu.be/wNuWABdx1tY
|Argenitový vesmír. V roce 2601 je Země sjednocená a lidé žijí v míru. Přelidnění je řešeno budováním velkých i menších ostrovních měst na moři, která nesou historická jména měst z minulosti, například obrovský N-n-New York či jedno z nejmenších K-p-Praga, kde se odehrává váš příběh. Hlavním, byť veřejně nekomentova(tel)ným konfliktem posledních desetiletí je tak střet lidí s mimozemskou, extrémně teokratickou civilizací Össe, který postupně vede ke stále rostoucímu podmaňování pozemšťanů. Pozemšťany začala navíc sužovat nová smrtelná nemoc, jejíž příčiny dosud nejsou známy. Nešíří se epidemicky, ale těch pár jedinců, kteří jí trpí, by svou výjimečnost jistě bez zaváhání oželelo.

Klíčová slova:

Mycelium, budoucnost, totalita, teokracie, argenitový vesmír, mimozemské rasy, nemoc, pseudo-realtime hra, psychotronika

Jaké hráče:

18+ |(Hra bude trvat maximálně 5 měsíců. => dobře, tak ne no. Ale zbytek platí!) Pak buď přežijete, nebo vaše postava zemře (počáteční pravděpodobnost 20:80). Postava může v závislosti na svém chování zemřít i předčasně. Nabízím hru aktivním hráčům, schopným vytvořit reálnou, plastickou postavu, ochotným psát smysluplné příspěvky alespoň 2-3x týdně (forum). Znalost světa románu Mycelium výhodou, není však podmínkou. Začínat bude každý sám za sebe, avšak kooperace může být výhodná.

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Chci se pokusit o experimentální realtime hru. Vyřešení některých situací zabere několik reálných dní, jiné dny ve hře naopak můžeme podle potřeby v reálném čase přeskočit či zkrátit. Synchronizace vždy na konci reálného týdne. Celková doba hry nepřesáhne 5 měsíců od rozehrání. Změna ve viditelnosti příspěvků: šeptejte těm, se kterými jste aktuálně v kontaktu (a PJ samozřejmě). Týden 1: pondělí 29.6. - neděle 5.7. Týden 2: pondělí 6.7. - neděle 12.7. tento týden se jen dojížděly rozjeté akce, nicméně příznaky Morrisona u těch, kteří ho mají, postupují. Týden 3: pondělí 13.7. - neděle 19.7. Týden 4 (prodloužen): pondělí 20.7. - neděle 23.8. synchronizace po týdnu pozastavena, prázdniny mi bojkotují snahu! :-D
Hráči: (4/5) Akasha, Khanemis, Miar, Vany314

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1 2 3

Stanley Vozab - 17. února 2018 15:42
Stanley Vozab

// hibernujeme!

Samale Shiet - 16. února 2018 11:08
Samale Shiet

//synchronizujeme?

Stanley Vozab - 16. ledna 2018 02:04
Stanley Vozab

//s octem

Samale Shiet - 20. prosince 2017 17:38
Samale Shiet

//Říká ta, která houby nesnáší... jaký paradox! :D

Pán Jeskyně - 20. prosince 2017 02:39
Pán jeskyně Tinamar

//Veselé houbové Vánoce!

Stanley Vozab - 1. prosince 2017 14:44
Stanley Vozab

Pán Jeskyně 1. prosince 2017 07:05
A má to Vilmä sesynchronizované?:-*

Stanley Vozab - 31. října 2017 23:29
Stanley Vozab

Pán Jeskyně 31. října 2017 21:56
Fandím ti!:)

Samale Shiet - 16. srpna 2017 08:38
Samale Shiet

//

Samale Shiet - 10. března 2017 09:18
Samale Shiet

Stanley Vozab 9. března 2017 23:19
//Normálně like moc nedávám, ale kdyby tu byla možnost... :D

Stanley Vozab - 9. března 2017 23:19
Stanley Vozab

Pán Jeskyně 9. března 2017 22:44
//Holt někdo tu čas od času psát musí:P

Pán Jeskyně - 9. března 2017 22:44
Pán jeskyně Tinamar

// spameři :-D

Samale Shiet - 8. března 2017 21:51
Samale Shiet

Stanley Vozab 8. března 2017 17:55
//*zamyšleně* Asi jsem ještě netušila, že k tomu potřebuju znalost össenštiny.. či čeho...:P

Stanley Vozab - 8. března 2017 17:55
Stanley Vozab

Samale Shiet 8. března 2017 08:57
//A jak jsi mohla tehdy absolvovat, když jsi určitě ještě neznala Vilmu?

Samale Shiet - 8. března 2017 08:57
Samale Shiet

//Hele, jedna z mých státnicových otázek...

Stanley Vozab - 7. března 2017 19:14
Stanley Vozab

Přehláska

Přehláskou rozumíme jazykový jev, při němž dojde ke změně samohlásky (vokálu) vlivem přilehlé hlásky. Jedná se o asimilační proces, pří němž se jedna hláska přizpůsobuje druhé.

V užším smyslu slova se přehláska vztahuje na hláskové změny v germánských jazycích přivozené hláskou i popř. j v následující slabice. Dobře to známe z výuky německého jazyka. Ale dneska již ani i ani j není vidno. Abychom si znázornili tento jazykový vývoj, vezměme si příklad ze staré horní němčiny:

gast 'host' → gestir 'hosté'.
Skrze i v druhé slabice se z původního a v předchozí kmenové slabice stalo e. Díky redukci vokálů v nepřízvučných slabikách, která je vlastní všem germánským jazykům, dnes již netušíme, že tam někdy bylo i: Gast → Gäste. Písmena ä, ö, ü jsou novější, vyskytují se teprve později.

Všude tam, kde dnes najdeme písmena ä, ö, ü lze tedy předpokládat, že v následující slabice bylo i či j. Totéž platí i o ostatních germánských jazycích. Vezměme slova pro noha a zub:

něm.: Fuß → Füße, Zahn → Zähne;
no.: fot → føtter, tann → tenner;
dán.: fod → fødder, tand → tænder;
šv.: fot → fötter, tand → tänder;
angl.: foot → feet, tooth → teeth.
Je tu vidět, že angličtina nejenom pozbyla původních plurálových koncovek, ale i zúžila původní hlásky [æ], [ø] a [y] v [i:].

Vokálová harmonie
Přehláskou v širším smyslu slova můžeme rozumět i další vokální změny způsobené okolními hláskami. Vokálová harmonie znamená, že jen určité samohlásky mohou stát v následujících slabikách po dané samohlásce. Znázorňují to dobře aglutinační jazyky. Tam se používají místo předložek většinou koncovky. Tyto koncovky jsou u každého substantiva tytéž, podléhají však pravidlům vokálové harmonie, čili vokály v koncovce se řídí kmenovým vokálem. Vezměme např. finštinu:

talo 'dům' – talossa 'v domě',
metsä 'les' – metsässä 'v lese',
meri 'moře' – meressä 'v moři'.
Přehláska v češtině[editovat | editovat zdroj]
Změny vokálů způsobené okolními hláskami nejsou cizí ani slovanským jazykům. V polštině např. máme slovo miasto 'město', které v šestém pádě vypadá takto: w mieście. Díváme-li se do starých českých gramatik, dozvíme se, že tomu tak bývalo i v češtině, než došlo k sjednocení mnohého paradigmatu.

Ale zdaleka ne všechno bylo analogicky přizpůsobeno. Do dnešního dne se čeština vyznačuje svévolným vokalickým systémem. Mnohde, kde ostatní slovanské jazyky mají plné vokály a a u, čeština má e a i, a to vesměs po měkkých souhláskách a j. Stačí to porovnat se slovenštinou, která si zachovala původní vokalismus. Např.:

č. jih = slov. juh,
č. muže (gen. od muž) = slov. muža,
č. stroji (dat. od stroj) = slov. stroju,
č. klíč = slov. kľúč,
č. jev = slov. jav.
Příklad klíč zřetelně znázorňuje, že i čeština kdysi vlastnila měkké l. Změkčení souhlásek vidíme nejlépe ve skloňování, kde měkké souhlásky způsobují přehlásku vokálů a, o a u v e a i, čímž vznikly i nové skloňovací i časovací vzory, např. město, ve městě, břicho a v břiše apod.

Zápis přehlásek
V češtině a slovanštině vůbec proběhly přehláskové změny úplně a v době před kodifikací pravopisu a tedy české přehlásky mají standardní zápis českou abecedou.

Oproti tomu cizí přehlásky, zejména germánské, originálně vyznačené diakritikou, tedy znaky, které nejsou v české abecedě, se zapisují buď znaky bez diakritiky (zpravidla podle nejbližší výslovnosti, např. z „Böhm“ na „Bm“) anebo - častěji - se zachováním diakritiky, zejména u německých jmen s dvojtečkou nad písmenem (König, Böhm, Bürger, Lübeck).

Literatura
Lamprecht, Arnošt/ Šlosar, Dušan/ Bauer, Jaroslav: Historická mluvnice češtiny. Praha 1986
Schmidt, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache. Berlin 5. vyd. 1984
DePalma, Donald A.: Česká přehláska and the Great English Vowel Shift: A Comparative Analysis, Dissertation, Brown University, 1985
Kadlečková, Vilma: Mycelium I.: Jantarové oči, Argo, 2013

Samale Shiet - 11. ledna 2017 12:52
Samale Shiet

//

Samale Shiet - 23. června 2016 10:37
Samale Shiet

//Myslím, že by nikomu z nás nevadilo, kdyby to nebyla přesná kopie originálu a byl Tebou kánon pozměněn... takové tušení, že by nás to opravdu nenaštvalo :))

Pán Jeskyně - 23. června 2016 08:12
Pán jeskyně Tinamar

//Příspěvek pro kluky u Gerdánců přepisuju už asi po sedmý. Původně připravený děj této příběhové linie totiž nezapadal do Kánonu, jak se ukázalo při čtení betaverze pátého dílu. Teď mám novou myšlenku (asi pátou), už ji jen dobrušuju. Čili je šance, že odpověď bude :-))

Pán Jeskyně - 27. července 2015 03:14
Pán jeskyně Tinamar

//nahromadily se nám tu dovolené minimálně u 3 hráčů a PJ, takže protahuji čtvrtý týden o týden. Nicméně máme rozehrané docela náročné akce, tak prosím nespěte na vavřínech, ať to dohrajeme aspoň v prodloužení :-) (tam, kde je řada na mně a čekáte, si sypu popel na hlavu, taky jsem tenhle týden nestíhala)

1 2 3


↑ navigace

Záložková navigace