Mučedník proti smečce hyen? Spíše rebel bez příčiny. (1. strana) | Články - Aragorn.czČlánky

Mučedník proti smečce hyen? Spíše rebel bez příčiny.

Autor : jilm   19. září 2009   Úvahy
Proč Edwin odchází z Aragornu? Kdo je jeho opozice a co si ona myslí? To jsou otázky, na které nejspíš čekáte odpověď. Zklamu vás hned na začátku - ani jedno odpovědět neumím.

Především se necítím jako opozice. Trávím rok v Anglii na Cambridge a mám během svého prvního týdne tady daleko jiné starosti než nějaké absurdity na Aragornu. Nemám potřebuju formovat nějaké strany a protistrany, nejsem v opozici ani koalice. Věřím proto, že má výpověď je velmi objektivní. A ne - nerozumím tomu, proč se Edwin rozhodl odejít. Mrzí mě to. Ale nemůžu s tím naprosto nic udělat.

Trocha historie
Nemalá část z vás možná vůbec neví, kdo jsem. Je tomu tak proto, že posledních několik let mám celou řadu jiných aktivit než je Aragorn a přišla sem mezitím spousta nových a schopnějších lidí, kteří mou přítomnost zde činí zbytečnou. S jejich prací je spojen velký vzestup Aragorna. Jedním z nich a prvním z nich je Edwin. Každopádně - jsem původní zakladatel Aragorna, který vznikl již v roce 2002. Historii prvních pěti let jsem před časem sepsal v tomto článku. Nyní nemůžu udělat nic lepšího, než poctivě popsat další kapitolu. S důrazem na současné dění.

Začnu tedy, kde jsem v minulém článku skončil. Je to již několik let, co se objevil Aragorn v té podobě, v jaké jej nyní vidíte. Přesněji snad přes tři roky. A3 - jak dnešní verzi říkáme - byla společně vytvořena Edwinem a apophisem. V té době jsme já i Edwin šli na vysokou školu a u obou z nás to mělo podobný efekt - oslabení zájmu o Aragorn. Edwinovi se k tomu přidružily i další důvody, které nejsou na mě, abych rozebíral, každopádně během těchto tří let jsme byli na Aragornu aktivní minimálně, v mém případě nulově. Pokud ponechám stranou občasné psaní do diskusí a chatování.

Veškerou vývojářskou práci, všechny ty drobnosti, které od té doby byly doplněny, se provedli díky apophisovi. On také začal pracovat na další vývojové verzi - A4. Zároveň řady administrátorů posílila spousta dalších lidí. Lidí, kteří schvalují články, věnují se galerii, spravují jeskyně, organizuje LARPy a další setkání. Neprogramují. Ale investují svůj čas do Aragorna, investují svůj čas do toho, aby to tu bylo fajn.

Období malichernosti
Má i Edwinova praktická nepřítomnost vytvořila jisté rozhodovací vakuum. Nikdy jsme nevytvořili žádný formální systém rozhodování o čemkoliv. Existuje sice administrátorská diskuse, ale ta slouží spíše k pokecu adminů než závaznému řešení možných problémů. Po čase se toto vakuum začalo ukazovat jako problém. Někteří admini mezi sebou často nekomunikovali zrovna přátelsky, otravovali si navzájem vzduch. A nebyl přitom nikdo, kdo by je usměrnil, žádná autorita. Velká část sporů se tak či onak odehrávala okolo apophise, který z pozice jediného fungujícího programátora přirozeně řadu věcí určoval.

Před půl rokem se už vztahy zde zdály natolik vyhrocené, že se to zdálo neudržitelné. Vše se nakonec vyřešilo velmi hladce. Proběhlo fyzické setkání velké části adminů, věci se vyříkali a dohodlo se nové uspořádání. V něm se apophis vzdal jiných než vývojářských témat a pravomocí a byli ustanoveni dva "smírčí". Dva lidé, kteří se těší dostatečného respektu a jsou dostatečně uvážliví, aby jakýkoliv prchlivý spor dokázali rozsoudit. Jim byla svěřena kompetence být poslední instancí rozhodnout nikam nevedoucí půtku. Vybrali jsme hatera a ixiika, dlouholeté adminy, kteří pomocnou rukou i radou se na Aragornu podílejí již řadu let. S tímto uspořádáním jsme souhlasili já, Edwin, apophis i všichni ostatní přítomní tohoto srazu.

Nebyl jsem si tehdy zcela jist, jestli takové uspořádání vydrží a bude akceschopné. Autorita programátora je na projektu jako je Aragorn postavena jednoduše na jeho síle cokoliv natvrdo změnit. Já bych svou autoritu měl upevněnu z pozice držitele domény. Autorita ixiika a hatera však byla založena pouze na respektu. Aby mohli svou roli vykonávat, museli spoléhat na to, že je právě programátoři poslechnou. A překvapivě to přesně takto fungovalo. Apophis se prakticky stáhl ze zasahování do běžných provozních záležitostí, věnoval se vývoji nové verze a úpravám této a půl roku mezi adminy nedošlo k závažnějším neshodám. Z mé pozice nezávislého pozorovatele, který se svou bližší neangažovaností v chodu Aragorna všem sporům vždy vyhnul, mohu prohlásit, že tento půlrok správa Aragorna fungovala a funguje naprosto bez problémů.

Překvapivý palácový převrat
Před cca týdnem přišel Edwin se skvělou zprávou. Skončil v zaměstnání a má po mnoha letech opět čas věnovat se Aragornu! Dohodl se s apophisem, že budou spolupracovat na nové verzi, že se Aragorn přesune na hosting, který Edwin sehnal, a že dál budou Aragorn vést společně (plus se mnou). Tato věc nebyla nijak předem konzultovaná ani se mnou, ani s ixiikem a haterem. Nicméně usoudil jsem, že pokud to nikomu nevadí - a nikdo aktivně neprotestoval - a Edwin s apophisem se jsou schopni dohodnout a spolupracovat, proč ne. Můj jediný zájem je, aby na Aragornu panovala přátelská atmosféra a posunoval se dál. To se zdálo být zajištěno.

Proběhl tedy přesun na Edwinův hosting. Objevily se s tím spojené jisté problémy, přesun (pokud se v této věci nemýlím), provedl Edwin bez vědomí apophise a s jistými drobnými chybami. Apophis za to Edwina zkritizoval zpochybňujíc, že je Edwinovům webhosting vůbec tak výhodný. Následovala krátká šarvátka kombinující technické otázky s osobními urážkami vyhrocená zejména z Edwinovy strany (což neříkám z účelového důvodu, až se otevře diskuse, zvážit si to budete moci sami). Tím krátká harmonie mezi naší programátorskou dvojicí skončila.

Buď já, nebo on. Buď všechno, nebo nic.
Další fáze této frašky začala Edwinovým prohlášením, že buď Aragorn bude pouze pod jeho kontrolou a apophis bude odejit, nebo odejde on a založí si vlastní server. A vyzval mě, abych to rozhodl. Nastalo období "mediace". Nepochopitelnou bouři v poklidných aragornských vodách se nezainteresovaní admini pokusili uklidnit tak jako už mnohokrát. Odmítl jsem takovou absurdní volbu udělat. Edwin i apophis pro Aragorn mnoho udělali a lidsky pro mě nebylo přijatelné jednoho vykopnout, protože se mezi sebou nesnesou. A zdůrazňuji: byl to pouze Edwin, kdo přišel s tímto ultimátem, nikoliv apophis.

Apophis na to zareagoval po svém. Oznámil, že jej tahle tahanice otrávila a za daných podmínek rezignuje na svou pozici. Od té doby se do ničeho nezapojil. V mezidobí se Edwin zvládl porafat s ixiika a dokonce i se Saltzhornií a částečně s haterem. Vyjádřil jsem v této chvíli svůj nesouhlas se způsobem, jakým se Ed posledních několik dní chová k lidem, kteří Aragornu mnoho dali. A prohlásil jsem, že chci vědět, co si o tomhle převratu ve fungování Aragorna admini myslí.

Zeptal jsem se a admini se vyjádřili. Pro mě překvapivě všichni do jednoho vyjádřili zcela tu samou myšlenku. Nechtějí volit mezi Edwinem a apophisem. Chtějí, aby tu byli oba. Nechtějí, aby se změnil bezproblémový chod Aragorna a o běžných administrátorských věcech začal rozhodovat výhradně Edwin. Ale chtějí, aby se Edwin pustil do vývoje, bude-li chtít. Chtějí, aby se po letech opět zapojil do chodu serveru.

Což je přesně to, co jsem Edwinovi nabídnul. Apophis má rozdělaného nového Aragorna - A4. Nemá cenu jej spláchnout do záchodu a místo toho čekat na výsledek Edwinovy v práce v horizontu - podle jeho slov - 1-2 let. Na druhou stranu pokud to se svým zápalem myslí vážně, může rovnou začít připravovat A5 a za ten 1-2 roky se můžeme těšit. Zároveň nemá smysl, abychom měnili způsob fungování správy běžných záležitostí. Současné uspořádání - kdy se rozhoduje hlasem společným po předchozí diskusi - poslední měsíce skvěle funguje a není na něm třeba vůbec nic měnit. Nejsme gigantická mezinárodní korporace, nepotřebujeme nějaký strukturovaný management s Edwinem jako šéfem. Na druhou stranu svou přirozenou autoritou a rolí vývojáře Edwinovi přirozeně náleží silný hlas, což všichni respektuje.

Život jde dál
A to je konec příběhu. Dvě, tři minuty po odeslání tohoto návrhu Edwin publikoval svůj předem připravený článek a s Aragornem se nepochopitelně rozloučil. Extrémně mě to mrzí, stejně jako všechny ostaní adminy, ale nemáme naprosto žádnou možnost to ovlivnit. Pokud se tedy nechceme dosti sprostým způsobem rozloučit s apophisem, který se Aragornu poslední tři roky věnoval zdaleka nejvíc z nás všech a udělal tu mnoho dobrého. A pokud nechceme akceptovat Edwinův požadavek, aby měl nyní u všech jednotlivostí poslední slovo.

Co se tu tedy stalo? Je to zcela prosté. Edwin se po několika letech rozhodl, že začne věnovat více času vývoji Aragorna. Nedokázal se snést s apophisem a stanovil své ultimátum. Buď já, nebo apophis. Buď budu mít právo rozhodovat, nebo si jdu založit něco vlastního. Odmítl jakékoliv debatování a trval na jasnou odpověď. A dostal tu jedinou možnou. Rozhodl se tedy, že mu již nadále takové uspořádání není dostatečné a chce být někde, kde si bude vše moci dělat po svém.

Nikdo Edwina nevystrnadil. Nikdo mu neupírá právo mít tu významnou pozici. Nikdo mu nebrání ve vývoji nové verze. Nikdo na něj nebyl tak sprostý jako on na řadu lidí v posledních dnech. Nikdo - alespoň já ne - vůči němu není zahořklý. Byl bych rád, kdyby si svůj úprk rozmyslel a když ne, budu mu naprosto upřímně přát úspěch. Nikdo tu v posledních půlroce nevyvolával žádné problémy, kromě téhle aféry způsobené Edwinem. Nikdo tu nevyvolává žádné roztržky a Aragorn zůstává naprosto stejně celistvý jako dřív. Pouze jeden - byť významný - admin se rozhodl, že už tu s ostatní nehodlá dále žít. Nikoho to osobně nemrzí tak moc jako mě, považuju Edwina za kamaráda. Ale život jde dál, přestože se občas člověk zklame.

Čí je Aragorn?
Nás všech. Ten virtuální prostor, ve kterém tu spolu žijeme, vytváříme my všichni. Já jako vlastník domény, programátoři bez kterých by tu nic nebylo, správci bez kterých by byl v článcích i jeskyních jenom plevel a na chatu by se proháněli spameři. Autoři, kteří nám posílají svá vlastní díla. Organizátoři nejrůznějších akcí, LARPů, srazů a dalších aktivit, bez kterých by naše komunita byla o dost nudnější. PJové, kteří vymýšlí dobrodružství a vytváří zábavu pro své kamarády. A i každý další z nás, kdo tu prostě jen přátelsky žije s ostatními.

Každý podle svého příspěvku a každý podle své autority. Takovým způsobem dnes funguje rozhodování. Když má někdo zadarmo naprogramovat nové funkce, musí s tím on souhlasit a je to jeho finální rozhodnutí, jestli to udělá, nebo ne. Příměřeně tomu, jak moc pro Aragorn pracuje a jakého respektu se těší, takový vliv na rozhodování provozních otázek má. Tak to funguje a funguje to dobře.

Rozumím tomu, že jste z téhle situace smutní, já jsem možná nejvíc. Edwinovi já osobně i Aragorn vděčí za mnohé. Ale přes to všechno - Edwin není jediným, kdo kdy Aragornu nějak přispěl. Pokud to tu máte rádi, směřujte svůj vděk na nás na všechny i sami na sebe. Přemýšlím, jestli to nemohlo dopadnout jinak a jestli jsem něco nemohl udělat lépe. Naprostá jednota mezi adminy mě však přesvědčuje, že to jinak dopadnout nemohlo, ať už bych udělal cokoliv. Edwin měl jasný požadavek, nic menšího jej nezajímalo. Nebyl splněn, tak odchází.

Díky
Na závěr Ti chci Edwine ještě jednou poděkovat za spoustu práce. Příliš Ti nerozumím a mrzí mě, že odcházíš. Přeji Ti však hodně štěstí. Pokud někdy změníš svůj přístup, budeš tu kdykoliv vítán.

Další články v kategorii Úvahy:

Kdo hodnotil článek Mučedník proti smečce hyen? Spíše rebel bez příčiny.?
Amunak, apophis, Grom (4.50*), ironis, Kall, MegaEdwin, Mr.Frost, Ragar, Todrias Falco, Yakaman

Komentáře ⇓

Pro přidání komentářů je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 20 z celkem 53 příspěvků1 2 3

jilm - 28. října 2009 19:31
jilm

http://admins.aragorn.cz/
Shit happens.

Opičák - 28. října 2009 19:25
Opičák

Tajga 28. října 2009 19:25
kdyz kouknes pidten clanekj do komentaru, urcite tam bude nekdo kdos e na to diva z jeho pohledu :)

Tajga - 28. října 2009 19:25
Tajga

jilm 28. října 2009 19:20

A kde?

Tajga - 28. října 2009 19:21
Tajga

Opičák 28. října 2009 19:17

Přečíst si článek a podívat se na to z jeho pohledu je přece něco úplně jiného.

jilm - 28. října 2009 19:20
jilm

Tajga 28. října 2009 19:18
Možná si přečti kopii adminské diskuse...
Shit happens.

Tajga - 28. října 2009 19:18
Tajga

jilm 28. října 2009 19:14

Nějak jsem snahu pochopit proč se tak rozhodl vůbec nezaznamenala.

Opičák - 28. října 2009 19:17
Opičák

Tajga 28. října 2009 19:16
... kdyz Edwin napsal clanek ze sveho pohledu, tak se na to samozdrejme nekdo z jeho pohledu msuel podivat

Tajga - 28. října 2009 19:16
Tajga

Opičák 28. října 2009 19:01
Smutné že to někdo nezkusil

jilm - 28. října 2009 19:14
jilm

Tajga 28. října 2009 18:34
Samozřejmě, ale protože své ultimátum formuloval jasně a nebyla žádná vůle k nějakému dohadování, nemohlo to nic změnit.
Shit happens.

Opičák - 28. října 2009 19:01
Opičák

Tajga 28. října 2009 18:52
... na to nemám co říct

Tajga - 28. října 2009 18:52
Tajga

Opičák 28. října 2009 18:38

Já se neptám jestli je tu článek, já se ptám jestli se na to někdo PODÍVAL z jeho pohledu.

Opičák - 28. října 2009 18:38
Opičák

Tajga 28. října 2009 18:34
Véš, on první vydal Edwík článek z jeho pohledu a tohle je odpověď na něj :)

Tajga - 28. října 2009 18:34
Tajga

Možná do toho nemám co mluvit, nic ani o jednom z těch zmíněných lidí nevím, ale kouknul se na to někdo z Edwinova pohledu?

Moon.rider - 17. října 2009 22:07
Moon.rider

post scriptum:
a jsem zvědav co se vymyslí až se něco přihodí aphopisovi a zabrání mu to výkonu programátora.

To jsem opravdu zvědav.
Ministerstvo zdravotnictví vrauje: Moon škodí vám, i lidem ve vašem okolí.

Moon.rider - 17. října 2009 21:57
Moon.rider

Co se týče kvaliti úvahy nejsem kompetentní.

Ale řekl bych že je subjektizován a nepochopen. Tim že přišel Edwin s ultimátem..neznamená že ho vyhlásil on, mohl k tomu být dotlačen a donucen (což byl)ale to kdo nezažil nepochopí.

Stačí se kouknout..jak se řeší situace v rozcestí..a hratelnost rozcestí... atd.

Já když se nato podívám tka vidim lidské charaktery, něco už neni diskuze ale lobbing...a pak už ani ne diskuze ale hromadné blití.

Já akorád chci upozornit..že takové to " mlč! zase prudíš tam kde nemáš! My jsme tu 5 let ty par měsíců!Já mam pravdu ty ne..tak ses blbec!" atd...tak ikdyby byl Einstein tak mě je to jedno. To je jako když jdete do hospody a někdo vám cákne pivo do obličeje "tady máš!".

Prostě to nelze!

Pokud je mezi vedením nekdo kdo lobuje a hreje si svou plívčičku - vyhodit, vyrazit,ven.

ale třebase pletu - já do toho nevidim.

ale když mě píšou za tyhle myšlenky lidi ze jsem..(nechci říct co) a dostává se zato BAN, tak tady je neco v nepořádku...
Ministerstvo zdravotnictví vrauje: Moon škodí vám, i lidem ve vašem okolí.

MARK - 20. září 2009 21:49
MARK

Yakaman 20. září 2009 19:04
Máš recht souhlasim s tebou.
*Nejasné klikyháky.*

Yakaman - 20. září 2009 19:04
Yakaman

Jsem na Argu mnoho let a mám to tady rád. Nedovedu posoudit, ani na základě té vaší telenovely - co, kdo a komu a kdo je lepší programátor. Ani to nemám v úmyslu. Nemohu přesně vědět, kde byl poslední roky Ed, ale staral se tady o to Apo a další. Prostě tady byli a tu práci dělali a Aragorn mohl fungovat dál. Jsem jim za to vděčný, stejně jako jsem byl vděčný Edovi v letech předchozích. Věřím, že Arg bude fungovat i nadále a budu vděčný každému, kdo se na tom bude podílet.

Mám pocit, že to tady zatím nezaznělo, ačkoli by mělo. Dělají to ve svým volným čase, zadarmo, tak nevím, proč by je kdokoli z nás měl soudit. Takže říkám znovu - děkuji všem adminům za Aragorn.

Luelle - 20. září 2009 14:32
Luelle

MegaEdwin 20. září 2009 14:30
Tak tos mě zklamal, že to není gay seznamka
Pokud si dal PJ tu práci, že pro padoucha vytvořil celý deník, nezabijete ho.

MegaEdwin - 20. září 2009 14:30
MegaEdwin

Khanemis 20. září 2009 12:42
jeste s tim, proc je tady v mode vsechno zbourat a jet znova. Programovani se jako vsechno vyviji a to dost rychle a nekdy by si to predelani vyzadalo dost prace, aby se uplatnily novy postupy, frameworky (a kdyz se prechazi na upne jinek jazyk, tak to ani nejde).

Odstrasujicim prikladem je treba nador, kterej v roce 2009 stale bezi na php4 a nema ani mod_rewrite (ty linky /uzivatele/homeboy/), coz je proste joke.

Jinak ten muj novej server bude dost uzce propojenej s mym dalsim projektem v jave, kterej odevzdavam ve skole a je skoro pred dokoncenim. A nejedna se o gay seznamku.

Khanemis - 20. září 2009 14:00
Khanemis

MegaEdwin 20. září 2009 13:57
Njn, ale Tigh není ženská a radši si ho tak ani nepředstavuju:-D Hmm, ale taková Ellen, to je taky dobrá mrcha;-)

Škoda, no to mě tedy zajímá, cos vybral;-)
Now you will experience the full pawá of the Dark Side...

Vypisuje se 20 z celkem 53 příspěvků1 2 3


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)