Láska? (2 strany zpět) | Diskuze - Aragorn.czDiskuze

Láska?

Správci:Krestar
Popis:Co si myslíte o lásce?
registrovaní uživatelé mají právo číst i zapisovat
neregistrovaní mohou jen číst
diskuze je odemčená
Anketa:
Je laska v zivote cloveka dulezitou soucasti?
Samozrejme ze ano.89
Ne myslim si ze ne.12
101 celkem
Nástěnka:
Myslím si, že láska by měla mít vlastní diskusi i zde na Aragornu.
Láska je v duši člověka stejně nepostradatelná jako nenávist, zášť...
Ano už na některé z diskusí pár otázek a příspěvků o lásce padlo, ale zastávám názor, že si tento cit či chemie nebo nějaká jiná esence naší mysli a těla zaslouží svůj vlastní prostor, aby se o ní mohlo svobodně mluvit a debatovat:-)Názory nechávám na vás. Tak směle do psaní....

Diskuze ⇓

Pro přidávání diskuzních příspěvků je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 20 z celkem 873 příspěvků|⇐ 1 2 3 4 5 6 ... 44 ⇒|

Torreador - 6. července 2011 20:43
Torreador

Snažit se definovat lásku je jako definovat pocit když vás mrazí ;)
Id agas, ut sis felix, non ut videaris.

EREBOS - 6. července 2011 18:00
EREBOS

mapaf 28. června 2011 23:40
To je celkem zajímavá úvaha...
A snad první světlá vlaštovka na cestě k probuzení mého stavu jinak běžné aragornské letargie :o)

Ronkar - 29. června 2011 14:44
Ronkar

mapaf 29. června 2011 13:29
Já vím, já jen tak rejpu ;)
Věř snům. Věř svému srdci a věř svému příběhu. (Neil Gaiman)

mapaf - 29. června 2011 13:29
mapaf

Ronkar 29. června 2011 12:18
Ne, tady jsem ze začátku mluvil o jakékoliv lásce a až později přešel k té absolutní.
Jsem

Luminar - 29. června 2011 12:22
Luminar

Ronkar 29. června 2011 12:18
Tak, tak, anděle nejsme...

Ronkar - 29. června 2011 12:18
Ronkar

mapaf 28. června 2011 23:40
No, pořád tu mluvíš o absolutní lásce - to je sice fajn, ale člověk jí není schopen. Možná jen v záblescích, kraťoučkých epizodkách života.
Věř snům. Věř svému srdci a věř svému příběhu. (Neil Gaiman)

mapaf - 28. června 2011 23:40
mapaf

Tak jsem se pokusil stručně shrnout svůj názor, abch už nic nemusel dovysvětlovat.
Láska je způsob nahlížení, vnímání nikoliv lpění, touha, vztah či emoce. Tyto stavy (touha, lpění atd.) jsou jen produktem ega a vznikají z touhy po stavu štěstí který nám láska poskytuje ale ve skutečnosti nám tato touha právě v prožití tohoto štěstí spíše brání. Láska nás nikdy nezraňuje, jen my se můžeme cítit zraněni skrze nenaplněnou touhu a později si to vyložit jako bolest z lásky. Láska vás vždy naopak činí šťastnými. stavu, kdy už dokážeme milovat vše se přibližují mystikové spolu s přiblížením k žití v pravdě a prosté existenci. Tomu stavu se pak dá říkat absolutní láskyplné sebeodevzdání nebo všepřijetí a je základem opravdového štěstí.
Jsem

mapaf - 18. června 2011 22:16
mapaf

Torreador 18. června 2011 18:15
Ano, v tom máš pravdu a to ti myslím uznal zrovna ten pravý :D :)
Jsem

Torreador - 18. června 2011 18:15
Torreador

Kristovi rány, kdo má tohle číst... medaili filozofům, kteří dokázali svoji myšlenku sformulovat ve větě o pár slovech :)
Id agas, ut sis felix, non ut videaris.

Luminar - 18. června 2011 10:59
Luminar

mapaf 18. června 2011 07:35
Třeba Tě bude zajímat tento názor…

http://www.silna-zena.cz/clanky/od-ctenarek-a-ctenaru/muj-souboj-s-egem.html

mapaf - 18. června 2011 07:35
mapaf

ERE 18. červ­na 2011 03:32
Právě že láska je věc ne­e­go­ic­ká, ale právě proto o ego mlu­vím, což už teď asi není pa­tr­né... Po­cho­pil by jsi to kdyby sis pře­če­tl všech­ny mé pří­spěv­ky zde od nej­star­ší­ho (mapaf 12. června 2011 09:28). Tyhle mé po­sled­ní pří­spěv­ky už nejsou ani tolik o lásce, jako o do­vy­svět­lo­vá­ní pojmů jako ego atd okolo kte­rých vy­vsta­li po­chyb­nos­ti...
Jsem

EREBOS - 18. června 2011 03:32
EREBOS

Když už se to téma svezlo i k Egu, tak mně napadla ještě jedna forma "lásky" - Láska k bližním. Ta by měla být už sama o sobě přítomna u každého z nás.

Já nepopírám důležitost ega - individuality jedince, ale přijde mi že se k tématu příliš nehodí. Láska jako taková je podle mého názoru spíše o potlačení vlastního ega a své individuality na úkor někoho druhého. A co do vztahů je to pak více méně o vzájemném porozumění a kompromisech.

mapaf - 17. června 2011 19:36
mapaf

Ron­kar 17. červ­na 2011 10:48
Ron­kar 17. červ­na 2011 12:26
Dneska se s po­jmem ego se­tká­te všude možně, pů­vod­ně je to řecké elovo s vý­zna­men "já", v růz­ných ob­las­tech lid­ské či­nos­ti však toto slovo zna­me­ná mírně od­liš­né pojmy. Já se tu bavím o egu jak o něm mluví Mi­s­ti­ci. Z to­ho­hle po­hle­du to ron­kar řekl v celku správ­ně, zde se myslí po­jmem ego, ne­pra­vé já, iluze o nás, to všech­no co za já po­klá­dá­me, jako jsou naše vlast­nos­ti, jméno, atd a vlast­ně ná­hled na nás jako ta­ko­vé jaksi zven­čí. Mysti­ci pak za pravé já (ozna­čo­vá­no vět­ši­nou jako "Já", "Já­ství", "Ab­so­lut­no" a jinak) po­va­žu­jí ja­kési čisté ab­so­lut­ní bytí, pros­tě exis­ten­ci jako ta­ko­vou. Mystik se pak snaží zažít stav uvě­do­mě­lé­ho pro­ži­tí si, že já jsem oprav­du to bytí, i když tu stále je to všec­ko okolo mě, to ego a podle toho se také snaží žít. do to­ho­hle stavu se snaží do­stat kupří­kla­du me­di­ta­cí, či spíše me­di­ta­ce už je v pod­sta­tě tímto sta­vem ke kte­ré­mu se lze do­stat ti­sí­ci růz­ný­mi cesta­mi.
ERE 17. červ­na 2011 12:53
Mys­lím, že růz­no­tva­ré jsou spíše vzta­hy a je­jich pro­ží­vá­ní či pro­ží­vá­ní lásky jako ta­ko­vé, ni­ko­liv sa­mot­ná láska.
Lu­mi­nar 17. červ­na 2011 13:44
Ano, to je skvě­lé, lásku oprav­du mu­sí­me hle­dat v sobě samém a je prav­dou, že ji pak ší­římš dále, čím více ji roz­dá­vá­me a tím se i více vrací
Krestar 17. červ­na 2011 17:43
Spíš než že nejde se to pros­tě ne­dě­lá, ale tím ne­chci říci, že by na tom, jak se to dneska dělá bylo něco špat­né­ho, to bych byl de­ma­gog, pro­to­že prav­dou je, že právě ta nauka o ab­so­lut­nu a egu učí mimo jiné, že nic není špat­né a dobré, že to je jen iluze ega, že vše je jen to, co to je. Ale cel­kem máš prav­du. co jsou lidi lidmi, má­lo­ko­mu se po­ved­lo zažít dlou­ho­do­běj­ší stav bez ega a i z těch, o kte­rých se to praví, toho asi do­sá­hl jen má­lo­kdo.
Torrea­dor 16. červ­na 2011 23:05
Do­ko­na­lost není, když už není co při­dat, ale když už není co ode­brat
An­to­i­ne de Saint Exupé­ry
Má prav­du a také proto mystik často po­va­žu­je za do­ko­na­lé právě ab­so­lut­no, zde už není co ode­brat, je to už jen bytí jako ta­ko­vé, na­pros­to ne­de­fi­no­va­tel­né a z ur­či­té­ho úhlu po­hle­du se může zdát jako nic, ale ono je to přece něco, ono to JE.
Lu­mi­nar 16. červ­na 2011 23:04
Teď už víš, co mám s egem :) te­nhle pojem po­u­ží­vám, pro­to­že po­pi­so­vat ho v kaž­dém pří­spěv­ku je troš­ku ne­prak­tic­ké :) Já to zmiňuji jen v ta­ko­výchle otáz­kách jako je Láska, Ná­bo­žen­ství, Fi­lo­zo­fie atd pro­to­že­o­vlivňuje naše cho­vá­ní a vní­má­ní, jinde o něm ne­mlu­vím...
Jsem

Krestar - 17. června 2011 17:43
Krestar

K tomu egu. Nemít ego, tak nedělám sport, nesnažím se dostat na VŠ...budu žít krásným zeleninovým životem mezi stromy a živit se kořínky. Bez ega to dneska nejde :)
Fakt nepřestanou existovat když je ignorujeme

EREBOS - 17. června 2011 14:02
EREBOS

Luminar 17. června 2011 13:44
Hovory s bohem + dalsi jeho knihy, me sice kdysi nadchly, ale to uz je par let... Donald ma zajimave myslenkove pochody, ale stale se opakuji a nic se nerozviji dal.

Ronkar - 17. června 2011 13:51
Ronkar

Luminar 17. června 2011 13:44
Tak tohle je dobrý :)
Nejdřív sem myslel, že je to z tvé hlavinky :D
Věř snům. Věř svému srdci a věř svému příběhu. (Neil Gaiman)

Luminar - 17. června 2011 13:44
Luminar

Ronkar 17. června 2011 12:26

‎"Láska není to, co chceš, ale to, co jsi. Je velmi důležité to nezaměňovat. Pokud si myslíš, že láska je to, co chceš, půjdeš a budeš ji hledat všude kolem. Jestli si ale myslíš, že láska jsi Ty, půjdeš a budeš ji rozdávat všude kolem. Ten druhý přístup způsobí, že najdeš to, co bys hledáním nikdy nenašel." N. D. Walsch

EREBOS - 17. června 2011 12:53
EREBOS

Téma je "Láska?", ono ego - id nějak souvisí s láskou?
________________
LÁSKA je různotvárná a nelze ji komplexně nijak ohraničit ani pojmout.

1) mateřská láska: která se začíná rozvíjet už v těhotenství a je doživotní
2) přátelská láska: mezi lidmi, kteří nás provázejí (ale tam je podmínkou oproštění se od SEXU)
3) partnerská láska: která trvá dlouhodobě, ale nelze ji zaměňovat se "zamilovaností"... atd.

Ale to je jen můj skromný názor, ke kterému jsem dospěl coby pozorovatel tohoto topicu.

Ronkar - 17. června 2011 12:26
Ronkar

Luminar 17. června 2011 11:18
No ano :) Jen guruové jsou osvícení a odpoustaní tak od svého ega ;)
Věř snům. Věř svému srdci a věř svému příběhu. (Neil Gaiman)

Luminar - 17. června 2011 11:18
Luminar

Ronkar 17. června 2011 10:48
Ja = Ego? V tom případě jsi pod nadvládou Ega… A nebo Tvému konceptu špatně rozumím.

Vypisuje se 20 z celkem 873 příspěvků|⇐ 1 2 3 4 5 6 ... 44 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)