Zechiel | Elementum (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Elementum

Vlastník :

Noli

Jméno :

Zechiel

Ikonka :

Popis :

Pán Jeskyně:

Crimus

Systém:

DrD

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Legendy vypráví, že kdysi dávno, když ještě neexistoval náš svět, zde byl pouze vesmír naplněn energií, jež měla dát za vznik mnoha světům. Tato energie v sobě nesla sílu života. Po několika tísíciletí se tato Vesmírná energie shlukla do takové míry, že se z ní začaly tvořit čisté krystaly Elementa. Tyto krystaly v sobě měly obrovskou moc a nesmírné množství energie. To také vedlo k tomu, že se uvnitř nich zrodil První z prvních. Někteří Je nazývají bohy, jiní zase titány, další jen mýtickými bytostmi a někdo prostě pověrami či babskými povídačkami. Ať už je to jakkoliv, tak První z prvních byla mocná bytost. Tento tvor si začal říkat Elemento. V jeho žilách místo krve kolovalo samotné Elementum, Vesmírná energie, Energie života. Elementum je něco, co dovoluje tvořit vše na co jen pomyslíte. Dokáže vytvořit oheň, vodu, zvednout půdu, dokonce ohnout čas a prostor.
Elemento si po čase své existence toto vše uvědomil. Začal si být vědom své síly, ale chyběla mu jedna věc - místo k životu. Plul chladným a prázdným vesmírem a jeho krystalové srdce po čase zatoužilo po pevné půdě pod nohama, ale hlavně po společnosti. Věděl však, že sám není tak mocný, aby stvořil svět pro život, nebo aspoň aby to dokázal v pro něj přijatelné době. Musel by na samostatné tvoření světa vynaložit nesmírné množství energie a času, ale to on již nebyl schopen připustit. Byl osamocen už celé věky věků a i když je pro něj stovka let jako sekunda v našem životě, nechtěl již čekat ani tuto krátkou dobu. V samotném zoufalství a touze po tomto všem si začal ze svého těla ulamovat kusy krystalů. Z každé části vznikla jedinečná bytost s jedinečnými vlastnostmi, avšak všechny dokázaly v menší míře to co sám Elemento. Začal se chytat všude po těle a s obrovským řevem, který byl slyšet na světelné roky daleko vytrhal krystaly ze svého těla. Bolest při vytržení prvního kusu byla nepředstavitelná, avšak jeho touha, zolfaství a odhodlání bylo natolik silné, že ji překoval a pokračoval.
První Bytost byla vytržena z hlavy Elementa a měla představovat vzdělanost a moudrost. Jmenovala se Sapintul a jejím úkolem bylo, aby tvorové, které vytvoří všichni společně, budou umět číst, psát a počítat, ale hlavně i schopny rozpoznat byliny a umět léčit. Měla zajistit vlastní inteligenci tvorů, kteří budou chodit po Ravomě. Tato bytost byla moudrá, klidná a rozvážná a dokázala ovládat vodu, což byl symbol života. Měla nazelenalou kůži, připomínala něco mezi želvou a ještěrem a vždy klidný výraz a jistota z ní vyzařovala.
Druhá bytost byla vyrvána z paží a jmenovala se Robul. Měla zajistit, aby tvorové na Ravomě byli schopni pracovat, rozeznávat minerály a půdy pro pěstování a hlavně umět zpracovávat horniny. Sám uměl ovládat zemi. Jeho úkolem při tvoření světa bylo vytvořit půdu po které by tvorové mohli chodit. Tato bytost zbožňovala práci, byla veselá a pokud neměla co na práci, snažila se vždy něco najít, čímž občas překážela ostatním. Měl podobu robustního a malého mužíka. Byl ze všech Prvních nejmenší.
Třetí bytost si Elemento vyrval ze svého srdce a měla představovat emoce a plamen života a jmenovala se Sargo. Tato bytost měla zajistit, že se tvorové Ravomi naučí zacházet s ohněm a hlavně, že budou schopni emocí. Tato bytost ovládala oheň a stvořila dvě slunce, která ozařují Ravomu. Také byla nadpříliš temperamentní. Měl podobu humanoidního draka a už napohled šla vidět jeho horlivost a přísnost.
Čtvrtou bytost si vyrval Elemento z nohou a měla představovat schopnost lovu a hlavně přežít a jmenovala se Venera. Tato bytost měla všechny tvory naučit, aby dokázali lovit a aby se dokázali obživit. Díky ní tvorové měli rozpoznávat zvířata a vědět, které jíst mohou a které ne, které se vyplatí lovit a které se vyplatí chovat k jiným účelům. Tato bytost také měla vytvořit zvěř, hmyz a podobné nižší tvory právě pro obživu těch vyšších. Tato bytost měla lidskou podobu, avšak s pletí bílou jako sámotná zář bílého trpaslíka a dokázala ovládat vzduch, což byl hlavní element při letu šípu či oštěpu.
Všechny bytosti měly své úkoly a každý se mu po svém i věnoval. Elemento však začal cítit moc, kterou má a začal pociťovat cenu za užívání své vlastní energie. Bylo jí v něm tolik, až se začalo kazit jeho tělo i jeho mysl. Začal tlačit na své Bratry a Sestry, aby pracovali tvrději a rychleji a když konečně všichni dotvořili Ravomu, tak se Elemento chtěl stát nejvyšším ze všech. Společnosti se nabažil a toužil po tom, aby jej všichni respektovali a uctívali. Respekt od svých Bratrů a Sester měl, avšak uctívat ho nehodlali.
Časem První usoudili, že je Elemento nebezpečný jak pro ně, tak pro Ravomu a že nemohou dopustit, aby tvorové Ravomy trpěli pod jeho nadvládou. Svět však ještě nebyl dokončem. Nebyl zde všechen život, pouze zvířata a nižší stvoření. Nestihli ještě vytvořit jednotné tvory. Věděli však ,že s každým dnem co Elemento čerpá Vesmírnou energii, sílí. Museli tedy jednat. Rozhodli se na Elementa zaútočit nečekaně. Prvně jej zajali a pokoušeli se ho přivést k rozumu, avšak si neuvědomili ,že to Elemento je stvořil a to právě on má tu moc je i zníčit. Začala bitva, která by nám smrtelníkům mohla připadat jako věčná, bez konce, avšak pro První to byl okamžik.
Nakonec Elementa dokázali porazit, avšak za strašnou cenu. Jejich bitva zohyzdila Ravomu. Byla plná kráterů, nových hor, vulkanických oblastí a mnohých dalších míst, která zde být neměla. Vše byl následek ukrutné bitvy. První si však neuvědomili jednu věc. Energie a krev, která jim kolovala v tělech byla energie samotného Elementa. A jak Elemento umíral, vysmál se jim všem do očí, že umřou s ním, protože jakmile on zhyne, jeho energie vyprchá s ním. Zděšeni, že se odsoudili sami k zániku se snažili zachránit spojením sil, avšak cítili, jak slábnou. Usoudili, že Elementa zníčí, aby i oni mohli odejít. Byli však hrdi na to, že zachránili Ravomu, ačkoliv byla bez vyšších tvorů. Každý před posledním úderem do Elementa ještě stihl zasadit své sémě. Poté společně udeřili do Elementa, který se rozletěl do všech stran.
Tím se do Ravomy uvolnilo Elementum tak, jak jej známe dnes. A tím také vznikla oblast Křišťálové hrobu, kde byl Elemento popraven.

Klíčová slova

Tato jeskyně nemá nastavena klíčová slova.

Jaké hráče:

Hráče mám domluvené

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Nástěnka jeskyně je prázdná.
Hráči: (4/4) Bajuu, Dark mister14, Klaryx, Noli

Příspěvky ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

V jeskyni nejsou žádné (pro vás viditelné) příspěvky.


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)