Rozcestie a jeho premena (3 strany zpět) | Články - Aragorn.czČlánky

Rozcestie a jeho premena

Autor : Mikymauz   11. dubna 2011   Úvahy
Navrhované zmeny v systéme rozcestia

Rád by som uviedol nasledujúci zoznam navrhovaných zmien. Občas mám obavy, či je vôbec možné udržať rozcestie trvale aktívne bez toho, aby začalo časom postupne upadať. Dúfam, že súbor tu navrhovaných zmien dokáže udržať stabilný štandard hier. Pred prečítaním by som rád avízoval môj predošlý článok Aragornská komunita, ktorý môže napomôcť k lepšiemu pochopeniu dôvodov k navrhovaným zmenám. Zmeny sú číslované a oddelené v odstavcoch.

1. Súčasný systém Xp hovorí aké hracie schopnosti hráč má. Pri takomto prístupe by sa správci mali vyjadriť o tom na akej úrovni daný človek je. To znamená, že musia zobrať konkrétnu hru a jej výstup zovšeobecniť na všetky hráčove hry. Tento systém im ukladá odhadnúť na akej úrovni sa hráč nachádza z jednej hry. Má to mnohé úskalia: hráč nemusí mať svoj deň, zohrávajú tu rolu psychické stavy, rovnako mu nemusí vyhovovať situácia, hranie ostatných hráčov a mnoho iných. Pri týchto všetkých faktoroch má správca posúdiť za čo hráč stojí. Tento systém sa taktiež potýka s problémom rozdielu medzi úrovňami. Nehovorí o tom, aký je rozdiel medzi hráčom s 6 Xp a hráčom s 7 Xp. Neuvádza ani, aký je maximálny možný level, aj keď je to potrebné k definovaniu rozdielov medzi stupňami. Tento systém ďalej nepodporuje aktivitu a častosť hrania, ktoré by mala byť trvalými kvalitami rozcestia. Od počtu hier totiž závisí záujem nových hráčov, ktorí nebudú mať záujem chodiť do prázdnych miestností. Záleží na nich aj zlepšovanie úrovne hráčov. Rovnako súčasný systém hodnotenia poskytuje len malú dynamiku v zmenách úrovní. Hráči sa zlepšujú postupne a pomaly, takže odmenenie Xp bodmi je skôr výnimkou a možnosť správcov Xp body aj odoberať môže pôsobiť demotivujúco a je nespravodlivá vzhľadom na to, čo som uviedol vyššie (každú hru zahrá človek inak kvalitne). Čím viac hier človek odohrá, tým potencionálne viac hráčskych skúseností nazbiera. Rozcestie, aj keď plní akúsi vzdelávaciu funkciu, je predovšetkým o zábave. Účelom Rozcestia a vôbec celého serveru je poskytovať potešenie ľudom, najlepšie čo najväčšiemu počtu. Navrhujem preto prejsť na nový sýstém, ktorý nebude hodnotiť celkovú úroveň hráča, ale bude vypovedať len o výkone v konkrétnej hre. Rovnako by sa tento systém mal vyhnúť strácaniu bodov, ktoré môže pôsobiť demotivujúco a poskytovať hráčom častejšie odmeňovanie v podobe Xp bodov, ktoré ich naopak motivuje k hraniu. Rovnako by som touto zmenou chcel prebudiť záujem o hranie a zvýšiť ich početnosť a to kvôli dôvodom, ktoré som uviedol v kritike starého systému. Podstata teda tkvie v tom, že hráči budú za každú odohranú hru v závislosti na jej kvalite odmenení v rozpätí (0-5) Xp bodov. Nebudú demotivovaní stratami bodov a širšia škála hodnotenia umožní oceniť aj začiatočníkov a slabších hráčov aspoň 1 Xp, ktoré ich bude motivovať a zvýši ich chuť do hrania (ako som uviedol v predošlom článku, hráči s priemernými výkonmi - ktoré sa v tejto komunite často označujú ako slabé- by mali tvoriť jadro aragornskej komunity a hodnotový systém by mal byť orientovaný najmä na nich). K udeľovaniu počtu bodov budú stanovené kritériá, ktorých sa budú správci držať.

2. Druhou naväzujúcou zmenou je zavedenie hracích sezón. Aby sme sa vyhli k tomu, že hráči, ktorí začnú hrať pozdejšie, už nebudú mať šancu dohnať prvých, musíme zaviesť sezónový systém. Tento systém okrem riešenia tohto problému poskytuje aj skvelú možnosť povzbudiť súťaživosť hráčov. Ako som uvádzal v predchádzajúcom článku, cieľová skupina aragornu rada súťaží a pomeriava sa. Máme jedinečnú možnosť využiť tento fakt a predstaviť im súťaž, na ktorej konci bude okrem prvenstva a prestíže čakať aj špeciálna odmena (vo forme bonusového účtu, špeciálneho podpisu, venovaného úvodníku, alebo iné). Tento systém rovnako práve kvôli súťaži zvýši počet hier, ktorý je v súčasnosti veľmi nedostačujúci a pokiaľ chceme Rozcestie udržať živé, musíme ho podporiť.

3. Ako už vyplynulo z predošlých odstavcov, ďalšou náväznou zmenou je vytvorenie tabuliek, kde budú uvádzaní hráči a ich súčasný počet Xp. Ďalšími dodatkovými hodnotami (nepovažujem ich za nutné, ale možno ich niektorí ocenia a budú chcieť presadiť) môžu byť: počet odohraných hier, maximálny počet Xp (najväčšia hodnota za sezónu), celkový počet Xp, priemerný počet Xp za hru a medián Xp (posledné dve hodnoty hodnotia hlavne kvalitu hráčov nezávisle na počte hier). Ja sám som za čo najjednoduchší systém, takže by som k súčasnému počtu Xp pridal do tabulky maximálne priemerný počet Xp/ medián Xp.

4.Nový systém samozrejme prináša aj nové nároky na správcov. Bez určitého počtu hier odohraných so správcom by žiadny systém, ani tento, nemohol fungovať. Zostáva teda naďalej dôraz na aktivitu správcu. Nový správca musí vedieť príslušne oceniť aj menej kvalitných hráčov podľa hodnotiacich noriem. Menej kvalitné hry ho nesmú odradzovať. Predpokladám, že správcov z rád veľmi kvalitných hráčov by jednak rýchlo omrzelo hranie priemerných hier, jednak by často nevedeli ponúknuť hráčom v nižšej vekovej skupine to, čo od hry očakávajú (viď vývin typov postáv a hier počas vývinu človeka). Preto by sa medzi správcov nemali dostávať len tí najkvalitnejší (s Xp hodnotením 5), ale aj menej kvalitní. Dôraz na kvalitu však zostáva. Rovnako si často všímam povyšovanie sa niektorých správcov nad ostatných hráčov a tak by som rád zdôraznil morálny rozmer osobnosti správcu, ktorý by mal do svojho prostredia zapadnúť a byť v ňom obľúbený. Správca by mal pomáhať rozvíjaniu umenia hráčov v zmysle kvality (pozor, kvalita znamená napríklad posun od na popis chudobných a slabých súbojov k popisu kvalitných a prepracovaných súbojov, nie v zmysle zavrhnutia súbojov ako niečoho detského, čo dobrý hráč nerobí. Ide predovšetkým o zábavu). Správca by nemal vštepovať svoje názory na hru násilnou formou, svoj názor môže vyjadriť udelením 0 Xp za veľmi nekvalitnú hru.

5. So zmenou systému sa bude musieť restartovať súčasný Xp rank, k starým hodnotám sa však rýchlo dostanete späť.

6. Ďalšou zmenou je nahradenie starých situácií v rozcestí novými. Ďaľej vypnutie automatického zobrazovania situácií a podsituácií a možnosť hráčov si situácie v prípade potreby vybrať a vyžiadať. Hráči totiž situácie ignorujú a pripravujú si vlastné a automatický systém pôsobí rušivo.

7. Hráči často hrajú postavy, na ktoré majú zrovna chuť alebo ktoré zapadajú do prostredia a ignorujú tak svoju predpísanú postavu v menu. Navrhujem preto, aby sa dala postava vložiť priamo na rozcestí, prípadne aby sa hráčom poskytla možnosť vytvoriť uložiť si viac postáv, z ktorých si po príchode na rozcestie môžu vybrať (napríklad tak, ako je to v systéme jaskýň).

Je možné, že som v tejto chvíli na nejaký nápad zabudol, akékoľvek dodatky doplním a oznámim.

Další články v kategorii Úvahy:

Kdo hodnotil článek Rozcestie a jeho premena?
Anders (5.00*), apophis (2.50*), Buri the Great (2.50*), Chaoss (2.00*), Eugenio (4.00*), Flipy (3.50*), Frili (5.00*), MegaEdwin (5.00*), Melgon (5.00*), Stenly (2.50*), Tooty-klo (5.00*), Torreador (3.00*)

Komentáře ⇓

Pro přidání komentářů je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 20 z celkem 250 příspěvků|⇐ 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 ⇒|

Zirrael - 29. dubna 2011 16:17
Zirrael

ixiik 26. dubna 2011 15:42

Někdy to není chyba, ale vlastnost :)) Hráči se někdy rozdělit prostě chtějí, protože je jejich vlastní hra zavede jinam - což se prostě někdy stává, když si pjují sami. ;)

Ale dobrá, vzhledem k existenci všechnoherního pokecu je můžeš z rozcestí vystrnadit, když ti tak vadí. I když podle mě tím zbytečně komplikuješ život chatadminům, kteří takové věci budou muset hlídat - a to se dá jedině stopováním whispů, páč někteří lidé opravdu můžou přijít na rozcestí a pak půlhodiny váhat, kdy a jak začít hrát. A někdy takoví přijdou i dva, tři najednou. A celou dobu by se měli v rámci udržení příjemného prostředí admini jen držet křesla a se zaťatými zuby velmi zdvořile posílat ty zbloudilé ovečky na patřičný chat. A nevyhnutelně budou čelit úvahám typu: "Hm.. a jak dlouho už spolu whispují tihle dva? Hodlají se ještě vůbec vrátit ke hře s ostatními, nebo ne... ?"

A taky si myslím, že je bude třeba asi nějakým nápaditým způsobem pobídnout, aby ty soukromé hry do toho všechnoherního pokecu přesměrovali, páč ani mě přirozenou cestou nedošlo, že by se soukromé hry na rozcestí hrát neměli.

Podle mě si tím ale stejně jenom přiděláte práci. Z adminů se stane rozvědka. A hráči, aby si stopovali, jak dlouho si ještě jejich postavy můžou šeptat ve stínu stromů, než je hlídka z chatu vyrazí.
Nemyslím to zle!! Jsem prostě moc Zirraeloidní na to, abych to dovedla říct jinak. . . . Poddej se temné straně síly => http://www.knightfight.cz/?ac=vid&vid=117033739

ixiik - 26. dubna 2011 15:42
ixiik

Zirrael 26. dubna 2011 13:50
Ale pamatuje :)

Já tím jen chtěl říct, že to není primární účel rozcestí. Situaci co tu popisuješ si dovedu celkem dobře představit. I když to, že hráče hra rozdělí, je jen vina hráčů, kteří se rozdělit nechali. Ale to sem nepatří, pro dobro hry se to stát může.

Pak máš možnost třeba z místnosti odejít a jít hrát do jiné místnosti. Pokud je volná samozřejmě. Pokud není a s dotyčným nechceš hrát na ICQ(čí čemkoliv), tak poslední možnost bych viděl to šeptání.

To o čem ale mluvím já je to, že někteří hráči jdou do rozcestí už s tím, že si zahrají šeptanou, soukromou hru pro dva. A ty tam nepatří.
Byl jsem na AraLARPu I, II, ... IX, AraPaintBallu I a II, , Castle LARPu II, III, PragoConu 2007, 2008, 2009, CONVENTIcONu 2009, účastnil se akce AraSponzoring Zoo, těším se na NAL :). Jo - Žiju Aragornem, no a?

Zirrael - 26. dubna 2011 14:01
Zirrael

Oprava:

*Odehrály se... tak i některé další velmi pěkné hry s poněkud komornějším obsazením.
Nemyslím to zle!! Jsem prostě moc Zirraeloidní na to, abych to dovedla říct jinak. . . . Poddej se temné straně síly => http://www.knightfight.cz/?ac=vid&vid=117033739

Zirrael - 26. dubna 2011 13:50
Zirrael

ixiik 21. dubna 2011 17:28
Problém je, že mnoho her šeptem vzniká až na základě hry otevřené.
Chápu, že si mě tu už nikdo asi nepamatuje, ale nahrála jsem toho tu hodně, včetně rozcestí. Odehráli se tam jak docela solidní hry s pěti, šesti lidma, tak i některé další. Jakmile zakážeš hráčům si v klidu "poodejít" od skupinky a pak hru nechat volně plynout, i když je zavede jinam, pak zahazuješ i účel rozcestí, kde si může běžně člověk nezávazně mimo jeskyně hrát.
A co se týče přechodu na ICQ, tak věř, že ne každý nutně razí tu strategii, že člověka, kterého zná dvacet minut z chatu hned touží seznamovat se svým soukromým ICQ jen kvůli tomu, že se chtějí v rámci RP trochu "zatoulat".
Nemyslím to zle!! Jsem prostě moc Zirraeloidní na to, abych to dovedla říct jinak. . . . Poddej se temné straně síly => http://www.knightfight.cz/?ac=vid&vid=117033739

Tyky - 21. dubna 2011 21:35
Tyky

Eugenio 21. dubna 2011 21:18
Hrály jsme všichni. Díky tomu, že to bila bitva, tak jsme stíhaly psát jen některým a celou bitvu jsme nestíhaly. Ale šlo to. Záleží o jakou hru se jedná
Kdyby neexistovalo zlo neznali bychom dobro. Kdyby neexistovala smrt, nepochopily by jsme život. Kdyby neexistovala nenávist nenašli bychom to nejdůležitější....lásku

Eugenio - 21. dubna 2011 21:18
Eugenio

Tyky 21. dubna 2011 20:45
Já bych i řekl, že dalších 15 se jen koukalo :-D
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

Tyky - 21. dubna 2011 20:45
Tyky

Swarty 21. dubna 2011 20:22
Dnes už ti to neřeknu. Akorát si pamatuji, že jsem bojoval proti Lotharovi. Stoprocentně tam byla Anachis44, Elohir, Harakan a další nedám z hlavy
Kdyby neexistovalo zlo neznali bychom dobro. Kdyby neexistovala smrt, nepochopily by jsme život. Kdyby neexistovala nenávist nenašli bychom to nejdůležitější....lásku

Swarty - 21. dubna 2011 20:22
Swarty

Tyky 21. dubna 2011 17:54

Kdo tam byl??:)

Eugenio - 21. dubna 2011 20:07
Eugenio

Už v šesti to je maso. Ideál jsou tři-čtyři
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

Tyky - 21. dubna 2011 18:15
Tyky

Poryg 21. dubna 2011 18:00
//to bylo všeherní ale nevadí chtěl jsem jen ukázat to, že pokud se sejdou dobří hráči tak není problém i ve větším počtu (tzn. 6 lidí)
Kdyby neexistovalo zlo neznali bychom dobro. Kdyby neexistovala smrt, nepochopily by jsme život. Kdyby neexistovala nenávist nenašli bychom to nejdůležitější....lásku

Poryg - 21. dubna 2011 18:00
Poryg

Tyky 21. dubna 2011 17:54

To není možné! Dvacet na rozcestí? Tam je kapacita 7 lidí!

ixiik - 21. dubna 2011 17:59
ixiik

Tyky 21. dubna 2011 17:54
dvacet? na rozcestí?
Byl jsem na AraLARPu I, II, ... IX, AraPaintBallu I a II, , Castle LARPu II, III, PragoConu 2007, 2008, 2009, CONVENTIcONu 2009, účastnil se akce AraSponzoring Zoo, těším se na NAL :). Jo - Žiju Aragornem, no a?

Tyky - 21. dubna 2011 17:54
Tyky

Poryg 21. dubna 2011 17:38
Já jo tenkrát se nás sešlo dvacet a bylo to dost dobrý Sice to chtělo dlouhé přípravy, úpravy barev, ale nakonec se to zvládlo a myslím, že si to všichni užily.
Kdyby neexistovalo zlo neznali bychom dobro. Kdyby neexistovala smrt, nepochopily by jsme život. Kdyby neexistovala nenávist nenašli bychom to nejdůležitější....lásku

Poryg - 21. dubna 2011 17:38
Poryg

Torreador 21. dubna 2011 17:33

Máš pravdu, já taky neviděl žádnou kloudnou hru o 5-6 hráčích a o 7 už vůbec ne. Prostě podle mě jsou optimální 3 hráči. Se čtyřma už se málokdy hnu dál než o jedno kolo :D

Torreador - 21. dubna 2011 17:33
Torreador

Poryg 21. dubna 2011 17:24

Já viděl lidí, co hráli normálně akorát šeptem...

... stejnak jsem neviděl kloudnou hru co se hrála v 5-6 hráčích.

Mně bude šumák jestli si tam někdo bude playeřit do soutěže, aby si nahonil ego nebo k čemu to bude... rozko je tady prvotně od toho, aby si lidi orazili, uvolnili se a zabavili se. Netřeba za tím hledat druhotné věci.

ixiik 21. dubna 2011 17:28

Souhlas... ale hráči by měli umět číst. A co především, měli by umět zapadnout do hry... ale to už je zas něco jiného, vlastně jsem semka už vůbec nechtěl psát :P
Id agas, ut sis felix, non ut videaris.

ixiik - 21. dubna 2011 17:28
ixiik

Poryg 21. dubna 2011 17:24
Hry šeptem v rozcestí nemají co dělat. To si můžete zahrát po ICQ, nebo skypu, bo kde chcete :) Rozcestí má být o otevřené hře do které může kdokoliv kdykoliv vstoupit, aniž by se dovoloval (byť je slušností zeptat se před vstupem dohry) a ze které zas může kdykoliv vystoupit
Byl jsem na AraLARPu I, II, ... IX, AraPaintBallu I a II, , Castle LARPu II, III, PragoConu 2007, 2008, 2009, CONVENTIcONu 2009, účastnil se akce AraSponzoring Zoo, těším se na NAL :). Jo - Žiju Aragornem, no a?

Poryg - 21. dubna 2011 17:24
Poryg

Torró: Pochop to.
Všichni budou hrát pro soutěže, takže to znamená, že budou plnit rozcestí. Jenže kdyby se hrála soukromka, tak by nemohli hrát ostatní, protože by se ty hry motaly. A kromě toho hrát šeptem soukromku a hlasitě normální hru, to je na zcvoknutí.

Torreador - 21. dubna 2011 17:09
Torreador

Poryg 21. dubna 2011 16:29

Jak není možné hrát soukromky? Existuje šepot, existuje možnost toho, prostě houknout správci, když přijde, že nechtějí hodnotit, ale prostě si akorát zahrát.

Stačí hnout pusou, což není takovej problém ;)
Id agas, ut sis felix, non ut videaris.

Poryg - 21. dubna 2011 16:29
Poryg

Ale ještě jsem si vzpomněl, že nebude vůbec možné hrát soukromky :'( To by mohlo hnout žlučí mnohým hráčům :D

apophis - 21. dubna 2011 16:12
apophis

A dál? Dál nic?
Jsem obludný fantazák, jenž z temnoty svého doupěte leze kam se mu zachce a kdy se mu zachce.

Vypisuje se 20 z celkem 250 příspěvků|⇐ 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)