Matrix (13 stran zpět) | Herna - Aragorn.czHerna

Matrix

Pán Jeskyně:

Katanga

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Nepřijímáme

Popis jeskyně:

Hra inspirovaná světem nebezpečné virtuální reality. Jsou lidé, kterým stačí jejich binární štěstí, umělý sen, ve kterém žijí. A pak jsou bojovníci, ochotní vzdát se všeho pohodlí, jen aby byl jejich život skutečný. Matrix prochází novým updatem: přežije to Sion, podzemní výspa lidské civilizace?

Klíčová slova:

matrix, virutální realita

Jaké hráče:

Soukromá hra.

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku

ENCYKLOPEDIE HRY

Postavy

MatrixAGENT SMART: agent, který se oproti svým kolegům usmívá a zpívá si. Je do jisté míry lidský, což ho dělá o to děsivějším nepřítelem. → BOBBY (hybrid): křivozubý puberťák, který dokáže ohýbat Matrix. Aktivně pracuje pro agenty. → HERB (hybrid): osmiletý chlapec, který pracuje pro agenty. Bere Smarta jako svého učitele, pro kterého se vším úsilím splní jakýkoli úkol. → SÁRA (hybrid): sympatická, subtilní blondýnka, která ač dělá pro agenty, nepodílí se na stíhání. Zajímá ji vnější svět, tajně sympatizuje s operativci, je ochotna s nimi sdílet interní informace. → RADJAWI (program): Navigační program pro kontakt s Vědmou, jeho úkolem je také Vědmu chránit. Má podobu Inda. Často si čte brakovou literaturu, které má problémy porozumět. → SOO-MIN (program): Navigační program pro kontakt s Vědmou, jejím úkolem je také její ochrana. Má podobu Korejky. Často poslouchá k-pop. Posádky lodí Sionská radaTHANOS: hlavní představitel Sionské rady, bývalý kapitán lodi Juno. Drobný vychrtlý osmdesátník s aurou moudrosti a autority, tichý, filosofující, vždycky si dokáže sjednat ticho. Ctí ideály otevřené společnosti, přivezl do Sionu mechanické motýly, poté, co se mu podařilo navštívit a znovu opustit Město strojů → MIRIAM: padesátiletá bývalá vedoucí domobrany, která při dávné akci proti strojům přišla o nohu. Je rozumná, otevřená, k věci, podporuje Hádes → REEVES: bývalý kapitán lodi Afrodita, programátor. Prošedivělý černoch, zlatý člověk, který vždycky chápe problémy posádek a snaží se je aktivně a osobně řešit. Specializuje se především na počítačové problémy. → HROBNÍK: jeden z nejmladších členů Rady, nesympatický a hlasitý floutek. Nikdo moc nechápe, jak se do Rady dostal ani co tam vlastně dělá. → ALTAIR: jeho láska k úhledným sloupečkům je za hranicí lidství, podle Yarawy se chová jako počítačový konstrukt a ona sama je pro něj něco jako trojský kůň v systému. Podobný názor na něj má více lidí. Umí být ale praktický. → FLORIAN: Svým logickým zaměřením je podobný Altairovi, arogancí však převýší většinu členů Rady. Člověk fungující na destilovanou logiku a jízlivost → NINIVE: Bývalý operativec, mezi ní a Yarawou je něco shnilého, pravděpodobně žárlivost. Ninive není ještě tak stará ani zmrzačená, aby odešla z postu operativce a usedla v Radě. Každopádně i když je vůči Yarawě vysazená, je schopna podržet operativce tam, kde je jiní odsuzují. → BASTET: Bastet se už v Sionu narodila, spravuje praktické části života v Sionu. …a další členové Rady, kteří ještě neměli možnost se projevit.LARAINA: podržtaška Sionské rady, rozevlátý účes, šat a naprogramovaný úsměv. Ač je sekretářkou Rady, není jim tak strojově oddaná, jak by se mohlo čekat. Další obyvatelé SionuKANA: Speedyho sestra → HOMÉR: vůdce Sionských bubeníků a místní celebrita, dystopický básník a buřič, říká se, že píše texty pro Imagine Dragons → Adelaidin manžel a děti

Slovníček náhodných reálií

Hybridi: Jejich matrixový kód je z části lidský, z části programový. Pracují pro agenty, někteří procházejí speciálním výcvikovým programem pro lidské agenty. Stroje využívají lidské kreativity a způsobů chování, kterých sami nejsou schopní, aby jimi posílili ochranu Matrixu. Předávají jim informace o reálném stavu věcí: hybridi vědí o tom, že jsou v Matrixu a co s ním mohou dělat. Zatím to vypadá, že stroje berou do svých řad mladé lidi a děti. Sirény: Kitsunin mistrovský program, který údajně nejde překonat. Jezero plné mytických sirén, které stahují každého, kdo je navštíví, hluboko pod hladinu. Jsou neúprosné, vytrvalé a zpívají píseň rozloučení. Kitsune svůj program nasadila do ochranné vrstvy lodního počítače, aby zachytil všechno, co by mohlo loď ohrozit. obrázek

ODEHRANÉ UDÁLOSTI:

Agent, který zpíval

Yarawa a Speedy byli vysláni do Matrixu, aby od uhrovatého křivozubého kluka získali zdánlivě nevýznamnou disketu. Bobby však ukázal, že nejen že umí Matrix ohýbat jako zkušený operativec, ale zároveň že dělá pro agenta Smarta. Yarawa skáče pro disketu pro kanálu a snaží se utéct před samotným Smartem, který se za ní s písní na rtech vydal. Z kanálu si Yarawa odnáší postřelený loket. Speedy, který mezitím vyřídil druhého agenta, pomáhá Yarawě dostat se k telefonu. Oba operativci se nakonec dostanou na loď – plní nepříjemných dojmů: proč Bobby pomáhá agentům? Proč je Smart nezabil, i když k tomu měl nejednu příležitost? Proč pozval Speedyho na kafe? A proč je matrixoví ochránci nechali ukořistit disketu?

Štěnice

Disketa, kterou Yarawa vytáhla z Matrixu, obsahuje program na zacvičení lidských agentů. Při schůzce v jídelně Kitsune přiznává, že věděla o nových updatech v Matrixu: objevují se tzv. poloagenti, lidé s částečně agentským kódem. Na lodi se strhne hádka o důvěře. Yarawa, Fox a Speedy se chtějí odreagovat v Konstruktu, kam si jako operátora berou Žábu. Vše jde hladce, dokud Konstrukt nespustí program Sirény (Kitsunin nepřekonatelný eliminační program). Kitsune zvládne program vypnout a poukáže na štěnici na Yarawině lokti, kterou Žába přehlédl. Štěnice ve tvaru zářivého modrého měsíce se mění v broučka, kterého je možné zadupat do země.

Na suši s hybridem

Kitsune uznává svou chybu a je ochotna přijmout jakoukoli podmínku, která jí vrátí důvěru na lodi. Nakonec i proti svému přesvědčení a přes svůj strach jde s Yarawou a Uranem do Matrixu: s Foxem jako operátorem. Jdou na suši – užít si gastronomii, jakou ve skutečném světě nenajdou. V suši restauraci se setkávají s blondýnkou s hybridním kódem a náušnicemi podobnými Yarawině štěnici, která jim však nechce ublížit (Sára, pozn. PJ). Naopak se je snaží krýt, předává jim pár letmých informací o nových aktualizacích a zajímá se o svět mimo Matrix. Jejich rozhovor přeruší zpráva o blížícím se poloagentovi: osmiletý Herb jde vytrvale za skupinou operativců ve snaze je eliminovat k potěše svého učitele. Herb se sice snaží, Uran ho však setřese a všichni se navracejí na loď. Když se Yarawa vrátí, najde vzkaz od Sáry (na diářové stránce, 14. a 15. červenec 2028, cca o 3/4 roku později): popisuje jí svůj sen, ze kterého se zdá, že procitá do reality v líhních – Sářina realita je ale modrá, narozdíl od skutečných líhní, které jsou červené. Znamená to něco?

68 kruh pekla

Yarawa je zdá se Kitsuninou obětí spokojena, ne tak Speedy. Černý obr je zamlklý a uzavřený. Kitsune a Fox mají spoustu programátorských novinek, které spolu soukromě projednávají – možná více, než by se Yarawě líbilo. Hádes se letí do Sionu, není však sám. Do města se řítí i Atlas s Verity na palubě. Verity (ve sprše) informuje Yarawu o nových lidech vytažených z Matrixu – o Golemovi, který chce se chce stát operativcem, a o Vráně, se kterou Yarawu vzápětí seznámí. Vrána je slepá dívka, která kolem sebe šíří strach a chlad. Má vcelku přesné informace o Sionu. Ví, jak Sion vypadá, jak vypadají lidé, kteří v něm žijí – podle ní je však Sion obrazem Pekla. Operativce, kteří žijí na 68. podlaží, považuje za démony, kteří chodí do světa svádět lidi na cestu utrpení. Tuhle víru jí vštípily stroje. Vrána je duševně mimo. Jako by byla částí mysli stále v Matrixu. Krom toho tvrdí, že Yarawu zná. Že byla Firefly to poslední, co Vrána kdy viděla. Co je na tom pravdy? Když odchází pro Foxe, aby s ním šla na Radu, zastihne ho při tajnůstkářství s Kitsune. Fox se však ihned přidá k Yarawě a jdou spolu městem před představené Sionu.

Sionská rada

Na Sionské radě se sešli členové přítomných posádek a další významní představitelé odboje. Justus představuje městu Golema a Vránu včetně Vrániných představ o realitě – realitě, která je spálená na prach, realitě, kterou si lidé zničili sami. Vysvětluje ochromenému sálu, že stroje vytvořily Matrix jako místo, kde mohou žít lidé, kteří si nevážili svého skutečného ráje. Tara zároveň vysvětluje, že dokud se Vrána nedostala do reality, byla v pořádku – slepá, ale racionální. Vyvstává teorie, jestli Vrána nebyla hybridem. (Mezi Vránou a Justusem je podivný vztah. Justus s Vránou jedná, jako by ta křehká nemocná bytost byla jeho ‚dcerou’.) Následně vyjde najevo, že informace o existenci hybridů a nových kódů se na Hádes měla dostat, ale ztratila se cestou mezi vůdčí trojicí (Thanos, miriam, Reeves) a posádkami. Thanos, klidná autorita a vůdce celé Rady, vysloví pochybnosti o důvěře mezi lidmi Sionu a s pohrdáním zbytkem Rady odchází ze sálu. Rada se rozpouští. Zatímco programátoři a kapitáni se sejdou kolem Reevese, Miriam si k sobě zavede Yarawu a Speedyho a projevuje jim přízeň.

Chvění motýlích křídel

Miriam dvojici odvádí dolů do strojovny, kde jim ukazuje malé, křehké mechanické motýly, kteří kdysi přilétli z Města strojů na lodi Juno. Thanos byl v té době jejím kapitánem a nikdy nevysvětlil, jak se jeho loď mohla z Města strojů vrátit celá. Krom toho se Miriam filosofickým způsobem snaží zpochybňovat dogmata, která mají lidé o světě strojů a o Matrixu. Zpochybňuje ničitelské záměry strojů a srovnává vpády operativců do Matrixu s vpády strojů do Sionu. Speedyho mlčenlivá bariéra se prolamuje a objednává si ji na tanec při oslavě.

V rytmu tisíce srdcí

Slavnost Yarawa strávila tancem se Speedym, při kterém balancovali na tenké hranici mezi přáteli a milenci. I když Speedyho maska nepřístupnosti padá, zůstává gentlemanem. A tak Yarawa po oslavě usíná sama. Ráno nachází strohý vzkaz od Foxe o odletu a o tom, že si do té doby může dělat co jen chce. Yarawa se vydává do města, kde se setkává s indiánskou babičkou, Stříbrnou Bouří, která ji odvádí do oázy lidství – společenského prostoru, kde už Yarawu čekají Bouřiny vnučky Růže a Liška. Obě dívky vyrůstaly s pohádkami o operativcích a Růže považuje Yarawu za svého patrona. Nechává si od malé indiánky vyprávět pohádku o starém operativci Eaglovi: ač byl skutečný Eaglův osud tragický, v pohádce Orel zůstává nadále hrdinský a svobodný. Bouře se svou dcerou žádají Yarawu, aby pomenovala čerstvě narozeného chlapce. V rodině se říká, že životy nás všech jsou propojeny. A že je důležité ono spojení posilovat. Chlapec, který se na Yarawu důvěřivě díval, od ní dostal jméno Neptun. ...
Hráči: (1/1) Neera

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

|⇐ 1 ... 11 12 13 14 15 ⇒|

Yarawa „Firefly“ - 21. listopadu 2014 11:41
Yarawa „Firefly“

Možná je něco v mém mozku zpomalené, ale ve skutečnosti mi přeběhne mráz po zádech až s Foxovými slovy o konstruktu.
„Jo. Ale ukaž mi toho sebevraha, co to půjde vyzkoušet. A jo, uvědomuju si, že to nakonec stejně budu nejspíš já,“ zamručím temně s pohledem upřeným na řádky kódu, i když jsem se je nesnažila přečíst. Možná to ale bylo jednodušší, než se dívat na Foxe.

„No ne, co to vylezlo z díry?“ přebilo upřímné potěšení v mém hlase veškerý pochmurný pesimismus, když se zastavím, abych Kitsune konečky prstů chvíli cuchala vlasy. Možná jsem u toho měla radši zůstat, protože když si sednu k smutnému kalíšku, přes krátké politování, že jsem si v Matrixu nestihla dát ani pořádné kafe se svižně dostanu až zpátky k našemu problému.
„Zhruba, hm,“ stisknu rty, zapřu se zády o opěrku a založím ruce na hrudi – prsty nepřestávají podrážděně mnout pravý loket. Jestli toho rychle nenechá, asi s ním někam praštím, aby měl aspoň dobrý důvod bolet. Vážně pokývu hlavou, ironie vsákne až do hlasu, „Takže jeden Zmrd míň nebo víc, kdo by to počítal. Jásně. Slož za mě poklonu jejich pozorovacímu talentu, až s nima budeš mluvit.“
Jo. Uznávám. Když si některý věci nemůžu přebrat sama se sebou, bývám trochu nepříjemná.

Pán Jeskyně - 20. listopadu 2014 20:33
Pán jeskyně Katanga

"Na nějakou větší analýzu bych musel mít víc času a použitelnou Kitsune, ale z toho, co zatím vidím to je jakýsi... úvodní zácvik. Možná bychom to dokázali spustit v konstruktu," zhodnotil Fox opatrným hlasem. Jako by se bál o té zrůdnosti mluvit. Jako by se bál před tím programem vůbec dát najevo svou existenci.

"No," otočil se k monitoru zády, "tohle musí Uranovi zatím stačit. Jdem?"

~~~

Celá posádka seděla v jídelně s kelímky čaje. Nebylo to nic než horká voda s trochou sacharidů, ale čaj znělo líp. Z druhé strany od Foxe seděla Kitsune s dekou okolo ramen a tvářemi rudými horečkou - oči měla ale bystřejší než za posledních několik týdnů.

"Měli bychom si to sesumírovat. Každý jsme věděli něco, každý jsme viděli něco," zahájil Uran. "Sionská rada nás poslala do Matrixu získat nějaká data - nevěděli jsme jaká, nevěděli jsme proč. Posádka Vegy za poslední měsíc zjistila, kde ta data budou a jak zhruba budou chráněná a s tím jsme byli posláni my. To vím já."

Yarawa „Firefly“ - 20. listopadu 2014 11:31
Yarawa „Firefly“

„Radši by to mělo být něco velkého…“ zamručím si spíš pro sebe zatvrzele a přistoupím blíž k Foxovu počítači, přestože se ani nesnažím si v datech míhajících se na monitoru číst. Pravý loket si bezmyšlenkovitě pohupuju v dlani druhé ruky. Střídavě zatínám ruku v pěst a zase povoluju prsty, abych z nich vyhnala nepříjemné mravenčení.
„No dovol, určitě ne-“ chci mu jeho rýpnutí jen tak ze zvyku vrátit, ještě dřív než dokončí myšlenku. Ve výsledku mám ale spíš co dělat, aby se Fox nepřerazil o moji nohu.
Sklouznu pohledem od jeho šokované tváře k monitoru, který se minimálně na mě tvářil stejně nevinně jako ještě před chvilkou, zase zpátky k Foxovi a vyměním si nechápavý pohled se Speedym.
„Tak to je něco kurva velkého,“ usoudím temně po chvíli ticha. Mám spíš jen matnou představu, co by to pro nás mohlo znamenat, ale první střípky mozaiky se mi už začínají skládat do celistvého obrazu. A ten není vůbec hezký.

Pán Jeskyně - 19. listopadu 2014 18:21
Pán jeskyně Katanga

Fox se narovnal, promnul si kořen nosu a zadíval se Yarawě do tváře. Taky se pokusil usmát. Taky mu to nešlo. To byl dobrý důkaz porozumění. "No jo, no jo, už jdu na to. Trochu se toho bojím - když uvážíme, že tu disketu chránil sám Zmrd."

Došel k počítači a dal se do práce. Obratné prsty na klávesnici. "Jo, ta data máme. Sice jsou zašifrovaná, ale nijak hrozně." Chvíle ťukání do klávesnice. Chvíle ticha. "Vlastně jsou zašifrovaná dost mizerně, to bys určitě zvládla i- no to mě poser. To mě poser!" Fox vyskočil od počítače, jako by ho klávesnice kousla. Zíral na monitor a krk mu vydával cvakavé zvuky, jak se v něm vzpříčilo několik nadávek.

Speedy se narovnal na křesle a pomalu přešel k Foxovi. Těkl očima k monitoru, pak zpátky k Foxovi."Ehm... přeložíš nám to?"

Fox se několikrát zhluboka nadechl a vydechl, než Speedymu odpověděl. "Program na zacvičení agentů," vysoukal ze sebe těžce. Nebylo by to TAK zlé, kdyby nedodal: "Lidských agentů."

Yarawa „Firefly“ - 19. listopadu 2014 17:26
Yarawa „Firefly“

Nesnášela jsem to. Pokaždé, když jsem šla do Matrixu plnit nějaký úkol, říkala jsem si, že už je to za mnou, že už jsem z toho vyrostla a zvládnu to v pohodě. A pokaždé, když jsem se vrátila, se něco uvnitř mě sesypalo jako domeček z karet.
Dotek Foxových rukou na ramenou a jeho dech ve vlasech mi pomáhal. Ne, že by dokázal zahnat ty šílené eventuality, které se stahovaly do mojí hlavy, jako bych si zákonitě musela prožít každý jeden možný katastrofický scénář, jako daň za to, že se nestal.
Ale připomínal mi, že se jim ještě nemůžu podvolit. Ještě ne. Protože jakmile se jednou rozsypu na kousíčky, bude mi trvat dlouho, než se zase poskládám zpátky. A ten čas já nemám. Táta to dal jasně najevo. Můj úkol protentokrát podle všeho neskončil odpojením od sítě.

Tiše si povzdechnu. Nechuť udělá z těch pár metrů do jídelny náročnější záležitost než půlkilometrový sprint.
Natáhnu ruku ještě trochu dozadu a chvíli se konečky prstů přehrabuju Foxovi ve vlasech. Mimo jiné, nerada bych mu vyrazila zuby, když se narovnám. Tyhle chutě mě přešly okamžitě, co vstal z křesla operátora.
„Asi bys ho neměl tak napínat. Vlastě, taky chci vědět, kvůli čemu jsme se namočili do těchhle sraček,“ brouknu jemně, shrnu si vlasy z tváře a usměju se. Většinu lidí bych asi oklamala, ale Fox ví dobře, jak vypadá můj upřímný úsměv. Takhle ne.
Přehodím nohy na opačnou stranu křesla, než stojí a vyhoupnu se do stoje. Jako první krok dobrý.

Pán Jeskyně - 18. listopadu 2014 21:27
Pán jeskyně Katanga

„Co tohle, doprdele, bylo?“ zasyčel Fox a odtáhl se od monitoru. Přešel k Yarawě a vzal ji kolem ramen. Snažil se o konejšivost, o něhu, ale kazila mu to jeho doznívající rozklepanost a vztek. Zanořil si obličej do jejích vlasů. Aby uklidnil ji. Aby uklidnil sebe.

Uran držel za ramena Speedyho. Adelaida seděla na zemi a s obavami ve tváři těkala pohledem okolo sebe.

„Až se dáte nějak dohromady,“ vstoupil do napjatého ticha Yarawin otec, „chci vás vidět v jídelně. Tohle musíme projednat. Foxi, mrkni se, jestli máme tu disketu.“

„Už na tom dělám,“ zahučel Fox do Yarawina týlu, aniž by se jakkoli jinak pohnul.

„Co nejdřív,“ upřesnil Uran, poplácal Speedyho po zádech a vyšel z místnosti.

Yarawa „Firefly“ - 18. listopadu 2014 20:12
Yarawa „Firefly“

„Na kafe,“ zopakuju po Speedym chabě, jak mozek nebyl tak úplně schopný přijmout význam toho slova, dokázal jenom reprodukovat jeho zvukomalbu. Na kafe.

Jasně.

Jemně zachytím zuby spodní ret, když cítím, že se mi začíná třást. Vzápětí ho bezohledně skousnu, protože to nepomáhá. Narovnám se v křesle a plynule pokračuju do hlubokého předklonu. Klesnu čelem na kolena, pažemi si ovinu hlavu, prsty zkřížené až u datového vstupu v týle.
Loktem mi švihá ostrá bolest z virtuální rány, ale tupý prázdný pocit v hlavě je o fous horší. Nerozuměla jsem tomu, co se stalo, a čím víc jsem se na to snažila přijít, tím víc se roztáčel kolotoč vířících možností a variant, do kterého jsem zoufale nechtěla upadnout.
Dýchej. Prostě jenom dýchej. Je to dobrý.

Pán Jeskyně - 18. listopadu 2014 09:00
Pán jeskyně Katanga

"Ne!" štěkne Fox vztekle na Yarawu. "Drž zobák a seď!" Takhle vážný ostrý hlas používá jen málokdy. Ve tváři zsinalý s nachovými fleky zlosti. "Oni si... povídají. A Speedy má ruku volně položenou na sluchátku," dodá už o něco mírněji.

A pak se Speedy probudil. Bez jediného škrábnutí. Bez výkřiku. Jeho ruce se jen stále nervózně klepaly. "To byl... Zmrd... on...," zachrapěl lehce omámeně, zatímco mu velitel lodi Uran vytahoval kabel z páteře, "pomalu si začal leštit zbraň o rukáv a houknul na mě 'Tak šup, šup, než ztratím záminku pro nestřílení. Jak já nesnáším upatlanou zbraň... nezajdete někdy na kafe?'"

Yarawa „Firefly“ - 17. listopadu 2014 22:18
Yarawa „Firefly“

Otevřu oči. Pomalý nádech podobný probuzení ze sna se zlomí do zajíknutí, když můj varovný výkřik přijde moc pozdě.
Tohle není probuzení ze snu, tohle byla noční můra.

Trhnu hlavou do boku, k vedlejšímu křeslu, a nadzvednu se na lokti. Speedyho ruka sebou křečovitě škube.
On to nezvládne!
Znova je mi jedenáct. Strejda Marco sedí v tom stejném křesle, co teď já. Jeho prsty se křečovitě zatínají do područek, jeho tělo sebou hází jako pod proudem, z koutku úst mu teče krev. Tehdy jsem směla pomáhat s kabely. Vždycky se na mě usmál a řekl, Ahoj, holčičko, jsem doma.
Ale tehdy se domů nevrátil. A já nemohla udělat vůbec nic.

„Pošli mě zpátky,“ zachraptím. Na Foxovy monitory nevidím, ale ani nepotřebuju. Stačí mi jeho hlas.
„Nahraj mě tam zpátky, hned!“ teď už na něj křičím, se směsicí paniky a vzteku v hlase. Nepřemýšlím nad tím, co udělám, ani jak, ani jaké to může mít následky, jenom vím, že tam nemůžu nechat parťáka. A Fox sebou musí sakra pohnout, tady jde o vteřiny.

Pán Jeskyně - 17. listopadu 2014 21:13
Pán jeskyně Katanga

Byla to garsonka, ve které žila postarší dáma a jejích několik (blíže neurčeno) koček, které pravděpodobně sebrala na ulici. Stařenka seděla zapadlá v proutěném křesle u stěny a s motlitbou ke všem svatým a křehkými prsty okolo zelenkavého šálu zírala na samozvané hosty.

Speedy se jí jako správný gentleman lehce poklonil (co na tom, že jí zrovna vyrazil dveře) a pak se samozřejmostí přešel k telefonu. Mohutnou černou dlaní pobídl Yarawu, aby hovor vzala první. "Jsi zraněná a máš tu zasranou disketu. Tak běž."

Byl to ten zlomek sekundy, kdy má člověk ucho u sluchátka a je už vědomím napůl v realitě. Yarawa zahlédla, jak se obraz stařenky zavlnil, natáhl a nasadil si agentské brýle. S potměšilým úsměvem agent Smart vstával z křesla a sundával si z krku zelenkavý šál.

Yarawa se probrala v realitě, ve které slyšela bušení do klávesnice a Foxovo lapání po dechu "Kurva-kurva-kurva-Speedy, vezmi to! Vezmi to!!"

Yarawa „Firefly“ - 17. listopadu 2014 17:27
Yarawa „Firefly“

Exploze zatřásla ulicí a opřela se do uší. Dokázala jsem udržet jistý krok.
Agent Zmrd mi nepoklepal na rameno, aby mě uhlazeně věcným tónem upozornil, že je rád, že se naše poslední setkání odehrává v tak velkém stylu. Rty mi zvlní spokojený úšklebek, i když nervy mám napjaté jako struny.
„Moc krásná katastrofa…“ odtuším s posledními zbytky sebeovládání stejně nevzrušeným tónem.
„Na traktor,“ nedokážu nakonec zadržet neodbytné vyprsknutí pobaveného smíchu. Asi už se na mě pomalu začínala podepisovat přemíra adrenalinu. Ale představa agentovy tváře, když honí splašený traktor se Speedym u řízení by byla určitě přespříliš i na vážnější jedince, než jsem já.

Byla to rozhodně neortodoxní metoda, podle všeho to ale zabralo. Speedy s agentem napáchali ve spolupráci dost škod, aby to na chvíli zaměstnalo valnou většinu Matrixových bezpečnostních složek. A i když jsme ztratili východ, pokud jsme setřásli pronásledovatele, je to výhodný obchod…

Zvonění telefonu je jeden z nejlepších zvuků vůbec. Vtrhnu dovnitř půl kroku za Speedym, zato o něco bdělejší a připravenější. Popravdě řečeno, ochotná zlikvidovat cokoliv mezi námi a telefonem.

Pán Jeskyně - 17. listopadu 2014 12:14
Pán jeskyně Katanga

"Myslel jsem, že v troše nepořádku se lépe ztratíme," utrousil Speedy jen tak mimochodem a přidal do kroku, když zbystřil Yarawinu pistoli.

Stačili skočit za roh, když se z nitra kanalizace ozval výbuch, s nímž se zatřásla zem. Jakoby nic chvátal Speedy s Yarawou ulicí, občas se otočil dozadu.

"Ať žije matrixová realita, ve které i z traktoru vymáčkneš sto pade," poznamenal na odlehčení a zahnul do klenutého průchodu do dvoru bytovky. Z dálky se ozývalo houkání, křik, nárazy; nic se však nepřibližovalo. "Žel agent v autobusu je i v matrixu rychlejší."

Schody na pavlač. Dobře směrované Speedyho rameno. Už na prahu slyšeli, jak vevnitř zvoní telefon.

Yarawa „Firefly“ - 16. listopadu 2014 22:58
Yarawa „Firefly“

Nemám čas zkoumat, vlastně ani vnímat agentovy motivy. Ztrácejí na významu vedle faktu, že ještě stále nejsem mrtvá a musím zařídit, aby to tak ještě chvíli bylo.
Švihnu rukou vzhůru, pevně sevřu Speedyho loket a vyšvihnu se s jeho pomocí na chodník. Jen na zlomek vteřiny se mu podívám do očí a stručně kývnu místo poděkování. Speedy měl vždycky talent být ve správnou chvíli na správném místě. Na krátký, skoro zvířecí výkřik bolesti, kterým jsem ulevila přetlaku v hlavě, už nevzpomínám. Loket značně protestoval proti Speedyho síle.

Rozhlédnu se kolem sebe do martyria virtuální katastrofy.
„Svatá sračko,“ hlesnu pragmaticky.

Kdybych počítala s problémy, byla bych daleko lépe vybavená. Ale já byla poslána spíš na kafe s uhrovitým puberťákem, kterého bude maximálně třeba profackovat, takže mi zbývala poslední pistole, kterou prudce vytrhnu z pouzdra. Budu muset improvizovat.
Moje prsty pracují skoro o vlastní vůli, rychlými, úspornými pohyby, zatímco oči nepřestávají zabíhat k průlezu z kanálu.

Uvolnit zásobník.
O dva milimetry pootočit.
Násilím zatlačit zpátky.
Zlomit kohoutek. Náboj se vzpříčí v komoře.

Stisknu spoušť a pustím pistoli do kanálu. Neočekávám, že by bylo potřeba Speedyho pobízet, ale stejně ho postrčím směrem do ulice, než nám olízne nohy výbuch.

Pán Jeskyně - 16. listopadu 2014 14:28
Pán jeskyně Katanga

Viděla agentovy odlesky koutkem oka ještě než se odrazila a vyskočila na žebřík. Měl určitě dobré dvě vteřiny na to vystřelit. Nic mu nebránilo v cestě. Ale jeho zbraň byla zticha. Až když byla Yarawa bezpečně nohama nad tunelem, ozvalo se několik výstřelů.

Nahoře bylo světlo odkrytého poklopu. A v něm jako silueta svatého mohutná hlava, provazce dredů a černá ruka napřahující se dolů k Yarawě. Speedy chytil Yarawu za paži a pomohl jí rychle v cestě nahoru, na binární světlo, binární vzduch...

a do binární apokalypsy. Výlez z kanálu ústil na semaforové křižovatce, uprostřed které stál za syčení a plamenných jazýčků převržený traktor. Nabouraná auta okolo troubila, lidé panikařili a pobíhali okolo. Na protějším chodníku stříkala voda z vylomeného hydrantu a telefonní budka, kterou sliboval Fox, zjevně zmizela pod nájezdem školního autobusu, jehož kapota výhružně syčela zastrčená ve výloze květinářství.

Yarawa „Firefly“ - 14. listopadu 2014 20:23
Yarawa „Firefly“

Sotva jsem se otáčela, když kanálem štěkl výstřel. Ve tmě vykvetl další ohnivý jazyk a já se vrhla na dveře.
Zasvištění. Rána úderníku do náboje.
Slyšela jsem mokré plesknutí, když moje pistole třískla o zem. Nevěděla jsem, že jsem ji pustila, necítila jsem, jak ji moje prsty nechaly vyklouznout. A bolest přišla až o zlomek vteřiny později.

„Arrghh,“ neubráním se výkřiku smíšenému se zavrčením. Levá noha sama překročí, abych neztratila rovnováhu a rychlost, když dveře povolí, ale s křečovitě sevřenými zuby se zkroutím do předklonu, loket si tisknu k hrudi.

Musím dál. Nejraději bych podlehla tomu naivnímu nutkání zůstat stát a rozmlátit Zmrdovi obličej, ta touha mi v prvních krocích svazuje nohy. Ale musím dál. Tenhle spor vyhraju, když se mi povede zdrhnout.
Zdrhnout s tím, co se mi podle něj nemělo dostat do ruky.
…zatraceně, doufám, že to stojí za to, jinak někomu zakroutím krkem…

Procedím skrz zaťaté zuby tichou nadávku a vyrazím chodbičkou k zářící šmouze. Toho, kdo vymyslel „světlo na konci tunelu“, musel honit agent po kanálu.
Nezpomalím před patou žebříku, pořádně se odrazím, abych se zahákla paží až za horní příčky.

Pán Jeskyně - 14. listopadu 2014 11:19
Pán jeskyně Katanga

Ve tmě, jakáv kanálu vládla, viděla Yarawa jen odlesk agentovy zbraně a jeho zubů v ošklivém úsměvu. Musely to být hrátky matrixové reality, efekt, který Smart zvolil pro vyděšení protivníka.

„If you're happy and you know it shoot the thief.“

První výstřel.

Mimo.

Druhý.

Cák. Mimo.

Třetí.

Až ta třetí rána našla svůj cíl v Yarawině lokti a donutila ji pustit zbraň ještě dříve, než stiskla spoušť a doplnila agentův radostný popěvek o svůj rytmus.

Rezivé dveře servisní chodby povolily a Yarawa se dostala dovnitř. V dálce nizoučké chodby viděla pruh světla z povrchu.

Yarawa „Firefly“ - 13. listopadu 2014 18:52
Yarawa „Firefly“

Většinou jsem Matrix milovala pro všechny jeho senzorické vjemy. Věděla jsem dobře, že nejsou skutečné, ale smysly se měly čeho zachytit a po čem prahnout. To mi naprosto stačilo. Nikdy bych se nevzdala pravdy skutečného světa, ale jeho chlad, ponurost a nevýraznost mě někdy ubíjela.
Tentokrát jsem se snažila přesvědčit sama sebe, že žádné smysly nemám. Nebylo to ani tak těžké. Přestože ten puch byl skoro k nesnesení, našlo se něco, co ho dokázalo spolehlivě vytěsnit.
Uhlazený, dokonale modulovaný hlas, prozpěvující s nelíčenou radostí dětskou písničku. Když klenutý kamenný strop kanálu nápěvek vrátil ozvěnou, teprve zněl tím, co se v něm doopravdy skrývalo. Nelidská, neexistující, v symbolech a číslech zapsaná radost ze zabíjení, o to zvrácenější, že se nesla v těch prostých, nevinných slovech. Zježily se mi chlupy na krku a rozeběhla jsem se snad ještě rychleji.

Krysy. Byly všude a já je nikdy neměla ráda. Můj šestý smysl ječel jako pominutý, ale já neměla čas poslouchat, co mi říká. Věděla jsem, že je to špatně, ale potlačila jsem ho a soustředila se jenom na nohy. Prolétnu hvězdicovitou křižovatkou rovně a hned po několika metrech se vrhnu doprava. Pohyb. Musím zůstat v pohybu.
Vím, že po pravici budou dveře do obslužné chodby. Ve sprintu se prudce stočím na špičce, abych je vyrazila ramenem, volná ruka mi automaticky sklouzne do podpažního pouzdra a vytrhne pistoli, protože na tu krátkou vteřinku uvidím za sebe…

Pán Jeskyně - 11. listopadu 2014 20:23
Pán jeskyně Katanga

Byl to hrozný pach. Něco mezi zapomenutým gulášem, veřejnými záchodky a otevřenou mrtvolou. Ze stropů visely hlenovité provazce čehosi, se kterými si pohrával průvan. Yarawě teklo do bot. Byla to chodbička, kterou nejspíše protéká voda jen když prší. A jak to tak vypadá, stroje do matrixu dlouho nenaprogramovaly déšť.

Yarawa minula mrtvou krysu.

Hlasité zacákání a rytmické čvachtavé kroky za Yarawou dávají znát, že to agent Smart s tím rendes-vous myslel vážně. V rytmu cákání slizu pod svýma nohama si pískal If you're happy and you know it-. Chodbami kanalizace se to krásně rozléhalo.

Yarawa minula mrtvou krysu.

Nemohla říct, zda to byla ta samá nebo jiná. Zmrdova píseň byla příliš blízko na to, aby riskovala vrátit se těch pár metrů.

http://www.youtube.com/watch?v=wYlPAf8Cecg

Yarawa „Firefly“ - 9. listopadu 2014 20:32
Yarawa „Firefly“

Bez okolků skryju tu nechutnou věc do vnitřní kapsy kabátu, volná ruka mezitím uvolní pistoli zasunutou do pouzdra na vnější straně stehna. Sklouznu se na špičce a napůl se obrátím za sebe, vstříc agentově tváři elegantně rámované kanálovým průlezem vystřelím ale spíš po paměti. Ani nečekám, že bych zasáhla. Je to jen adekvátní odpověď.

„Tak drž hubu!“ zavrčím polohlasem, aniž bych věděla, jestli Fox ještě drží spojení, nebo už zavěsil, s téměř neznatelným podtónem úzkosti. Věděla jsem, že v tom jsem sama. Ale jeho nadávky v uchu byly podivně uklidňující.

„Připraven na špinavou práci?“ prsknu za agentem provokativně. Vyšvihnu se do stoje a dlouhými, rychlými kroky couvám rovným úsekem kanalizační chodby, nepřestávajíc kropit kulkami vrchní část žebříku. Zmrdovi tím neublížím. Ale získám alespoň malý náskok, než bude moct vlézt za mnou.
Když zásobník štěkne naprázdno, zahodím pistoli do stoky, otočím se na špičce a vystřelím jako šipka. Teď pravé rozcestí, pak sto metrů rovně, dvakrát doleva… Podzemí mi před otevřenýma očima vykreslovalo v zelených čarách spletité cesty svých nemocných cév.

Pán Jeskyně - 8. listopadu 2014 21:30
Pán jeskyně Katanga

Nad povrchem kanalizace prolétla kulka zlomek sekundy poté, co se Yarawa spustila do nitra matrixu. Chvíli poté se v okénku nad Yarawinou hlavou objevila pobaveně se šklebící tvář agenta Smarta. „Ale, ale...“ brouknul konverzačně a zamířil pistoli dolů stoky. „Já si kalhoty klidně zmáčím. Jen abych mohl opět spatřit váš úsměv. Tuhnoucí. Navždy.“ Zmrd je romantik.

Oslizlá, smrdutá a s kouskem něčeho, co vypadalo jako tygrovaná pijavice, ale vcelku. Takový byl stav diskety.

„Kanál v hlavě máš, budu tě sledovat. Když to nebude nutné, nekomunikuj, budou tě tak hůř zaměřovat.“

|⇐ 1 ... 11 12 13 14 15 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace