Maminko, vrátím se jako hrdina (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Maminko, vrátím se jako hrdina

Pán Jeskyně:

Hayate

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Roku 2078 začal dosud nevídaný konflikt. První a druhá světová oproti němu byly jen malé šarvátky. Během dlouhých let se vytvořily tři obrovské státy, které mezi sebou udržovaly mír, avšak postupně začala jedna dělat to co vadilo té druhé a ta druhá zas co vadilo té třetí. Nakonec to vyústilo v konflikt, který je dnes znám jako Sjednocovací válka, Válka Sjednocení... protože po této válce se celá planeta již nadobro spojila. Tehdá se tomu však říkala prostě Velká světová válka nebo také Třetí světová. Hráči se vžijí do role mladých, nadějných hrdinů, kteří se rozhodnou bojovat za svojí říši a přinést slávu Císaři Ragehandovi, který nehodlá trpět neposlušnost a troufalost ostatních. Budete dobrovolníci, vyjímečně jen naverbovanci. Nerad bych aby vám bylo víc jak 18 let. Jste mladí, plní ideálů a hlavně naivní. Válku vidíte romanticky, kdy vybojujete spoustu bitev a domů se vrátíte jako hrdinové říše. Bohužel realita je vždy o mnoho horší...

Klíčová slova:

Sci-fi, Světová válka

Jaké hráče:

Aktivní, protože budete převážně hrát spolu. Schopné psát jak dlouhé, tak i krátké příspěvky, pokud možno pravopisně správně. Schopné se vžít do role mladých lidí, kteří si myslí, že válka je jak ove filmu ,že zrovna oni budo utěmi hlavními postavami a přežijí vše a budou opěvováni.

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Historie před válkou: Lokální války 20. Let 21. Stolení byly poměrně časté. Američané na dálném východě, rusové na ukrajině a podobně. Lokální války probíhaly asi do roku 2030 a situace byla stále vážnější a vážnější. Vše vyřešila jedna věc a to další problém, který nastal. Islámisté, kteří dělali neustálé teroristické útoky se rozhodli převzít Evropu. Tehdy začala Doba temna Evropská. Po celé Evropě se rozlehly občanské války a odpor k muslimům jako nikdy. Vše začalo ve Francii, v Paříži, kdy 18. Března 2031 muslimové zaútočili na radnici města převzali nad ní kontrolu. Zároveň byl proveden útok na veškeré policejní stanice a vysílače. Celá akce proběhla během 30 minut a měla za oběť nejméně pět tisíc francouzkých občanů, jak už policistů, úředníků na radnici, reportérů či jen obyčejných kolemjdoucích, kteří byli ve špatný čas na špatném místě. Ihned začali vysílat, že Paříž se stává Muslimským městem a že všichni bezvěrci budou povražděni. Začala nesmírná panika. Lidé prchali z města co nejrychleji. Někteří si mysleli, že je to jen vtip, ale postupně začali chápat, že není a že je to krutá realita. Ti co neutekli, tak většinou byli popraveni. Děti nad pět let byly vražděny společně s muži, ženy nad pět let byly znásilňovány a nuceny přijmout islám a pokud tak neučinili, tak při znásilnování většinou umřely na vyčerpání, protože se na nich muži střídali 24 hodin denně několik dní po sobě. Děti pod pět let byly vzaty na převýchovu. Tímto začala Tkv. Francouzká Válka, která se později přejmenovala na Evropskou Válku. Tato válka se netýkala ostatních států, krom Evropských. V jiných státech(USA, Čína, Indie atd..) udělali rázné kroky, aby se tohle stát nemohlo. Muslimové se po čase rozšířili po celé Francii a prohlásili ji za Islámský stát. Z francie se začali hrnout do okolí. V polsku a Itálii vyhráli velmi rychle volby Nacionalisté a ti začali deportovat všechny muslimské občany co byly v zemi. Pokud se někdo bránil, byl popraven. V ostatních státech začaly občanské války. Většina státních složek ve státech Evropské únie, která se touto válkou také rozpadla, bylo rozpuštěno, protože v jejich řadách byly muslimové, kteří odmítali bojovat proti vlastním. Vojáky se tak stali obyčejní lidé, kteří bránili své domovy a rodiny. V roce 2033 se rozhodly Spojené státy a Rusko zasáhnout a do Evropy poslali své jednotky, aby situaci velmi rychle vyřídili. Jednotky byly vyslány do Evropy 11. Listopadu 2033 a 3. Února 2034 byl konec všem válkám a tím byla ukončena i Evropská Válka. Rusové své síly stáhli na hranice, ale Američané se stáhnout nechtěli a využili této situace a začali zdevastované státy okupovat a stavět zde své základny. Bylo jasné, co se děje. Většina lidí ze začátku Američany opěvovala, ale postupem času zjistili, že to byla chyba a proti američanům a základnám co zde vytvářeli se bouřilo více a více lidí. Dokonce na některé z nich byly provedeny útoky. Rusko společně s Indií, Čínou a Japonskem varovali USA, aby stáhli své jednotky pryč z Evropy jinak provedou koordinovaný útok na jednotky USA v Evropě a bude následovat i USA. Po několika týdnech vyjednávání byli Američané nuceni stáhnout své jednotky a tak se Evropa mohla začít konečně zotavovat z válek. V roce 2034, 24. Června na Asijském setkání hlav států byla založená nová Aliance s názvem Asijský Konglomerát. V této Alianci byli Rusko, Čína, Indie a Japonsko. Asijský Konglomerát se rozhodl ukončit veškeré problémy a do arabských zemí vyslali milionové armády, kteří začaly s čístkou muslimů. Bedlivě sledoval všechny muslimy, u kterých měli podezření na zapojení do teroristických aktivit a následně během půl roku vyhladili 98 % teroristů a od té doby od nich byl klid. V roce 2048 se z Asijského Konglomerátu stal jednotný Stát. Úředním jazykem se stala Siberština, což byl nově vytvořený jazyk s prvky ze všech jazyků, ale v různých zemí se stále mluvilo stejně. V AK(Asijský Konglomerát) se zavedla nová politika. Začali zde vládnout vědci a filozofové, kteří zrušili veškerou měnu. Národy si navzájem propůjčili veškeré suroviny a zdroje a lid dostával jídlo a vše potřebné dle toho kolik toho udělal pro společnost. Horníci a dělníci byli zajištěni dobře, protože ti se museli udržovat ,aby pracovali co nejefektivněji. Také se začaly zdroje vkládat do různých výzkumů- Doprava, bydlení, zemědělství, hospodářství, technika. Díky tomu se začal Konglomerát rychle rozvíjet a rozmohly se zde elektromobily se solárními panely a podobné vymoženosti šetřící životní prostředí. Potraviny se začaly pěstovat přímo ve městech. Vymyslel se speciální způsob- Postavily se plně prosklené budovy, několika patrové s trávou uvnitř, zavlažovacím systémem a UV lampami. V těchto budovách se poté začala pěstovat zelenina a kyslík, který rostliny vyprodukovaly se pouštěl do okolí a tak i ve městech byl čerství vzduch. Díky tomuto stavění budov se zmenšila potřebná plocha pro potraviny a díky 24 hodinovému svícení Uv lamp tak byla úroda až 3x do roka, protože se v budovách udržovala i teplota. AK jednoduše prosperoval jako nikdy předtím. Mezitím se v Africe lidé přemnožili a probíhaly tam občanské války. Lidé se vraždili na ulicích kvůli jedinému bochníku chleba a láhvi s vodou. Tyto občanské války pokračovali téměř až do roku 2070. Roku 2069 se vlády v JAR ujal Jahari Malik Amahat a vše ukončil násilím a také násilím sjednotil všechny africké země. Tvrdilo se o něm, že svými proslovy dokázal naprosto zfanatizovat všechny a že prý i dokázal, aby mu dobrovolně dali jídlo i ti co vlastně žádné jídlo neměli. Sliboval jim lepší časy, sliboval jim tuny jídla a plné řeky pitné vody. Amahat byl vášnivý zemědělec a také dobrý ekonom. Do výzkumu zemědělství vložil nemalé peníze, ale vyplatilo se mu to. Přišli na způsob jak ze vzduchu velmi účinně nabírat vodu a také geneticky upravili odrůdu kukuřice, která dokázala přežít téměř všude a rostla několikrát rychleji. Tato odrůda dokázal růst prakticky i na kamenném povrchu či na pouštích. Amahat pojmenoval sjednocené Africké národy- Africká osvobozená republika(AOR). Zavedl zde demokracii, avšak dokázal lidi tak zfanatizovat ,že to byl prakticky diktátor, kterého všichni milovali a hlasovali pro to, co on sám chtěl. Díky nové odrůdě kukuřice a získávání vody ze vzduchu dokázal ustálit situaci a ukončit tak hladomor. Dokonce se mu povedlo zavlažovat zemi a tak snížit plochu pouští. Tímto však i pomohl k tomu, aby se lidé dále množili. Po pár letech to tu bylo zase a Amahat potřeboval větší území, více půdy pro svoji rostlinu, kterou lid pojmenoval příhodně- Jahari. Amahat expandoval čím dál tím více na sever až ovládl celou Afriku i s arabským poloostrovem. Armáda AOR byla rozdělena na dvě části. První byla technická část, kde byli opravdoví vojáci s technikou a dobrým vybavením, moderními zbraněmi a vším co je do války potřeba. Druhá byla tzv. Armáda lidu. Zde byli dobrovolníci, co se přihlásili do armády. V Armádě však nebylo tolik místa a tak Amahat vymyslel způsob jak to vyřešit. Ten kdo se zasloužil nějak či přežije 5 bitev, tak bude přijat do Armády, kde je dost jídla, vody a všeho. Armáda lidu byla uboze vybavená. Měli staré zbraně, žádnou výzbroj a mnohdy házeli i kameny. Jejich výhoda však byla v počtu. Jak se lidé v AOR přemnožili, tak mohli i rychle umírat. Amahat je zfanatizoval a během jednoho měsíce měl armádu čítající téměř sto milionů a z toho pouze dva miliony byli v opravdové Armádě. Když AOR útočili, tak se vyhrnuly hordy chudě ozbrojených vojáků a prakticky město dobyli počty a tím jak město zalidnili. Bohužel po čase přestalo Amahatovi stačit i to co již měl a chtěl víc. Moc mu vlezla na mozek, a proto začal přes Itálii expandovat i do evropy roku 2079. Třetí a poslední velkou frakcí byla Oceánská říše, která vznikla 15. Března 2077, kdy se násilím dostal k moci tehdá ještě Plukovník Henry Ragehand. Vpadl do Bílého domu a zavraždil všechny i s prezidentem. Společně s tímto útokem mu věrní vojáci pomohli vyhladit všechny, co by dělali problémy. Tento převrat plánoval přes dva roky. Zjištoval kdo je s ním a kdo proti, nenápadně se vyptával, až nakonec věděl. Jeho armáda při převratu měla tři miliony a měli i těžkou techniku. Co předcházelo Oceánské říši? Postupem času se USA spojila s Mexikem a kanadou vznikly USNA(United states of North America- Spojené státy severní amariky). Později se k nim připojila i Brazílie a celá jižní Amerika a také Island a Austrálie. Jediná Velká británie se držela dál od všech. Díky tomuto spojení Ragehand během dvou dnů ovládl okamžitě celou severní a jižní ameriku, Austrálii a Island. Netrvalo dlouho a zmocnil se i Velké británie a vše pojmenoval Oceánská říše Frakce a vše o nich Asijský konglomerát: V Asijském konglomerátu převládá rozum. Není zde žádná měna a chudoba také téměř vymizela, ale je tam, kde nechce nikdo pracovat. Všichni mají práva dle toho, jak jsou ochotni pracovat či jak prospívají společnosti, což spěje k téměř 100 % zaměstnanosti. Jsou zde velmi rozsáhlé výzkumy a od založení Asijského konglomerátu zde narostl počet vědců několikanásobně. Politické zřízení funguje částečně na principu demokracie. Je zde Hlavní rada starších, ve které jsou z každého státu(nyní již region) 3 zástupci, kteří zastupují jak zájmy jejich regionu, tak i zájmy celého Konglomerátu. Do této rady se vybírají pouze ti nejchytřejší a jsou bedlivě sledováni, aby zde nemohla být korupce ani nic podobného. Tato rada sice naslouchá lidu, avšak rozhoduje se tak ,aby to bylo poté pro lid co nejlepší, i kdyby s tím měl být lid nespokojen. Jedná se v zájmu většiny, avšak ne v síle většiny. Tento systém se ukázal být jako velmi dobře propracovaný a od jeho založení Konglomerát jen prospívá. Zemědělství se zde přesunulo převážně do měst a ty se zároveň stala čistějšími. Ti co nemohou najít práci, či není již místo, tak pracují jako údržbáři, uklízeči a podobně a jsou řádně školeni, aby svojí funkci mohli účinně vykonávat. Zemědělství se přesunulo do obrovských, prosklených mrakodrapů, kde každé patro je pokryto půdou, na které roste zelenina, ovoce nebo na nich žije dobytek či jiná hospodářská zvířata. Samozřejmě se stále využívají i běžné venkovní plochy, ale tyto mrakodrapy pomohli zajistit práci dost lidem a také jich dost nakrmit. Energie se bere z přírodních zdrojů jako jsou sluneční elektrárny, větrné, vodní a podobně. Na každém domě jsou sluneční panely a větrníky, což zajištuje každému domu, mrakodrapu či budovám dostatečné množství vlastní energie. Energie, která se třeba přes noc nashromáždí od větrníků a větrných elektráren se shromaždují do akumulátorů, ze kterých se následně čerpá, když je potřeba. Také se velmi využívá termální energie. Díky těmto opatřením je elektrické energie dostatek vždy. Podobné je to s dopravou. Vozidla zde jezdí bud po vyznačených drahách na elektřinu pomocí magnetické energie(vlaky, MHD atd..) a nebo na sluneční panely s akumulátory, takže můžete jezdit i přes noc, ale dají se dobít napojením do zásuvky, což dovoluje jezdit i v nepěkném počasí. Vozidla na fosilní paliva jsou zde zakázána. Zdravotnictví je zde zdarma a může si ho dovolit každý pracující člověk a každé tří měsíce jsou povinné lékařské prohlídky, kterými se zajišťuje neustálé zdraví obyvatelstva a zabránění případnému šíření nemoci. Samozřejmě každý chodí jiný den. Kdyby měli všichni chodit jeden den v měsíci k lékařům, tak by se lékaři zbláznili. Při těchto kontrolách jsou obyvatelům vstřikováni nanoboti, kteří jsou naprogramováni na vyhledáváni nemocí a jejich následném a účinném ničení. Funguji jako silnější bílé krvinky, avšak aby leukocyty neztratili schopnost bránit tělo ,tak se nanoboti zapojují jen do konečné fáze vyhlazení nemoce. Dokáží také najít nádor a zneškodnit ho, což leukocyty nezvládají. Také vyléčí zlomené kosti či natažené svaly, stačí jen, když pacient zajde k lékaři a nanoboti se přeprogramují. Zranění vyléčí i bez naprogramování, ale pomaleji. Také fungují jako sledovač, takže slouží vládě k přehledu nad obyvatelstvem. Pokud někdo spáchá zločin a chce se skrývat, nemá nejmenší šanci. Školství je rozvinuto a dostupné všem. Snaží se nemít v jedné třídě více jak pět studentů, aby se učitel mohl naplno věnovat všem a žádný z nich nebyl zanedbávám. Klade se zde důraz na rozum, ne pamět(Neučí se naspamět hromady informací, ale učí se s nimi pracovat). Učí se samozřejmě historii, kterou si částečně musí pamatovat, ale učí se s ní spíše pracovat, vytvářet si na ni vlastní názory, debatovat o ni a podobné. To stejné s jinými předměty. Většinou se pracuje s informacemi, které znáte a nemusíte si je nijak extra pamatovat. Avšak se s nimi pracuje neustále, což zapříčiňuje, že si jej ve velké většině studenti zapamatují. Závěrečné zkoušky bývají z toho, co student chápe či spíše jak učivo chápe. Hodnotí se zde rozum a ne pamět. Výzkumy jsou zde silně podporovány. Díky tomu také každý dům má vlastní sluneční panely, jsou všude elektronická vozidla a je všude čisto. I Letadla využívají elektrickou energii. Samozřejmě mají větší akumulátory. Avšak oproti naší době se technologie akumulátorů rozvinula takovým způsobem, že tužková baterie je nyní minimálně 50x účinnější než je v dnešní době(2015). Avšak Mír není věčný a musí se chránit. Proto se vědci zaměřují i na vojenské technologie. Vojenské technologie jsou zde velmi rozsáhlé. Vojáci zde fungují dvojím způsobem. Pokud nebojují, tak jsou jako policisté, kteří hlídají pořádek v ulicích měst. Mají většinou stejnou výzbroj jako v boji, jen nenosí ostré náboje do střelných zbraní, ale omračovací střelivo, které funguje na principu měkké, elektricky nabité střely, která po nárazu většinou cíl poraní, ale jen povrchově a následně jej šokem omráčí. Funguje jako taser či paralyzér. Vojáci mají dýchací masky na ochranu proti různým plynům a obličejový kryt, který jim chrání oči a zbytek tváře. Následně jsou oděni do zbroje z titanové slitiny s uhlíkovými vlákny, která je velmi lehká, ale nesmírně odolná. Zbroj se však lehce liší mezi pořádkovou a bojovou zbrojí. Pořádková je zbroj do měst a bývá tak i vybavená. Jedinou střelnou zbraní zde je R-65(Raijin rok 2065- samopal), která střílí omračovací střely a je to menší zbraň, s kterou se dá snadno bojovat i ve ztísněných prostách. Další výbavou je elektronický obušek, kterým se dá mlátit jak normálně, tak i s elektrickým nábojem v sobě. Následně je přes celý obličej dán černý kryt, který kryje i dýchací masku ,aby se náhodou nepoškodila od letících předmětů, které by mohli lidé házet při nepokojích. K tomuto je přidán i štít z uhlíkových vláken- pevný, ale lehký jako pírko. Celá tato zbroj je udělaná z kevlaru a uhlíkových vláken, což dělá zbroj odolnější a zároven lehčí. Bojová zbroj je vybavena upravenou přilbou, kdy místo krytu je stahovací hledí, které se dá vytáhnout i stáhnout a pokud je stažené, tak se přilba uzavře a díky dýchacímu přístroji je tak obličej zcela izolován od všeho venkovního. Hledí je vybaveno několika vizemi, mezi kterými si voják může přepínat- Termovize, Infra, Kryt proti světlu, noční a je také vybavena detektorem pohybu a informační deskou, kdy vojákovy běhají informace o jeho nynějších úkolech. Také si voják může vybrat, zda bude dýchací maska jen filtrovat vzduch či zda bude dýchat vzduch obohacený více kyslíkem, pro lepší výkon. Do masky je také zavedena hadička z batohu ve kterém bývá voda či výživový nápoj, aby voják měl dost živin a energie v průběhu dlouhých bitev a nemusel si sundával přilbu a tak se sám ohrozit. Vše je důkladně izolováno, aby voják mohl přežít i několik dní uprostřed zamořené oblasti bojovým plynem atd... Dále jsou vybaveni útočnou puškou AK-154, což je modernizovaná verze AK-47, která je vyrobena z Uhlikových nanovláken, takže její celková hmotnost bez zásobníku činí pouhý 1 kg, což se uprostřed bojové vřavy opravdu hodí. Tato zbraň je schopna střílet až 900 střel za minutu a díky odpružení má téměř nulový zpětný ráz a tím pádem možnost přesné střelby se značně zjednodušuje. AK-154 je také upravena, má několik variant a jsou zde dvě hlavní. První je Vysokovýbojová a druhá elektromagnetická. Vysokovýjová zbraň funguje na principu kulky v nábojnici se střelným prachem, ale místo úderníku, který zašehne prach v nábojnici zde vznikne elektrický výboj, jenž zapálí prach v nábojnici mnohokrát efektivnější, než by to udělal úderník. Díky tomu kulka z hlavně vyletí větší rychlostí a má tak i větší sílu. Elektromagnetická funguje na principu elektromagnetů podél hlavně, které přitahují ocelovou kulku a jakmile kolem nich prolétne, tak ji začnou odpuzovat. Díky tomuto není třeba nábojnice s prachem, kulky mohou být tak větší, těžší a tím pádem nebezpečnější. Popřípadě mohou kulky být velmi malé, ale stejně nebezpečné. Úsťová rychlost těchto zbraní je něco kolem 5-6 Machů, přičemž u vysokovýbojové je jsou pouze 2-3 machy Machy ( 1 mach je přibližně 1200 km/h, což je asi 340 m/s ). Přilba i tělní zbroj je tvořena ze slitiny titanu a uhlíkových nanovláken, takže je pevná, skvěle chrání a při tom je lehká, což umožnuje vojákům být flexibilní s dostatečnou ochranou. Zbroj je tvořena šupinatě, takže náraz střely ji nezníčí, ale přenese energii do celé zbroje a pouze se zdeformuje, čímž může poskytnout stále dobrou ochranu. Poté je zde ještě třetí zbroj, kterou vlastní jen malá část vojáků a to většinou velitelé jednotek či speciální oddíly. Tato zbroj je celá tvořená ze speciální uhlíkových vláken, která jsou ušita jako svaly a na tělo dokonale přiléhají. Pokud se do těchto vláken pustí elektrický proud, tak se začnou chovat jako svalová vlákna- Stahovat se a roztahovat- takže prakticky dopomohou svalům vojáka, kterými se také díky přilnavosti obleku prohání menší proud, aby se mohly pohybovat rychleji. Tyto umělá svalová vlákna jsou izolována od vnějšku, aby nehrozilo zkratování či podobná nehoda. Díky tomu může být zbroj místy pokryta pevnými pláty speciálně upraveného titanu, který už tak je málo elektricky vodivý. Titanové pláty byly z vnější strany potaženy gumou, abych chránily celou zbroj a z vnitřní strany byl titan upraven, aby netlumil elektrický proud ve vláknech, ale ani aby jej nebral. Nano uhlíková vlákna by sice byly schopna ochránit tělo před slabšími kulkami, ale jen za určitých podmínek. Tento oblek dostávají vojáci co už sami o sobě vydají za deset a s tímto oblekem vydají za sto či více. Přilba je stejná jako u bojového obleku, akorát se do dýchací masky vhání kyslík pro vyšší účinnost vojáka. Zbraně mívají dle vlastního výběru, od raketometů až po automatické pistole či zbraně na předloktí, pro rychlejší střelbu. Technika, kterou využívá armáda Asijského konglomerátu je z velké části z Titanových slitin. Vlastně vše co jde do boje a pochází z konglomerátu, tak je z titanových slitin. Na zemi nebylo dost Titania pro tohle vše, ale kolem země prolétal asteroid, který se z 91 % skládal z Titania a tak se asijský konglomerát rozhodl letět tomuto asteroidu naproti a vytěžit jej. Podařilo se jim i asteroid rozlomit a kus ho dostat na oběžnou dráhu a další kus řízeně dostat na Zem, čímž získali několik set tun titania na vyzbrojení armády. Vozidla na rychlou přepravu(Terénní čtyčkolky, motorky či džípy) vyráběji z uhlíkových vláken a části titanových slitin. Obrněné transportéry jsou už pokryty vrstvami titanových slitin, aby vojáky mohli chránit a tanků mají více druhů- Zastaralé ještě z běžných slitin a oceli pokryté pancířem a poté nový Tatsumaki Tank. Tento tank má profil vysoký jen 210 cm, jeho titanový pancíř má tloušťku 200 mm a nese 120mm dělo, které má kadenci 20 střel za minutu díky účinnému samonabíjecímu mechanismu, který vše urychluje. Tank může nést až 45 nábojů a po terénu se dokáže pohybovat až rychlostí 90 km/h a po silnici až 120 km/h. Jeho celková hmotnost je 26 tun plně naložený a posádka je tříčlenná- Velitel, Střelec a řidič. Tank má motor o síle 2500 kW a je poháněn čistě elektřinou, která se do akumulátoru čerpá z předních nasávacích trysek, které tak nabírají energii a poté také z brzd. Tank obklopuje elektromagnetické pole, které každou střelu(pokud je z kovů) dokáže částečně deformovat a odvrátit, tak aby tank utrpěl co nejmenší škody. Toto elektromagnetické pole funguje jako nynější výbušný pancíř, má za úkol snížit poškození. Avšak kvůli bezpečnosti okolních spojeneckých jednotek ,které by se mohli za tankem krýt je pole malé, ale stále dosti účinné. Pole však bere dost energie a tak může pracovat na dva chody- Pernamentní a kritický. Pernamentní chod znamená ,že je pole zapnuté neustále, ale kritický chod šetří energii a zapne pole vždy při detekci blížící se střely, což může být riskantní, pokud je střela vystřelena z malé vzdálenosti. Vež tanku je částečně ovládaná počítačem. Střelec prakticky jen natáčí věž, ale dělo již zaměřuje samo na cíl, který jde vidět. Dělo je dvojího typu. Buď je tank vybaven elektromagnetickým dělem, které využívá střely bez nábojnic a tedy nevýbušné nebo elektrotermochemické, což znamená, že zde není úderník, ale vytváří se elektrický výboj při výstřelu, což způsobí rychlejší rozpínání látky, která vytlačí střelu z hlavě rychlostí 900 m/s. Také byl vybaven Energetickým dělem, což byla zbraň, která dokázala vytvořit výboj a vystřelil jej na několik desítek metrů. Nejčastěji se požívalo proti pěchotě, ale díky vysoké teplotě výboje se dalo použít i pro oslabení pancíře nepřátelského tanku. Letouny byly lehké a tak i velmi obratné, avšak díky tomu, že byly převážně jen z uhlíkových nanovláken, tak málo vydržely, či spíše posádka vydržela málo, proto se poté začali dělat letouny Kamikaze(Japonský bůh větru) a tyto letouny měly titanový kokpit a titanové spoje. Byly stále lehké a obratné, avšak už posádka i samotný letoun vydržel více. Letoun byl vybaven elektromagnetickým motorem, což bylo zařízení, které částečně letoun odlehčovalo a dalo by se to nazvat i antigravitační motor. Používal se při kolmém vzletu či přistání a dokázal letoun udržet ve vzduchu bez použití jiných motorů. Díky tomu také letoun mohl lépe manévrovat. Dále měl dva proudové motory, které mu dovolovali letět rychlost až 12 Mach, v trupu měl uložené dva velké kondenzátory. Aby letoun mohl využívat plný potenciál, protože nelétal na běžné palivo, ale na elektrickou energii, tak do přední části trupu byly umístěny dva otvory, které fungovali jako na způsob větrné turbíny a tím energii dobíjela za letu. Takže čím rychleji letoun letěl, tím více se do otvorů hnal vzduch a kondenzátory se tím dobíjely. Jako zbraně měl letoun Kamikaze dvě energetická děla v křídlech, v přední části trupu měl čtyři 25mm kanony, které dokázaly střílet rychlostí až 450 střel/min a v křídlech mohl nést až 8 raket. Výhodou Energetických děl bylo to ,že nikdy nedošly náboje. Avšak velmi čerpaly energii a tak se s nimi muselo šetřit. Do každého kanónu nesl letoun většinou 400 střel. Letoun měl rozpětí křídel 6 metrů a do délky měl 4 metry. Také byly modifikace letounu, které byly udělány jako lehké bombardéry. Konglomerát také měl rozsáhlé loďstvo, které však bylo uzpůsobeno na obranu a boj v mělčích vodách, kde se obtížně mohli pohybovat nepřátelské ponorky. Jak si můžete všimnout, tak většina názvů je v japonštině. Je to důsledkem toho ,že v Japonsku se nejvíce zkoumalo a bylo tam toho nejvíce objeveno. Oceánská říše V této frakci se každý musí starat o sebe. Stát se stará převážně o ty co pomáhají státu. Chudoba je zde rozsáhlá a hlavně se zde lidé vrací k Antice, protože Generál prezident Ragehand, jak se on sám nechávám nazývat, zbožňuje Antické Řecko a Řím. Proto také zavedl otroctví. On tomu tak přímo neříká, ale je to tak. Chudí pracují pro bohatší buď dobrovolně a nebo z donucení pokud udělali nějaký zločin. Věznice zde nejsou nutné. Každý zločinec, zajatec či otrok má Elektronické obojky či náramky, které se nedají sundat bez patřičného kódu, monitorují pohyb, takže se nemohou nikde schovat a v případě nouze umějí dát i velmi nepříjemné elektrické šoky, čímž se zajistí, že dotyčný nebude klást odpor, dělat problémy a hlavně že bude poslouchat, pokud to bude nutné. Obojky mají ještě jeden mechanismus a to ten, že pokud se ho někdo pokusí sundat bez patřičného kódu, tak jednoduše vybuchnou a tím povětšinou dotyčnému urvou hlavou. Výbuch je natolik silný, aby jedince zabil, ale natolik slabý, aby neublížil nikomu dalšímu v okolí. Výbuch je směřován přímo do středu obojku, takže se nikomu kolem nic nestane. S tímto trendem přišel i další, který zavedl sám Ragehand. Nechal po celé oceánské říši vystavět novodobá kolosea a v nich začal pořádat gladiátorské zápasy. Samozřejmě na život a na smrt. Gladiatoři mohou být dobrovolníci a získat si tak slávu a bohatství a nebo otroci či zločinci, kteří tím získají svobodu. Tyto zápasy jsou udělané jako realityshow. Koloseum je moderní s dynamickým prostředím. Někdy je v podobě bludiště, ve kterém jsou různé nástrahy, jindy je to uměla jungle, jindy zase otevřený prostor. Vše zde je dynamické a může se měnit v průběhu zápasů a také jsou zde všude kamery a droni s kamerama a tak divákovi nic neuniklo. Bojovalo se jak chladnými zbraněmi, tak i střelnými zbraněmi. Gladiátoři samozřejmě měli i různé zbroje. Ti lepší mohli mít i exoskelety. Bylo v říši známé místo jako Blood Area(Krvavá oblast). Bylo to místo o rozloze 10 km2 , kde byly domy, vesničky, pláně i lesy. Byla to ta největší oblast pro gladiátorské zápasy a většinou se zde pořádaly i tzv. lovy gladiátorů, kdy dobrovolníci, většinou armáda ve velké přesile lovila gladiátory. Politické zřízení je zde jednoduché- Diktatura. Ragehand má své nejbližší poradce, ale jinak o všem rozhoduje on sám. Poté co se vlády chopil Ragehand, tak se z Oceánské říše stal armádní stát a vojna se stala povinnou. Na vojně se klade důraz na poslušnost a hlavně disciplínu,ale především na vlastenectví. Každý se musel projevovat vlastenecky a vždy hájit Oceánskou říši. Vojáci k tomu byli vedeni a měli tvrdý výcvik, kde se s nima nikdo nemazlil. První tři měsíce byly nejnáročnější, protože to se rozhodovalo o tom, kdo vydrží a kdo ne. Většinou kdo odpadl z armády, tak poté byl vyvrhel a měl to ve společnosti těžké. Oceánská říše začala budovat armádu jak nejrychleji mohla a všechny peníze se vložili do vojenského výzkumu, což přineslo velké úspěchy. Vojenské výzkumy však mohli pokračovat díky těm víceméně civilním. Jak se Asijský konglomerát pokoušel soustředit na elektrickou energii, tak se Oceánská říše soustředila na fosilní paliva, ale později zjistili, že zdroje již dochází velmi rychle, protože už v roce 2060 začínala krize s fosilními palivy. Proto se rozhodli využívat jadernou energii. Všude po oceánské říši jsou jaderné elektrárny, velmi dobře zabezpečené, aby se předešlo nehodám či útoku, ale především velmi době zásobené. Také přišli na způsob jak jen díky malému kousnu uranu, či plutonia může reaktor pracovat i několik měsíců nepřetržitě. Díky tomuto se vyzkoumaly Jaderné motory. Motor má rozměry asi 0,5x0,5 metrů a dokáže vyprodukovat dostatek energie na chod tanku či dokonce bombardéru a stále zbude energie dost. Tyto motory se začaly používat právě do tanků a letadel, ale mají jednu nevýhodu, jsou velmi těžké, protože kromě energetického pole, které drží záření uvnitř musí být malý reaktor umístěn v olovu, které záření také dobře odstíní. Avšak díky výkonu motoru to není problém. Tento motor může mít výkon až 4000 kW, ale samotný motor váží téměř půl tuny a jeho další nevýhodou je, že pokud se nějak mechanicky poškodí, tak může explodovat a vytvořit takový menší, nový Grand Cannon. Jediný motor, pokud by vybuchnul, tak může udělat škody až v okruhu půl kilometru, a proto musí být velmi dobře chráněný, což zvyšuje jeho váhu několikanásobně. Tento motor využívá třeba nový tank Destroyer V, což je těžký tank s pancířem tlustým až 1 metr a čtyřčlennou posádkou. Pancéřování je doplněno o keramické pláty a výbušný pancíř. Tento stroj váží více jak 120 tun a v terénu se pohybuje rychlostí pouze 35 km/h a na silnici se ani nevejde. Je to obrovské monstrum, jehož síla není v pohyblivosti, ale ve výdrži a palebné síle. Není sice nejrychlejší, ale jeho metrový pancířem neprojde téměř nic. Na šířku měří 4,5 metrů, do délky má 6 metrů a do výšky 3,5 metru. Je vyzbrojen dvojítým gaussovým dělem s ráží 180 mm. Gaussovo dělo pracuje na principu magnetů, což znamená ,že nepotřebuje nábojnici a nabíjí se pouze střela. Ta se vloží do hlavně, která je tvořena z řady velmi silných magnetů, které popohání střelu v hlavni děla a mohou střelu vystřelit rychlostí až 1800 m/s, což způsobuje, že kinetická síla této zbraně je obrovská a nepotřebuje používat výbušné nálože, protože už jen dopad 50 kg střely takovouto rychlostí může způsobit dosti velké škody. Díky tomu, že tento tank oplývá dvěma těmito děli, tak může střílet dvakrát tak rychleji a účinněji. Také je vyzbrojen 30mm protiletadlovým kanoném, několika raketami země-země a země vzduch. Také v přední části tanku je plamenomet, který dokáže plivat plameny až do vzdálenosti sta metrů. Tank by se na dvou pásech těžko udržel a byla by to pro ně velká zátěž a tak má čtyři, což je výhodou při otáčení a i při jeho váze se takto může otáčet rychleji a není zas tak neohrabaný. V tanku je řidič, velitel, střelec a poté nabíječ, který řídí jak se které dělo nabíjí. Další stroj, který je vybaven tímto motorem je těžký bombardér B-155, který si tento motor nese mezi křídli, dobře pancéřovaný. Nevýhodou tohoto bombardéru je, že nemůže starovat z letadlových lodí, ale i tak má dolet několik tisíc kilometrů. Je vybaven čtyřmi obrovskými proudovými motory, dvěma 50mm děli umístěné po stranách, 5 střílnami s dvěma 20mm kanony a dvěma 12mm kanony. Dvě střílny jsou po stranách za křídli, jedna je v zadní části bombardéru, jedna na spodu a poslední nahoře, takže takto kryjí všechny strany letounu při případném útoku. V přední části letadla jsou dva 35mm kanony, dva 20mm kanony a dva 12mm kanony při případný čelní útoku. Tento bombardér obsluhuje 12 členů posádky a může nést buď čtyři jedno tunové bomby, deset půl tunových a nebo dvacetčtyři čtvrt tunových bomb společně s několika raketami na křídlech. Tento obr má rozpětí křídel 75 metrů a je dlouhý 70 a na výšku měří díky jeho pancíři 6 metry. Do běžné stíhačky by se tento jaderný motor nevešel a kdyby ano, tak by ji příliš zatěžoval a nebo by nemohl být dobře chráněn, proto se vyvinuly stíhačky s motorem, který pohání Tritium, což je těžká voda, která je prakticky odpadní látkou z jaderných reaktorů, takže je snadno přístupná a také velmi účinná. Tato stíhačka byla pojmenována Skylord. Je vybavena třemi silnými proudovými motory a dvěma 25mm gaussovými kanony a dvěma 12mm gaussovými kulomety. Pod křídly nadále nese až deset raket. Není tak obratná jako letoun Kamikaze, ale za to je odolnější a rychlejší. Jaderným motorem je také vybaveno námořnictvo a to lodě Poseidon, což jsou obrovské bitevní lodě vybavené několika desítky různými děly, protiraketovými i letadlovými děly, silnými sonary a radary. Specialitou těchto lodí je dalekonosné Gaussovo dělo ráže 300 mm. Tímto dělem lodě mohou střílet do vzdálenosti až 420 km a tak bezpečně mohou odstřelovat pobřeží mezitím co budou na otevřeném moři. Každá loď je vybavena čtyřmi těmito děly a tak mohou pálit dohromady až 12 střel za minutu. Také oplývá silným trupem, aby vydržel zásah od torpéda a vlastní sám několik torpéd a protiponorkových zbraní. Vzhledem k tomu ,že Oceánská říše je převážně na kontinentu jižní a severní ameriky, tak jejich námořní síla je značná a velmi důležitá pro jakékoliv akce. Další lodí nebo spíše ponorkou je Kraken. Tato ponorka vlastní jaderný motor a má nové technologie. Není to jen trubovité plavidlo, ale dokáže velmi působivě manévrovat díky „chapadlům“ které má. Vlastní tři proudové motory(vsávají vodu dovnitř a následně ji vypouští nesmírnou rychlotí, což žene ponorku vpřed. Její tvar je však neobvyklý, protože vypadá téměř jako oliheň- Trup je špičatý a dlouhý a na konci je osm mechanických chapadel, které fungují jako manévrovací pohon, ale také se mohou začít otáčet a tím ponorku ještě více zrychlit. Těmito chapadly se však může chytit i lodě a v místech, kde jsou motory se vynoří velký, silný vrták, který provrtá díru do trupu a buď touto dírou mohou pak námořníci z ponorky proniknout na loď a nebo Kraken následně odpluje a nechá loď na následky průrazu v trupu potopit. Vlastní silná a rychlá torpéda, které jsou trojího typu- Vodíková(je to prakticky vodíková bomba a působí škody i větší než atomová bomba), EMP torpéda, která níčí elektroniku, ale je to riskantní, protože dosah EMP ve vodě je značný a tak se torpédo může použít pouze na velké vzdálenosti. A následně poslední torpédo je tkv. Tesák. Toto torpédo funguje na principu Proraž a znič. Torpédo v sobě nese několik malých bomb. Torpédo prorazí trupem a následně ze špičky vyletí několik přisavných bomb, které vybuchnou a tím způsobí o něco větší škody než běžné torpédo, které by jen vybuchlo. Pokud torpédo neprorazí, tak bomby vybuchnou v hlavici a způsobí škody i tak. Posledním důležitým námořním plavidlem je Water Carrier(Vodní nosič) což je obrovská letadlová loď, která je schopná nést dvacet Skylordů. Při tom všem nese i třicet člunů pro výsadek na pobřeží a do každého se vejde přes čtyřicet vojáků v běžné zbroji. Water Carrier vlastní převážně raketové systémy, jedno dalekonosné Gaussovo dělo ráže 250 mm a několik gaussových tornád, což jsou rotační kulomety, kterými se zneškodňují rakety. Nyní se dostáváme k pozemním jednotkám nebo spíše k pěchotě těžké a lehké. Krom tanku Destroyer V Oceánská říše využívá i několik jiných „Strojů“ Jejich Specialitou jsou tkv. Exoskelety, což jsou bojové, mechanické obleky, které na sobě má voják nasazené. Tyto exoskelety jsou tvořeny pevnou ocelovou kostrou na které jsou připevněny mechanismy, aby se tato kostra mohla hýbat. Bývají většinou hydraulické či pneumatické. Už jen tato kostra dovolí vojákovy nést několikanásobně větší váhy než by unesl sám a to i naprosto bez námahy. Tento skelet umožní vojákovy uzvednout i náklaďák. Dodává mu mírně i rychlost, avšak ne již příliš hybnosti. Kvůli tomu, že vojáci nemohli být tak flexibilní jako bez tohoto skeletonu, tak se postupem času vymyslel oblek jménem Áres. Což je přes dva metry vysoký oblek s pevným plátováním. Voják, který si do tohoto obleku vážící přes sto padesát kilo, vleze je chráněn až 20 mm pancířem a je vybaven těžkými zbraněmi jako třeba GAussovo tornádo či raketomety a podobně. Áres mohou nosit pouze vojáci se zásluhami, protože těchto obleků není tolik, aby jej mohl nosit každý. Většinou to jsou velitelé jednotek či důstojníci. Tento oblek má vlastní okruh recyklace, takže voják v něm může být i několik dní a neumře žízní ani hladem. Moč a exkrementy, které voják v průběhu boje vypustí jsou zpracovány a přeměněny na pitvou vodu. Voják má však v obleku zásoby pitné vody a i jídla nebo spíše výživových nápojů, které mu umožní vydržet i týden pokud je nutno. Tento oblek má vlastní malý jaderný reaktor, který je spíše v podobě větší baterky. Je dost velký a silný na to, aby mohl pohánět oblek po dobu několika dní, ale zároveň tak malý, aby neublížil vojákovi a vešel se do obleku bez problémů. Tento malý motor by však nemohl pohánět letouny, protože není na to dosti efektivní. Oblek je vybaven kyslíkovou maskou a několika druhy vidění. Může nést těžký kulomet, plamenomety či i dokonce kanony nebo menší děla. Dalším strojem je Prometheus, což je také exoskelet, ale poměrně většího rázu. Mezitím co Áres je uzpůsoben pro boj ve městě a v prostorách pro pěchotu, tak Prometheus nebo také jednoduše Titán, je uzpůsobem pro boj na větších ulicích. Tento stroj je přes šest metrů vysoký a voják v něm je chráněn pevným, neprůstřelným, 40 mm tlustým sklem na kterém voják vidí vše možné. Toto sklo funguje jako interaktivní obrazovka, kde se vojákovi promítají cíle, rozkazy, ale také kolik má ještě střeliva, v jakém stavu je jeho stroj či dokonce upozorňuje na pohyb a tak může lépe zaregistrovat kde se co děje. Promethea mohou řídit pouze specializovaní členové armády a říká se jim Potomci Titánů. Ti jsou následně děleni i do různých jednotek, které se specializují na jiné věci. Jsou zde Císařští Technici, což je jednotka specializovaná na opravy v poli, stavění mostů a celkově na podporu. Dále tu jsou Vlčí válečníci, kteří jsou proslulí svojí vynalézavostí a taktickou znalostí. Pokud proti nim někdo bojuje, tak má velmi malou šanci, že je takticky předčí. Další jednotkou jsou Kyklopoté, což jsou dělostřelci. Jejich Mechové vlastní děla, kterými odstřelují nepřítele z obrovské vzdálenosti. Rudí templáři jsou jednotka, která se specializuje na boj na blízko. Jejich mechové jsou vybaveni plamenomety a zbraněmi na kratší vzdálenost, kterými níčí vše co se jim připlete do cesty. Jednotek je spousta. Tito mechové jsou i přes jejich váhu a celkovou velikost dosti rychlí. Mohou běžet až rychlostí 60 km/h což není zrovna nejpomalejší. A pokud se na vás řítí něco tak velkého takovou rychlostí, tak to není zrovna příjemný pocit. Prometheus vlastní zmenšený jaderný motor, který je velmi dobře chráněn. Poslední částí Oceánské pěchoty je pěchota lehká. To jsou již běžní vojáci vybavení gaussovými puškami, taktickými vestami, přilbami a vším co normální voják musí mít. Těchto vojáků je samozřejmě nejvíce, a pokud někdo z nich chce vlastnit Áres či Promethea, tak si to musí vybojovat. Africká osvobozená republika. AOR je vedena zvláštním způsobem. Všichni víceméně pracují v továrnách, aby vyráběli techniku pro Technickou armádu a při tom mají malé platy. Je zde přemnožení a většina se dobrovolně hlásí do Armády lidu, kde vlastně nedostanou ani pořádný výcvik. Výcvik trvá asi dva týdny a je jim tam akorát vysvětleno, jak se přibližně střílí ze zbraně, nějáké základní vojenské povely a taktiky a to je vše. Vlastně tam učí jen střílet a aspoŇ trošku se postarat o zbraně. Někteří instruktoři tvrdí ,že to je stejné, jak kdyby jste vzali opice z pralesa a naučili je střílet ze zbraně. Bude to mít stejný účinek, protože za ty dva týdny nikoho nic nenaučíte. Politické zřízení je zde “demokratická diktatura” . Prezident se tváří jako demokrat, avšak všechny fanatizuje a tak dokáže zařídit, aby vše bylo dle něj. Dokázal však vyřešit hladomor a nedostatek vody, ale už si neuvědomil ,že to bude mít za následek přemnožení a proto se rozhodl to vyřešit tím nejjednodušším způsobem. Zabrat si nová území a posílat davy “vojáků” do bojů, kde budou umírat a tím se počty zmenší. Redukce populace dle něj nebyla nikdy tak snadná. Nabízí obrovské výhody za přežití několika bitev, ale málokomu se to povede, možná tak jednomu z milionu. Ekonomika je zde složitá. Vlastně se zde neplatí ani penězi, ale jídlem a vodou. Za kilo Jamari si můžete pořídit třeba židli a nebo, bohužel… mladou dívku na osamocené chvíle. Jak jsou rodiny přemnožené ,tak malé děti slouží více způsoby.
Hráči: (1/6) Deilen

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1

Elijah Porter Innes - 20. června 2018 23:41
Elijah Porter Innes

Podívá se opětovně ke dveřím a pozvedne obočí, jakoby si každého z nich pozorně prohlížel a uvažoval nad jejími kvalitami. V tom do jeho zorného pole padne mladík, kterého si též prohlédne. Na rozdíl od Briana se neusmívá a tváří se mrzutě. Než stačí říct jenom „Zdar“ už dovnitř vtrhne autorita, které si Elijah všimne opravdu rychle.
Z pohodového ležení na staré odporné palandě je rázem na nohách, postavený v pozoru zírající prozatím radši před sebe. Veškeré rady od otce, které dostal si pečlivě v hlavě přemítal pořád dokola – snad jen ve snaze, aby na nějakou z nich nezapomněl. Rty sevře do úzké linky a dlouze se nadechne a vydechne, snažící se zakrýt nervozitu před vojákem vyšší hodnosti.
Zapomněl si říct: Vítejte na buzerplace. Už vím, jak ti budu říkat. Budeš Starej Zmrd, protože podle toho taky vypadáš. Stojí nehnutě na místě, ale tentokrát se zvědavě podívá na prvního vojína, u které se Markhole zastaví. Rozhodně má co dělat, aby se nerozesmál.
Tak ten je ztracený už předem. Kvůli němu bude pykat celej náš oddíl, pokud se nenaučí slušnému vychování vůči důstojníkům a poručíkům. Piča, to je naprosto v hajzlu. Jak může pro někoho být kurva těžké říkat někomu pane? To je základ, pokud chce být někdo vojákem.

Jakmile se Markohle dá znovu do pohybu, okamžitě se dívá před sebe, aby na sebe neupoutával zbytečnou pozornost. Jakmile se opětovně zastaví, opětovně otočí hlavu a zvědavě nakukuje po dalším, který pravděpodobně dostane kartáč.
Kurva, další imbecil. Tady tento namachrovanej pičus je imbecil už od pohledu. Většího krypla jsem neviděl. Teda viděl, až na toho čuráka od nás ze třídy. Maghar se jmenoval.
Vojínova odpověď mu doslova vyrazí dech a má co dělat, aby se nevrhl a nerozbil mu hubu na místě. Otěže za něj převezme Starej Zmrd, který ho seřve jako hromádku hnoje. Znovu mu zacukají koutky úst, ale pořád udrží smích pod pokličkou. Jediné štěstí, že prozatím si nevšiml jeho přítomnosti.

Jakmile poručík opustí ubikaci s jasným příkazem, prohlásí sarkasticky a celkem dost hlasitě:
„Vítejte na buzerplace. Půl roku Vás budeme šikanovat, pokud nejste buzny, tak to tady vydržíte.“ S tím začne rozkaz bleskurychle vykonávat poručíkův rozkaz.
„Říkej mi Portere,“ Představí se Brienovi: „Dám ti jednu radu. Nebuď pozadu a raději splň veškeré rozkazy našeho velícího poručíka. Nemám rád lidi, co jsou připosraní, když se na ně trochu zařve a feťáky, říkám ti to na rovinu.“ Mrzutě si sundá trenky a obleče si kraťase, jakoby se snad bál, že někoho bude zdržovat – vzápětí se podívá na nového přítele.
„Dělej. Z jejich hodiny se stává většinou pět minut. Pokud nechceš teda běhat kolečko navíc.“ Jakmile je oblečený a zavazuje si tkaničky od bot, rovnou si to zamíří přímo ven z ubikace. Poklusem, jakoby se snad rozehříval před náročným tréninkem. S tím vrazí do Hory, kterého ještě obdaří slovem: "Uhni, pičo" a proběhne dveřmi ven.

Pán Jeskyně - 20. června 2018 16:02
Pán jeskyně Hayate

Chvíli po tobě dojdou ještě další 4 rekrůti. Nyní vás je tu plný počet. Na tebe zbyly postele v zadu. Všichni spíše jen sedí a občas se někomu představí. Rekrůt, co byl před tebou už na posteli a přišel jsi až po něm se na tebe otočí a usměje se s nataženou rukou
,, Ahoj, já jsem Brien O'Donnel z Vancouveru. Nejspíš tu spolu nějáký čas budem, tak jsem si řekl, že by bylo fajn se seznámit."
Než však stihneš cokoliv říct, tak se rozrazí dveře s dovnitř vejde muž v uniformě s vojenskou kšiltovkou a za ním muž s deskami a propiskou. První muž je postarší voják s mírnými vrásky, velkým, orlým nosem a modravýma očima.
,, Tak jo vy podvyživení parchanti! Okamžitě se seřaďte a do pozoru! Já jsem Poručík Markhole a budu vás buderozvat, srát a šlapat po vás celýho půl roku, co tu budete na výcviku! Nečekejte, že vám budu povídat pohádky na dobrou noc nebo se starat o to ,zda vám je zima či teplo nebo zda máte hlad!"
jeho hlas opravdu rázný a okamžitě vám všem dojde, že se s váma rozhodně srát nebude. Seřadíte se před svými postelemi a Markhole si vás začne procházet. Zastaví se u třetího a prohlédne si ho. Už od pohledu je velmi hubený, ale vysoký
,, Sakra chlapče! To tě natahovali na skřipec a nedávali ti najíst?! Jak se jmenujete?!"
Kluk se na něj podívá a nejistě začne koktat
,, J-jmenuju se Hora..."
v tom ho Poručík přeruší
,, Hovno! Když se mnou budeš mluvit..."
poté se otočí na ostatní a pokračuje
,, KDyž se mnou bude kdokoliv z vás mluvit, tak větu začnete slovy Pane a ukončíte jí Pane! Já jsem nyní váš Pán! Jsem ten, na koho budete myslet když půjdete spinkat, jsem ten na koho budete myslet, když budete vstávat, jsem ten na koho budete myslet, když budete srát na hajzlu! A ty seš Klásek! Jsi jak klas kukuřice! Tenkej a hubenej!"
rekrůt jen přikývne a Poručík na něj začne zase křičet
,, Nic jsme neslyšel! KDe je tvoje slušný vychování a poděkování?!"
,, Pane, ano Pane, promiňte Pane! Děkuji vám Pane!"
vychrlí ze sebe rekrůt
,, To je lepší Klásku!"
Následně pokračuje dál a zastaví se u dalšího
,, Koukám, že jsi pěkně upravený. Dbáš o sebe co? Jak se ti tu líbí chlapče. ASi jsi z bohaté rodiny že? KDyby jsi něco potřeboval tak... stačí jen říct."
řekne poměrně příznivým hlasem a rekrůt se usměje
,, Zažil jsem lepší Pane, ale dám vám vědět, když budu něco potřebovat."
v tom se Poručík zase rozkřičí
,, Jak, že m idáš vědět?! Hovno mi dáš vědět ty spratku! Nejsem tvoje maminka ani tatínek a ti ti tady nepomůžou! Zazobance mám nejradši! Jsou zhýčkaní a nejvíc pláčou a tvýma slzama si budu solit polívku ty sráči se stříbrnou lžičkou v prdeli! Tobě budu říkat Zobák... Zazobanec je pr otebe až moc nóbl. Navíc tvůj frňák se k tomu taky hodí!"
Takto Poručík pokračuje. Naštěstí vynechá zrovna tebe. Poté prohlásil, že za hodinu máte být seřazeni před ubykací ve sportovním ( jen tričko a kraťase, co jste dostali). Poté odejde bezeslova pryč a práskne za sebou dveřma.

Všichni jsou jak polití vodou a celí bílí. Brian se na tebe podívá
,, Mno... tak tohle bude drsný. Ale aspoŇ z nás nebudou žádný slečinky a ti slabí odpadnou."

Elijah Porter Innes - 20. června 2018 12:35
Elijah Porter Innes

xD aha, mas recht. Prispevek urcite v potaz ber, ale ne uplne doslovne. musim se jen rozehrat

Pán Jeskyně - 20. června 2018 08:08
Pán jeskyně Hayate

// Stačilo kdyžtak jen napsat. Já se svým příspěvkem čekal an tebe ,zda chceš :D KDyžtak tenhle nový nebudu tedy moc brát v potaz a jak budu mít čas, tak ti sem hodím svůj

Pán Jeskyně - 20. června 2018 08:04
Pán jeskyně Hayate

// Ok.. beru to jako souhlas :D ale zase si příběh netvoř úplně sám ve stylu že někde někdo je či není, protože jsem i v příspěvku psal, že tma už někteří rekrůti jsou :-)

Elijah Porter Innes - 19. června 2018 23:52
Elijah Porter Innes

„Dobře, jsem tady první, můžu si zabrat postel v ubikaci, jakou budu chtít. Jo, kurva, to je super.“ Zamumlá si pro sebe potichu, načež se uchechtne, jakoby řekl kdo-ví-jaký vtip. Nakonec hromádku oblečení pečlivě složí na postel, na kterou se prozatím usadí, snad ve snaze vyzkoušet její pohodlnost. Viditelně se ušklíbne.
„Hm, ta moje doma byla lepší. Tady stejně nebudu dlouho vyspávat. Musím na sobě makat ještě víc, abych udělal čest naší říši.“ Nakonec se zadívá na zeď a dlouze vydechne. Ruce položí na svalnatá stehna a dlouze si zívne, než s pohodlně rozvalí na posteli. Podívá se na železné jádro palandy nad sebou a sevře v těsném objetí zubů spodní ret. Jeho výraz vypovídá o tom, jakoby nad něčím uvažoval.
Hrdina Oceánské říše, to budu já. Jednou mě samotný císař pozve na audienci a povýší mě na generála. To bude super. Velel bych jednotkám, mé brigádě a stál bych za nimi. Určitě budeme v této válce vítězové. Ty píčo, to chci…

Pohlédne k vrzajícím dveřím a jakmile spatří pár dalších vojínů, všechny si poctivě přeměří pohledem. Pěkně jednoho po druhém. Nakonec jen pozvedne obočí a bez hlasového projevu – pouze za pomocí kývnutí hlavy – je pozdraví.
Poté se věnuje pouze myšlenkám o vlastním hrdinství a velení obrovským armádám.

Pán Jeskyně - 19. června 2018 17:33
Pán jeskyně Hayate

// Tak si z toho asi uděláme soukromou hru, protože ten druhý se nějak nemá. Pokud ti to tedy nebude vadit. Jenom trošku k ději. Já jsem pouze okolí, nebudu tě vodit dějově za ručičku. Víceméně je to tEĎ tvůj život na Vojně, já budu hrát jen okolí, ale nebudu ti vymýšlet do každého druhého příspěvku nějáké super zápletky ano? Neříkám, že hra nebude mít děj, o to se neboj, jenom zas ale nechci, abys čekal děj, při kterém tě víceméně povedu za ručičku

Pán Jeskyně - 12. června 2018 20:17
Pán jeskyně Hayate

// Psí známky zatím nedostanete :D systém armády je trošku jiný

Elijah Porter Innes - 12. června 2018 17:05
Elijah Porter Innes

Být mladý a plný ideálů, na tom není nic špatného. Elijah se ztotožňoval s hrdiny, kteří položili život za vlast a toužil být jedním z nich. Přesto ani za mák nevěděl, co se za válkou skrývá, ale touha setkat se v životě jednou s císařem a být oceněn, jako hrdina Oceánské říše byl jeho sen. Toužil po uznání svého otce. Každý mladý kluk o něčem takovém snil a dokonce ani Elijah nebyl vyjímkou. V den, kdy ukončil školu a rozhodl se jít do armády, poprvé se setkal tváří v tvář úcty, které se mu dostalo od jeho otce a zvláště v den, kdy přišlo vyrozumění o jeho přijetí do samotné Oceánské armády, radostí srdce mladého muže hýřilo štěstím.

Podívá se na přihlášku a pročte veškeré dokumenty (převážně jejich kopie), které rozhodně měl sebou. Otec ho vždy učil odpovědnosti a pečlivosti, kterou hodlal v armádě uplatnit. Ještě jednou rychle zkontroluje vše potřebné a zatváří se, jakoby mu uletěly včely. Nejistě se podívá k hodinám na zdi a dlouze vydechne. Trpělivě vyčkává, až na něj konečně přijde řada. Pevně v ruce sevře desky s informacemi a postaví se na nohy, jakmile je vyzván ke vstupu. Přísný hlas ho rozhodně nevyvede z míry, ale podívá se přímo před sebe a vykřikne.
„Elijah Porter Innes, narozen 21. 11. 2067, pane!“ Přebere složku od chlapíka a zasalutuje, jako správný voják. Poté už odpochoduje do vedlejší místnosti. S vyzváním k ostříhání se podívá na strojek a vzápětí do zrcadla, aby si naposledy zapamatoval, jak vypadal před tím a následně zavře oči, aby se v těchto představách utvrdil.

Na „ježka“ střižený účes mu doslova vyrazí dech. Rty sevře do úzké linky a mírně se zamračí. Vůbec se nepoznával, ale změna to byla více, než příjemná. Holiče nenavštívil bůh ví, jako dobu. Nakonec se odebere do poslední místnosti, kde strhne civilní ošacení – bez jakékoliv známky studu a odloží je do krabice. Psích známek se ale nevzdá.
Nemám se za co stydět, alespoň to říkával můj otec.
Znovu zavře oči, aby mu voda nenatekla do očí a na chvíli zadrží dech. Užívá si ten pocit, který mu je dopřáván vlažnou sprchou a poté horkým vzduchem, který mu dokonce usuší i stopy po vodě v podpaží.

Konečně si připadal jako správný voják v Oceánské říši, jenom mu chyběla do vínku zbraň, se kterou mohl dělat čest a slávu říši. Ráznou chůzí si vydá k ubikacím a zamíří si to k nejzapadlejší posteli. Čas dělat si kamarády právě nadešel, ale tváří se stejně otráveně, jako při předčítání si kopií dokumentů.

Pán Jeskyně - 12. června 2018 10:05
Pán jeskyně Hayate

// Tak zatím, než dojde ještě někdo t,ak to trošku uživíme

Na začátku 21. století by se o vás řeklo, že jste ještě ve věku, kdy nejste dospělí, kdy nemáte žádnou zodpovědnost a žijete bez stratostně a především, kdy vám teče ještě mlíko po bradě. Avšak nyní, v roce 2083 se od vás očekává, že budete zodpovědní, uvědomělí a především se prokážete jako praví vlastenci a nastoupíte do Říšské Armády, aby jste chránili vaše rodiny, vaše svobody a vaší vlast a především... Vašeho Císaře!

Jste mladí, plní ideálů a s očekáváním, že z vás budou hrdinové, kterým bude samotný Císař blahopřát k jejich úspěchům. Válka trvá již přibližně rok, přičemž největší boje probíhají nyní v západní Evropě v bývalé Francii a západním Německu. Slyšeli jste už o některých hrdninech, kteří dokázali zdolat některá důležitá místa jen s malou jednotkou, slyšeli jste i o hrdinech, kteří kryli ústup jednotek a položili při tom život, slyšeli jste toho spoustu. Právě tyto zprávy vás o to více namotivovaly.

Nyní stojí před Výcvikovým táborem. Již jste podali přihlášku, prošli jste zdravotními testy i vším potřebným a nyní čekáte ve frontě na "odbavení". To, co vás čeká je ostříhání, zabavení civilního oblečení, dostání uniformy a následné přidělení místa k životu na dalších 6 měsíců. Fronta se pomalu posouvá. Jste ještě dost daleko, když v tom slyšíte, klapání dveří a po chvíli i ze dveří až hromový hlas:
,, Další!"
který značí, aby vstoupil další zelenáč. Dostane se řada na vás. sTojíte před dveřmi, které mají zatmavené sklo, přes které nic nevidíte. Najednou se dveře před vámi otevřou a ozve se daný hromový hlas
,, Další!"
Tento hlas ve vás vzbuzuje nejistotu, ale i respekt. Vstoupíte dovnitř a tam vidíte tři muže za stolem, s vojenským sestřihem v rudo-šedých uniformách Oceánské říše.
,, Jméno a datum narození!"
křikne na vás chlapék bez varování. Následně vám předá jakousi složku a pošle vás do vedlejší místnosti
,, A... tak se posaďte. Projedem vám to strojkem, ať vám to nezavazí."
usměje se chlápek se strojkem v ruce. Poté se dostanete do místnosti s kachličkama
,, Vysvléknout do naha. Osprchujeme vás od vlasů a vyčistíme si vás."
jakmile se vysvléknete, vezmou vám civilní oblečení a hodí do krabice s vašim jménem a datem narození a ještě s pořadovým číslem. Než se nadějete, už do vás pouští proud vlažné vody a poté vás ofoukne teplý vzduch, který vás okamžitě usuší. V další místnosti dostanete dle vaší velikosti nové boty, spodní prádlo a uniformu. Boty máte jedny, vše ostatní po třech ( blůza, kalhoty), spodní prádlo máte po 7 kusech ( ponožky, tilko a trenýrky). Vypadá to ž,e je to i z příjmeného materiálu. Poslední co nastane je to ,že se rovnou obléknete, další vám kartičku s číslem a řeknou vám, ať si najdete svojí ubykaci dle čísla. Jakmile se vám to po dlouhých minutách bloudění podaří, tak vstoupíte do místnosti s asi 20 postelemi, kde již jsou někteří další rekrůti. TeĎ už jen zabrat si postel a začít si dělat kamarády...

Pán Jeskyně - 10. dubna 2018 13:48
Pán jeskyně Hayate

Dodatek k počátku děje

Tato jeskyně nebude primárně válečná. Do války se dostanete, až když budu vědět, že jste aktivní a má to smysl. Nemělo by smysl se rozepisovat s válečnými akty, když by jste nebyli aktivní. Vaše postavy nebo spíše váš děj začne první den nástupu do Armády. To znamená, že v úvoďáku si projdete věcmi jako je ostříhání, vyfasování oblečení, začlenění. Je jen na vás, zda budete hrát samostatně ( prostě jste kluk, co přišel do armády) a nebo zda budete hrát jako kamarádi ( dohodnete se mezi sebou a vaše postavy se navzájem budou znát. To jak se budou znát, už nechám na vás). Primárně tedy první část příběhu bude věnována výcviku, bude zde hodně dialogů a takové to "tvoření přítelství" a další kraviny. Až projdete výcvikem, tak poznáte to pravé peklo. U výcviku se postupně i budete seznamovat se systémem soubojů a podobně. Pokud ubdete hodně aktivní všichni, tak výcvik zkrátím.

Menší připomínka. Název jeskyně je samozřejmě ironický. Nepočítejte s tím ,že budete hrdinové a vrátíte se mamince :)

Pán Jeskyně - 6. dubna 2018 07:41
Pán jeskyně Hayate

Dodatek k ději. Váš příběh začíná někde v roce 2083, takže asi rok po oficiálním začátku války. Jen aby jste věděli kde budete začínat.

Pán Jeskyně - 5. dubna 2018 21:30
Pán jeskyně Hayate

K příhlášce

Jméno: Pokud možno, tak nějáké Britské, Americké či mexické. Cokoliv,co patří do zemí Oceánské říše.

Atributy: Zde jednoduše popsat jací jste
Kouzla a schopnosti: Tu napíšete, co vaše postava umí. Většina z vás nebude mít téměř ani dodělanou školu, takže asi experti na výbušniny nebudete...

Popis: Pokud možno, tak nějak aby bylo jasné, jak vypadáte. Hlavně ne na jeden řádek.

Životopis: Dne napište vaše dětství a proč jste se rozhodli jít do Armády. Klidně se mezi hráči můžete i domluvit, že půjdete jako parta kamarádů, ale to enchám an vás. Jen rada, pokdu se mezi sebou něja kznáte

Pán Jeskyně - 5. dubna 2018 21:27
Pán jeskyně Hayate

Info ke světě a ke hře

Podrobně popsaná historie, frakce a podobně bude na nástěnce. Je to několik A4. JE to dobrovolné a neznalost těchto podrobností vám nijak hru nezkazí.

Historii se dozvíte z nástěnky.

Řekneme si něco o momentálním dění.

Roku 2082 oficiálně začala Sjednocovací válka. Stály v ní proti sobě 3 obrovské frakce- OCeánská říše, Asíjský Konglomerát a Africké Osovobozená Republika(AOR).

AOR je rozdělena na dvě části. Armáda lidu ( protivníci ji říkají kobylky) a pak Technická Armáda. Kobylky jsou prostě lidi, co se přihlásili do armády, avšak jich je tolik ( kvůli přelidnění bylo slíbeno ,že kdo přežije 5 bitev, dostane se do armády a bude mít dost jídla a vody pro rodinu), že mají staré vybavení a mnohdy dokonce hází i jen kameny. Jejich síla je však v počtech. Dokáže se jich vyhrnout v jeden moment i několik stovek tisíc a obranu prostě převálcují... proto se jim říká Kobylky. Vynoří se jak hejno kobylek a vše sežerou. Technická armáda má již Tanky, kvalitní výzbroj a podobně.

Asijský Konglomerát

V roce 2034, 24. Června na Asijském setkání hlav států byla založená nová Aliance s názvem Asijský Konglomerát. V této Alianci byli Rusko, Čína, Indie a Japonsko. V roce 2048 se z Asijského Konglomerátu stal jednotný Stát. Úředním jazykem se stala Siberština, což byl nově vytvořený jazyk s prvky ze všech jazyků, ale v různých zemí se stále mluvilo stejně.
V AK(Asijský Konglomerát) se zavedla nová politika. Začali zde vládnout vědci a filozofové, kteří zrušili veškerou měnu. Národy si navzájem propůjčili veškeré suroviny a zdroje a lid dostával jídlo a vše potřebné dle toho kolik toho udělal pro společnost. Horníci a dělníci byli zajištěni dobře, protože ti se museli udržovat ,aby pracovali co nejefektivněji. Také se začaly zdroje vkládat do různých výzkumů- Doprava, bydlení, zemědělství, hospodářství, technika. Díky tomu se začal Konglomerát rychle rozvíjet a rozmohly se zde elektromobily se solárními panely a podobné vymoženosti šetřící životní prostředí. Potraviny se začaly pěstovat přímo ve městech. Vymyslel se speciální způsob- Postavily se plně prosklené budovy, několika patrové s trávou uvnitř, zavlažovacím systémem a UV lampami. V těchto budovách se poté začala pěstovat zelenina a kyslík, který rostliny vyprodukovaly se pouštěl do okolí a tak i ve městech byl čerství vzduch. Díky tomuto stavění budov se zmenšila potřebná plocha pro potraviny a díky 24 hodinovému svícení Uv lamp tak byla úroda až 3x do roka, protože se v budovách udržovala i teplota. AK jednoduše prosperoval jako nikdy předtím.

Oceánská říše:

Nyní něco málo o vaší říši. Vznikla 15. Března 2077, kdy se násilím dostal k moci tehdá ještě Plukovník Henry Ragehand. Vpadl do Bílého domu a zavraždil všechny i s prezidentem. Společně s tímto útokem mu věrní vojáci pomohli vyhladit všechny, co by dělali problémy. Tento převrat plánoval přes dva roky. Zjištoval kdo je s ním a kdo proti, nenápadně se vyptával, až nakonec věděl. Jeho armáda při převratu měla tři miliony a měli i těžkou techniku.
Co předcházelo Oceánské říši? Postupem času se USA spojila s Mexikem a kanadou vznikly USNA(United states of North America- Spojené státy severní amariky). Později se k nim připojila i Brazílie a celá jižní Amerika a také Island a Austrálie. Jediná Velká británie se držela dál od všech.
Díky tomuto spojení Ragehand během dvou dnů ovládl okamžitě celou severní a jižní ameriku, Austrálii a Island. Netrvalo dlouho a zmocnil se i Velké británie a vše pojmenoval Oceánská říše.

Ragehand zavedl nový režim. Je milovníkem Antického řecka a Říma. Proto také zavedl otroctví. On tomu tak přímo neříká, ale je to tak. Chudí pracují pro bohatší buď dobrovolně a nebo z donucení pokud udělali nějaký zločin. Věznice zde nejsou nutné. Každý zločinec, zajatec či otrok má Elektronické obojky či náramky, které se nedají sundat bez patřičného kódu, monitorují pohyb, takže se nemohou nikde schovat a v případě nouze umějí dát i velmi nepříjemné elektrické šoky, čímž se zajistí, že dotyčný nebude klást odpor, dělat problémy a hlavně že bude poslouchat, pokud to bude nutné. Obojky mají ještě jeden mechanismus a to ten, že pokud se ho někdo pokusí sundat bez patřičného kódu, tak jednoduše vybuchnou a tím povětšinou dotyčnému urvou hlavou. Výbuch je natolik silný, aby jedince zabil, ale natolik slabý, aby neublížil nikomu dalšímu v okolí. Výbuch je směřován přímo do středu obojku, takže se nikomu kolem nic nestane.
S tímto trendem přišel i další, který zavedl sám Ragehand. Nechal po celé oceánské říši vystavět novodobá kolosea a v nich začal pořádat gladiátorské zápasy. Samozřejmě na život a na smrt. Gladiatoři mohou být dobrovolníci a získat si tak slávu a bohatství a nebo otroci či zločinci, kteří tím získají svobodu. Tyto zápasy jsou udělané jako realityshow. Koloseum je moderní s dynamickým prostředím. Někdy je v podobě bludiště, ve kterém jsou různé nástrahy, jindy je to uměla jungle, jindy zase otevřený prostor. Vše zde je dynamické a může se měnit v průběhu zápasů a také jsou zde všude kamery a droni s kamerama a tak divákovi nic neuniklo. Bojovalo se jak chladnými zbraněmi, tak i střelnými zbraněmi. Gladiátoři samozřejmě měli i různé zbroje. Ti lepší mohli mít i exoskelety. Bylo v říši známé místo jako Blood Area(Krvavá oblast). Bylo to místo o rozloze 10 km2 , kde byly domy, vesničky, pláně i lesy. Byla to ta největší oblast pro gladiátorské zápasy a většinou se zde pořádaly i tzv. lovy gladiátorů, kdy dobrovolníci, většinou armáda ve velké přesile lovila gladiátory.
Politické zřízení je zde jednoduché- Diktatura.
Na vojně se klade důraz na poslušnost a hlavně disciplínu,ale především na vlastenectví. Každý se musel projevovat vlastenecky a vždy hájit Oceánskou říši. Vojáci k tomu byli vedeni a měli tvrdý výcvik, kde se s nima nikdo nemazlil. První tři měsíce byly nejnáročnější, protože to se rozhodovalo o tom, kdo vydrží a kdo ne. Většinou kdo odpadl z armády, tak poté byl vyvrhel a měl to ve společnosti těžké. Oceánská říše začala budovat armádu jak nejrychleji mohla a všechny peníze se vložili do vojenského výzkumu, což přineslo velké úspěchy.
Oceánská říše využívala poměrně hojně silnou Techniku. Měli velké lodě, velké tanky, vleká letadla a jejich vojáci povětšinou měly i exoskeletony, avšak k těm se voják musel prvně probojovat a získat si je slávou.

1


↑ navigace

Záložková navigace