Stříbro nebo zlato? (3 strany zpět) | Herna - Aragorn.czHerna

Stříbro nebo zlato?

Pán Jeskyně:

Wolfsong1349

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Trpasličí bojovník Silgur hledá členy trpasličí bojové skupiny Stříbrná stráž. Jeho hledání je zatím bezvýsledné. První skupina, se kterou vyrazil, byla donucena se rozpustit pod tíhou svých činů. Odměnu za jejich hlavy mají na seznamu Zlaté Ratolesti, Černá křídla, Přísežné válečnice a dokonce i Rezaví bratři.
Silgurovo následné hledání na vlastní pěst také nepřineslo dobré výsledky, a co hůř, padl do léčky a je vězněn otrokáři, kteří ho vezou Kolos ví kam...

Klíčová slova:

Zapovězené Země, trpaslíci, otrokáři, válečník, boj

Jaké hráče:

nehledám

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Nástěnka jeskyně je prázdná.
Hráči: (1/1) Damrok

Příspěvky ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

Vypisuje se 20 z celkem 186 příspěvků|⇐ 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 ⇒|

Silgur Kamenná pěst - 25. dubna 2023 21:45
Silgur Kamenná pěst

Strážného si nevšímám a pokračuji směrem k tržišti. Míjím stánky se zeleninou, vyřezávanými figurkami a soškami, stánek s náboženskými cetkami, kde nabízí vyplešatělý obtloustlý chlapík artefakty, které vás vyléčí z veškerých nemocí případně zaženou zlé duchy i stánek s rybami, kde se zasmrádlý kupec dohaduje se zákazníkem o čerstvosti svého zboží. Když projdu tržiště zamířím ke kolbišti. Zápasy zde koriguje muž oblečený do kdysi možná honosných šatů. Nyní jsou samá záplata a barvy jsou vyšisované od sluníčka. Chvíli pozoruji zápasy. Bojuje se zde dřevěnými zbraněmi nebo holými pěstmi. Před a po každém zápase se k záplatovanému muži nakupí lidé a v hloučku se překřikují. Trvá několik zápasů, než mi dojde, že lidé v hloučku sází, kdo z kolbiště vyjde jako vítěz. V tomhle městě se vydělává jen na bolesti nebo smrti. Ještě chvíli pozoruji zápasy, než se rozhodnu pro další průzkum města. Když odcházím od kolbiště, míjím stojan s dřevěnými zbraněmi. Všimnu si zde cvičného kladiva, které by celkem obstojně mohlo posloužit pro trénování v mé cele. Záplatovaný muž jej zprvu nechce prodat, ale zlatá mince za kus dřeva mu nakonec přijde jako dobrý obchod. Strážný je z mého úlovku nadšený méně a mé nově nabité kladivo mi zabavuje s příslibem jeho brzkého navrácení. Zbývá zhruba hodina, než nastane čas oběda. Bezcílně se rozhodnu potulovat městem. Snažím se zapamatovat si jeho uspořádání, místa kde jsou strážnice a uličky, kterými prochází strážní nejvíce. Strážný, Myslím, že se jmenuje Baral. který mě doprovází všude a jemuž jsem byl patrně přidělen na starosti, mi oznámí, že je čas se vrátit. Zamíříme tedy zpět do mé cely. Než se zavřou dveře, zeptám se ještě. "A mé nové kladivo?"

Pán Jeskyně - 25. dubna 2023 17:38
Pán jeskyně Wolfsong1349

Na náměstí se odbývá klasický trh. Prodejci provolávají slávu svému zboží, zájemci diskutují o kvalitě a ceně. Město je vystavěno z kamene a malty. Domy jsou bíle omítnuté s doškovými střechami. Ulice nejsou kdovíjak široké, ale už jsi na cestách viděl i užší. Dominantou náměstí není ani socha, ani sloup nebo nějaká fontána. Uprostřed je malé kolbiště, kde si může každý změřit své síly. Z náměstí odbíhají různé další ulice. Město je veliké, ač se to zprvu nezdálo. Rozhlížíš se, chvíli sleduješ holuby a další ptáky poletující ze střechy na střechu. Jejich hejna jsou občas rozvířena náletem menších dravců.
Tak kam to bude? ptá se trochu znuděně jeden z tvých strážců. Co byste si přál vidět nebo zažít, Silgure trpaslíku?

Silgur Kamenná pěst - 25. dubna 2023 13:21
Silgur Kamenná pěst

Když se za Eigenaarem zavřou dveře hodím oba váčky mincí pod přikrývku na posteli. Jistě se budou hodit, ale zatím je příliš brzy. Rozevřu svitek a pustím se do čtení. Měl jsem si říct ještě o překladové tabulky, které mi v knihovně zapůjčil Kluger. Čtení mi jde pomalu a zabere mi zbytek dne, nicméně se ze svitků dozvím alespoň několik užitečných věcí. Stříbrná stráž se ukrývá v jeskynních komplexech, které jsou v horách na východ od Vlhkého hvozdu. Jednou za několik týdnů se přesouvají a tímto způsobem točí několikero stanovišť. Jednotce v současnosti velí trpaslík jménem Gimmin Tříprstý. Říká se, že bojoval u Kvílící štoly, když byla dobyta. To jméno mi nic neříká... Za okny už je tma, zhasínám svíci. Z cvičiště pořád zní zvuky boje.

Ráno mě budí časné slunce a chladný vzduch. Během snídaně ještě jednou přečtu svitek a uložím jej pod přikrývku k mincím. Po snídani mě vyzvedne strážný a vede mě chodbami do zbrojnice, kde dostanu opravenou zbroj a štít. Platnéř navrch přidává helmu s uzavřeným hledím, šikovně zpracovanou tak, aby mi nevyrvala fousy. Když vše odnesu zpět do své cely, je mi oznámeno, že mám schválenou vycházku na čerstvém vzduchu. Kupodivu mohu volně do města - samozřejmě za doprovodu stráží. Vezmu tedy několik mincí z váčku a po boku dvou ozbrojenců vycházím z palácového komplexu na prosluněné náměstí.

Pán Jeskyně - 25. dubna 2023 12:13
Pán jeskyně Wolfsong1349

Eigenaar si tě vyslechne a pak povídá Jistě, budiž ti dopřáno. Tvou zbroj i štít dám ihned opravit. Otevřu ti zbrojnici, aby sis mohl vybrat i svou novou helmu. Jediné, co nemáme je čas. Za tři dny začíná velký turnaj. Naštěstí jsi zvítězil a nemusíš přes kvalifikační kola, to nám jeden den navíc ušetří. Za 4 dny bys už mohl být v pořádku. pak se otočí k Molgrutovi Molgu, vytvoř pro něj tréninkový plán, aby mohl nabrat síly a zároveň nevypadl z drillu. mohutný ork kývl hlavou na příslib a pokračoval v hostině. Stame! vyvolal svého správce ze zamyšlení. Je zde v okolí nějaký Kolosův chrám, obětiště nebo alespoň malý oltář? Stam měl přehled o všem ve městě a okolí. Můj pane, vedle velké arény je několik oltářů zasvěcených různým bohům, kde gladiátoři skládají své sliby, vyslovují svá přání či obětují. Kolos by měl být zahrnut. Případně
v podzemí, vedle katakomb se nachází malé zádušní kaple pro uctění bohů a mrtvých. I tam by měl být Kolos přítomen.
odvětil správce.
Výtečně! neskrýval Eigenaar nadšení. V tom případě máme i toto vyřešeno. Tak... A teď k tvé odměně, kterou si zajisté zasloužíš. pokynul správci Stame, předej Silgurovi jeho výhru v aréně, kterou získal od cechu. správce poodstoupil a vytáhl měšec, jaký jsi v životě neviděl, natož držel. Co měšec, to byl pytel. Zde je 100 mincí, ve zlatě. odvětil suše správce a posadil chrastivý pytlík před Silgura. Tak, to by bylo. A teď mu předej náš bonus, milý Stame. Správce se viditelně znechuceně ušklíbl a vytáhl druhý, neméně chrastivý a naditý váček. A zde je... Dalších 100 zlatých, jako bonus od pána Eigenaara Stenen-Zerckla. Užij jich ve zdraví. S odporem předal i druhý váček a odešel. Není z toho moc nadšený. zachrochtal s plnou hubou smíchy Molgrut. Ostatní u stolu mu dali za pravdu. Jistě, že není. Sedí na zdrojích jako žába na prameni. Já jako správce financí a výdajů s ním mám těžké pořízení. Zejména, když potřebuji zdroje na rozvoj infrastruktury nebo pro výzdobu či stavbu reprezentativních místností. To byste měli vidět. řekl svým nepříjemným hlasem ten muž se špičatými rysy. Nemáš na něj tak pištět, já bych tě tady přetáhl, Fiškusi. chrochtal nadále Molgrut, až se zakuckal a musel to zapít notnou dávkou piva. Fiškus se jen znechuceně zašklebil a nechal tuto jedovatou poznámku být.
Ještě chvíli spolu hodovali a rozmlouvali, než byl Silgur opět odveden do svého pokoje. Když už se chtěl rozvalit na kavalec a odpočívat, opět se ozvalo zaklepání a vstoupil Eigenaar.
Ještě jednu věc bych ti chtěl předat. Je to jen ukázka toho, co získáš, když se ti povede ovládnout velký turnaj a zvítězit. a předal Silgurovi svitek. Je to soupis pozorování mých hlídek v severních teritoriích. Konkrétně pasáž, kdy sledovali trpaslíky, které ty sháníš. Tyto spisy jsou staré půl roku. Počti si. Poplácal trpaslíka po rameni a ponechal ho s jeho nově nabytým bohatstvím a svitkem, který ho může přiblížit jeho cíli.

Silgur Kamenná pěst - 25. dubna 2023 11:05
Silgur Kamenná pěst

Přestože ani v zajetí otrokářů rozhodně nestrádám, nedá se jídlo, které mi podávají srovnávat s touto hostinou. Nejvíc mému oku lahodí pečené sele divokého kance a sudy piva. Obojího si dám dostatek k naplnění břicha a potěšení chuťových pohárků. Lidské pivo je dost řídké, nicméně alespoň vzdáleně připomíná hodovní síně mého domova. Když dojím, otřu si ústa vousy, spletenými do copů. Už jste potřebovaly trochu promastit, ten věčnej prach vám nesvědčí. Po jídle se vrhnu do diskuze a jsem připraven zodpovědět, na co jsem byl tázán. "Pane, co se týče bojů v aréně, vchází tam skutečně výjimeční bojovníci. Projít jeden turnaj není um. Projít jich několikero a nepřijít o život, si ale vyžaduje pořádné dovednosti. Tím se dostávám k tomu, co potřebuji, pokud jsi ochotný mi to dát. V první řadě, potřebuji čas, než se zahojí mé rány. Potřebuji opravit mou zbroj a štít. A v neposlední řadě potřebuji přilbici." Prstem ukážu na ránu, která se mi táhne přes obličej. Nutno podotknou, že byla skutečně mistrovsky ošetřená, i tak stále bolí. "A také bych chtěl uctít Kolose a poděkovat mu za jeho požehnání v boji."

Pán Jeskyně - 25. dubna 2023 10:37
Pán jeskyně Wolfsong1349

Asi hodinu po té, co jsi se vzbudil, ti přistála na okénku bohatá snídaně. Samé lahůdky a posilující dobroty. Skvělé pití a pár kalíšků s mastmi a sklenka nějakého odvaru, zřejmě desinfekčního... Vnitřně.
Když jsi se pořádně opečoval, najedl a napil. Sdělil ti strážný, že máš odpočívat, a že jsi zván k slavnostnímu obědu s radou.
Vyhlížíš z okna, sleduješ arénu, kde probíhá nějaký další turnaj a snažíš se rozeznávat gladiátory. Je to ale celkem dálka, takže se moc nedaří, ale máš alespoň nějakou zábavu a sám se sebou se vsázíš, který z nich zvítězí.
Když slunce vystoupilo vysoko, vyzvedl tě strážný a odvádí tě dalšími chodbami do komplexu. Opět je to pro tebe nové. V této honosné části se nachází zřejmě soukromé pokoje rady. Přivedli tě do pohodlné a příjemné jídelny, kde byl dlouhý a široký stůl plný dobrého jídla a pití. Rada už tam seděla a nejvyšší ti pokynul, abys usedl a hodoval s nimi. Posaď se, milý Silgure. To, co jsi předvedl v aréně se vymyká zvyklostem a dokonce i my jsme překvapeni. Nikdo z nás nečekal, že bys byl hned takto úspěšný. Proto tě čeká veliká odměna, ale to až později. Teď jez a pij. A hlavně vypravuj, jaké to bylo a co bys od nás teď potřeboval. Pokynul ti a dal se do jídla.

Silgur Kamenná pěst - 24. dubna 2023 21:27
Silgur Kamenná pěst

Cestu do své cely si pamatuji jen matně. Bolest, která přišla s koncem bojů je nesnesitelná. Několikrát mě vzbudí, ale téměř okamžitě opět usínám vyčerpáním. Ráno se vzbudím, ale rány, které se přes noc uležely, bolí víc než předchozího dne.

Pán Jeskyně - 24. dubna 2023 20:02
Pán jeskyně Wolfsong1349

Gorath byl již evidentně silně poraněn a vyčerpán. Silgur využil odskočení jeho zbraně odkopl ho od sebe a kladivem mu zasadil tvrdou ránu do helmy. Helma se opět promáčkla a tentokrát hluboko a z hlubiny vytryskla sprška krve. Válečník se zhroutil k zemi a aréna opět na chvíli oněměla, aby po chvilce vybuchla nadšením.
DÁMY A PÁNOVÉ, JE TO TADY! DNEŠNÍ TURNAJ VYHRÁVÁ NOV OBJEV, TRPASLÍK SILGUUUUUR! ÚSPĚŠNĚ SE PROBOJOVAL AŽ DO FINÁLE, KDE SKOLIL BIJCE GORATHA. SKVĚLÁ PODÍVANÁ. BUDEME DOUFAT, ŽE GORATH PŘEŽIJE A OPĚT SE V ARÉNĚ OBJEVÍ. SLÁVA GORATHOVI A SLÁVA SILGUROVI!!! Aréna bouřila a provolávala slávu nečekanému vítězi. Pro Silgura došli služebníci a odvedli ho ke zbrojírně. Tam ho svlékli ze zbroje, sebrali mu kladivo a štít. Pak ho dovedli k felčarovi, který ho prohlédl a ošetřil veškerá zranění. Poté dostal silný léčivý odvar a byl odnesen na lůžko, kde se náležitě prospí...

Pán Jeskyně - 24. dubna 2023 19:44
Pán jeskyně Wolfsong1349

Muž chytil zbytky sudlice a ránu zablokoval. Pak chtěl Silgura seknout do krku, ale rána sklouzla po trpaslíkově rameni a odskočila stranou.

Silgur Kamenná pěst - 24. dubna 2023 19:39
Silgur Kamenná pěst

Štítem lehce srazím sudlici a kladivem udeřím přes paži, která ji svírá.

Pán Jeskyně - 24. dubna 2023 19:30
Pán jeskyně Wolfsong1349

Opět Gorath nastavil ratiště. To jen kladivo zpomalilo a přelomilo se. Rána pokračovala na mužovu helmu. Ta se zdeformovala a zamáčkla se bojovníkovi do brady. Zpod kovu začala odkapávat krev.
Bojovník se ale nechce vzdát a z posledního vzepětí útočí. Bodá hrotem sudlice směrem k trpaslíkovu obličeji. (1 úspěch)

Silgur Kamenná pěst - 24. dubna 2023 14:28
Silgur Kamenná pěst

Útok svého soupeře jsem odhadl. Štítem srážím jeho sudlici, přiskakuji na dosah kladiva a vysílám prudkou ránu směrem k jeho bradě.

Pán Jeskyně - 24. dubna 2023 14:24
Pán jeskyně Wolfsong1349

Distanc Gorathovi vyhovoval. Udržoval si Silgura na dosah sudlice a oťukával si ho. Pak naznačil sek a pak vyslal hrot trpaslíkovi přímo na obličej. (1 úspěch)

Silgur Kamenná pěst - 24. dubna 2023 12:20
Silgur Kamenná pěst

Přicházející útok jsem odrazil spuštěním štítu, ale z nevýhodné pozice jde můj úder mimo svůj cíl a pouze promáchnu.

Pán Jeskyně - 24. dubna 2023 12:17
Pán jeskyně Wolfsong1349

Trpaslíkův úder byl pro Goratha snadným soustem a s přehledem jej odrazil a z následné otočky opět udeřil. Tentokrát na trpaslíkovy nohy se snahou ho zranit nebo alespoň podrazit.(1 úspěch)

Silgur Kamenná pěst - 24. dubna 2023 12:07
Silgur Kamenná pěst

Oběma docházejí síly. Zuřivost a síla útoků eskaluje. Oba už chceme, aby byl souboj u konce. Jeho sudlice už se opět blíží. Moje špatné periferní vidění, způsobené absencí levého oka má za následek ošklivou tržnou ránu na mém obličeji. Ucouvnu o několik kroků zpět, abych mohl o okamžik později opět zaútočit. Nemohu padnou v písku arény, Kolosi. Stůj při mně.

Pán Jeskyně - 24. dubna 2023 11:57
Pán jeskyně Wolfsong1349

Opět se skoro podařilo Gorathovi odrazit kladivo. Rána však přece dopadla na zbroj a prorazila ji. Toto zranění Goratha popudilo a sekl svou sudlicí plnou silou, proti Silgurově hlavě. (2 úspěchy)

Silgur Kamenná pěst - 24. dubna 2023 11:51
Silgur Kamenná pěst

Gorathův úmysl prohlédnu a použiju svůj již značně obouchaný štít, abych předešel nepříjemnému stažení na zem. Jeho sudlice se na chvilku ocitne zaháknutá za hranu štítu, čehož využiji a mezi pláty jeho zbroje najdu skulinu, kam zarazím trn kladiva.

Pán Jeskyně - 24. dubna 2023 11:43
Pán jeskyně Wolfsong1349

Gorath nestihl přetočit sudlici a řádně ránu odrazit, proto jen nastavil ratiště do rány. To sice úder zpomalilo, ale nezabránilo mu úplně. Hlava kladiva naplno dopadla na hrudní plát a promáčkla ho. Ze soupeřovy helmy se ozvalo heknutí, jak z něj úder vyrazil dech. Těžkooděnec vypadal otřesen, ale jen na chvilku. Je to přeci jen zkušený bojovník, a tak se snaží tentokrát do Silgura zarazit hák a stáhnout na zem. (1 úspěch)

Silgur Kamenná pěst - 24. dubna 2023 11:23
Silgur Kamenná pěst

Největší škody, které mohl úder způsobit, odvrátila plátová rukavice. Přesto jsem utržil bolestivou ránu, která mi bude velkou nevýhodou. Ustoupím o krok vzad, abych se dostal z nevýhodné pozice před soupeřem a opět přecházím do útoku. Tentokrát mířím na jeho tělo, s úmyslem rozdrtit mu žebra.

Vypisuje se 20 z celkem 186 příspěvků|⇐ 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)