Den výběru (1. strana) | Články - Aragorn.czČlánky

Den výběru

Autor : hater   13. března 2010   Povídky
Politický pamflet zabalený do fantazy hávu.

Rytíř Míromil se zamyšleně kolébal na hřbetě svého oře a stejně jako kolem něj plynula krajina, plynuly myšlenky v jeho hlavě. Blížil se den výběru. V rytířově království panoval obyčej, že lidé si svého krále vybírali na dobu pěti let. Mohl se jím stát kdokoli. I nejchudší z chudých, pokud dokázal získat podporu lidu. Při této myšlence se rytíř neubránil úšklebku. Chudí měli úplně jiné starosti než se snažit získat něčí podporu. Museli nakrmit děti, aby neměly hlad, postavit dům, aby měli kde spát a mít dost dřeva na zimu, aby nemrzli. Ne, nikdo z chudých příštím králem nebude, i když by mezi nimi jistě bylo mnoho vhodných kandidátů.
Den výběru krále se blížil a letos bude velmi těžké správně zvolit.
Rytíř s modrou korouhví byl Míromilovi nejsympatičtější. Jeho názory mu byly nejbližší a jeho způsoby se mu zdály nejpřirozenější. Obklopoval se však družinou, která se našemu rytíři nezdála až tak sympatická. Navíc se zdálo, že má spíše zájem na nekonečných půtkách s Oranžovým než o blahobyt svého lidu.
Oranžový baron. Míromil se při myšlence na něj musel otřást. Podporovalo jej velmi mnoho lidí. Tento muž uměl použít svůj hlas, hřímat a bouchat pěstí do stolu. Vyzývat lidi, aby ho podpořili a slibovat jim různé výhody, takže se budou mít lépe. Také byl chytrý jako liška a v hovoru se uměl vykroutit, když to bylo potřeba. Míromilovi však jeho hlas zněl falešně a jeho sliby neuskutečnitelně. Děsil se myšlenky, že tento muž by se skutečně mohl stát králem.
Oranžový se stejně jako Rudí rytíři zastával představy, že všichni lidé se mají mít stejně dobře nezávisle na tom, kolik odvedou práce. Tato myšlenka byla velmi oblíbená zvláště mezi chudými, kteří až příliš dobře znali vrtkavost štěstěny, nemoci, špatnou úrodu a další nepříjemnosti, se kterými se museli každý den vyrovnávat. A rytíř Míromil také prožil dost krušné časy, aby věděl, že v takových chvílích se každá pomocná ruka hodí.
Posledním králem byl sice Modrý rytíř, ale když je výsledek výběru těsný, do královských funkcí jsou jmenováni i lidé z jiných družin než z vítězovy. Tenkrát byl výběr tak těsný, že by se mohlo téměř zdát, že Modrý vůbec není králem. O každé své rozhodnutí musí válčit s Oranžovým a pak, když jej zradili spojenci, už neměl dostatek podpory pro udržení své moci. A tak teď vládne neutrální místokrál - pohybuje se mezi oranžovými a modrými - snaží se udržet rovnováhu až do dne výběru. Královská pokladna je však prázdná a země žije na dluh. Lidé si užívají sociální výhody a nebo luxus, za které slíbili zaplatit později - je velmi těžké si připustit, že nakonec přijde čas platit a že čím později to je, tak tím to bývá horší.
Ale kam se to Míromilovy myšlenky zatoulaly? Na čele mu vystoupila vráska takže najednou vypadal velmi přísně - sám žil také na dluh, musel si vypůjčit od opata na opravu rodinné tvrze. Jistě, přemýšlel dál rytíř, lidé si musí pomáhat a když se sousedi mají špatně, končí to tak, že vezmou útokem naše plné stodoly. Ale je rozdíl dát sousedovi jídlo, když má špatnou úrodu a dát sousedovi jídlo, přestože flámuje jak je rok dlouhý a pak nemá co do huby. Ale dost! Poručil si rytíř a znovu se vrátil k problematice výběru nového krále.
Oranžový baron slibuje výhody, které není z čeho platit. Modrá korouhev místo, aby se starala o blaho lidu, bojuje s oranžovými. Ke všemu se zdálo, že Modrý si z lidí tak trochu dělá legraci místo toho, aby se vážně ucházel o jejich přízeň. Rudí se od oranžových liší jen tím, že mají mezi lidmi poskvrněné jméno zakázáním obyčeje výběru než se proti nim lidé vzbouřili.
Kůň s jezdcem mířili po prašné cestě a horkém slunci do tmavého, chladivého stínu zelených stromů. Kromě toho jsou tu lesní lidé a jejich příroda, přemýšlel dál Míromil. Snaží se žít v souladu s přírodou a chtějí aby tak činili i jiní. Způsob jejich života je skutečně obdivuhodný, ale mnoha lidem v království nevyhovuje - prostě nevěří, že myšlenky lesních jsou až tak důležité. Ještě více jim nevyhovuje, když se jim lesní lidé snaží vnutit jejich způsob života. Možná by tento život přijímali lépe, kdyby si ho zvolili sami, ale to zjevně lesani příliš nechápou. Děsí se, když vidí své milé stromy umírat pod ostrými sekerami dřevorubců a bojují za ně, jako za své děti. Příkaz nekácet, ale ohřívat se pouze z klestí spadaného do trávy nebude fungovat už protože tolik klestí v lesích není.
Ale jsou tu ještě další kdo by chtěli být králem. Někde mezi modré a červenooranžové se staví Střed. Oni jsou tím pomyslným jazýčkem na vahách rovnováhy a právě oni mají tu moc je převážit na tu správnou stranu. Jejich politika však rytíři právě proto přišla příliš nesympatická. Zdálo se mu, že vlastně nemají pevné stanovisko a jsou s tím, kdo zrovna má více moci. A slibují vlastně totéž co všichni ostatní. Proč by měl Míromil věřit právě jim?
Od této skupiny se oddělila jiná - několik zemanů menších tvrzí vedených nejprogresivnější částí Středu. Tito lidé taktéž slibují blahobyt - ostatně kdo to nedělá? Slibují lepší zítřky, ale jsou vedeni bývalým královským pokladníkem, o kterém se říká, že byl nejschopnějším zástupcem tohoto úřadu za posledních několik let. Ovšem také se podívejme na stav naší pokladny, kam jí tento nejlepší z nejlepších dovedl. Míromil potřásl hlavou a znovu se mu v ní vynořila otázka: Proč by měl věřit právě jim? Odpovědí mu bylo pouze monotónní zvuk klapání kopyt.
Lesní cesta dovedla rytíře k malé bystřině a tak znaveně seskočil, aby spolu svým ořem osvěžil vyprahlé hrdlo chladivou tekutinou z bystřiny. Míromil se přistihl jak pozoruje svou tvář odrážející se na rychle plynoucí hladině vody.
Byla tu ještě jedna frakce. Rytíři bez mečů, heroldi. Jejich zbraní bylo brko a ústa. Když se setkali s bezprávím, napsali o tom píseň a tu pak přednášeli lidem. Říkali co je špatně a co by měli lidé udělat, aby se bezpráví vyhnuli. Tito rytíři byli vedení zkušeným a světa znalým mužem a zdálo se, že si zaslouží důvěru lidu. Než se ukázalo, že lže své vlastní ženě. Když dokáže lhát jí, proč by neměl lhát jiným? Míromil rozčileně zčeřil vodu hřbetem ruky, takže se jeho obraz na hladině rozbil. Rychle vstal, vyskočil na svého věrného hnědáka a pobídl ho ke spěchu.
Rytíř zachmuřeně jel a kolem něj se míhaly větve lesního porostu. Odpověď na své otázky stále nenalézal. Komu má tedy věřit? Kdo by měl být králem? Kdo dokáže vést lidi správným směrem a slíbí lidu jen to, co dokáže opravdu splnit? Kdo dokáže obnovit důstojnost královského úřadu? Může někdo takový vůbec existovat?

Další články v kategorii Povídky:

Kdo hodnotil článek Den výběru?
apophis, Eiris, Moon.rider (4.50*), Ragar

Komentáře ⇓

Pro přidání komentářů je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 20 z celkem 27 příspěvků1 2

Eiris - 10. června 2010 17:32
Eiris

Je :)

Ale právě to, že to nikdo (Většina) Nerozliší/Nerozlišuje, tak házejí fašisty do jednoho pytle s nacisty a vzájemně je zaměňují, což je "Jádro pudla" Které mi vadí...
***___Vymýšlím něco vtipného a inteligentního, co sem napíšu___***

Gran - 10. června 2010 10:54
Gran

Tak já jsem hlavně nemyslel "Nacismus = fašismus v německu", ale "Nacismus = Německý fašismus" (což je rozdíl, myslím tím totiž "Nacismus = německá verze fašismu"), ale to už je o slovíčkaření.

Eiris - 10. června 2010 09:01
Eiris

Souhlasím. Vcelku "Povedená" Diskuze...

Jinak je pravda, že to je o věci názoru, kdo bude co upřeďnostňovat jako jeho definici nebo řebříček výzazů za sebou/Pod sebou. Takže pro někoho to bude splývat a bude mít defacto pravdu a pro druhého to jsou dvě rozdílné ideologie a taky má pravdu...

Záměr byl dokázat to, že Adolf Hitler, nebyl fašistycký vůdce, nýbrž Nacionáldě socialistický. Postaveno vedle sebe, bych řekla, že se veškerá doktrýna a znaky budou shodovat tak v 70% (+- vod voka) Ale budou tam i rozdíly, některé vzniklé tedy tím, že se jedná o německo, jiný stát a lze to považovat asi za "Přirozené rozdíly" Ale některé aspekty budou jiné a možná i protichůdné. Takže bych si osobně nedovolovala presentovat:

"Nacismus = Fašismus v německu, v ostatních zemích označeno jen jako fašismus"...

Ano budou se shodovat v mnoha a mnoha ohledech, ale nejsou stejné, když to přeženu do absurdity, tak stejné prvky najdeš i v komunismu, marxismu, leninismu i demokracii. Jsou si v něčem podobné a jinde jiné. Takže když by třeba ve třech bodech z deseti se fašismus shodoval s demokracií, tak by se dalo snad ríci ?

Nacismus - Něměcký fašismus...
Demokracie - 30%ní americký fašismus...

?

Načež zopakuji to, co jsem psala jako prvé, někde dole. Já v tom rozdíl vidím a osobně mi vadí, ale i mě mrzí, když někdo zaměnuje fašismus za nacismus, byť jsou si jakoliv blízké. Protože promiňte, ať by to zavánělo jakoliv propagací těchto zakázaných stran/Názorů. Tak já být třeba italka a někdo mi říct, že jsem nacistka z nacistycký země, tak asi vypěním. (Což si fakt tak 70-80% lidí myslí. Fašisti/Nacisti - Nedělají rozdíl. A v jedné větě udělají z Italů 3x nacisty a 2x fašisty) Za označení nacistka bych se styděla. Ale říci mi, že sem fašistka, tak prosím, ať si mi tak říká. Jsem jí a od dvacátých let nám tu fašismus fungoval (Plus mínus nějak, ale fungoval)Takže sme fašisti byly dádno předtím než A.H. sepisoval svoji brožurku a k fašismu se hlásalo tak 60% populace. Takže otázka je. A vy jste fašista v té době nebyl ?...

(Zde to berte jako nadsázku a parodii na to, že po převratu téměř každej najednou nadával komunisty, nikdy s nima nespolupracoval a kde si cosy. Ale rok předtím měla KSČM cca. 3,3milionu členů z 12milionů obyvatel) Přez noc se všichni asi vystěhovali. Nebo spíš asi přebarvili, ale kdyby se nic nestalo, tak se ještě teď chlubí rudou knížečkou)...
***___Vymýšlím něco vtipného a inteligentního, co sem napíšu___***

Gran - 9. června 2010 15:02
Gran

Btw vtipný, někdo si tohle bude chtít přečíst, nejprve koukne do komentářů a co nevidí, fašismus, nacismus... =P

Gran - 9. června 2010 15:01
Gran

Eiris 8. června 2010 14:24

Já si to do těch "6 bodů" rozdělil, ale žádný z těch bodů se mi nevylučoval s fašismem, některé se dokonce shodovaly => neviděl jsem žádný podstatný rozdíl (kromě toho, že nacismus je čistě německý).

Ale jasný, chápu, co myslíš, jen ten "podstatný" rozdíl holt nepovažuji za tak podstatný. ;)

Eiris - 8. června 2010 14:24
Eiris

Ono to tam je napsáno, jen u fašismu jsem to vypsala v bodech. Kdežto nacionální socialismus je vypsán jako soubor prvků, které ho utvářejí svojí kombinací...

Viz.

Nacismus: Kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, pangermanismu (Preference rasy před národem), fašismu, rasismu (Antisemitismu) a eugeniky...

Takže bych tady vypsala 6 směrů v bodech = Národní socialismus (Socialismus, nacionalismus, pangermanismus etc). A pod to v bodech fašismu...

Jsem marně doufala v to, že si dokážete zagoodlit těch 6 směrů sami :) Které tvoří nacismus...

Jinak podstatný rozdíl:

Nacismus: Preferování rasy před národem... (Pangermanismu)

Fašismus:
*Nadřazuje zájmy celku (Národa, státu) Nad zájmy jednotlivce - Zde ovšem nedochází k pangermanismu, neboť ten se dotýká rasy na úkor národa, což by národ ve svém konečném důsledku oslabilo...

Německo tak likvidovalo židy, rómy a slovany. Aby zůstala/Vládla jen německá/Arijská rasa...

Kdežto Itálie (Krom tedy vyhlazování dle smluv z Německem) Jakožto koloniální "Mocnost" (Raději bráno s nadsázkou) Se skládala z různých obyvatel, kde převládala naopak potřeba ne silné rasy, ale národa. Tedy Italů. Pokud by totiž došlo k selekci ostatních, Itálie by nemohla stavět na svých koloniích - Afrika
***___Vymýšlím něco vtipného a inteligentního, co sem napíšu___***

Gran - 7. června 2010 09:29
Gran

Z toho, cos napsala, nevidím žádný podstatný rozdíl mezi fašismem a nacismem. Možná kdybys nacismus rozepsala stejným způsobem, jako na konci svého příspěvku fašismus... .)

Eiris - 6. června 2010 10:33
Eiris

Gran

To je (Bohužel) Silně nepřesné. Sice z něho čerpá a v jistých aspektech se prolíná, ale to je vše...

Velice ve zkratce a přiznám se, než abych se koukla do učebnic, tak sem to hledala na netu, nechce se mi štrachat v učivu :)

Nacismus: Kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, pangermanismu (Preference rasy před národem), fašismu, rasismu (Antisemitismu) a eugeniky...

Fašismus: Jedním ze základů je Aristotelův organicismus. (Nadřazující zájmy celku nad zájmy jednotlivce) Dále pak: F. Nietzsche a také Vilfred Paret - (Princip vůdcovství a teorie nadčlověka)

Jako totalitní ideologie byla definovaném Benitem Mussolinim, ale sama o sobě se skládá z mnoha samostatných nebo propletených celků mnohem starších názorů a principů. (To sice nacionální socialismu také, ale chci ukázat na zcela jiné vzniky a historii)...

Fašismus pak sleduje některé jiné kroky, nežli samotný nacismus (Nacionální socialismus) (Nebo lépe řečeno to, co za něj měli Němci)...

Fašismus:
*Nadřazuje zájmy celku (Národa, státu) nad zájmy jednotlivce
*Usiluje o totalitní stát (Nikoliv však ve všech svých formách)Snaha o udržení disciplíny a plynulého chodu státu = Vše je podřízeno jedinému zájmu: Stát musí fungovat
*V čele státu je silný vůdce (Vůdcovský princip - Vilfred Paret - Viz.nahoře)
*Potlačuje opozici pomocí propagandy a censury - Demagogie
*Státní kontrola veřejných forem soukromého vlastnictví(Často pojato jako ochrana)
***___Vymýšlím něco vtipného a inteligentního, co sem napíšu___***

Gran - 29. května 2010 23:29
Gran

Eiris 16. dubna 2010 11:19

Já měl nějak za to, že nacismus je ve stručnosti jen německá odnož fašismu...

Eiris - 21. května 2010 20:15
Eiris

Tam asi byl nějaký článek, který je smazaný ne ? Protože se mi zdá, že ten Tvůj postřeh nemá ani hlavu ani patu nějaké návaznosti. (Nyní mlčím o názoru na různá podaná témate, neříkám, že v některých směrech onoho vyjádření souhlasím, jinde ne) Ale nějak nechápu návaznost...

Jinak mě šlo hlavně o to ukázat, že AH. Nebyl fašista, nýbrž nacista = Dost rozdíl. Protože když to přeženu apabsurdum, tak třeba věta:

"Jsem pyšná na úspěchy Španělaka v roce 1954" Může být klidně bráno, jako propagace fašismu, protože Španělsko tou dobou bylo "Fašistické" A defacto je to naprosto stejné, jako když řeknu: "Jsem pyšná na úspěchy Itálie v roce 1940" Kde je rozdíl ? Defacto nikde, oboje je vyjádření mé pýchy nad úspěchy (Nějakými) Daného státu v daném roce a oboje v onom čase měli fašistické zřízení. Ale vychvalování Španělska nijak nevadí. Nebylo a není to totiž o ideologi, ale o straně ve válce. Kdyby Italové byly se spojenci, či neutrální jako Španělsko, tak si tam ještě desítky let fašismus kvetl a SAKRA hodně by za Studené války byl ještě podporovanej západem. Tak proč je fašistické Španělsko méně fašistické, nežli třeba Itálie ? Není to totiž vůbec o propagaci fašismu, ale o tom, že kdejakej blbec nedokáže poznat rozdíl fašisty a nacisty a těchto dvou ideologií...

To že diskutovat tu s někým nemá cenu nepopírám, já ale nemůžu najít hlavu ani patu v návaznosti Tvého textu...

PS: Jinak s Josífkem Stalinů plně souhlasím, co o něm řekla. Dle osobního názoru si dovolím i dodat, že ho považuji za horšího než Ádu Hitlerů. Hitler zbrojil nenávist proti vnějšímu nepříteli, proti jiné ideologii, jiné rase, jinému způsobu života a v jistých, říkám některých, ne všech, ne mnoha, ale některých ano, ohledech měl i pravdu, co se následků/Důsledků i odůvodnění těchto nenávistí týče. Což ač nemusím schvalovat, chápu. Stalin zbrojil proti vlastním, ne proti nepříteli, ale proti vlastním lidem a svému státu. Což se mi zdá mnohem strašlivější...
***___Vymýšlím něco vtipného a inteligentního, co sem napíšu___***

Fenda - 16. května 2010 22:37
Fenda

Moon.rider 11. května 2010 15:06
Nepovíš nám, jak ven z čeho? A proč nám to nepovíš? A ještě dotaz. Proč to tedy nakusuješ, když to nemáš v úmyslu sdělit?

Moon.rider - 11. května 2010 15:06
Moon.rider

Asi púlroku zpátky..tady byla obdobná povídka s krmením draka, který vůbec nechránil a chtěl pořád víc a víc žrát...

Ale já si myslim že je to jasné. Did to vidíte i tady na aragornu, jak ti všichni psali profesionální recenze, MILY CTENARI, MILY AUTORE..a pak na forum blili "drž tlamičku" "o tomhle se s váma bavit nehodlám"
a co..nic sem nepište..už váís mam dost..koledujete si o BAN

atd..

proste na jedné straně máš stranu která myslí a věří že má pravdu, má proto 60 argumentu a 30 protiargumentů proti druhé straně..

a ta druhá strana naopak, třeba ustavní soud o předčasných volbách, tma měli taky pravdu všichni.
Jak z toho ven? Já to vim ale řikat vám to tu fakt nehodlám:/

prostě Větev má pointu v tom, že lidi potřebujou vůdce kterej prostě ukáže směr - TAMHLE JE CESTA.
a kdyby si Adolf H. změnil gesta, vzhled a jméno tak ho 70% národů zvolí, ze zoufalství.

A jentak mimochodem, dneska se denně dějou genocidy, nejvíc lidí zabil Pepa Stalin (35M lidí), pak druzí jsou turci co vyhlazovali Arménce, pak je teprve Adolf, v Africe jsou to konfliktní diamanty, OSN a NATO napadli AFghanistán ve jménu humanity, Srbsko ve jménu humanity,
vytáhli UCK (kosovské albánce), ze seznamu teroristický organizací aby je mohli podporovat, přitom taky vyhlazovali srby, makedonce, cikany řeky, turky a všechny kdo tam žil.

...proč já to tady vlastně řikám..stejně jeslti enbudete moci polemizovat o těhle faktech a argumentech
tak stejně napadnete autora

že diskuze semnou sou ubíjející a že jsem idiot..

politici,policie a zdravotníci se vyraběji z řadových občanů..ryby smrdí od ocasu..
Ministerstvo zdravotnictví vrauje: Moon škodí vám, i lidem ve vašem okolí.

Eiris - 16. dubna 2010 11:19
Eiris

větvička 16. března 2010 22:08

(Malé odbočení od povídky, ale ujasnění jedné drobnosti, kterou velice rádi ostatní zaměňují, ale tím dosti znásilňují dějiny)

Jen si Tě dovolím opravit v jedné, dost často zaměňované, ale podstatné věci:

...vybrala fašistického diktátora...

Fašismus, jehož název pochází od slova Fascito - Jednota. Je něco zcela jiného nežli nacismus. Fašismus je směr, jímž se vydala "Fašistická" Itálie a "Nacionalistické" Španělsko v 30.letech 20 století. Hlavně Italové, tento pol. směr representovali skutečně jako "Jednotu" Což přejali třeba i svým znakem, kde měli otep obilných/žitných klasů. (Zřejmě inspirace Svatoplukem ?) Nejednou se objevoval "Duce" Jakž žne klasy nebo řídí traktor a je tedy jedním z lidu. Navíce tento směr převládal v Itálii už v 20.tých letech. Fašismus ve "Finální" Formě byl nastolen v Itálii již v roce 1926+- (Tedy před hospodářskou krizí, kdežto nacismus byl oživen a rozdmíchán až právě díky hospodářeké krizi, která ho živila, ale fašismus jako takoví kvetl i bez ní) Kdežto nacismus v Německu, krom defakto dvou neúspěšných putchů, vítězí v německu poněkud sporně až v roce 1933 a jeho upevnění ještě chvilku trvá...

Fašismus defacto vydržel až do 70.let ve Španělsku a mnoho let po II.SV (Někdy i desítky) Let se držel v latinské americe. Byť v různých obměnách, kdežto nacionalismus víceméně "Zanikl" Na nějaké vyší bázi spolu s "Německou Třetí říší"...

Nechci zde fašismus zastávat, ale v mnoha věcech, je fašismus něco zcela jiného nežli nacionalismus/nacismus. A přirovnat A.Hitlera k fašistickému vůdci, vzhledem k tomu, že to byl nacionalistický vůdce. Je poněkud zcestné. Což je bohužel v současné kultuře velice rádo a hlavně cíleně (Hodí se to do krámu) Opomíjeno. Protože rozdíl "Fašistický" A "Nacistický" Vůdce je hodně rozdílný pojem...

Uvedeno do apsurdity, kdyby se Italové se svím "Fašismem" Nepřidali na stranu "Nacistického" Německa. Tak by mohl v Itálii, stejně jako ve Španělsku kvést "Fašismus" Nejspíše ještě mnoho let, po pádu "Nacismu" (I když se domnívám, že tam by to utnul papež stejně, jako poválečné volby, kdy by se bez jeho zásahu nejspíše Itálie přebarvila na rudo po vzoru Jugoslávie s Titem)...

Čímž se chci také vysmát všem podpůrcům a členům uskupení, jako je *ANTIFA* A podobně. Jenž zbrojí proti fašismu, například tím, že lepí na nástupiště kvanta blbostí o zónách bez rasového násilí a rozsílností. Ale nějak opomíjejí, že toto pronásledování je dílo "Nacismu" A nikoliv "Fašismu" Protože si myslím, že dobrá polovina vypatlaných mozků těchto organizací ani neví že existoval nacismus a fašismus a když někdo zahailuje, mají ho hnes za fašistu. No, jestli to nebude tím, že liga *ANTINA* By jim zněla poněkud blbě a tak se obrátili na fašismus a přitom zbrojí proti nacizmu...

Takže klidně to řeknu otevřeně a bez obalu, ano, nacismus byla zvěrstva a nedivím se zbrojení proti této hrozbě. Ale vadí mi, když jsou nacisté označováni za fašisty. Nebo naopak fašismus srovnáván s nacismem. Jsou to naprosto jiné ideologie. Pokud chcete nenávidět nacismus, prosím, mlaťte si nácky jak chcete. Plivnu si taky, ale naopak si dám hodně pozor někoho označit za fašistu. Pokud bych (Hleděno jen na ideologii samotnou, nebudu zastávat nějakou obhajobu Itálie 1926-1943/4/5) Totiž fašistu s Itálie označila stejně jako nacistu z Německa, osobně bych si myslela, že mu dosti křivdím, protože je dosti, aspoň pro mě, rozdělit "Nacisty" a "Fašisty"...

Zde uvedu příklad:

Nuceně nasazení češi v Německu - Nejednou byli nuceni se zdravit a zdravit pozdravem nacistů, včetně jejich hailování. Na něž se muselo odpovídat. Ale někteří místo odpovědi hailováním, s zcela chápaným odporem proti A.H. zdravili "Viva Duce" Nebo jen "Duce" Což byl právě Italský fašistycký pozdrav. Nemuseli tak hailovat a Italové, jakožto spojenci němců, nebyli zdaleta tak "Nnáviděni" Jako němci. No a to, že pozdravili pozdravem jim nešlo tak nějak vytknout...

Tedy souhrnem:

A.Hitler byl "Nacionalistický/Nacistický" Vůdce a nikoli "Fašistický" A v rámci zachování nevymytého rozumu propagandou, která se hodí leckomu do krámu, prosím o tolerování rozdílu "Fašismus" a "Nacismus" Třebaže vymyté mozky to mají za jedno a totéž, zdaleka to tak není...
***___Vymýšlím něco vtipného a inteligentního, co sem napíšu___***

apophis - 27. března 2010 15:20
apophis

toto je politický pamflet. nic jiného - povídku - v tom proto hledat nelze. splňuje to všechna očekávání.
Jsem obludný fantazák, jenž z temnoty svého doupěte leze kam se mu zachce a kdy se mu zachce.

mapaf - 26. března 2010 21:11
mapaf

Eiris 26. března 2010 14:22
no vidíš mě je také 15 a měl jsem taky jasno že jo :) a nevim co mi vadilo na tom že to konzultuje s astrologama, asi si chtěl bejt jistej že dělá vše správně a milenek má možná tolik proto že se lehko zamiluje, kdež to kandidáta C třeba nikdo jiný nechtěl ani a nebo byl věrný no, i to je možné
Jsem

Eiris - 26. března 2010 14:23
Eiris

Jinak "lesáci" Mě vážně dostali :)
***___Vymýšlím něco vtipného a inteligentního, co sem napíšu___***

Eiris - 26. března 2010 14:22
Eiris

větvička 16. března 2010 22:08

Staré, známé, ale pravdivé. Ovšem že: "C", Pro mě v patnácti byla jasná volba...
***___Vymýšlím něco vtipného a inteligentního, co sem napíšu___***

mapaf - 26. března 2010 01:25
mapaf

hater 21. března 2010 15:17
Jenom jestli bys na to měl čas :)
Jsem

mapaf - 26. března 2010 01:22
mapaf

navíc to že někdo takhle třeba odmítá kouření, maso, pivko atd je jen čistě záležitost osobního prospěchu, pokuď to ovšem nedělá, jen aby lidé měli příklad. Třeba, když by byl piják největšího kalibru a kvůli příkladnosti přestal, to by byl pak pašák.
Jsem

mapaf - 26. března 2010 01:15
mapaf

mapaf 26. března 2010 01:07
ono totiž tolik nejde o tu disciplinovanost atd, ale o to, jak to s námi myslí, protože to, že třeba bere drogy, má harém milenek atd ještě neznamená, že to s námi myslí zle, nebo že i pokuď dobře, tak je úplně blbej a podělal by to. přístup, ano přístup je to hlavní ale ten se těžko pozná či ukazuje. Nesmí to být až příliš okázalé na druhou stranu musí těm lidem dát znát že mu/jí na těch lidech záleží. Neměl by být extrémista a příliš ovlivňovat lidi, spíš jenom jim dát svobodu, "Ano já si myslím tohle, tohle, tohle, souhlasíte? Jestli ne, dělejte si dle svého rozumu ale až se to podělá, vzpomeňte si na mě, já budu čekat."
Jsem

Vypisuje se 20 z celkem 27 příspěvků1 2


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)