Yorick (1. strana) | Články - Aragorn.czČlánky

Yorick

Autor : pikáč   4. ledna 2011   Postavy
Záměrně jen mírně pozměněná postava, kterou jsem používal v AT

Jak vzniklo jméno:

Shakespearův Hamlet má v sobě celkem slavnou scénu, kdy hlavní hrdina promlouvá k lebce: "Běda, ubohý Yorick, toho jsem znal, Horácio. Byl to skvělý přítel. Takový osud potkal dvorského šaška."

Řekl jsem jsi, že by mi mohlo v AT přidat nějaké body, když si "po svém" vysvětlím zmínku o Yorickovi v Shakespearově dílu - ten totiž mohl klidně jednou dělat dvorního šaška. Lebka však skoro jistě patřila někomu jinému, Yorick byl totiž mistr lstí a podvodů.

Rasa: Nemrtvý Elf

Životopis:

Yorick kdysi býval elf. O jeho životě a dětství se nevyskytuje žádný záznam, který by naznačoval, že býval neobvyklé dítě. Do svých devatenácti let vedl naprosto normální a spokojený život. Měl úspěšného otce, který zaujímal důležité místo na jedné lidské magické univerzitě, což byla vzácnost, jelikož Yorick byl elf čistého původu. Dostávalo se mu vše, oč jevil zájem. Jednou se seznámil s elfkou, do které se ve velmi krátké době zamiloval. Když ji ale požádal o ruku, odmítla ho a vzala si jiného. Od té doby s Yorickem nebyla rozumná řeč. Stále ji totiž velmi miloval. Velmi otevřeně prohlašoval, že by dal cokoliv za to, aby se stala jeho ženou.

I doslechl se o Yorickově touze ďábel a dostal skvělý nápad. Vyhledal nešťastného mladíka a nabídl mu dohodu. Ďábel poskytne nešťastníkovi jeho milovanou a naoplátku bude mládenec po smrti věčně sloužit pekelníkovi. Yorick ve své horlivosti souhlasil. Následujícího dne snoubenec dívky jeho srdce nečekaně skonal a ona se až nepřirozeně rychle začala o Yoricka zajímat. Netrvalo dlouho a byli svoji.

Na ďáblovu obhajobu budiž řečeno, že se Yorick dožil na elfa úctyhodného věku stodvaceti let. Když skonal, nastoupil do služeb podsvětí. Jeho první úkol byl značně osudový - musel zabít svou bývalou choť. Vůbec se mu do toho nechtělo, ale ďábel ho po dlouhém mučení přesvědčil. I zabil Yorick svou snoubenku a srdce mu puklo. Vypovědělo svou službu až po smrti, vlasy mu smutkem zbělaly a krev se v jeho cévách zastavila*. Jelikož srdce a mozek je nezbytný ke správnému fungování člověka, dostal Yorick přívěšek, prostřednictvím kterého se dokázal kdykoli spojit s ďáblem. Nesměl ho však zničit, jinak by přestal podle slov ďábla existovat*2.

Yorick byl první z uskupení zvaného Stínochodci, z bytostí odpracovávajících si svůj dluh u Satana. Po dvě století vykonával nejrůznější úkoly. Jednou měl zabít svatého paladina Wilfrieda. Úkol sice splnil, ovšem Wilfried mu ještě před svou smrtí stihl useknout pravou ruku. Po několika letech si však osvojil využívat ruku levou, a podobně jako když někdo ztratí zrak, zlepší se mu sluch, ovládal nakonec levou ruku lépe, než předtím pravou.

Nakonec Yorickovi ruply nervy. Vybral si, že raději ukončí svou existenci, než aby páchal další zlo a rozdrtil svůj přívěšek. Kupodivu přežil a ďábel nad ním ztratil moc. Od té doby žil v skrytu, neustále měnil svou pozici i povolání, aby ho pán podsvětí nenašel. Po několika letech byl objeven zatím posledním Stínochodcem, Alexem. Seslal totiž ve službách inkvizice (jaká to ironie!) ohromující tlakovou vlnu, která ovšem Alexovi nikterak neuškodila. To kvůli Stínochodecké přísaze: každý Stínochodec musí chtě nechtě slíbit, že nikdy neuškodí jinému služebníku jejich společného pána. Nejde jen o slib, jako spíš o konstatování neodvratné skutečnosti. Jen tak tak stihl uniknout a změnit si své maskování. Kdo ví, kam ho cesty dále zavedou?

Popis:

Zachoval si vzhled, který měl, než umřel. Vypadá tedy velmi staře*3. Jeho kůže je celá vybledlá v důsledku selhání krevního oběhu. Vlasy má také bílé, rovněž kvůli absenci prokrvení. Jako zbraň je jedenapůlruční meč. Mluví velmi pomalu a až se stoickým klidem. Narozdíl od ostatních, loajálních Stínochodců, není nijak krutý. To je způsobeno tím, že už na něj ďábel nemá žádný vliv. Velmi rád se povyšuje nad ostatní. Trpí výkyvy nálad (viz přesvědčení).

Povolání:

Musel z nouze dočasně pracovat v mnoho zaměstnáních, žádné nedělal tak dlouho, aby mu přirostlo k srdci.

Kouzla:

Yorick je sice mocný, ale není mu to nic platné. Díky Alexovi je už ďáblovi známá jeho přibližná lokace a nemůže si dovolit předvádět své kouzla. Okamžitě by totiž prozradil svou pravou identitu*4.

Přesvědčení:

Neutrální. Způsobeno neustálým soubojem v mysli mezi duší Yoricka - elfa a duší Yoricka - služebníka, ve hře tedy budou nejspíše výkyvy, které by se daly zprůměrovat.

Ukázka vnitřního boje:

V jakémsi neurčitém prostředí, napůl snovém, napůl opravdovém, stál stůl. Připomínal takové ty stoly, kterých se užívalo, když se konala hostina, byl totiž velmi dlouhý. Po jeho délce stálo mnoho židlí, všechny však byly prázdné. Pouze v oněch, za které by se nemusel stydět ani král a které navíc byly umístěny na koncích stolu, seděly dvě postavy. Na jedné straně seděl elfský mladíček, sotva přes dvacet let starý. Lehkovážně se usmíval a jeho celková vizáž působila velmi sympaticky. Na druhém konci stolu byste však našli snad jeho přesný opak: Starého, shrbeného starce, který měl na čele hluboké vrásky od toho, jak často se mračil. Ruce měl položené lokty na stůl a podpíral si jimi hlavu. Zlostně zíral na svého společníka na druhé straně. Ano, už zbyli jen oni dva. Byl to právě stařec, kdo se ozval jako první.

"Ty! Už tě nepotřebuji. Jsi jen přežitek. Obraz z minulosti, která už je dávno pryč. Jdi pryč a už se nikdy nevracej!"

Mladíček jen s úsměvem zavrtěl hlavou.

"Mýlíš se. Beze mne by jsi tu dnes neseděl. Kdyby jsi tu zůstal pouze ty, tvá zlost by nás... pardon, tebe, dovedla k jisté záhubě. Každé zlo k sobě musí mít svou protiváhu, zdravou rozvahu a čest. Ostatních jsi se zbavil a věřím, že se můžeš bez obtíží zbavit i mne. Otázka je, proč jsem pořád tady? Odpověď je jednoduchá. Pokud budu nucen odejít, zemřeš."

Co se tehdy stalo vypráví jiný příběh.


Poznámky pod čarou:

* Tyto rysy se později staly charakteristické pro každého Stínochodce.

*2 Byla to lež. Zničení přivěšku ve skutečnosti znamenalo únik z moci ďáblovy. Aby ďábel odradil Stínochodce od ničení přívěsku, rozhlašoval nepravdivé informace.

*3 Každý Stínochodec vypadá navždy tak, jak vypadal v den smrti. Např. Alex vypadal po celou dobu svých služeb jako dvacetiletý mladík.

*4 Lze přirovnat např. k nasazení prstenu moci na prst v Pánovi prstenů.

Další články v kategorii Postavy:

Komentáře ⇓

Pro přidání komentářů je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 3 z celkem 3 příspěvků1

Erinye - 3. srpna 2011 21:58
Erinye

Yorick

Hodnocení 4,0/5,0 V bodech

(S postavou jsem se setkala na turnaji, takže dojem z turnaje nebudu sem započítávat, protože jsem této postavě dvakrát dělala PJ a psala na hru posudek, krom komentáře dole)...

Klady díla:

Za první klad bych vyzdvihla rozumnou míru spojení našeho světa, tedy zápletky o jménu, která je podána jednoduše a nikterak se nevtírá do dalšího děje a života postavy...

Druhým kladem je určitě pojetí postavy jakožto mocné a přesto omezené v duchu, že mezi absolutní mocí a bezmocí je tenká linie, proto kladně kvituji schopnost kouzlit a přesto být odkázán na negativní následky své moci...

Zápletka s amuletem je průhledná, poněkud bych až řekla očekávatelná již od začátku, ale na dílu to kvalitě nebere, autor dobře odhadl míru, kdy dané téma začne být klišé a přešel na vedlejší linky, jako je souboj Stínochodců či rozdvojená povaha...

Malým plusem by bylo i čtivé a opticky hezky laděné členění textu a vyváženost textu. Tedy to není spojeno s postavou, ale prezentací, přesto klad...

Neutrální hodnocení:

Popis postavy se mi zdá dosti zjednodušen, pojetí, že vypadá stejně jako za života příliš neřekne, sice to prohlubuje fantazii případného čtenáře, ale někdy je jí třeba podat pomocnou ruku, uvítala bych pár řádek o popisu navíc...

Zápory díla:

Jako dosti velký zápor vidím nevyváženost nápadu a tím i poněkud zamotání v ději. Autor uvádí, že Yoric patří k řádu Stínochodců a ti si vzájemně nemohou nikdy nijak ublížit, přesto po něm jde Stínochodec Alex. Poněkud to postrádá logiku, protože buďto přestal být Stínochodcem a Alex ho může zničit, ale pak je tam podivnost oné moci a jiných detailů, nebo je Stínochodcem, byť dezertérem stále, ale pak mu Alex nemůže jakkoliv ublížit a tedy celý lov na něho postrádá smysl. Viz. Nezastavitelný se střetne s nehybným a podobně...

Hodnocení:

Zde budu přihlížet k tomu, že jsem s postavou hrála jako PJ na turnaji a tedy jsem ji měla možnost vidět v chodu. Poněkud mi neseděla rozdvojenost, přeci jen, hráč se ji snažil ukázat za každou cenu a tak přeskakoval z jedné charakterové osobnosti do druhé, což bylo poněkud rušivé, tedy závěrem řeknu, že postava je zajímavá pro klidové hraní v rámci volné hry, ale pro turnaj kde mi byla představena nebyla ideální, nebo lépe řečeno, nebyla zahrána ideálně ke svému podání - Toliko k její technické stránce realistické...

Teoreticky zajímavý projekt, čerpající z několika známých zápletek, vcelku úspěšně spojených do jedné postavy. Hodnocení 3,85 zaokrouhleno na 4,0 za účast v turnaji a vidění postavy v praxi...

„Počítám do pěti. Čtyři…“

MARK - 6. ledna 2011 14:52
MARK

Z celého článku víme o Yorickovi jen málo informací, nicméně to, co víme, je o to hodnotnější. Postava je originální a velmi zajímavá. Ode mně máš 4,5. Mohlo to být delší, ale takhle to má ráz.
*Nejasné klikyháky.*

hater - 4. ledna 2011 20:31
hater

Tohle je zvláštní postava. Všemocný a bezmocný. Krutý i zamilovaný. Mladík a stařec. Služebník pekla ve službách inkvizice.

Zajímalo by mně:
Má nějakou touho, něco co by chtěl, kromě toho, že se chce ukrýt před ďáblem?
Má nějakou slabost, něco, co ho snadno přivede do maléru?

Vypisuje se 3 z celkem 3 příspěvků1


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)