Láska? (3 strany zpět) | Diskuze - Aragorn.czDiskuze

Láska?

Správci:Krestar
Popis:Co si myslíte o lásce?
registrovaní uživatelé mají právo číst i zapisovat
neregistrovaní mohou jen číst
diskuze je odemčená
Anketa:
Je laska v zivote cloveka dulezitou soucasti?
Samozrejme ze ano.89
Ne myslim si ze ne.12
101 celkem
Nástěnka:
Myslím si, že láska by měla mít vlastní diskusi i zde na Aragornu.
Láska je v duši člověka stejně nepostradatelná jako nenávist, zášť...
Ano už na některé z diskusí pár otázek a příspěvků o lásce padlo, ale zastávám názor, že si tento cit či chemie nebo nějaká jiná esence naší mysli a těla zaslouží svůj vlastní prostor, aby se o ní mohlo svobodně mluvit a debatovat:-)Názory nechávám na vás. Tak směle do psaní....

Diskuze ⇓

Pro přidávání diskuzních příspěvků je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 20 z celkem 873 příspěvků|⇐ 1 2 3 4 5 6 7 ... 44 ⇒|

Ronkar - 17. června 2011 10:48
Ronkar

Luminar 17. června 2011 10:44
Ego neoli "já" - to je to co jsme, řídí naše chování.
Věř snům. Věř svému srdci a věř svému příběhu. (Neil Gaiman)

Luminar - 17. června 2011 10:44
Luminar

Ronkar 17. června 2011 09:13
Co přesně máš na mysli?

Ronkar - 17. června 2011 09:13
Ronkar

Luminar 16. června 2011 23:04
Bez ega to nejde :D
Věř snům. Věř svému srdci a věř svému příběhu. (Neil Gaiman)

Luminar - 16. června 2011 23:08
Luminar

Torreador 16. června 2011 23:05
„Stálá změna“ je dnes jedinou jistotou.

Torreador - 16. června 2011 23:05
Torreador

Dokonalé neexistuje nic, proto je to dokonalé ;)
Id agas, ut sis felix, non ut videaris.

Luminar - 16. června 2011 23:04
Luminar

mapaf 16. června 2011 22:24
Ego. Co s nim pořád máš? To je to Ego pro Tebe tolik důležitý?

mapaf - 16. června 2011 22:24
mapaf

Ronkar 16. června 2011 13:37
Lepší výraz než správně by možná bylo dokonale nebo úplně :) Myslím, že dokonalá láska přichází jenom se smířením se se vším a s celou realitou, protože jinak pořád máme to ego a pak ho do prožívání své lásky vkládáme. Samozřejmě to tedy znamená milovat i sám sebe...
Jsem

Ronkar - 16. června 2011 15:21
Ronkar

Nefrete 16. června 2011 14:43
Možná špatně použité slovo.
Věř snům. Věř svému srdci a věř svému příběhu. (Neil Gaiman)

Nefrete - 16. června 2011 14:43
Nefrete

Ronkar 16. června 2011 13:37
Správně milovat - to zní, jako by na to snad byla nějaká pravidla.:)
Odpusť jim, neboť nevědí, co činí.

Ronkar - 16. června 2011 13:37
Ronkar

Nefrete 16. června 2011 11:49
Nemůžeš správně milovat druhé když nemiluješ sebe ;)
Věř snům. Věř svému srdci a věř svému příběhu. (Neil Gaiman)

Nefrete - 16. června 2011 11:49
Nefrete

Ronkar 15. června 2011 23:46
Milují, určitou měrou, přinejmenším sami sebe.
Odpusť jim, neboť nevědí, co činí.

Ronkar - 15. června 2011 23:46
Ronkar

Antonius 15. června 2011 17:49
Lidé nežijí bez lásky.
Věř snům. Věř svému srdci a věř svému příběhu. (Neil Gaiman)

Antonius - 15. června 2011 17:49
Antonius

Ronkar 12. června 2011 23:00
Jak ti lidé jen teda mohou žít bez lásky?A stejně si to řekl dost obecně.
The Game

mapaf - 14. června 2011 21:29
mapaf

Ronkar 13. června 2011 23:02
Taky jich pár takových znám :D nicméně dám radši odkaz na jedna údajná Ježíšova slova, sice moc nevěřím, že je opravdu vymyslel Ježíš, ze spousty důvodů které napovídají, že to tak asi nebylo ale myslím si zároveň že tak jako tak jsou velice výstižná a mystik je pochopí jako dobrou formulaci toho, s čím se na své cestě k Bohu dostal. Sice je to odkaz na divných stránkách, ale ty s tím textem ve skutečnosti nemají nic společného, ten text není původně z těch stránek. S láskou to velice souvisí...
http://www.jeshua.cz/svitky.htm
Jsem

EREBOS - 14. června 2011 00:58
EREBOS

"Láska je špatná kobyla,
co mužů bez meče pobila,
nad ni snad není čaroděje:
z mudrce dělá debila -
a ještě se mu směje!"

J. de Poitiers

Ronkar - 13. června 2011 23:02
Ronkar

Na to co je Láska znám takový pěkný rým, ale opakovaně narážím na fakt, že jsou na tomhle webu nezletílí, které bych kazil :D
Věř snům. Věř svému srdci a věř svému příběhu. (Neil Gaiman)

mapaf - 12. června 2011 23:56
mapaf

Ronkar 12. června 2011 23:46
Tím jsem po­tvr­dil, že láska je nej­hlub­ší pod­sta­tou bytí? Nezdá se mi, ovšem je prav­da, že na­pří­klad mystik, jenž­to se snaží sply­nout s nej­hlub­ší pod­sta­tou bytí (laic­ky ře­če­no, ve sku­teč­nos­ti je to spíš tak, že mystik ví že je s ab­so­lut­nem tedy Bytím "JSEM který JSEM" v jed­no­tě ne­u­stá­le, ale spíše se snaží zbor­tit svoji iluzi o od­dě­le­nos­ti tedy ego, to se ovšem těžko vy­svět­lu­je, ve sku­teč­nos­ti se to dá jen pro­žít) prožívá tuto ab­so­lut­ní lásku a proto i bla­že­nost pro­ží­vá, je­li­kož vše při­jí­má. Máš ale prav­du, že mysti­ko­vé se často opí­ra­jí o in­dic­ký vý­klad Boha a Bož­ství, tedy ab­so­lut­na jako o syn­té­zu Exis­ten­ce jako ta­ko­vé, vě­do­mí a bla­že­nos­ti někdy rov­nou na­hra­zo­va­né ve vý­kla­du jako láska. Tedy pokuď je toto in­dic­ké Bož­ství oprav­du nej­hlub­ší pod­sta­tou bytí, pak máš vlast­ně prav­du i když já za ten to­tál­ní zá­klad po­va­žu­ji už jenom tu exis­ten­ci...
Jsem

Ronkar - 12. června 2011 23:46
Ronkar

mapaf 12. června 2011 23:42
"...K absolutnímu štěstí se pak dopracujeme, když naprosto všechno už přijmeme takové jaké to je a milujeme vše. Potom už není nic, z čím bychom byli nespokojeni a v tu chvíli jsme absolutně šťastní a po štěstí už netoužíme..."

Tímto jsi mi odpověděl a zároveň potvrdil, co jsem psal :)
Věř snům. Věř svému srdci a věř svému příběhu. (Neil Gaiman)

mapaf - 12. června 2011 23:45
mapaf

Ronkar 12. června 2011 23:00
Nej­hlub­ší pod­sta­ta bytí je Bytí sa­mot­né :) a Láska si mys­lím je Láska, stav mi­los­ti, stav, ve kte­rém při­jí­má­me mi­lo­va­nou věc nebo iluzi o ní ta­ko­vou, jaká je. Stav který je do­pro­vá­zen stříp­kem štěs­tí který plyne z toho že by jsme na mi­lo­va­ném nikdy nic ne­mě­ni­li, tedy jsme ab­so­lut­ně spo­ko­je­ni. K ab­so­lut­ní­mu štěs­tí se pak do­pra­cu­je­me, když na­pros­to všech­no už při­jme­me ta­ko­vé jaké to je a mi­lu­je­me vše. Potom už není nic, z čím bychom byli ne­spo­ko­je­ni a v tu chví­li jsme ab­so­lut­ně šťast­ní a po štěs­tí už ne­tou­ží­me, takže štěs­tí do­sáh­ne tím a zá­ro­veň s tím, když po štěs­tí tou­žit pře­sta­ne­me, je­li­kož bu­de­me všech­no mi­lo­vat... To zní uto­pic­ky ale je to na­zna­če­no jak v křes­ťan­ství tak v mystic­kých prou­dech za­lo­že­ných i na všech ostat­ních ná­bo­žen­stvích. Celé to téma o lásce hodně sou­vi­sí s tím, co jsem psal v dnes v dis­ku­zi o ne­zlém Ďáblu (egu) a ne­hod­ném Bohu (Ab­so­lut­nu), jenž to se zdá být hodný, pro­to­že jestli­že smě­řu­je­me k ab­so­lut­nu, do­stá­vá­me se při tom do stavu lás­ky­pl­né­ho se­be­o­de­vzdá­ní. Ďábel (ego) se zdá zlý, je­li­kož kdo žije egem roz­li­šu­je věci na dobré a zlé a to proto, že bývá ne­spo­ko­jen a žije svou iluzí...
Jsem

Ronkar - 12. června 2011 23:00
Ronkar

Antonius 12. června 2011 22:28
Nejhlubší podstata bytí?
Věř snům. Věř svému srdci a věř svému příběhu. (Neil Gaiman)

Vypisuje se 20 z celkem 873 příspěvků|⇐ 1 2 3 4 5 6 7 ... 44 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)