Radtourova federace (1 strana zpět) | Články - Aragorn.czČlánky

Radtourova federace

Autor : Moon.rider   25. dubna 2009   Povídky
Sci-fi povídka podobná Orwellovi nebo Equilibriu

Tento nápad jsem dostal v autobuse cestou ze školy. Chtěl bych se omluvit za jisté nesrovnalosti nebo stylistické (možná vám toto dílo bude připadat jako školácké), interpunkční a nebo gramatické chyby, spoustu lidí se pokoušelo a stále pokouší o mou nápravu, jak vidíte neúspěšně. Také některá díla občas přečtu, ale nikdy jsem předtím nic nenapsal.
Psal jsem pouze z recese, protože díla tohoto formátu poněkud chybí.
A prosím nepřehánějte to s kritikou.

***

Probudil jsem se do jemného vrnění motoru vzducholodě. Byl jsem unavený, ale nemohl jsem vynechat své pozorování nočního města Citadely: obrovské budovy, věže a chrámy v historickém a moderně gotickém slohu, které zdobily toto město. Naproti mně seděla velmi zajímavá dvojice. Dáma na sobě měla klobouk, lokýnky a svůdné šaty a muž byl gentleman v extravagantním obleku. Přesto jsem se těšil, až přistaneme, byl jsem napjat, museli jsme však čekat, abychom uvolnili cestu vojenské letadlové vzducholodi. Konečně! Klesáme, nemohl jsem se dočkat, vždy se mi líbil přistávací manévr. Obrovská loď klesá a rychle se stáčí o devadesát pět stupňů, aby se dostala k odbavovacím rukávům.
Když jsme prošli rukávem, vyšli jsme do haly. Uprostřed byla fontána a v ní socha, co vypadala jako žena v uniformě vyzdvihující jakousi nádobu, z níž tekla voda. Zřejmě šlo o jednu z významných osobností tohoto města.

V hale se procházely stráže, na hrudi a zádech měly pláty, na svět se koukaly skrze plynovou masku a na čelní straně přilby měly lva, stejně jako na pravém nárameníku. Strážci měli na nohou titanové nákoleníky, po stranách měli jakési kabely, které měly být zakamuflovány, ale pokud se někdo dobře podíval, mohl je vidět. Šlo o exoskeletony, mechanické konstrukce na těle, jejichž výsledkem byla větší fyzická síla a výdrž. Zbraň svírali titanovými rukavicemi protkanými kevlarovými vlákny. Ideální voják do nejhorších válečných podmínek.
U pokladny stály dívky v hnědých kombinézách nebo spíše kabátech, nevzpomínám si dobře. Uchvátily mne vlasy 'slízlé' dozadu a na nich různé copánky. Asi zdejší móda.
Ale já věděl kam jít. Vyšel jsem ven, kde byla tma jako v pytli. Když se však otevřely dveře, oslnily mne lampy, kde byly dvě uhlíkové tyčinky a mezi nimi elektrický oblouk. Neuvěřitelné! V Citadele asi šetří světla těmito fotobuňkami.

Rozhodl jsem se jít pěšky. Šel jsem parkem, světla se průběžně přede mnou a za mnou zhasínala. Když už jsem se dostal konečně do města, architektura mi připadala jako 70 let zpátky... Nešálil mne zrak? Vše kolem mě mi připadalo jako novorenesance, historismus, kubismus nebo moderno.

Ačkoli ulička byla poměrně úzká, nikdo do mne nevrazil. Cestou jsem potkal spousta barů a lékáren, ve kterých bylo velmi zajímavé dřevěné obložení. Lidé, které sem potkával, dbali o svůj zevnějšek. Nikdo na sobě neměl tepláky a nebo mikinu. Cestu si prorážely dvě členky legie, jely na jakýchsi dvounohých kráčejících strojích. Byly podobně vybavené jako vojáci, avšak měly očividně ženskou verzi brnění, na hlavách měly modré šátky a jejich oči zdobily žluté brýle. Jejich brnění mělo šedivo-modrý odstín. Jedna z nich na mne pohlédla, určitě jsem se jí líbil.
Blížil jsem se ke konci ulice, do naší oblíbené kavárny. Ano, naší. Mě a mé snoubenky. Určitě na mě čekala, nedávno tu dostala dobré pracovní místo. Její krásné náušnice zářily na dálku, jako luna se třpytily nocí. Měla krásné, červené vlasy po krk, učesané do střechy. Rád bych si vzpomněl, co bylo pak, ale jediné, na co si pamatuji, bylo to, že na mě mávala přes okno... A pak už jenom záblesk a temno.

"Hej... hej příteli, jsi v pohodě?" Ptal se mě jakýsi muž přes svou masku. Tento voják už nebyl zdaleka tak silný jako ti, které jsem potkal na vzducholodišti, pouze stín toho, co kdysi bývál. Měl škrábance na svém krunýři a spoustu obvazů... stejně jako já.
"Oh, moje hlava... Kde to jsem?"
Nečekal jsem na odpověď a rozhlédl jsem se. Byli jsme v jakémsi klášteře, kde byly iónské sloupy. Tam, kde původně byla naše těla, byla podlaha ozářena červeně, modře a fialově. Přes mozaiku tam slabě svítilo světlo. Byli jsme v chrámu. Tedy v tom, co z něj zbylo. Uprostřed byla obrovská louže a ve střeše spousta děr (pravděpodobně od bomb), na zemi ležely trosky soch a štuk. Poznal jsem hlavu anděla. Pokud na tomto místě někdy mohl být bůh, tak už ho dávno opustil.

"Co dělám tady? Promiň, ale fakt si nic nepamatuju." Položil mi ruku na hruď a tiše promluvil:
"Málem jsi zemřel. Na následky bojového plynu, řekl bych. Dočasná amnézie je jeho účinkem. Ale teď, příteli, se musíme pohnout." Podal mi zbraň, velmi pravěkou. Mluvil o ní jako o 4M, nebo tak nějak. Ale ano, na některé díly si vzpomínám! Kolimátor fungoval, tlumič byl rozseknut a do vrhače jsem neměl krmivo. Můj kolega však disponoval lepší zbraní. Na jeho obrovské pušce mne zaujal motorový bajonet, spíše cirkulárka nebo něco podobného.
"Kam to jdem?" zeptal jsem se šeptem. Můj společník jen pokrčil rameny a ukázal směrem ke dveřím.
Vyšli jsme ven z katedrály, kryli jsme se za upadlým zvonem, který ležel před námi. Všude okolo něj byla hromada sutin. Vlastně celé město byla hromada sutin. Pak jsme šli... No, šli, spíše to byl decentní klus. Nakonec jsme se zastavili za rozsekaným vozidlem.

Můj kolega zvedl svou pravici jako signál, abych zastavil. Vyčkávali jsme. Najednou se mihly dva stíny na konci ulice, naštěstí spolubojovníci.
Dvojice, odstřelovač a průzkumník.
Běželi k nám a jakmile vyběhli z šera, zastavili se u nás. Otočili se k nám zády a kryli se, jejich brnění náhle změnilo barvu na světlejší.
"Plukovníku, druhá průzkumná rota byla roztříštěna, vypadá to na další zátah." Řekl jeden přes svou masku.
"Věřím, že jste bojovali, jak to jenom šlo, ale jistě chápete, že máme problém... Spíš pěknej průser, teď budeme muset ustoupit a nalézt azyl v obchodním centru."
"Ano, plukovníku, omlouvám se, ale naši..." začal tiše druhý příchozí voják.
"Vaši kolegové dělali to, co uznali za vhodné! Mají své hlavy a jejich rozsudek nad nimi ponechám na Vás. Teď zvedáme kotvy." Odsekl mu náš velitel, plukovník.

Chvilku jsme šli. Pohybovali jsme se při zdi. V tom najednou ten, komu říkali "plukovník", ten, kterému jsem chválil zbraň, zvedl pravici a zašeptal: "Kontakt!" Všichni jsme nalezli krytí. Viděl jsem jakési postavy v odstínech šedivé, jak se vzadu pohybovaly v sutinách. Šly celkem klidně, pomalu, pomalu, najednou nebyly vidět. Myslel jsem, že jednoduše prošly.
"Pf... pf," ozvaly se v mžiku výstřely.
"Krejte se, kurva!" a začaly chrastit a štěkat samopaly. Odstřelovač se svým Falkonem pokaždé, když vystřelil, odloupl v cílové oblasti kus betonu, jeho průzkumník střílel po dávkách.
"Nevidím!" zařval jsem... Palba na chvilku utichla.
"Krycí palba!" zaznělo a já instinktivně začal pálit, co to dalo. Z druhé strany byl chvíli klid, ale jejich nervy to nevydržely a my uviděli záblesky a fosforové kulky. Viděli jsme jejich pozice!
"Kluci, poslouchejte, jsme v hajzlu tak jako tak! Nemůžeme zpátky, nemůžeme dopředu, takže buď se probijeme, nebo společně padneme! A když chcípnout, tak někoho vzít s sebou!"

Nikdo neodpověděl, ani nemusel. Na tohle jsem si pamatoval. Zradili nás, nechali nás vyhladit. Tohle byla genocida, jakou lidstvo nikdy předtím nevidělo. Genocida ve jménu demokracie, která už byla dekády mrtvá!

Použili jsme taktiku, že dva stříleli, jeden běžel. Škoda, že odstřelovač se svým falkonem nemohl pálit, byl tam náš. Nepřátelští vojáci začali ustupovat (pravděpodobně jim to bylo podezřelé). Ustupovali stylem, že jeden pálí, druhý běží, pak si stoupne za něj a klepne ho do ramene, začne střílet a tím kryje ústup toho před sebou. A to pořád opakovali, dokud se nedostali na konec továrny, tam už nebylo úniku.
"Jsou naši, vykuchejte jim střeva!"

Rozběhli jsme se, jak nejrychleji to šlo. Průzkumník našeho odstřelovače dostal zásah. Uklouzl. Rychle jsem ho zvedl a doběhli ke zdi. Ostatní stáli vzadu a pražili do trosek továrny. V oknech byly ještě vidět trosky štuk...

Doběhli jsme na zhroucenou podlahu továrny, kde se předtím schovávali naši nepřátelé. Na místě páchl střelný prach a na zemi byla krev a nábojnice. Z mé pušky se ještě kouřilo. Oba průzkumníci přezbrojili na osobní zbraň a nůž...
"Připraveni?" řekl neuvěřitelně klidným hlasem náš plukovník. Pohlédl jsem na svého zraněného kolegu. Ležel nehnutě. Neznal jsem ani jeho jméno či tvář. Mohl to být můj přítel a já o tom neměl ani tušení. Neměl nic, co by mi napovědělo, kým je. Neměl ani psí známky! To byla možná podstata těchto masek! Válka se změnila a my jsme přihlíželi zpoza skel. Všechno bylo skryto za lehkou skleněnou oponou. Taky jsme se změnili.
Ale tahle válka pro mě už není anonymní, je osobní!

Asi dvě vteřiny nato hodil někdo do továrny STUN granát.
"Ťuk... ťuk..." ozvalo se kutálení železného válečku a pak jenom "břink", jak granát vybuchnul.
Všichni jsme se nahrnuli dovnitř. Nevím, co se stalo, zavřel jsem oči a vystřílel půl zásobníku, palba duněla ozvěnou a rozléhala se po celé hale zasypané sutinami a zahalené dýmem.

Naproti mě jsem viděl kohosi skrčeného, vyběhl jsem na něj. Běžel jsem tak rychle, jak to jen šlo a pokusil se ho praštit pažbou po hlavě. A znovu. Avšak po druhé mou pažbu chytil. Nakopli jsme se navzájem do holení, ale on byl rychlejší a praštil mě do obličeje svým čelem (beran, lidově řečeno). Zatemnilo se mi před očima. Pak mě praštil pažbou mé vlastní zbraně. Slyšel jsem jakési pištění a ztratil pojem o světě. Ještě jeden náraz, zadunělo to a já padl k zemi...

Ticho... Tma... Prázdnota...

Elizabeth, jmenovala se Elizabeth, ano, vzpomněl jsem si! Tak se jmenovala... Elizabeth... Má poslední vzpomínka patří Tobě, jenom Tobě!
Alespoň naposledy...

Další články v kategorii Povídky:

Kdo hodnotil článek Radtourova federace?
agarwaen, Arachnid (4.00*), Danae, Deloran (4.00*), Eugenio, Laethé, medizn

Komentáře ⇓

Pro přidání komentářů je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 20 z celkem 34 příspěvků1 2

Moon.rider - 28. dubna 2009 20:54
Moon.rider

Klaghler O´Pilley 28. dubna 2009 19:21
ale tka lepší když řeknu M4 A1 nez budu popisovat rukojet nebo šrouby že jo:D
Ministerstvo zdravotnictví vrauje: Moon škodí vám, i lidem ve vašem okolí.

Moon.rider - 28. dubna 2009 20:50
Moon.rider

děkuji vám
avšak jak jsme říkal minule..te sci-fi je strašně moc
Tak jsme to chtel do něčeho zamotat

tak dobře od tedka to budu nazyvat dystopickou litelaturou.
Ministerstvo zdravotnictví vrauje: Moon škodí vám, i lidem ve vašem okolí.

Eugenio - 28. dubna 2009 20:09
Eugenio

Amthauer 28. dubna 2009 19:57
Tak to jsem zrovna nečetl :-D I když asi bych ten hřích měl napravit... Ale stejně bych řekl, že s tím Orwellem to není dobré přirovnání. To už je ale piplanina bych řekl. Anotace není tak důležitá jako text samotný
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

Eugenio - 28. dubna 2009 20:02
Eugenio

Klaghler O´Pilley 28. dubna 2009 19:21
Souhlasím s tebou. Orwell kritizuje, zde je to popisováno jako by byl pisatel uchvácen. Přesto ale když upustím od toho, že se nedržel toho, co má v anotaci, se mi to poměrně líbí. Je to průměrná práce, avšak s vydařenou myšlenkou zasadit děj do ´netradičního´ sci-fi.

Tím se dostávám ke kladům a záporům.

Klady: Zajímavá myšlenka místa kde se děj odehrává. Dobrý popis

Zápory: Špatně volená slova ve větách tak, že posléze věta postrádá nějaký logický význam (jeden z příkladů: {i}...Naproti mně seděla velmi zajímavá dvojice. Dáma na sobě měla klobouk, lokýnky a svůdné šaty a muž byl gentleman v extravagantním obleku. Přesto jsem se těšil, až přistaneme, byl jsem napjat, museli jsme však čekat, abychom uvolnili cestu vojenské letadlové vzducholodi...{/})

To že si se nedržel anotace to přehlédnu. (Orwell=kritik absolutismu, diktatury, militarismu a celkově nepřítel války... To co jsi napsal bych srovnal spíše s Románem Komu zvoní hrana, což je Hemingway)

To co jsem kritizoval, tedy ta slova a divná interpunkce... Snaž se dělat více krátkých vět, než méně dlouhých. Poté se v tom nebudeš motat :-) A také si to po sobě číst. To sám po sobě nedělám, ale vím, že mě za to každej peskuje a tak vidím, že ty tu chybu děláš také :-D Je to rada ne výtka (to bych totiž kázal vodu a pil víno :-D) Slušná práce, avšak ne nejlepší... Je na čem pracovat ;-)
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

Amthauer - 28. dubna 2009 19:57
Amthauer

Klaghler O´Pilley 28. dubna 2009 19:21
To bylo to deklamované Equilibrium. ;)
- What is a life devoid of strife?

Klaghler O´Pilley - 28. dubna 2009 19:21
Klaghler O´Pilley

Srovnání s dystopickou literaturou se skutečně mimo. Zatímco Orwell ukazuje nesmyslnost války, zde je autor celým bojem očividně fascinován. A to natolk, že polovinu povídky zaujímá výčet různých zbraní a bojových manévrů, o nichž nejspíš většina čtenářů mnoho neví, takže by ke čtení potřebovali encykoledii moderních zbraní. Cítím z toho spíš závan vojenského náborového letáku než cokoli jiného - smrt je pěkně čistá a hrdinská za správnou věc.
"Láska, chleba a knihy by měly být zadarmo." Arnošt Lustig

Moon.rider - 28. dubna 2009 17:36
Moon.rider

Danae 28. dubna 2009 17:34
díky..ja se budu pro příště více snažit:)
Ministerstvo zdravotnictví vrauje: Moon škodí vám, i lidem ve vašem okolí.

Danae - 28. dubna 2009 17:34
Danae

Moon.rider 28. dubna 2009 16:22
Mno, nedachla jsem se tou atmosférou. Její popisky na mě působily dost kostrbatě. Tu a tam popsaný bezvýznamný detail, jako třeba popsaný způsob, jaký fungují lapmy, ale celkový obraz se z toho skládá dost těžko.
Ještě to chce pilovat.

Ty jsi ale to "málo" popsal dost málo slovy. Čekala jsem, že až se postavy dostanou na klidnější místo, někdo vypravěči osvětlí, co se vlastně stalo, kdo a proč zaútočil. K tomu by se hodilo přidat do předešlého dění pár náznaků, že všechno není OK (kdyby náhle skončila naše civilizace, třeba jaderným útokem, bude za tím nejspíš stát někdo, o kom již dnes víme, že je nebezpečný, nejspíš země jako Írán, KLDR nebo Čína. Jsem si poměrně jistá, že by strůjcem nukleární zkázy "západního" světa nebyli Eskymáci.) Jenže hlavní postava zemřela dřív, než něco skutečně zjistila.

Miluji všechny ty, kdož jsou jako těžké krůpěje, ojediněle padající z temného mračna, jež visí nad lidmi: zvěstují, že přijde blesk, a jakožto zvěstovatelé zahynou.

Moon.rider - 28. dubna 2009 16:47
Moon.rider

Laethé 26. dubna 2009 01:04
to neni SAMOLIBOST
to je tim že se snažim přiblížit k čemu to scifi patří
když se řekne fantasy..tak se řekne skřet elf draci.

Když se řekne sci-fi tak tma máš UFO, vesmírné lodě, vetřelce, nebo obyčejnou základnu kde je něco nadpřírozeného, nebo laserové zbraně, cestování v čase atd.

prostě sci-fi je strašně širokej pojem.

A equilibrium jsem četl i jako knihu takže vim i to jak se k proziu lidstvo dostalo.

Ale i tak ti děkuju za kritiku..budu se snažit to napravit
Ministerstvo zdravotnictví vrauje: Moon škodí vám, i lidem ve vašem okolí.

Moon.rider - 28. dubna 2009 16:22
Moon.rider

Danae 27. dubna 2009 13:40
no, pokud jsi fanda sci-fi, mohla ses nadchnout technokratickou atmosférou jak by mohla vypadat JINAK v 21 století a pointa je v tom jak málo stačilo aby z toho zbyla hromádka sutin
Ministerstvo zdravotnictví vrauje: Moon škodí vám, i lidem ve vašem okolí.

Danae - 27. dubna 2009 13:40
Danae

Docela hezky popsaná bitva. Ale jiný dojem z celé povídky nemám. Postavy jsou mi i na konci cizí. Děj jako by byl o tom, že všechno bylo fajn a najednou byla válka, strhla se ostrá bitva, v níž někdo zemřel. Nenacházím v příběhu nic, co by mě nějak oslovovalo.
Miluji všechny ty, kdož jsou jako těžké krůpěje, ojediněle padající z temného mračna, jež visí nad lidmi: zvěstují, že přijde blesk, a jakožto zvěstovatelé zahynou.

Gran - 26. dubna 2009 12:06
Gran

Laethé 26. dubna 2009 01:04

Tak je pravda, že já jsem to s tím Orwellem a Equilibriem nesrovnával ani trošku, to, co tam nastínil, mi připomnělo jiný svět (už nevím jméno)... jinak bych musel taky strhnout .)

Laethé - 26. dubna 2009 01:04
Laethé

Nejsem si jista, jestli Ti to prospeje, ale na Tvou zadost uvedenou v prvnim odstavci to s kritikou neprezenu - pro jistotu se ji radeji vyhnu uplne. Vez ale, ze by bylo mozne toho napsat velmi, velmi mnoho.

Nepriklonim se ke granovi a nedam Ti ani prumer, protoze jsi me, mirne receno, rozhodil samolibym prirovnanim sveho textu k 1984. Nejsem si jista, zda jsi tu knihu vebec cetl - pokud ano, nejspis ne pozorne, jinak by sis musel povsimnout, ze s Tvym textem nema spolecne ani tema, ani prostredi... o provedeni, mily chlapce, ani nemluve. Prirovnani k Equilibriu kulha stejne zdatne.

Je to prumerne, tedy 2,5 hvezdy + je to Tvuj prvni text, pul hvezdy navic - samolibost, odebrat pul hvezdy... zajimave, nakonec jsme na tom prumeru skoncili.
Jsem anděl / co Tě dostal na povel / ale mám-li Tě vzít do nebe / chci z toho něco pro sebe / mám rád řeč těl / a v kapse lubrikační gel / tak mi namaž perutě / a já do nebe vemu Tě. (Xindl X - Anděl)

Gran - 25. dubna 2009 23:33
Gran

Mno. Chyb tam ještě byla hromada, ale protože už to budou skoro dva měsíce, co tu povídku vytrvale posíláš, přijmi prosím moji korekturu (neuplatněna na první odstavec) jako velkorysý dar spojený s drobnou omluvou za čekání ;))

Každopádně, vyhýbej se znakům [,,] a [''], kterými nahrazuješ klasické úvozovky. To je ale spíš drobnost .) Hlídej si čárky a y/i. A také pozor - "Já jsem", ne "Já sem". Bez toho "j" se to používá pouze v případě určení místa, jinak je vždy "jsem".

Co se týče storky, tak prostředí je mi sympatické, ale spíš proto, že ho tak trochu znám odjinud. ;) I když místy se snažíš o nějakou tu popisnost (ač trochu pokulhává), to se musí nechat. Vlastně by to celé v tomhle bylo i dostatečné, kdyby:
1) Čtenář měl šanci se nějak sblížit s hlavním hrdinou (není zrovna prokreslený a smutný příběh snoubenky rozhodně nestačí).
2) To mělo nějakou pointu. Jak vždycky říkal můj otec: "Dobrá povídka musí mít pointu." - tohle, bohužel, dobrá povídka není. .)

Jo, ještě mě pobavilo "pf pf" coby synonymum výstřelů xD

Abych to shrnul, tak řekněme, že místní průměr .)

Vypisuje se 20 z celkem 34 příspěvků1 2


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)