Rozcestie a jeho premena (12 stran zpět) | Články - Aragorn.czČlánky

Rozcestie a jeho premena

Autor : Mikymauz   11. dubna 2011   Úvahy
Navrhované zmeny v systéme rozcestia

Rád by som uviedol nasledujúci zoznam navrhovaných zmien. Občas mám obavy, či je vôbec možné udržať rozcestie trvale aktívne bez toho, aby začalo časom postupne upadať. Dúfam, že súbor tu navrhovaných zmien dokáže udržať stabilný štandard hier. Pred prečítaním by som rád avízoval môj predošlý článok Aragornská komunita, ktorý môže napomôcť k lepšiemu pochopeniu dôvodov k navrhovaným zmenám. Zmeny sú číslované a oddelené v odstavcoch.

1. Súčasný systém Xp hovorí aké hracie schopnosti hráč má. Pri takomto prístupe by sa správci mali vyjadriť o tom na akej úrovni daný človek je. To znamená, že musia zobrať konkrétnu hru a jej výstup zovšeobecniť na všetky hráčove hry. Tento systém im ukladá odhadnúť na akej úrovni sa hráč nachádza z jednej hry. Má to mnohé úskalia: hráč nemusí mať svoj deň, zohrávajú tu rolu psychické stavy, rovnako mu nemusí vyhovovať situácia, hranie ostatných hráčov a mnoho iných. Pri týchto všetkých faktoroch má správca posúdiť za čo hráč stojí. Tento systém sa taktiež potýka s problémom rozdielu medzi úrovňami. Nehovorí o tom, aký je rozdiel medzi hráčom s 6 Xp a hráčom s 7 Xp. Neuvádza ani, aký je maximálny možný level, aj keď je to potrebné k definovaniu rozdielov medzi stupňami. Tento systém ďalej nepodporuje aktivitu a častosť hrania, ktoré by mala byť trvalými kvalitami rozcestia. Od počtu hier totiž závisí záujem nových hráčov, ktorí nebudú mať záujem chodiť do prázdnych miestností. Záleží na nich aj zlepšovanie úrovne hráčov. Rovnako súčasný systém hodnotenia poskytuje len malú dynamiku v zmenách úrovní. Hráči sa zlepšujú postupne a pomaly, takže odmenenie Xp bodmi je skôr výnimkou a možnosť správcov Xp body aj odoberať môže pôsobiť demotivujúco a je nespravodlivá vzhľadom na to, čo som uviedol vyššie (každú hru zahrá človek inak kvalitne). Čím viac hier človek odohrá, tým potencionálne viac hráčskych skúseností nazbiera. Rozcestie, aj keď plní akúsi vzdelávaciu funkciu, je predovšetkým o zábave. Účelom Rozcestia a vôbec celého serveru je poskytovať potešenie ľudom, najlepšie čo najväčšiemu počtu. Navrhujem preto prejsť na nový sýstém, ktorý nebude hodnotiť celkovú úroveň hráča, ale bude vypovedať len o výkone v konkrétnej hre. Rovnako by sa tento systém mal vyhnúť strácaniu bodov, ktoré môže pôsobiť demotivujúco a poskytovať hráčom častejšie odmeňovanie v podobe Xp bodov, ktoré ich naopak motivuje k hraniu. Rovnako by som touto zmenou chcel prebudiť záujem o hranie a zvýšiť ich početnosť a to kvôli dôvodom, ktoré som uviedol v kritike starého systému. Podstata teda tkvie v tom, že hráči budú za každú odohranú hru v závislosti na jej kvalite odmenení v rozpätí (0-5) Xp bodov. Nebudú demotivovaní stratami bodov a širšia škála hodnotenia umožní oceniť aj začiatočníkov a slabších hráčov aspoň 1 Xp, ktoré ich bude motivovať a zvýši ich chuť do hrania (ako som uviedol v predošlom článku, hráči s priemernými výkonmi - ktoré sa v tejto komunite často označujú ako slabé- by mali tvoriť jadro aragornskej komunity a hodnotový systém by mal byť orientovaný najmä na nich). K udeľovaniu počtu bodov budú stanovené kritériá, ktorých sa budú správci držať.

2. Druhou naväzujúcou zmenou je zavedenie hracích sezón. Aby sme sa vyhli k tomu, že hráči, ktorí začnú hrať pozdejšie, už nebudú mať šancu dohnať prvých, musíme zaviesť sezónový systém. Tento systém okrem riešenia tohto problému poskytuje aj skvelú možnosť povzbudiť súťaživosť hráčov. Ako som uvádzal v predchádzajúcom článku, cieľová skupina aragornu rada súťaží a pomeriava sa. Máme jedinečnú možnosť využiť tento fakt a predstaviť im súťaž, na ktorej konci bude okrem prvenstva a prestíže čakať aj špeciálna odmena (vo forme bonusového účtu, špeciálneho podpisu, venovaného úvodníku, alebo iné). Tento systém rovnako práve kvôli súťaži zvýši počet hier, ktorý je v súčasnosti veľmi nedostačujúci a pokiaľ chceme Rozcestie udržať živé, musíme ho podporiť.

3. Ako už vyplynulo z predošlých odstavcov, ďalšou náväznou zmenou je vytvorenie tabuliek, kde budú uvádzaní hráči a ich súčasný počet Xp. Ďalšími dodatkovými hodnotami (nepovažujem ich za nutné, ale možno ich niektorí ocenia a budú chcieť presadiť) môžu byť: počet odohraných hier, maximálny počet Xp (najväčšia hodnota za sezónu), celkový počet Xp, priemerný počet Xp za hru a medián Xp (posledné dve hodnoty hodnotia hlavne kvalitu hráčov nezávisle na počte hier). Ja sám som za čo najjednoduchší systém, takže by som k súčasnému počtu Xp pridal do tabulky maximálne priemerný počet Xp/ medián Xp.

4.Nový systém samozrejme prináša aj nové nároky na správcov. Bez určitého počtu hier odohraných so správcom by žiadny systém, ani tento, nemohol fungovať. Zostáva teda naďalej dôraz na aktivitu správcu. Nový správca musí vedieť príslušne oceniť aj menej kvalitných hráčov podľa hodnotiacich noriem. Menej kvalitné hry ho nesmú odradzovať. Predpokladám, že správcov z rád veľmi kvalitných hráčov by jednak rýchlo omrzelo hranie priemerných hier, jednak by často nevedeli ponúknuť hráčom v nižšej vekovej skupine to, čo od hry očakávajú (viď vývin typov postáv a hier počas vývinu človeka). Preto by sa medzi správcov nemali dostávať len tí najkvalitnejší (s Xp hodnotením 5), ale aj menej kvalitní. Dôraz na kvalitu však zostáva. Rovnako si často všímam povyšovanie sa niektorých správcov nad ostatných hráčov a tak by som rád zdôraznil morálny rozmer osobnosti správcu, ktorý by mal do svojho prostredia zapadnúť a byť v ňom obľúbený. Správca by mal pomáhať rozvíjaniu umenia hráčov v zmysle kvality (pozor, kvalita znamená napríklad posun od na popis chudobných a slabých súbojov k popisu kvalitných a prepracovaných súbojov, nie v zmysle zavrhnutia súbojov ako niečoho detského, čo dobrý hráč nerobí. Ide predovšetkým o zábavu). Správca by nemal vštepovať svoje názory na hru násilnou formou, svoj názor môže vyjadriť udelením 0 Xp za veľmi nekvalitnú hru.

5. So zmenou systému sa bude musieť restartovať súčasný Xp rank, k starým hodnotám sa však rýchlo dostanete späť.

6. Ďalšou zmenou je nahradenie starých situácií v rozcestí novými. Ďaľej vypnutie automatického zobrazovania situácií a podsituácií a možnosť hráčov si situácie v prípade potreby vybrať a vyžiadať. Hráči totiž situácie ignorujú a pripravujú si vlastné a automatický systém pôsobí rušivo.

7. Hráči často hrajú postavy, na ktoré majú zrovna chuť alebo ktoré zapadajú do prostredia a ignorujú tak svoju predpísanú postavu v menu. Navrhujem preto, aby sa dala postava vložiť priamo na rozcestí, prípadne aby sa hráčom poskytla možnosť vytvoriť uložiť si viac postáv, z ktorých si po príchode na rozcestie môžu vybrať (napríklad tak, ako je to v systéme jaskýň).

Je možné, že som v tejto chvíli na nejaký nápad zabudol, akékoľvek dodatky doplním a oznámim.

Další články v kategorii Úvahy:

Kdo hodnotil článek Rozcestie a jeho premena?
Anders (5.00*), apophis (2.50*), Buri the Great (2.50*), Chaoss (2.00*), Eugenio (4.00*), Flipy (3.50*), Frili (5.00*), MegaEdwin (5.00*), Melgon (5.00*), Stenly (2.50*), Tooty-klo (5.00*), Torreador (3.00*)

Komentáře ⇓

Pro přidání komentářů je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 20 z celkem 250 příspěvků|⇐ 1 ... 10 11 12 13

Buri the Great - 11. dubna 2011 21:35
Buri the Great

1.a) Hráč by měl být schopen zahrát hru odpovídající alespoň jeho úrovni nehledě na jeho duševní/fyzický stav.
1.b) Obecně se mi nelíbí trend zjednodušování a podřizování se slabší většině. Z kvalitativního hlediska to oslabuje komunitu.
2) Pokud se budou body pravidelně mazat, úplně zmizí dlouhodobé hodnocení hráče.
3) Nulová výpovědní hodnota na začátku sezóny.
4.a) Správce je v pozici síly, která jako taková vyvolává zvláště u mladší generace značnou nevoli. Měl by se chovat tak, aby si zachoval dostatek autority i přes možnou nevoli okolí.
4.b) Příklady táhnou a pokud lidé uvidí, že správce hraje jak barbar (myslím kvalitou, nikoliv, že hraje barbara), nebudou mít motivaci se zlepšovat.
5) Tohle naštve hodně hráčů, mě nevyjímaje.
6) Staré situace není nutné mazat, jinak souhlasím.
7) Postava se dá editovat přímo v místnosti. Možnost více postav stojí za zvážení.
http://napady.aragorn.cz

Anders - 11. dubna 2011 21:32
Anders

Urilis 11. dubna 2011 21:29
To určitě :P :P Vidíš? Soutěživost! To je moje :D
Udělat cokoli blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

Anders - 11. dubna 2011 21:31
Anders

Mikymauz 11. dubna 2011 21:28
To by šlo. Něco jako Správcovská liga... A co to rovnou udělat na ligy? Začátečníci, pokročilí zkušení a experti? Alespoń by se vyvážily šance...
Udělat cokoli blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

Urilis - 11. dubna 2011 21:29
Urilis

Anders 11. dubna 2011 21:28
Nejsem správce :P Ale stejně bys prohrál :D
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty

Mikymauz - 11. dubna 2011 21:28
Mikymauz

Anders 11. dubna 2011 21:26
Ano vidis, toto je jedna z veci, na ktore som zabudol. Neviem sa rozhodnut, ci by bolo fer, aby spravci sutazili s ostatnymi. Chcem, aby boli odmenovani alebo viedli vlastnu medzispravcovsku sutaz.

Anders - 11. dubna 2011 21:28
Anders

Urilis 11. dubna 2011 21:27
Hele a účastnil by ses klání mezi správci? :-D
Udělat cokoli blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

Urilis - 11. dubna 2011 21:27
Urilis

Absolutly yes!

Naprosto souhlasím s novým konceptem a jsem rád, že se do toho někdo pustil.Teď, aby to vypadalo stejně jako je to napsané a bude to eňo ňůňo.

Good work conrad! (nemám co bych vytknul, hraje mi to do noty (: )
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty

Anders - 11. dubna 2011 21:26
Anders

Mikymauz 11. dubna 2011 21:24
Souhlasím se všemi body. Nemám nic co vytknout a myslím si že tato vize rozcestí, přetrvá do delších dob. Jen jedna malá otázečka, mohou soutěžit i správci? Koneckonců jsem dost soutěživý typ... :D
Udělat cokoli blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

Mikymauz - 11. dubna 2011 21:24
Mikymauz

Assassins 11. dubna 2011 21:22
Ano, cechy nie su mojou ideou, preto som ju tam nezahrnul, predpokladam, ze o nich este s apophisom a ostatnymi budeme diskutovat a uvidi sa, ci a ako zapadaju do tohto konceptu.

Assassins - 11. dubna 2011 21:22
Assassins

Dobre, Miky, zaujímavá vízia a hádam sa ti to podarí.

Chýba mi tu zmienka o cechoch, o ktorých si tiež diskutovalo. Čo sa teda plánuje s nimi?
I´ll Chuck you!

Vypisuje se 20 z celkem 250 příspěvků|⇐ 1 ... 10 11 12 13


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)