Mučedník proti smečce hyen? Spíše rebel bez příčiny. (1 strana zpět) | Články - Aragorn.czČlánky

Mučedník proti smečce hyen? Spíše rebel bez příčiny.

Autor : jilm   19. září 2009   Úvahy
Proč Edwin odchází z Aragornu? Kdo je jeho opozice a co si ona myslí? To jsou otázky, na které nejspíš čekáte odpověď. Zklamu vás hned na začátku - ani jedno odpovědět neumím.

Především se necítím jako opozice. Trávím rok v Anglii na Cambridge a mám během svého prvního týdne tady daleko jiné starosti než nějaké absurdity na Aragornu. Nemám potřebuju formovat nějaké strany a protistrany, nejsem v opozici ani koalice. Věřím proto, že má výpověď je velmi objektivní. A ne - nerozumím tomu, proč se Edwin rozhodl odejít. Mrzí mě to. Ale nemůžu s tím naprosto nic udělat.

Trocha historie
Nemalá část z vás možná vůbec neví, kdo jsem. Je tomu tak proto, že posledních několik let mám celou řadu jiných aktivit než je Aragorn a přišla sem mezitím spousta nových a schopnějších lidí, kteří mou přítomnost zde činí zbytečnou. S jejich prací je spojen velký vzestup Aragorna. Jedním z nich a prvním z nich je Edwin. Každopádně - jsem původní zakladatel Aragorna, který vznikl již v roce 2002. Historii prvních pěti let jsem před časem sepsal v tomto článku. Nyní nemůžu udělat nic lepšího, než poctivě popsat další kapitolu. S důrazem na současné dění.

Začnu tedy, kde jsem v minulém článku skončil. Je to již několik let, co se objevil Aragorn v té podobě, v jaké jej nyní vidíte. Přesněji snad přes tři roky. A3 - jak dnešní verzi říkáme - byla společně vytvořena Edwinem a apophisem. V té době jsme já i Edwin šli na vysokou školu a u obou z nás to mělo podobný efekt - oslabení zájmu o Aragorn. Edwinovi se k tomu přidružily i další důvody, které nejsou na mě, abych rozebíral, každopádně během těchto tří let jsme byli na Aragornu aktivní minimálně, v mém případě nulově. Pokud ponechám stranou občasné psaní do diskusí a chatování.

Veškerou vývojářskou práci, všechny ty drobnosti, které od té doby byly doplněny, se provedli díky apophisovi. On také začal pracovat na další vývojové verzi - A4. Zároveň řady administrátorů posílila spousta dalších lidí. Lidí, kteří schvalují články, věnují se galerii, spravují jeskyně, organizuje LARPy a další setkání. Neprogramují. Ale investují svůj čas do Aragorna, investují svůj čas do toho, aby to tu bylo fajn.

Období malichernosti
Má i Edwinova praktická nepřítomnost vytvořila jisté rozhodovací vakuum. Nikdy jsme nevytvořili žádný formální systém rozhodování o čemkoliv. Existuje sice administrátorská diskuse, ale ta slouží spíše k pokecu adminů než závaznému řešení možných problémů. Po čase se toto vakuum začalo ukazovat jako problém. Někteří admini mezi sebou často nekomunikovali zrovna přátelsky, otravovali si navzájem vzduch. A nebyl přitom nikdo, kdo by je usměrnil, žádná autorita. Velká část sporů se tak či onak odehrávala okolo apophise, který z pozice jediného fungujícího programátora přirozeně řadu věcí určoval.

Před půl rokem se už vztahy zde zdály natolik vyhrocené, že se to zdálo neudržitelné. Vše se nakonec vyřešilo velmi hladce. Proběhlo fyzické setkání velké části adminů, věci se vyříkali a dohodlo se nové uspořádání. V něm se apophis vzdal jiných než vývojářských témat a pravomocí a byli ustanoveni dva "smírčí". Dva lidé, kteří se těší dostatečného respektu a jsou dostatečně uvážliví, aby jakýkoliv prchlivý spor dokázali rozsoudit. Jim byla svěřena kompetence být poslední instancí rozhodnout nikam nevedoucí půtku. Vybrali jsme hatera a ixiika, dlouholeté adminy, kteří pomocnou rukou i radou se na Aragornu podílejí již řadu let. S tímto uspořádáním jsme souhlasili já, Edwin, apophis i všichni ostatní přítomní tohoto srazu.

Nebyl jsem si tehdy zcela jist, jestli takové uspořádání vydrží a bude akceschopné. Autorita programátora je na projektu jako je Aragorn postavena jednoduše na jeho síle cokoliv natvrdo změnit. Já bych svou autoritu měl upevněnu z pozice držitele domény. Autorita ixiika a hatera však byla založena pouze na respektu. Aby mohli svou roli vykonávat, museli spoléhat na to, že je právě programátoři poslechnou. A překvapivě to přesně takto fungovalo. Apophis se prakticky stáhl ze zasahování do běžných provozních záležitostí, věnoval se vývoji nové verze a úpravám této a půl roku mezi adminy nedošlo k závažnějším neshodám. Z mé pozice nezávislého pozorovatele, který se svou bližší neangažovaností v chodu Aragorna všem sporům vždy vyhnul, mohu prohlásit, že tento půlrok správa Aragorna fungovala a funguje naprosto bez problémů.

Překvapivý palácový převrat
Před cca týdnem přišel Edwin se skvělou zprávou. Skončil v zaměstnání a má po mnoha letech opět čas věnovat se Aragornu! Dohodl se s apophisem, že budou spolupracovat na nové verzi, že se Aragorn přesune na hosting, který Edwin sehnal, a že dál budou Aragorn vést společně (plus se mnou). Tato věc nebyla nijak předem konzultovaná ani se mnou, ani s ixiikem a haterem. Nicméně usoudil jsem, že pokud to nikomu nevadí - a nikdo aktivně neprotestoval - a Edwin s apophisem se jsou schopni dohodnout a spolupracovat, proč ne. Můj jediný zájem je, aby na Aragornu panovala přátelská atmosféra a posunoval se dál. To se zdálo být zajištěno.

Proběhl tedy přesun na Edwinův hosting. Objevily se s tím spojené jisté problémy, přesun (pokud se v této věci nemýlím), provedl Edwin bez vědomí apophise a s jistými drobnými chybami. Apophis za to Edwina zkritizoval zpochybňujíc, že je Edwinovům webhosting vůbec tak výhodný. Následovala krátká šarvátka kombinující technické otázky s osobními urážkami vyhrocená zejména z Edwinovy strany (což neříkám z účelového důvodu, až se otevře diskuse, zvážit si to budete moci sami). Tím krátká harmonie mezi naší programátorskou dvojicí skončila.

Buď já, nebo on. Buď všechno, nebo nic.
Další fáze této frašky začala Edwinovým prohlášením, že buď Aragorn bude pouze pod jeho kontrolou a apophis bude odejit, nebo odejde on a založí si vlastní server. A vyzval mě, abych to rozhodl. Nastalo období "mediace". Nepochopitelnou bouři v poklidných aragornských vodách se nezainteresovaní admini pokusili uklidnit tak jako už mnohokrát. Odmítl jsem takovou absurdní volbu udělat. Edwin i apophis pro Aragorn mnoho udělali a lidsky pro mě nebylo přijatelné jednoho vykopnout, protože se mezi sebou nesnesou. A zdůrazňuji: byl to pouze Edwin, kdo přišel s tímto ultimátem, nikoliv apophis.

Apophis na to zareagoval po svém. Oznámil, že jej tahle tahanice otrávila a za daných podmínek rezignuje na svou pozici. Od té doby se do ničeho nezapojil. V mezidobí se Edwin zvládl porafat s ixiika a dokonce i se Saltzhornií a částečně s haterem. Vyjádřil jsem v této chvíli svůj nesouhlas se způsobem, jakým se Ed posledních několik dní chová k lidem, kteří Aragornu mnoho dali. A prohlásil jsem, že chci vědět, co si o tomhle převratu ve fungování Aragorna admini myslí.

Zeptal jsem se a admini se vyjádřili. Pro mě překvapivě všichni do jednoho vyjádřili zcela tu samou myšlenku. Nechtějí volit mezi Edwinem a apophisem. Chtějí, aby tu byli oba. Nechtějí, aby se změnil bezproblémový chod Aragorna a o běžných administrátorských věcech začal rozhodovat výhradně Edwin. Ale chtějí, aby se Edwin pustil do vývoje, bude-li chtít. Chtějí, aby se po letech opět zapojil do chodu serveru.

Což je přesně to, co jsem Edwinovi nabídnul. Apophis má rozdělaného nového Aragorna - A4. Nemá cenu jej spláchnout do záchodu a místo toho čekat na výsledek Edwinovy v práce v horizontu - podle jeho slov - 1-2 let. Na druhou stranu pokud to se svým zápalem myslí vážně, může rovnou začít připravovat A5 a za ten 1-2 roky se můžeme těšit. Zároveň nemá smysl, abychom měnili způsob fungování správy běžných záležitostí. Současné uspořádání - kdy se rozhoduje hlasem společným po předchozí diskusi - poslední měsíce skvěle funguje a není na něm třeba vůbec nic měnit. Nejsme gigantická mezinárodní korporace, nepotřebujeme nějaký strukturovaný management s Edwinem jako šéfem. Na druhou stranu svou přirozenou autoritou a rolí vývojáře Edwinovi přirozeně náleží silný hlas, což všichni respektuje.

Život jde dál
A to je konec příběhu. Dvě, tři minuty po odeslání tohoto návrhu Edwin publikoval svůj předem připravený článek a s Aragornem se nepochopitelně rozloučil. Extrémně mě to mrzí, stejně jako všechny ostaní adminy, ale nemáme naprosto žádnou možnost to ovlivnit. Pokud se tedy nechceme dosti sprostým způsobem rozloučit s apophisem, který se Aragornu poslední tři roky věnoval zdaleka nejvíc z nás všech a udělal tu mnoho dobrého. A pokud nechceme akceptovat Edwinův požadavek, aby měl nyní u všech jednotlivostí poslední slovo.

Co se tu tedy stalo? Je to zcela prosté. Edwin se po několika letech rozhodl, že začne věnovat více času vývoji Aragorna. Nedokázal se snést s apophisem a stanovil své ultimátum. Buď já, nebo apophis. Buď budu mít právo rozhodovat, nebo si jdu založit něco vlastního. Odmítl jakékoliv debatování a trval na jasnou odpověď. A dostal tu jedinou možnou. Rozhodl se tedy, že mu již nadále takové uspořádání není dostatečné a chce být někde, kde si bude vše moci dělat po svém.

Nikdo Edwina nevystrnadil. Nikdo mu neupírá právo mít tu významnou pozici. Nikdo mu nebrání ve vývoji nové verze. Nikdo na něj nebyl tak sprostý jako on na řadu lidí v posledních dnech. Nikdo - alespoň já ne - vůči němu není zahořklý. Byl bych rád, kdyby si svůj úprk rozmyslel a když ne, budu mu naprosto upřímně přát úspěch. Nikdo tu v posledních půlroce nevyvolával žádné problémy, kromě téhle aféry způsobené Edwinem. Nikdo tu nevyvolává žádné roztržky a Aragorn zůstává naprosto stejně celistvý jako dřív. Pouze jeden - byť významný - admin se rozhodl, že už tu s ostatní nehodlá dále žít. Nikoho to osobně nemrzí tak moc jako mě, považuju Edwina za kamaráda. Ale život jde dál, přestože se občas člověk zklame.

Čí je Aragorn?
Nás všech. Ten virtuální prostor, ve kterém tu spolu žijeme, vytváříme my všichni. Já jako vlastník domény, programátoři bez kterých by tu nic nebylo, správci bez kterých by byl v článcích i jeskyních jenom plevel a na chatu by se proháněli spameři. Autoři, kteří nám posílají svá vlastní díla. Organizátoři nejrůznějších akcí, LARPů, srazů a dalších aktivit, bez kterých by naše komunita byla o dost nudnější. PJové, kteří vymýšlí dobrodružství a vytváří zábavu pro své kamarády. A i každý další z nás, kdo tu prostě jen přátelsky žije s ostatními.

Každý podle svého příspěvku a každý podle své autority. Takovým způsobem dnes funguje rozhodování. Když má někdo zadarmo naprogramovat nové funkce, musí s tím on souhlasit a je to jeho finální rozhodnutí, jestli to udělá, nebo ne. Příměřeně tomu, jak moc pro Aragorn pracuje a jakého respektu se těší, takový vliv na rozhodování provozních otázek má. Tak to funguje a funguje to dobře.

Rozumím tomu, že jste z téhle situace smutní, já jsem možná nejvíc. Edwinovi já osobně i Aragorn vděčí za mnohé. Ale přes to všechno - Edwin není jediným, kdo kdy Aragornu nějak přispěl. Pokud to tu máte rádi, směřujte svůj vděk na nás na všechny i sami na sebe. Přemýšlím, jestli to nemohlo dopadnout jinak a jestli jsem něco nemohl udělat lépe. Naprostá jednota mezi adminy mě však přesvědčuje, že to jinak dopadnout nemohlo, ať už bych udělal cokoliv. Edwin měl jasný požadavek, nic menšího jej nezajímalo. Nebyl splněn, tak odchází.

Díky
Na závěr Ti chci Edwine ještě jednou poděkovat za spoustu práce. Příliš Ti nerozumím a mrzí mě, že odcházíš. Přeji Ti však hodně štěstí. Pokud někdy změníš svůj přístup, budeš tu kdykoliv vítán.

Další články v kategorii Úvahy:

Kdo hodnotil článek Mučedník proti smečce hyen? Spíše rebel bez příčiny.?
Amunak, apophis, Grom (4.50*), ironis, Kall, MegaEdwin, Mr.Frost, Ragar, Todrias Falco, Yakaman

Komentáře ⇓

Pro přidání komentářů je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 20 z celkem 53 příspěvků1 2 3

MegaEdwin - 20. září 2009 13:57
MegaEdwin

Khanemis 20. září 2009 12:42
ja mam radsi alkace colonela Tighta. Starbuck uz je obsazena, a pokud kouknes do profilu, tak domena uz je a zacina na l :)

Khanemis - 20. září 2009 13:28
Khanemis

jilm 20. září 2009 13:01
Neboj ,to už sjíždím stále dokola, ale stejně jsi oproti dřívějšku změknul, za produkci tohohle na tebe určitě ani nevydali zatykač ve všech civilizovaných zemích;-)

Samozřejmě, máš pravdu, že se přeci jen hodně věcí postupně vylepšilo, ale u mnoha z nich to trvalo dlouho a řešily se tak neuspořádaně. Nejde mi o to, že bych chtěl nutit programátory makat do úmoru nad aragem, ale že kvůli té věčné naději v "novou verzi, která vládne všem a až přijde, všechny přivede, do hraní sváže", která znamená, že je současná verze trochu opomíjená, což mi nepřijde jako dobrá věc;-)
Jasně, že se vyplatí čas od času přejít dál, ale nemělo by to být zaříkávadlo;-)
Now you will experience the full pawá of the Dark Side...

jilm - 20. září 2009 13:01
jilm

Khanemis 20. září 2009 12:42
Ale tak to víš, já byl vždycky trochu suchar. :-) Ale točil jsem teď něco s Rammsteinama, kdybys měl zájem...

Ona se už i na trojce udělala spousta věci. Když to jsou drobné úpravy, člověk si toho sotva povšimne, ale před třemi lety tu spousta věcí nebyla.

Na druhou stranu občas je asi jednodušší to celý vzít a napsat znovu. V případě Edwina to navíc ani nešlo jinak, protože to chtěl napsat v jiném programovacím jazyce.
Shit happens.

Amunak - 20. září 2009 12:45
Amunak

...na araga jedině meč...
🐺

Khanemis - 20. září 2009 12:42
Khanemis

Uf, jilme, těšil jsem se na nové péčko tvé provenience a místo toho je to jen nějaký politicky korektní článek o situaci na tomhle serveru. Takové zklamání:-D

Jinak potom, co jsem si pročetl tedy i ten export musím říct: Oba jsou to pitomci! Kdyby to raději řešili jako gentlemani, milerád bych jim dělal sudího při souboji (pistole nebo meč?), ale tohle je o ničem;-)
Nezbývá mi tedy než pozvednout lopatku a zvolat "Jdeme dál, lidi!"

Co ale nechápu jsou pořád ty věci kolem A4 a dokonce v článku zmiňovaný nápad na souběžnou přípravu A5. Tohle je přeci úplně zcestné. Místo, aby se pořádně napucoval stávající kód na aragu už pěkně dlouho funguje přístup "Budeme vydávat arag jak nové hry od EA sports a co nebude dobře udělané v jedné verzi vylepšíme v jedné z dalších". IMO naprosto zbytečný přístup, který odsuzuje arag ke stagnaci.

Jinak k novému serveru, jsem za název "Starbuck":-)) To není žádná fantasy poběhlice, ale drsná holka, která nakope záď komukoliv, koho nepřepije nebo s ním nefrakuje;-))
Now you will experience the full pawá of the Dark Side...

Miar - 20. září 2009 10:37
Miar

MegaEdwin 19. září 2009 22:20
Arwen? :-D

jinak celá tahle záležitost vůbec nemá smysl. dva kohouti se potkali na jednom smetišti a žáden z nich nechce ustoupit ani o krok. nakonec to ani jeden z nich nevydrží, a tak za vytrvalého kdákání slepic zdrhnou oba. jediný, kdo tím utrpí je Aragorn. dva se perou, nádor se směje...
chrocht

MARK - 19. září 2009 22:38
MARK

MegaEdwin 19. září 2009 22:31
Mimochodem víš, žes mu dal zatím nejvíc bodů? Ostatní mu totiž nedali nic :). (=0.0:))
*Nejasné klikyháky.*

MARK - 19. září 2009 22:33
MARK

MegaEdwin 19. září 2009 22:26
Je to jako mít místo jedné velké ohnivé koule dvě malé - trvá je o dost déle vytvořit a psychicky nejsou brány zdaleka tak silně. Stejné je to i Aragem - Takto to bude trvat o dost déle a nikomu se to nebude takto rozpojené zdát natolik výhodné jako kdybys u Aragu zůstal. Avšak já nyní mohu jen litovat, že jste se s Apopem takto nesmysleně poštěkali a jen kvůli tomu to takto skočilo. Ano máme místo jednoho webu dva, ale nám záleží hlavně na rychlosti a kvalitě....... Konec diskuzí tohle nikam nevede.
*Nejasné klikyháky.*

MegaEdwin - 19. září 2009 22:31
MegaEdwin

Tomuhle clanku davam 0.5, protoze je to shit a jilm nedodrzel korektni pristup a nepouzil neutralni headline :D

MegaEdwin - 19. září 2009 22:26
MegaEdwin

MARK 19. září 2009 22:24
nevim, co porad resis. Aragorn bude fungovat a jeho programator je apophis. Takze o jeho budoucnost bych strach nemel.
Jasne ze 2 lidi, zvlast kdyz java umoznuje ruzny realtime vychytavky, by asi udelali hustejsi projekt. Jenze kdyz se ti dva bytostne nesnaseji, tak by to nedelalo dobre.

Ja porad rikam, ze vy jste na tomhle jen vydelali. Arag se bude dal vyvijet a navic budete mit dalsi alternativu. Co vic chtit.

MARK - 19. září 2009 22:24
MARK

Pak se tedy Aragorn bude muset protloukat sám a je škoda říkat za všechny jak nás to mrzí, avšak Aragorn vydržel do teď tak by měl ještě chvíli vydžet, sice mě teď pojímá nejistota o A4, (kdo to tu sliboval ty java boje?), ale co můžeme dělat?
*Nejasné klikyháky.*

MegaEdwin - 19. září 2009 22:20
MegaEdwin

Amunak 19. září 2009 22:02
Vse je imo vyresene. Jak asi vite z uvodniku, arag se presouva zpet.
Apo se vraci a bude na nem delat a patrne i dokonci A4.

Ja do mesice rozjedu svuj portal, ktery se bude samozrejme graficky a funkce odlisovat od aragu, ale bude postaven na jeho kodu. Bude zameren spise na steampunk a world of darkness nez na fantasy. Mit totiz dva stejne portaly by bylo asi trochu padle na hlavu.

Nazev jeste neni rozhodnut, ale jelikoz mame aragorn, andor a abarin, vsechny v muzskem rode, tak jsem se rozhodl, ze potesim druhy tabor a bude to holcina :D

Amunak - 19. září 2009 22:02
Amunak

MARK 19. září 2009 21:57
Souhlas, pěkně stručně a výstižně (mj. taky objektivně) shrnuto. Příště přidej spoiler warning.

Osobně doufám, že tu tedy zůstane alespoň jeden programátor a bude pokračovat ve vývoji Apovi A4, která je v dohlednu.

Edwin by mohl zodpovědět jednoduchou otázku, a to tu, kdy vidí spuštění svého nového portálu. Zatím to vypadalo, že to bude "hned" (i kdyby za měsíc), ale podle té diskuze to vypadá spíš na roky.

Apova A4 na rozdíl od toho vypadá velmi nadějně, a mohla by být příjemný vánoční dárek.
🐺

MARK - 19. září 2009 21:57
MARK

Takže si to schrňme:

Mega a Apop naprogramovávaj A3. Mega dostává práci a má na Arag jen minimum času. Admini se začínaj utápět v chosu, neboť neni nikdo kdo by je koordinoval. Jakýmisy nadadmny se stávají hater a ixiik. Mega dokončuje práci a rozhodut postarat se o arag, který kvůli práci tak dlouho zanedbával. Mega přichází s návrhem přejít na nový hosting, nikomu nepředkládá všechny info, okamžitě očekává, že mu budou všichni důvěřovat. Po pokecání s Apopem dochází k přesunu na nový hosting, který Mega nezodpovědně nevyzkouší před přesunem, avšak část chyb je také způsobena Apopem, který dle Megových slov nasekal na Aragu chyby, kvůli, kterým žral Arag víc paměti. Apop přehnaně kritizuje Megovi chyby, které netrvají déle než den. Dochází k vyhrocení na nože (viz Megaovo "Já bych ho něčim praštil"). Výsledkem je Megaovo ultimátum - buď odejde on nebo Apop. Vše nakonec skončí tím, že Apop rezignule a Mega si chce dělat vlastní web, což je výsledek naprosto zcestný.

Výsledek: Mega s Apopem to totálně zdupali (doufám, že mě ještě dneska nevykopnou z Aragu). Megova ochota padá totálně do hajzu. Ale nezabývejme se minulostí, neb vše se dá napravit - Pokud se někomu podaří udobřit Aopa s Megaem, pak možná nastanu na Aragu opět zlaté časy a A4 se dost přiblíží. Pokud však bude tato hádka pokračovat dál upadne Aragorn v boží nemilost a vývoj se dost pozastaví (do toho ještě Mega s tím jeho novým drd web, který mu bude trvat tový dva roky dyšto aragorn nejdýl půl).

Takže co s tím uděláme? Můžeme udělat jen jedno, žádat Mega a Apopa a vůbec všechny adminy o schovývavost a o to aby neblbli. Neb jako pouzí uživatelé Aragu nic jiného dělat nemůžeme. To je vše a doufám, že mě za to všichni neoběsí.
*Nejasné klikyháky.*

Amunak - 19. září 2009 21:54
Amunak

Dočetl jsem ten export z admin diskuze. Byl někdo rychlejší? :)

Konečně jsem si dokázal udělat docela přesný názor jak na Edwina, tak Apophise a ostatní.Taky jsem lépe poznal adminy. Potěšilo mě, že oba články neodporují diskuzi, ale je to opravdu jen lehký výtah toho, co se událo.
🐺

Amunak - 19. září 2009 18:33
Amunak

...navíc by se taky člověk dozvěděl, jak neefektivně admini řeší problémy, a když mám zrovna asi 6 hodin volna a nudím se, rád si přečtu i ty bláboly.
🐺

Amunak - 19. září 2009 18:31
Amunak

Mě by docela ty dementní popisy jeskyní zajímaly :) Taky se člověk může snad pobavit, ne?
🐺

MegaEdwin - 19. září 2009 18:26
MegaEdwin

Gran 19. září 2009 18:25
tak nektery hlasky tam jsou dost narezovy :D Ale vetsinou je to nudnej shit no.

Gran - 19. září 2009 18:25
Gran

MegaEdwin 19. září 2009 18:22

Tak stále se řeší velikost toho exportu, klidně se může zveřejnit půlka tý diskuse .) Pokud teda nemáš pocit, že to má kořeny až k prvnímu příspěvku... btw stejně si myslim, že když by se to zveřejnilo celý, tak ty bláboly stejně nikdo číst nebude ;P

MegaEdwin - 19. září 2009 18:22
MegaEdwin

Gran 19. září 2009 18:14
Lol, nerikam, ze se to toho tyka vsechno. Ale bylo by to lepsi k pochopeni vyvoje situace... ze to ma koreny hloubeji.
Takhle se zverejni jen par afektovanych steku od nas vsech.

Vypisuje se 20 z celkem 53 příspěvků1 2 3


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)