Rozcestie a jeho premena (1 strana zpět) | Články - Aragorn.cz



Články

Rozcestie a jeho premena

Autor : Mikymauz   11. dubna 2011   Úvahy
Navrhované zmeny v systéme rozcestia

Rád by som uviedol nasledujúci zoznam navrhovaných zmien. Občas mám obavy, či je vôbec možné udržať rozcestie trvale aktívne bez toho, aby začalo časom postupne upadať. Dúfam, že súbor tu navrhovaných zmien dokáže udržať stabilný štandard hier. Pred prečítaním by som rád avízoval môj predošlý článok Aragornská komunita, ktorý môže napomôcť k lepšiemu pochopeniu dôvodov k navrhovaným zmenám. Zmeny sú číslované a oddelené v odstavcoch.

1. Súčasný systém Xp hovorí aké hracie schopnosti hráč má. Pri takomto prístupe by sa správci mali vyjadriť o tom na akej úrovni daný človek je. To znamená, že musia zobrať konkrétnu hru a jej výstup zovšeobecniť na všetky hráčove hry. Tento systém im ukladá odhadnúť na akej úrovni sa hráč nachádza z jednej hry. Má to mnohé úskalia: hráč nemusí mať svoj deň, zohrávajú tu rolu psychické stavy, rovnako mu nemusí vyhovovať situácia, hranie ostatných hráčov a mnoho iných. Pri týchto všetkých faktoroch má správca posúdiť za čo hráč stojí. Tento systém sa taktiež potýka s problémom rozdielu medzi úrovňami. Nehovorí o tom, aký je rozdiel medzi hráčom s 6 Xp a hráčom s 7 Xp. Neuvádza ani, aký je maximálny možný level, aj keď je to potrebné k definovaniu rozdielov medzi stupňami. Tento systém ďalej nepodporuje aktivitu a častosť hrania, ktoré by mala byť trvalými kvalitami rozcestia. Od počtu hier totiž závisí záujem nových hráčov, ktorí nebudú mať záujem chodiť do prázdnych miestností. Záleží na nich aj zlepšovanie úrovne hráčov. Rovnako súčasný systém hodnotenia poskytuje len malú dynamiku v zmenách úrovní. Hráči sa zlepšujú postupne a pomaly, takže odmenenie Xp bodmi je skôr výnimkou a možnosť správcov Xp body aj odoberať môže pôsobiť demotivujúco a je nespravodlivá vzhľadom na to, čo som uviedol vyššie (každú hru zahrá človek inak kvalitne). Čím viac hier človek odohrá, tým potencionálne viac hráčskych skúseností nazbiera. Rozcestie, aj keď plní akúsi vzdelávaciu funkciu, je predovšetkým o zábave. Účelom Rozcestia a vôbec celého serveru je poskytovať potešenie ľudom, najlepšie čo najväčšiemu počtu. Navrhujem preto prejsť na nový sýstém, ktorý nebude hodnotiť celkovú úroveň hráča, ale bude vypovedať len o výkone v konkrétnej hre. Rovnako by sa tento systém mal vyhnúť strácaniu bodov, ktoré môže pôsobiť demotivujúco a poskytovať hráčom častejšie odmeňovanie v podobe Xp bodov, ktoré ich naopak motivuje k hraniu. Rovnako by som touto zmenou chcel prebudiť záujem o hranie a zvýšiť ich početnosť a to kvôli dôvodom, ktoré som uviedol v kritike starého systému. Podstata teda tkvie v tom, že hráči budú za každú odohranú hru v závislosti na jej kvalite odmenení v rozpätí (0-5) Xp bodov. Nebudú demotivovaní stratami bodov a širšia škála hodnotenia umožní oceniť aj začiatočníkov a slabších hráčov aspoň 1 Xp, ktoré ich bude motivovať a zvýši ich chuť do hrania (ako som uviedol v predošlom článku, hráči s priemernými výkonmi - ktoré sa v tejto komunite často označujú ako slabé- by mali tvoriť jadro aragornskej komunity a hodnotový systém by mal byť orientovaný najmä na nich). K udeľovaniu počtu bodov budú stanovené kritériá, ktorých sa budú správci držať.

2. Druhou naväzujúcou zmenou je zavedenie hracích sezón. Aby sme sa vyhli k tomu, že hráči, ktorí začnú hrať pozdejšie, už nebudú mať šancu dohnať prvých, musíme zaviesť sezónový systém. Tento systém okrem riešenia tohto problému poskytuje aj skvelú možnosť povzbudiť súťaživosť hráčov. Ako som uvádzal v predchádzajúcom článku, cieľová skupina aragornu rada súťaží a pomeriava sa. Máme jedinečnú možnosť využiť tento fakt a predstaviť im súťaž, na ktorej konci bude okrem prvenstva a prestíže čakať aj špeciálna odmena (vo forme bonusového účtu, špeciálneho podpisu, venovaného úvodníku, alebo iné). Tento systém rovnako práve kvôli súťaži zvýši počet hier, ktorý je v súčasnosti veľmi nedostačujúci a pokiaľ chceme Rozcestie udržať živé, musíme ho podporiť.

3. Ako už vyplynulo z predošlých odstavcov, ďalšou náväznou zmenou je vytvorenie tabuliek, kde budú uvádzaní hráči a ich súčasný počet Xp. Ďalšími dodatkovými hodnotami (nepovažujem ich za nutné, ale možno ich niektorí ocenia a budú chcieť presadiť) môžu byť: počet odohraných hier, maximálny počet Xp (najväčšia hodnota za sezónu), celkový počet Xp, priemerný počet Xp za hru a medián Xp (posledné dve hodnoty hodnotia hlavne kvalitu hráčov nezávisle na počte hier). Ja sám som za čo najjednoduchší systém, takže by som k súčasnému počtu Xp pridal do tabulky maximálne priemerný počet Xp/ medián Xp.

4.Nový systém samozrejme prináša aj nové nároky na správcov. Bez určitého počtu hier odohraných so správcom by žiadny systém, ani tento, nemohol fungovať. Zostáva teda naďalej dôraz na aktivitu správcu. Nový správca musí vedieť príslušne oceniť aj menej kvalitných hráčov podľa hodnotiacich noriem. Menej kvalitné hry ho nesmú odradzovať. Predpokladám, že správcov z rád veľmi kvalitných hráčov by jednak rýchlo omrzelo hranie priemerných hier, jednak by často nevedeli ponúknuť hráčom v nižšej vekovej skupine to, čo od hry očakávajú (viď vývin typov postáv a hier počas vývinu človeka). Preto by sa medzi správcov nemali dostávať len tí najkvalitnejší (s Xp hodnotením 5), ale aj menej kvalitní. Dôraz na kvalitu však zostáva. Rovnako si často všímam povyšovanie sa niektorých správcov nad ostatných hráčov a tak by som rád zdôraznil morálny rozmer osobnosti správcu, ktorý by mal do svojho prostredia zapadnúť a byť v ňom obľúbený. Správca by mal pomáhať rozvíjaniu umenia hráčov v zmysle kvality (pozor, kvalita znamená napríklad posun od na popis chudobných a slabých súbojov k popisu kvalitných a prepracovaných súbojov, nie v zmysle zavrhnutia súbojov ako niečoho detského, čo dobrý hráč nerobí. Ide predovšetkým o zábavu). Správca by nemal vštepovať svoje názory na hru násilnou formou, svoj názor môže vyjadriť udelením 0 Xp za veľmi nekvalitnú hru.

5. So zmenou systému sa bude musieť restartovať súčasný Xp rank, k starým hodnotám sa však rýchlo dostanete späť.

6. Ďalšou zmenou je nahradenie starých situácií v rozcestí novými. Ďaľej vypnutie automatického zobrazovania situácií a podsituácií a možnosť hráčov si situácie v prípade potreby vybrať a vyžiadať. Hráči totiž situácie ignorujú a pripravujú si vlastné a automatický systém pôsobí rušivo.

7. Hráči často hrajú postavy, na ktoré majú zrovna chuť alebo ktoré zapadajú do prostredia a ignorujú tak svoju predpísanú postavu v menu. Navrhujem preto, aby sa dala postava vložiť priamo na rozcestí, prípadne aby sa hráčom poskytla možnosť vytvoriť uložiť si viac postáv, z ktorých si po príchode na rozcestie môžu vybrať (napríklad tak, ako je to v systéme jaskýň).

Je možné, že som v tejto chvíli na nejaký nápad zabudol, akékoľvek dodatky doplním a oznámim.

Další články v kategorii Úvahy:

Kdo hodnotil článek Rozcestie a jeho premena?
Anders (5.00*), apophis (2.50*), Buri the Great (2.50*), Chaoss (2.00*), Eugenio (4.00*), Flipy (3.50*), Frili (5.00*), MegaEdwin (5.00*), Melgon (5.00*), Stenly (2.50*), Tooty-klo (5.00*), Torreador (3.00*)

Komentáře ⇓

Pro přidání komentářů je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 20 z celkem 250 příspěvků|⇐ 1 2 3 4 5 ... 13 ⇒|

Flipy - 5. prosince 2011 20:14
Flipy

Mikymauz 5. prosince 2011 16:41
Who realy cares? :D
Pamatujte, že amatéři postavili Noemovu Archu, profesionálové Titanic.

Mikymauz - 5. prosince 2011 16:41
Mikymauz

Pokial sa nezmeni vedenie, tak nova verzia aragornu uz nebude.

Eugenio - 5. prosince 2011 16:27
Eugenio

Urilis 4. prosince 2011 17:40
Toto je A3

A4 nikdy nebude

Bude až A5 :DDD

Tento výmysl je zvláštní stejně jako celé vedení

Poryg 5. prosince 2011 01:38
Proč v tom příspěvku mělo takovou ultimátní roli. Proč bych platil, proč se to tu děje, proč tu dál zůstávat... Prostě: PROČ?!
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

Poryg - 5. prosince 2011 01:38
Poryg

Eugenio 1. prosince 2011 17:35
Co - proč?

Mikymauz - 4. prosince 2011 22:24
Mikymauz

Z A4 este nie je hotove nic. Doslova.

Urilis - 4. prosince 2011 17:40
Urilis

Proč kua vývoj A4 trvá tak dlouho ?
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty

Eugenio - 1. prosince 2011 17:35
Eugenio

Poryg 1. prosince 2011 15:44
Důvod proč také neplatím bonus ;) Tři roky jsem jej platil... Od začátku tohoto roku nikoliv. Proč?
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

Poryg - 1. prosince 2011 15:44
Poryg

Eugenio 29. listopadu 2011 15:59
Naprosto s tebou souhlasím, Eugu... Já jsem přemýšlel, že vypadnu odtud, ale když jsem o tom několika lidem řekli, začli mě přemlouvat, abych zůstal...

A jen těch několik lidí je ještě důvod, proč tu ještě jsem. Nebyl by pro mě problém odejít, koneckonců, od srpna 2009 do prosince 2010 jsem tu nebyl ani jednou. (a fakt se tu za tu dobu nic nezměnilo :D)

Musím se přiznat, že jsem byl proti Mauzovým změnám, že jsem mu to dokonce i vytmavoval s pomocí vulgárnějších výrazů, velkých písmen a vykřičníků, ale jak teď vidím, ta změna by byla dobrá...

Sice bych nesouhlasil se skoro všemi jejími kroky, ale byla by to alespoň nějaká změna a dokazovalo by to, že to tu aspoň trochu žije.

Ale teď věčně lidi okupují chaty a spíš to tu slouží jako chat než jako DrD komunita.

Mikymauz 29. listopadu 2011 15:28
Tak to bychom mohli rovnou zrušit celý server tady a teď. Proč by měli lidi platit za bonusy, které jsou jim k ničemu? Proč by tahle stránka měla fungovat, když upadá?

Takových otázek bych mohl pokládat víc...
Dokážu si představit, jak by někdo mohl argumentovat.
"Lidi sem ještě chodí, tak to tu neupaadlo."

Ale za takový argument bych takového člověka nejradši proplesknul a vymáchal hlavou v blátě... Nebo v něčem horším :D

Eugenio - 29. listopadu 2011 15:59
Eugenio

Mikymauz 29. listopadu 2011 15:28
Nenaděláš nic. Také jsem tu bojoval s větrnými mlýny a byl jsem jen pro smích Vlastně to bylo dost podobné tobě, jelikož jsem také navrhoval radikální změny v rozku... Na začátku Aragu trojky tuším.
Což jsou tak dva roky - nezměnilo se nic, jen odešlo zas několik dobrých lidí, kteří zde byli aktivní a chodili i na srazy. Teď na to kašlou.
Někteří by řekli, že mají už jiné zájmy, rodinu a podobně. Ano, je to fakt, ale mimo to také jednoduše na tuhle bandu debilů nemaj náladu :D

Třeba já osobně tu jsem kvůli ... pěti lidem? cca asi ano
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

Mikymauz - 29. listopadu 2011 15:28
Mikymauz

Zmeny su jasne a sucasne vedenie nie je kompetentne ich uskutocnit.
Sucasny stav povedie k zaniku serveru.

Len tak pre ilustraciu, haterova reakcia na toto znela priblizne: "Server sa rozpadne a ludia sa presunu na ine servery. To je zivot."

K takemuto pristupu niet co dodat, snad len citat: " K vitazstvu zla staci, aby dobri ludia sedeli so zalozenymi rukami."

Eugenio - 29. listopadu 2011 15:28
Eugenio

Mikymauz 29. listopadu 2011 15:21
Přesně kvůli tomu to tu upadá a to dlouhodobě a teď si myslím to je ve fázy, kdy už pomalu ale jisětě není návratu. Do pěti let tu bude tak stovka nadšenců a nic víc.

Můj názor
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

Mikymauz - 29. listopadu 2011 15:21
Mikymauz

A vobec, po mojich mnohych otazkach haterovi - napr. preco si zivime programatorov, ktori nevyvijaju ziadnu cinnost, napriek tomu sa nepracuje na ich nahradeni?
Preco mame neaktivnych administratorov, ktori to tu uz prakticky zabalili?
Ako je mozne, ze spravci funguju svojvolne a zneuzivaju svoje prava a nikto sa o to nestara?

mi hater odpovedal len: A preco by sme mali nieco menit?

Eugenio - 29. listopadu 2011 15:10
Eugenio

Mikymauz 29. listopadu 2011 12:55
Důvod, proč jsem zpět nešel já
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

Mikymauz - 29. listopadu 2011 12:55
Mikymauz

Eugenio 29. listopadu 2011 12:36
Ani len ti spravcovia sa nezmenili. Rovnaki zmrdi, ktorych som vyhodil, pretoze tu nemaju absolutne co robit (viz Darwin), sa k svojim postom preasslickovali spat.

Eugenio - 29. listopadu 2011 12:36
Eugenio

Melgon 28. listopadu 2011 22:44
Nezměnilo se nic. Jen se provětrali správcové

Ono každá věc, co se jen načne a nedodělá stojí za vyliž. I špatný plán se má dokončit, aby se vědělo, jak špatný je a kde se daj udělat úpravy. Kdežto když se to přeruší v půlce, kdy je skoro vše jen v oblasti teorie, nelze říci, zda to bylo opravdu špatný nápad, nebo ne, jelikož se to v praxi nevyzkoušelo
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

Melgon - 28. listopadu 2011 22:44
Melgon

Podle mě, je ten nápad dobrý, ale nedotažený dokonce. Nevím jestli semnou budou ostatní souhlasit, nicméně nějaké radikálnější změny by rozcestko opravdu potřebovalo! :)
Nevím to hodnocení se podle mě ani nějak nezměnilo ...
Příroda má velkou sílu oniž lidé tuší, ale přesto si s ní zahrávají ...

Tom Drom - 12. července 2011 09:42
Tom Drom

Eugenio 12. července 2011 09:37
J8 na sci-fi hraji celkem rád. Ale nemyslel jsem rozcestí. myslel jsem hernu. Člověk by si mohl vybrat z několika kategorií která by mu nejvíce sedla(třeba jako já mám rád válečnou. Válečnou tam v tom skoro nemůžu najít, Pokud na mě nehledí rovnou ten nadpis)
Nejprve bylo slovo....Pak byl on..... Jen stín a prach.....

Eugenio - 12. července 2011 09:37
Eugenio

To nevidim dobre. Uz tehdy byl problem prosadit rozdeleni na sci-fi a fantasy. Vysledek je viditelny. Ve sci-fi narazim na hrace velice zridka
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

Tom Drom - 11. července 2011 05:46
Tom Drom

Napadlo mě ještě trochu pozměnit hernu. Rozdělit ji do několika kategorií(např. horror, sci-fi, fantasy, válečná atd.)Určitě by to bylo lepší pro orientaci. Názvy mohou být někdy zavádějící.
Nejprve bylo slovo....Pak byl on..... Jen stín a prach.....

hater - 19. května 2011 23:05
hater

Mikymauz 19. května 2011 09:53
to je zvláštní, řekl bych, že v tom případě je něco špatně :-)

Swarty 19. května 2011 09:57
jedná se pouze o změnu způsobu hodnocení, žádné velké akce. A tak jeslti to chce eště Miky předělat jinak, ... tak asi nemá moc smysl se o tom šířit

Vypisuje se 20 z celkem 250 příspěvků|⇐ 1 2 3 4 5 ... 13 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)