Cesta tam a zase zpátky do hospody 9 (1. strana) | Články - Aragorn.czČlánky

Cesta tam a zase zpátky do hospody 9

Autor : Bogina   15. srpna 2008   Povídky
9. díl povídky

Cesta tam a zase zpátky do hospody 9


První se probudil Brdečka, po tmě nahmatal lucernu a obratně ji zapálil. Pak otevřel brašnu a vyndal své oblíbené samootáčecí přesýpací hodiny s miniorlojem1 a upřeně se na ně zahleděl.
"Vstávat lenoši, už je ráno!"
"Houby ráno, dyť je tma jak v pr… jak v noci," mumlal zpod deky zaklínač.
"Ale podle mých hodin je už deset dopoledne."
"Ty hodiny si strč do pr… do brašny."
"Co tady hulákáte? Nenecháte ani magickýho tchoře v klidu dospat!"
"Myslím, že pojem dne, noci a času vůbec je v této situaci čistě relativní," zamyslel se Břéťa nahlas.
"Jen co se probudim, už tu barbar mluví sprostě," probrala se Bogina.

"Měli bychom ale stejně už vyrazit," trval na svém Brdečka, který v rozlehlém sále zapomněl na klaustrofobii. "Za chvíli nám dojdou zásoby."

"Už došly," prohodil jen tak mezi řečí zaklínač, který tajně snědl všechno jídlo včera k večeři.

"Tak to je teda pěkný, nemáme jídlo, nemáme Bušťar, před náma je chatrný mostík a za náma kdovíco, čert aby to sral,"2 odfrkla si Bogina a hrabala se zpod deky.

"Nuže, vyrazíme!" zavelel Ambrož. "Přes mostek přejde jako první Břéťa jako zatěžkávací zkouška."

Barbar kupodivu nic nenamítal a opatrně vstoupil na polorozpadlou lávku. Několik prken to psychicky nevydrželo a zřítilo se do dravého proudu, ale Břéťa se bezpečně dostal na druhou stranu. Tam se otočil a provedl znalecký posudek.

"Chatrný mostík přes divoký vodní tok, norma čsn 3810298-3A, vzor Gloom VR1,3 maximální nosnost: jeden barbar se středním kyjem a velkým py…ehm, doporučená přechodová rychlost: minimální."
"Podmínky jsou příznivé, tedy vpřed!" zvolala odvážně Bogina.
"A co já s tím vozejkem?" ozvalo se ze tmy.

"Budete ho s tchořem nadnášet," vyřešila problém trpaslice a elegantně přehopsala přes vodu. Za ní už méně elegantně přeskákal zaklínač, potom Brdečka a nakonec zloděj s tchořem a dvoukolákem. Jen co stanuli všichni na druhé straně, mostík zaskřípal, závěsná lana se utrhla a všechno se to s příslušným rámusem zřítilo do tajemných hlubin podzemní říčky.
"Tak to má být," zhodnotil to Břéťa a vyrazil vcelku širokou chodbou kamsi do neznáma.

Zbytek družinky ho neprodleně následoval. Po chvíli přemohla Brdečku klaustrofobie a tak ho Bogina opět praštila do hlavy, naložila ho na Killeriánův vozík a šlo se dál.

Chodba vedla stále dál a dál, nikde žádná odbočka, křižovatka ani sebemenší výklenek a nebýt útoku několika zelených hlenů, které družina ubila klasickým způsobem,4 začali by se hrdinové brzy nudit.

Po celodenním pochodu, když už se veškeré naděje na brzké jídlo rozplynuly, zastavil se náhle v čele jdoucí Břéťa a drsně se zaposlouchal do tíživého ticha.
"Někdo tam ječí," pravil po chvilce.

Ostatní se zaposlouchali také a skutečně. Kdesi v dálce byl slyšet ječivý hlásek, který jakoby někomu nadával a při pozornějším poslechu bylo místy slyšet i temné mručení, které jakoby se spílání bránilo.
"Ať je to co je to, je to lepší než smrt hlady," vyjádřila Bogina nahlas, to co si všichni mysleli.
"Jdeme!" zavelel Břéťa a s novým elánem vykročil chodbou.
Po chvíli rázného pochodu už bylo občas rozumět i tomu, o čem se hlasy baví.

Vysoký hlas měl právě monolog: "Vstávej potvoro líná a padej ulovit něco k večeři! Už tejden jíme jenom dušenou kapustu a ňáký kořínky! Já jsem princezna a chci pořádnou pečeni s pestrou oblohou a sklenici vína. A když já něco chci, tak to taky dostanu, to si piš!"

Hluboký hlas na to uraženě: "Ugruhugrrruááágrm. Já nejsem žádná líná potvora, ale moudrý, vznešený a strašlivý drak Ula,5 pán hor, strážce pokladů a postrach celého okolí. Pro žádný maso nepudu, protože vegetariánská strava mi dělá dobře na šupiny a jestli budeš pořád votravovat, tak tě sesmahnu svým plamenným dechem…"

"To určitě ty zelená vobludo. Jedinej kdo je tady vznešenej, jsem já a jestli hned nepřineseš pořádnou večeři, tak řeknu princi Bajajovi, kde bydlíme. Ten ti dá na držku, odvede si mě na svůj hrad a tobě nebude mít kdo přehrabovat zlato pod hlavou. Takže?"
"Groumblegroum."
"No já si myslím. Tak buď hodnej Uláček a leť něco ulovit."
"Grugrumhblechro."
"No proto!"
Za chvíli už bylo slyšet jen vzdalující se plácání kožovitých křídel.

"Jak se zdá, v domácnosti vládne žena pevnou rukou, to je dobré znamení," zaradovala se Bogina.6 "Vypadá to, že se právě chystá večeře, nuže pojďme na přátelskou návštěvu."

Chodba ústila do obrovské sloje. Ve stěně proti místu, kde stáli naši hrdinové, zel otvor, který tvarem i velikostí připomínal hradní bránu.7
Družina radostně vběhla dovnitř a hrdinové nechali volný průchod svým emocím.
"Konečně zlato!" zvolala Bogina.
"Konečně prostor!" zvolal probuzený Brdečka.
"Konečně pořádná ženská!" zvolal Killerián, pustil držadlo dvoukoláku a vystartoval k princezně.
"Konečně drak!" zvolal zaklínač, vidouc vracejícího se Ulu.
"Konečně pořádnej chlap!" zavýskla princezna a toužebně se zahleděla na barbara.

"Konečně zase prase," vydechl úlevou Drsný Břéťa, když viděl, že drak nese v pařátech skvěle stavěného divočáka.
Ambrož neříkal nic a odběhl do kouta, kde zahlédl potkana.
"Ani se nezastavuj a leť pro další, máme hosty…" stačila ještě pobídnout draka princezna, pak ji ale popadl Killerián a odvlekl ji za hromadu drahých kamenů. Ozval se zvuk trhaných šatů a pak už bylo slyšet jen vzdychání, hekání a přesýpání drahokamů.
Drak se vrátil za chvilku, tentokrát se statným jelenem.

"Dobrý večer urozený draku, jsem rád, že Vás poznávám," zarecitoval zaklínač třetí nejpoužívanější frázi podle příručky Konverzujeme s draky a obřadně se uklonil.
"Potěšení na mé straně, človíčku. A kampak zmizela ta královská fiflena?"
Břéťa významně ukázal na natřásající se kupu drahokamů.

"Aha, doufám, že potom aspoň trochu schladne," pravil drak s nadějí v hlase. "Nuže, připravte dřevo, já zažehnu oheň a budeme se veselit."

A jak řekl, tak se i stalo. Za chvíli už pečínka voněla celou jeskyní. Z drahokamů se vyhrabala princezna s blaženým úsměvem na líci. Killerián vylezl také a oba se přidali k našim hrdinům trhajícím propečeného jelena na kousky. Břéťa měl pro sebe celé prase a drak si pochutnával na své oblíbené dušené kapustě. Večer příjemně ubíhal a poklidnou atmosféru narušovalo jen občasné vypísknutí Ambrožem mordované myši.
Když se magický tchoř nasytil, přicupital k drakovi a zapředl s ním plodný rozhovor.

"My jsme vyslanci strašlivého kouzelníka Čáryfucka, sídlícího na druhé straně hor, a jdeme za medvědem Vševědem."

Ulovi při tom jméně zaskočil košťál. "Echhrgrechleflus, říkáš za Vševědem? Toho nemám rád, je hnědej, chlupatej, hubatej, smradlavej a leze mi do zelí.8 Říká o sobě, že je moudrej a strašlivej a přitom moudrej a strašlivej jsem tu jenom já, drak Ula, pán hor a postrach okolí."
"A kouzelník Čáryfuck," bránil svého šéfa tchoř.

"No, možná..." připustil neochotně drak. "Ale za to, že jste zklidnili tu uřvanou princezničku, tak vám poradím, jak se k tomu medvědovi dostanete. Vševěd bydlí kousek odtud v nadstandardním jeskynním komplexu s velkým bazénem a horkými masážními prameny. Když vyrazíte ráno, tak k polednímu dorazíte k obrovskému kamennému sloupu, kde je vyryto: Hacienda medvěda Vševěda, prohlídka s průvodcem v 1000, ve 14 30 a v létě ještě v 1730. Pokud máte zájem o moje chlupy, otázky kladu až po zaplacení vstupného. Jednotné vstupné 5 bugrošů, změna ceny vyhrazena. Tesal medvěd Vševěd v.t."9

"To je špatné, my u sebe nemáme žádné peníze," zapřela Bogina chytře Čáryfuckovu zálohu a lačně hleděla na hromady zlata.

"Přece bych nenechal své hosty odejít s prázdnou," ohradil se drak uraženě. "Zítra si naberete pokladů, co unesete."

"To ale nemůžeme přijmout," probudil se v zaklínači ochránce draků.10 "Neměl byste na čem spát."
"No tak to se neboj, tolik si toho zase neodnesete."

"Půjdeme spát abychom byli zítra na toho chlupáče čilí," rozhodl Ambrož a všichni s ním souhlasili. Killy se přitulil k princezně, zaklínač ke drakovi, Brdečka k Ambrožovi, Bogina k hroudě zlata a Břéťa si před slují čistil zubiska. Drak si vyndal zubní protézu, odložil si ji do temné tůně u stěny jeskyně a popřál všem dobrou noc. Barbar dokončil hygienu a s kyjem pod hlavou brzy usnul. Za chvíli už jeskyní znělo jen bezstarostné chrápání.

--------------------------------------------------------------------------------

1 Známý orloj-chorloj.
2 Spral (asi).
3 Nejpoužívanější jeskynní mostík.
4 Kdyby někdo náhodou nevěděl o co jde, tak v tom jistou roli hraje hořící láhev s olejem (to je překvapení, co?).
5 Patrně hrdina známé pověsti o draku Ulovi.
6 Nejhorší jsou trpaslice feministky (hned po zaklínačích s kindžálem).
7 Otevřenou.
8 A do kapusty.
9 Vlastní tlapou.
10 Jak si již čtenář mohl všimnout, ti kindžálisti jsou nevyzpytatelní.

Další články v kategorii Povídky:

Kdo hodnotil článek Cesta tam a zase zpátky do hospody 9?
AngryAndHated, kucik, Laethé, MARK, Mett, Mr.Frost, Mr.Hannibal, pikáč, Sidar, Swann

Komentáře ⇓

Pro přidání komentářů je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 2 z celkem 2 příspěvků1

Laethé - 30. prosince 2008 18:04
Laethé

Feministickou princenznu na vas! XDDD

Ctyri hvezdicky.
Jsem anděl / co Tě dostal na povel / ale mám-li Tě vzít do nebe / chci z toho něco pro sebe / mám rád řeč těl / a v kapse lubrikační gel / tak mi namaž perutě / a já do nebe vemu Tě. (Xindl X - Anděl)

MARK - 15. srpna 2008 18:09
MARK

a ještě jednou za 5
*Nejasné klikyháky.*

Vypisuje se 2 z celkem 2 příspěvků1


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)