Dämon-Lebensborn e. V. (18+) (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Dämon-Lebensborn e. V. (18+)

Pán Jeskyně:

Erinye

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Přikrývka temných mraků zahaluje celičké okolí do neproniknutelné tmy a klesá stále níž a níž, jako by se už už měla rozdrápat o špice stromů jako dno bárky na mělčině. Trojice stříbrných blesků náhle ozáří bezhvězdnou noční oblohu, jeden se sveze po věžním bleskosvodu starého hradu zatímco další dva, vyšité stříbrnou nití se třepotají na černé vlajce jenž splývá s nebem nad cimbuřím Dämonstainu. Hlubokou noc poznamenanou až doposud pouze nekonečným kvílením ledového větru přeruší další drásavý zvuk. Není to očekávaný hrom. Je to hrdelní skřek bestiálního novorozenětě. Novorozené ohyzdné příšery, tvora zrozené z mladého děvčete a démonické bestie. Chlípná ošetřovatelka se toužebně v očekávání dalších přírustků pousměje. Zde se Třetí říše pokouší zvrátit světovou válku ve svůj prospěch tím nejzvácenějším způsobem ... a daří se jí!

Klíčová slova:

Lebensborn

Jaké hráče:

1) 18+
2) perverzní

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Nástěnka jeskyně je prázdná.
Hráči: (2/2) Devakar, VonHoleczek

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1

Pán Jeskyně - 19. března 2019 09:14
Pán jeskyně Erinye

Zde je ještě alternativní obrázek k:

Mädchen 016
Mädchen 017

https://www.aragorn.cz/map.php?id=6383

V době zakládání jeskyně nebyl ještě vyrobený, tak aby to s ostatními "ladilo" xD

...

Jinak funkční budu až odpoledne/navečer - takže bych se pak vrhla na úvod. Teď naneštěstí jsem zaneprázdněna ve worku, jen mám drobnou pauzičku díky instalování programů pro prezentace a instruktáže.

Pán Jeskyně - 8. března 2019 22:06
Pán jeskyně Erinye

Protože jsem zjistila, že máme 8 základních přiřazení, a máme 24 dívek a žen, a aby hra byla jedinečná variabilou chtěla jsem dát tak třetinu možného stavu do začátku - asi chápete, jak krásně to vyšlo!

Můžete si vybrat 8 dívek ze seznamu (obrázky a čísla)(čísla s více obrázky jdou klasika zleva doprava, tak jak jsou na obrázku) a můžete jim dát jména a přiřadit přiřazení - štastný lov!

Jinak informačně, vyskytují se tam myslím dvoje jednovaječná dvojčata, tak to berte prostě jako dvojčata - tento vztah je napevno - ale pokud chcete aby některá dívky byla sestrou jiné, nebo některá dívka dcerou některé ženy, klidně si to dopřejte a uveďte to. Bude to k RP a incestně zajímavé.
______________________________________________________________

Mädchen 001
Mädchen 002
Mädchen 003
Mädchen 004
Mädchen 005

https://www.aragorn.cz/map.php?id=6360

Mädchen 006
Mädchen 007

https://www.aragorn.cz/map.php?id=6361

Mädchen 008
Mädchen 009
Mädchen 010
Mädchen 011

https://www.aragorn.cz/map.php?id=6362

Mädchen 012
Mädchen 013
Mädchen 014

https://www.aragorn.cz/map.php?id=6363

Mädchen 015

https://www.aragorn.cz/map.php?id=6364

Mädchen 016
Mädchen 017

https://www.aragorn.cz/map.php?id=6365

Mädchen 018
Mädchen 019
Mädchen 020

https://www.aragorn.cz/map.php?id=6366

Mädchen 021

https://www.aragorn.cz/map.php?id=6367

Mädchen 022

https://www.aragorn.cz/map.php?id=6368

Mädchen 023

https://www.aragorn.cz/map.php?id=6369

Mädchen 024

https://www.aragorn.cz/map.php?id=6370

Pán Jeskyně - 8. března 2019 21:25
Pán jeskyně Erinye

Aktion T4 - BDM Mädelschaft - Zuchtgruppe

Akce T4 je akce zabývající se likvidací nežádoucích a nechtěných členů společnosti Říše pro nějaký defekt jenž by negativně ovlivnil celek, jmenovitě přímo v tomto případě se jedná o likvidaci dětí, dorostu a mládeže pro jejich nevhodnost. Zprvu se využívalo uspávacích prostředků jejichž nadmerná aplikace u dětí vyvolávala hluboký spánek, jenž díky proležení a bez pohybu vedl k propuknutí zánětu dýchacích cest, zápalu plic a při neléčení nakonec exitusu.

Ovšem s postupem výzkumu démonologie a lékařství, jako dvou nových oborů navzájem na sebe navazující díky doposud nepoznaným možnostem tohoto magického směru, se Říše začala potýkat s problémem, otázkou, na kom nově získávané poznatky, výzkumy zkoušet, aplikovat a hlavně nabírat nové a nové poznatky?

Nakonec byla Akce T4 částečně překlasifikována a děvčata v plodném věku v závyslosti na stupni svého postižení byly místo euthanásie poskytovány k výzkumu formou vivisekce a připouštení pro lékařsko démonologický projekt a výzkum, čímž bylo stejně jako v případěúčelu euthanasie dosaženo jejich odstranění, ale přito zajištěno lékařského a démonologického pokroku, výzkumu a progrese poznání.

Nakonec bylo stanoveno, že dívky v plodném věku byly rozdělovány dle míry poškození do čtyř skupin, dle vážnosti postižení a nevhodnosti, a to na výkum formou vivisekce, na lékažské výzkumy a progresi démonologie, na chov a u nejmenšího stupně poškození a nevhodnosti do pomocných a podpůrných oddílů BDM Mädelschaft - Zuchtgruppe, které sloužily jako skupiny složené z dívek jenž měly na výber skončit přidělené jdo některé ze tří předešlých skupin hned, nebo žít o něco déle a pracovat, i když nakonec stejně vetšinou skončily jako chovné skupiny nebo pokuslé lékařské experimenty. I jejich návrat byl nežádoucí, ale oproti euthanasii to bylo výhodné, protože práce byla témeř zadarmo a ta chvíle života navíc znamenala naději, a nakonec budou stejně použity! Zvrácené, ale nesmírně využitelné.

A vy jednu takovouto Zuchtgruppe dostáváte do své kontroly - aby vám sloužila, tedy Říši, nežli se rozhodne že už vykonala dost a její členky skončí jako rodící mašini, či cokoliv dalšího.

_________________________________________________________________
Každé dívce a ženě ve své skupině můžete přiřadit některou z úloh, jíž určíte její začáteční NPC atributy a úkoly, přiřazení a využitelnost ve vašem chovném programu, od její poslušnosti a chovným možností, až po celkovou oddanost programu a víry v Konečné vítěztví, neústupnost, houževnatost, morálku a samozřejmě jakési RP jednání mezi ostatními NPC i s vámi. Také tím určíte její počáteční využitelné dovednosti a chod hradu. Nejrůznější povolání se totiž dobře kombinují doplňují a jsou vzájemně zapozřebí nebo naopak využitelná v různém počtu členek.

Bude vám nabídnut soupis dívek a žen, z nich si vyberete vámi líbivé dívky a ženy, a přiřadíte jim role které jsou dole vypsány a které se vám líbí buďto pro RP, nebo pro taktiku vašeho chovu a vedení hradu, či prostě jen proto, že si myslíte, že to bude zábavné k té a té dívce či ženě sedět.

-podrobnosti kolik a jaké ženy a dívky vám zašlu-

Na výber máte tyto hodnosti, druhy přiřazení, pro základ vaší herní hradní posádky. Počet jednotlivých kusů není omezen a není nutné všechny či některé obsadit, takže si vyberte a obsaďte ty, které se vám líbějí pro váš herní styl.

Mädel - Členka družstva
Mädel jsou základní členky družstva BDM - Svazu německých dívek, jsou oddány službě Říši duchem i tělem pokud to je potřeba, zvládají základní výcvik se zbraní a velice dobře domácí a podpůrné práce. Jsou zdatné nejen jako strážné či lékařské asistentky, ale i domácí pracovnice a v neposlední řadě i jako obětovatelné pokusné a chovné nahraditelné jednotky, protože členek je dostatek a stále se hlásí nové. Jsou tak nejvíce využitelné svojí univerzálností na práci kterou jim přidělíte, od hlídání až po rození.

Mädelschaftsführerin - Velitelka družstva
Mädelschaftsführerin je členka družstva BDM - Svazu německých dívek, stejně jako její soukmenovkyně a často bývá stejně stará a členkou vlastní až patnáctičlené skupiny Mädelschaft, mezi svými spolučlenkami, vyší členkou nadřízenou je však jmenována do vedoucí pozice jako velitelka odílu, což znamená korigování a dohlížení na správné vykonávání práce svého družstva, komunikaci s nadřízenými a tlumočení jejich příkazů, rozhodování a samostatné velení a přebírání zodpovědnosti za své družstvo. Její přítomnost zvyšuje morálku a produktivitu družstva za lepší komunikační velení a důvěrnici.

Gauführerin - Oblastní vedoucí
Gauführerin je oblastní vedoucí všech družstev a skupin BDM - Svazu neměckých dívek v oblasti, je zodpovedná za střednědobé a krátkodobé plánování, oblastní rozvoj, vykonávání celonárodních příkazů ve své oblasti v rámci komunikace s přidruženými podřízenými družstvi a jejich velitelkami. Má přístup k plánování, plánům a úkolům národního významu a administrativně ovlivňuje chod družstev pod sebou která má v oblasti příslušné. Její působení slouží jako logistické formování pracovních sil, prírustků i materiálu, distribuce plánování a úkolů a celkového obeznámení se situací.

Ärztin - Lákařka
Ärztin absolvovala školu pro lékaře a může si tak říkat doktorka, zná dokonale lidskou anatomii a kromě nejrůznějších bolístek je obeznámena i technikami speciálních operací a výzkumných programů neboť v programu Aktion T4 prováděla vivisekce výzkumu lékařství a euthanasie, čímž získala nejen tolik potřebné praktické zkušenosti ale i duševní a mentální rezistenci pro to, aby pro ni byl chov a výsledek přednější než pohodlí nebo naříkání subjektů jenž musejí ustoupit finálnímu výsledku a úspěchu.

Wärterin - Ošetřovatelka
Přestože jsou Mädel obeznámeny se základním zdravotním výcvikem, Wärterin jsou dívky zvláště působící v skupinách i jednotlivě jako absolventky zdravotních škol a učilišť, fungující jako zdravotní sestřičky a asistentky. Jejich působení přímo zaměřené na zdraví, porodnictví, poporodní ošetřování či dokonce inseminační nebo odchovávací techniky jsou tedy pro chovný program zvláště řádoucí jako nedocenitelná výpomoc a specializace.

Mutter überlegen - Matka představená
Vrchní představená kláštera jenž se stará o duševní klid a uvolnění svých svěřenkyň, ale i novicek a jeptišek pečující o statečné dobrovolnice z žad neměckých dívek a žen, jenž se rozhodly svá lůna poskytnou ušlechtilému úkolu poskytovat požehnaný život. V klášteře udržuje pořádek, morálku a dbá na odpočinek a klid dívek jenž absolvovaly porod, nebo jsou ve vysokém stupni gravidity. Slouží svojí neochvějnou vírou tomu, aby se všechny rodičky cítily spokojeně, protože spokojené maminky rodí zdravé děti. Kdyby jen věděla, naivka.

Nonne - Jeptiška
Nonne je jeptiška dle věku náležící buďto k novicce nebo k jeptišce, obývající klášter sloužící jako útočiště, porodnice, ubytovna a klidné místo pro těhotné matky rodičky před, během porodu i při následné rekonvalescenci. Dívky se budoucím matkám starají o vše potřebné, jsou pro ně společnice a s úsměvem na tváři a modlidbou na rtech i jakési dobrovolné pomocné opatrovnice. A zatímco maminkám rostou bříška, novicky a jeptišky jsou stále panny, takový nevyužitý a promrhaný rodíc potenciál a chovný materiál! Ovšem naštěstí tajný chovný projekt znamená i absenci dohledu, kontrolních úřadů nebo nutnosti se zodpovídat zákonům, morálce a trestným činům nebo jako je znásilňování či omezování osobní svobody! Je načase jeptiškám ukázat, že místo boha při chórech budou kníkáním vzívat rozkoš a démony.

Unerwünscht - Nežádoucí
Unerwünscht představuje široký pojem jenž zahrnuje všechny dívky jejichž existence na území Říše je nežádoucí, stejně jako návrat z tohoto zařízení, takže se počítá s jejich využitím na lékařské pokusy a následný masový, notně vyčerpávající chov s jediným možným koncem. Svým specifikem jsou zde zastoupeny rasově vhodné, ale nevyhovující dívky, jako jsou německé dívky mentálně postižené, politicky nespolehlivé či slovanské dívky árisjkého vzezření z okupovaných území. Pokud se program ukáže úspěšný, možná podobný osud bude čekat i další, prozatím nevyhovující skupiny dívek jako jsou židovky, či rasově nevyhovující slovanské dívky, neboť jejich využití pro program by bylo účelnější a levnější než přesídlení nebo vyhlazení. Jejich největší výhodou je jejich naprostá obětovatelnost a naprostý nezájem na jejich názor ohledně jejich chtění či nechtění v otázce páření, rození nebo jiného použití jejich těla na cokoliv.

1


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)