Maminko, vrátím se jako hrdina (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Maminko, vrátím se jako hrdina

Pán Jeskyně:

Hayate

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Roku 2078 začal dosud nevídaný konflikt. První a druhá světová oproti němu byly jen malé šarvátky. Během dlouhých let se vytvořily tři obrovské státy, které mezi sebou udržovaly mír, avšak postupně začala jedna dělat to co vadilo té druhé a ta druhá zas co vadilo té třetí. Nakonec to vyústilo v konflikt, který je dnes znám jako Sjednocovací válka, Válka Sjednocení... protože po této válce se celá planeta již nadobro spojila. Tehdá se tomu však říkala prostě Velká světová válka nebo také Třetí světová. Hráči se vžijí do role mladých, nadějných hrdinů, kteří se rozhodnou bojovat za svojí říši a přinést slávu Císaři Ragehandovi, který nehodlá trpět neposlušnost a troufalost ostatních. Budete dobrovolníci, vyjímečně jen naverbovanci. Nerad bych aby vám bylo víc jak 18 let. Jste mladí, plní ideálů a hlavně naivní. Válku vidíte romanticky, kdy vybojujete spoustu bitev a domů se vrátíte jako hrdinové říše. Bohužel realita je vždy o mnoho horší...

Klíčová slova:

Sci-fi, Světová válka

Jaké hráče:

Aktivní, protože budete převážně hrát spolu. Schopné psát jak dlouhé, tak i krátké příspěvky, pokud možno pravopisně správně. Schopné se vžít do role mladých lidí, kteří si myslí, že válka je jak ove filmu ,že zrovna oni budo utěmi hlavními postavami a přežijí vše a budou opěvováni.

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Historie před válkou: Lokální války 20. Let 21. Stolení byly poměrně časté. Američané na dálném východě, rusové na ukrajině a podobně. Lokální války probíhaly asi do roku 2030 a situace byla stále vážnější a vážnější. Vše vyřešila jedna věc a to další problém, který nastal. Islámisté, kteří dělali neustálé teroristické útoky se rozhodli převzít Evropu. Tehdy začala Doba temna Evropská. Po celé Evropě se rozlehly občanské války a odpor k muslimům jako nikdy. Vše začalo ve Francii, v Paříži, kdy 18. Března 2031 muslimové zaútočili na radnici města převzali nad ní kontrolu. Zároveň byl proveden útok na veškeré policejní stanice a vysílače. Celá akce proběhla během 30 minut a měla za oběť nejméně pět tisíc francouzkých občanů, jak už policistů, úředníků na radnici, reportérů či jen obyčejných kolemjdoucích, kteří byli ve špatný čas na špatném místě. Ihned začali vysílat, že Paříž se stává Muslimským městem a že všichni bezvěrci budou povražděni. Začala nesmírná panika. Lidé prchali z města co nejrychleji. Někteří si mysleli, že je to jen vtip, ale postupně začali chápat, že není a že je to krutá realita. Ti co neutekli, tak většinou byli popraveni. Děti nad pět let byly vražděny společně s muži, ženy nad pět let byly znásilňovány a nuceny přijmout islám a pokud tak neučinili, tak při znásilnování většinou umřely na vyčerpání, protože se na nich muži střídali 24 hodin denně několik dní po sobě. Děti pod pět let byly vzaty na převýchovu. Tímto začala Tkv. Francouzká Válka, která se později přejmenovala na Evropskou Válku. Tato válka se netýkala ostatních států, krom Evropských. V jiných státech(USA, Čína, Indie atd..) udělali rázné kroky, aby se tohle stát nemohlo. Muslimové se po čase rozšířili po celé Francii a prohlásili ji za Islámský stát. Z francie se začali hrnout do okolí. V polsku a Itálii vyhráli velmi rychle volby Nacionalisté a ti začali deportovat všechny muslimské občany co byly v zemi. Pokud se někdo bránil, byl popraven. V ostatních státech začaly občanské války. Většina státních složek ve státech Evropské únie, která se touto válkou také rozpadla, bylo rozpuštěno, protože v jejich řadách byly muslimové, kteří odmítali bojovat proti vlastním. Vojáky se tak stali obyčejní lidé, kteří bránili své domovy a rodiny. V roce 2033 se rozhodly Spojené státy a Rusko zasáhnout a do Evropy poslali své jednotky, aby situaci velmi rychle vyřídili. Jednotky byly vyslány do Evropy 11. Listopadu 2033 a 3. Února 2034 byl konec všem válkám a tím byla ukončena i Evropská Válka. Rusové své síly stáhli na hranice, ale Američané se stáhnout nechtěli a využili této situace a začali zdevastované státy okupovat a stavět zde své základny. Bylo jasné, co se děje. Většina lidí ze začátku Američany opěvovala, ale postupem času zjistili, že to byla chyba a proti američanům a základnám co zde vytvářeli se bouřilo více a více lidí. Dokonce na některé z nich byly provedeny útoky. Rusko společně s Indií, Čínou a Japonskem varovali USA, aby stáhli své jednotky pryč z Evropy jinak provedou koordinovaný útok na jednotky USA v Evropě a bude následovat i USA. Po několika týdnech vyjednávání byli Američané nuceni stáhnout své jednotky a tak se Evropa mohla začít konečně zotavovat z válek. V roce 2034, 24. Června na Asijském setkání hlav států byla založená nová Aliance s názvem Asijský Konglomerát. V této Alianci byli Rusko, Čína, Indie a Japonsko. Asijský Konglomerát se rozhodl ukončit veškeré problémy a do arabských zemí vyslali milionové armády, kteří začaly s čístkou muslimů. Bedlivě sledoval všechny muslimy, u kterých měli podezření na zapojení do teroristických aktivit a následně během půl roku vyhladili 98 % teroristů a od té doby od nich byl klid. V roce 2048 se z Asijského Konglomerátu stal jednotný Stát. Úředním jazykem se stala Siberština, což byl nově vytvořený jazyk s prvky ze všech jazyků, ale v různých zemí se stále mluvilo stejně. V AK(Asijský Konglomerát) se zavedla nová politika. Začali zde vládnout vědci a filozofové, kteří zrušili veškerou měnu. Národy si navzájem propůjčili veškeré suroviny a zdroje a lid dostával jídlo a vše potřebné dle toho kolik toho udělal pro společnost. Horníci a dělníci byli zajištěni dobře, protože ti se museli udržovat ,aby pracovali co nejefektivněji. Také se začaly zdroje vkládat do různých výzkumů- Doprava, bydlení, zemědělství, hospodářství, technika. Díky tomu se začal Konglomerát rychle rozvíjet a rozmohly se zde elektromobily se solárními panely a podobné vymoženosti šetřící životní prostředí. Potraviny se začaly pěstovat přímo ve městech. Vymyslel se speciální způsob- Postavily se plně prosklené budovy, několika patrové s trávou uvnitř, zavlažovacím systémem a UV lampami. V těchto budovách se poté začala pěstovat zelenina a kyslík, který rostliny vyprodukovaly se pouštěl do okolí a tak i ve městech byl čerství vzduch. Díky tomuto stavění budov se zmenšila potřebná plocha pro potraviny a díky 24 hodinovému svícení Uv lamp tak byla úroda až 3x do roka, protože se v budovách udržovala i teplota. AK jednoduše prosperoval jako nikdy předtím. Mezitím se v Africe lidé přemnožili a probíhaly tam občanské války. Lidé se vraždili na ulicích kvůli jedinému bochníku chleba a láhvi s vodou. Tyto občanské války pokračovali téměř až do roku 2070. Roku 2069 se vlády v JAR ujal Jahari Malik Amahat a vše ukončil násilím a také násilím sjednotil všechny africké země. Tvrdilo se o něm, že svými proslovy dokázal naprosto zfanatizovat všechny a že prý i dokázal, aby mu dobrovolně dali jídlo i ti co vlastně žádné jídlo neměli. Sliboval jim lepší časy, sliboval jim tuny jídla a plné řeky pitné vody. Amahat byl vášnivý zemědělec a také dobrý ekonom. Do výzkumu zemědělství vložil nemalé peníze, ale vyplatilo se mu to. Přišli na způsob jak ze vzduchu velmi účinně nabírat vodu a také geneticky upravili odrůdu kukuřice, která dokázala přežít téměř všude a rostla několikrát rychleji. Tato odrůda dokázal růst prakticky i na kamenném povrchu či na pouštích. Amahat pojmenoval sjednocené Africké národy- Africká osvobozená republika(AOR). Zavedl zde demokracii, avšak dokázal lidi tak zfanatizovat ,že to byl prakticky diktátor, kterého všichni milovali a hlasovali pro to, co on sám chtěl. Díky nové odrůdě kukuřice a získávání vody ze vzduchu dokázal ustálit situaci a ukončit tak hladomor. Dokonce se mu povedlo zavlažovat zemi a tak snížit plochu pouští. Tímto však i pomohl k tomu, aby se lidé dále množili. Po pár letech to tu bylo zase a Amahat potřeboval větší území, více půdy pro svoji rostlinu, kterou lid pojmenoval příhodně- Jahari. Amahat expandoval čím dál tím více na sever až ovládl celou Afriku i s arabským poloostrovem. Armáda AOR byla rozdělena na dvě části. První byla technická část, kde byli opravdoví vojáci s technikou a dobrým vybavením, moderními zbraněmi a vším co je do války potřeba. Druhá byla tzv. Armáda lidu. Zde byli dobrovolníci, co se přihlásili do armády. V Armádě však nebylo tolik místa a tak Amahat vymyslel způsob jak to vyřešit. Ten kdo se zasloužil nějak či přežije 5 bitev, tak bude přijat do Armády, kde je dost jídla, vody a všeho. Armáda lidu byla uboze vybavená. Měli staré zbraně, žádnou výzbroj a mnohdy házeli i kameny. Jejich výhoda však byla v počtu. Jak se lidé v AOR přemnožili, tak mohli i rychle umírat. Amahat je zfanatizoval a během jednoho měsíce měl armádu čítající téměř sto milionů a z toho pouze dva miliony byli v opravdové Armádě. Když AOR útočili, tak se vyhrnuly hordy chudě ozbrojených vojáků a prakticky město dobyli počty a tím jak město zalidnili. Bohužel po čase přestalo Amahatovi stačit i to co již měl a chtěl víc. Moc mu vlezla na mozek, a proto začal přes Itálii expandovat i do evropy roku 2079. Třetí a poslední velkou frakcí byla Oceánská říše, která vznikla 15. Března 2077, kdy se násilím dostal k moci tehdá ještě Plukovník Henry Ragehand. Vpadl do Bílého domu a zavraždil všechny i s prezidentem. Společně s tímto útokem mu věrní vojáci pomohli vyhladit všechny, co by dělali problémy. Tento převrat plánoval přes dva roky. Zjištoval kdo je s ním a kdo proti, nenápadně se vyptával, až nakonec věděl. Jeho armáda při převratu měla tři miliony a měli i těžkou techniku. Co předcházelo Oceánské říši? Postupem času se USA spojila s Mexikem a kanadou vznikly USNA(United states of North America- Spojené státy severní amariky). Později se k nim připojila i Brazílie a celá jižní Amerika a také Island a Austrálie. Jediná Velká británie se držela dál od všech. Díky tomuto spojení Ragehand během dvou dnů ovládl okamžitě celou severní a jižní ameriku, Austrálii a Island. Netrvalo dlouho a zmocnil se i Velké británie a vše pojmenoval Oceánská říše Frakce a vše o nich Asijský konglomerát: V Asijském konglomerátu převládá rozum. Není zde žádná měna a chudoba také téměř vymizela, ale je tam, kde nechce nikdo pracovat. Všichni mají práva dle toho, jak jsou ochotni pracovat či jak prospívají společnosti, což spěje k téměř 100 % zaměstnanosti. Jsou zde velmi rozsáhlé výzkumy a od založení Asijského konglomerátu zde narostl počet vědců několikanásobně. Politické zřízení funguje částečně na principu demokracie. Je zde Hlavní rada starších, ve které jsou z každého státu(nyní již region) 3 zástupci, kteří zastupují jak zájmy jejich regionu, tak i zájmy celého Konglomerátu. Do této rady se vybírají pouze ti nejchytřejší a jsou bedlivě sledováni, aby zde nemohla být korupce ani nic podobného. Tato rada sice naslouchá lidu, avšak rozhoduje se tak ,aby to bylo poté pro lid co nejlepší, i kdyby s tím měl být lid nespokojen. Jedná se v zájmu většiny, avšak ne v síle většiny. Tento systém se ukázal být jako velmi dobře propracovaný a od jeho založení Konglomerát jen prospívá. Zemědělství se zde přesunulo převážně do měst a ty se zároveň stala čistějšími. Ti co nemohou najít práci, či není již místo, tak pracují jako údržbáři, uklízeči a podobně a jsou řádně školeni, aby svojí funkci mohli účinně vykonávat. Zemědělství se přesunulo do obrovských, prosklených mrakodrapů, kde každé patro je pokryto půdou, na které roste zelenina, ovoce nebo na nich žije dobytek či jiná hospodářská zvířata. Samozřejmě se stále využívají i běžné venkovní plochy, ale tyto mrakodrapy pomohli zajistit práci dost lidem a také jich dost nakrmit. Energie se bere z přírodních zdrojů jako jsou sluneční elektrárny, větrné, vodní a podobně. Na každém domě jsou sluneční panely a větrníky, což zajištuje každému domu, mrakodrapu či budovám dostatečné množství vlastní energie. Energie, která se třeba přes noc nashromáždí od větrníků a větrných elektráren se shromaždují do akumulátorů, ze kterých se následně čerpá, když je potřeba. Také se velmi využívá termální energie. Díky těmto opatřením je elektrické energie dostatek vždy. Podobné je to s dopravou. Vozidla zde jezdí bud po vyznačených drahách na elektřinu pomocí magnetické energie(vlaky, MHD atd..) a nebo na sluneční panely s akumulátory, takže můžete jezdit i přes noc, ale dají se dobít napojením do zásuvky, což dovoluje jezdit i v nepěkném počasí. Vozidla na fosilní paliva jsou zde zakázána. Zdravotnictví je zde zdarma a může si ho dovolit každý pracující člověk a každé tří měsíce jsou povinné lékařské prohlídky, kterými se zajišťuje neustálé zdraví obyvatelstva a zabránění případnému šíření nemoci. Samozřejmě každý chodí jiný den. Kdyby měli všichni chodit jeden den v měsíci k lékařům, tak by se lékaři zbláznili. Při těchto kontrolách jsou obyvatelům vstřikováni nanoboti, kteří jsou naprogramováni na vyhledáváni nemocí a jejich následném a účinném ničení. Funguji jako silnější bílé krvinky, avšak aby leukocyty neztratili schopnost bránit tělo ,tak se nanoboti zapojují jen do konečné fáze vyhlazení nemoce. Dokáží také najít nádor a zneškodnit ho, což leukocyty nezvládají. Také vyléčí zlomené kosti či natažené svaly, stačí jen, když pacient zajde k lékaři a nanoboti se přeprogramují. Zranění vyléčí i bez naprogramování, ale pomaleji. Také fungují jako sledovač, takže slouží vládě k přehledu nad obyvatelstvem. Pokud někdo spáchá zločin a chce se skrývat, nemá nejmenší šanci. Školství je rozvinuto a dostupné všem. Snaží se nemít v jedné třídě více jak pět studentů, aby se učitel mohl naplno věnovat všem a žádný z nich nebyl zanedbávám. Klade se zde důraz na rozum, ne pamět(Neučí se naspamět hromady informací, ale učí se s nimi pracovat). Učí se samozřejmě historii, kterou si částečně musí pamatovat, ale učí se s ní spíše pracovat, vytvářet si na ni vlastní názory, debatovat o ni a podobné. To stejné s jinými předměty. Většinou se pracuje s informacemi, které znáte a nemusíte si je nijak extra pamatovat. Avšak se s nimi pracuje neustále, což zapříčiňuje, že si jej ve velké většině studenti zapamatují. Závěrečné zkoušky bývají z toho, co student chápe či spíše jak učivo chápe. Hodnotí se zde rozum a ne pamět. Výzkumy jsou zde silně podporovány. Díky tomu také každý dům má vlastní sluneční panely, jsou všude elektronická vozidla a je všude čisto. I Letadla využívají elektrickou energii. Samozřejmě mají větší akumulátory. Avšak oproti naší době se technologie akumulátorů rozvinula takovým způsobem, že tužková baterie je nyní minimálně 50x účinnější než je v dnešní době(2015). Avšak Mír není věčný a musí se chránit. Proto se vědci zaměřují i na vojenské technologie. Vojenské technologie jsou zde velmi rozsáhlé. Vojáci zde fungují dvojím způsobem. Pokud nebojují, tak jsou jako policisté, kteří hlídají pořádek v ulicích měst. Mají většinou stejnou výzbroj jako v boji, jen nenosí ostré náboje do střelných zbraní, ale omračovací střelivo, které funguje na principu měkké, elektricky nabité střely, která po nárazu většinou cíl poraní, ale jen povrchově a následně jej šokem omráčí. Funguje jako taser či paralyzér. Vojáci mají dýchací masky na ochranu proti různým plynům a obličejový kryt, který jim chrání oči a zbytek tváře. Následně jsou oděni do zbroje z titanové slitiny s uhlíkovými vlákny, která je velmi lehká, ale nesmírně odolná. Zbroj se však lehce liší mezi pořádkovou a bojovou zbrojí. Pořádková je zbroj do měst a bývá tak i vybavená. Jedinou střelnou zbraní zde je R-65(Raijin rok 2065- samopal), která střílí omračovací střely a je to menší zbraň, s kterou se dá snadno bojovat i ve ztísněných prostách. Další výbavou je elektronický obušek, kterým se dá mlátit jak normálně, tak i s elektrickým nábojem v sobě. Následně je přes celý obličej dán černý kryt, který kryje i dýchací masku ,aby se náhodou nepoškodila od letících předmětů, které by mohli lidé házet při nepokojích. K tomuto je přidán i štít z uhlíkových vláken- pevný, ale lehký jako pírko. Celá tato zbroj je udělaná z kevlaru a uhlíkových vláken, což dělá zbroj odolnější a zároven lehčí. Bojová zbroj je vybavena upravenou přilbou, kdy místo krytu je stahovací hledí, které se dá vytáhnout i stáhnout a pokud je stažené, tak se přilba uzavře a díky dýchacímu přístroji je tak obličej zcela izolován od všeho venkovního. Hledí je vybaveno několika vizemi, mezi kterými si voják může přepínat- Termovize, Infra, Kryt proti světlu, noční a je také vybavena detektorem pohybu a informační deskou, kdy vojákovy běhají informace o jeho nynějších úkolech. Také si voják může vybrat, zda bude dýchací maska jen filtrovat vzduch či zda bude dýchat vzduch obohacený více kyslíkem, pro lepší výkon. Do masky je také zavedena hadička z batohu ve kterém bývá voda či výživový nápoj, aby voják měl dost živin a energie v průběhu dlouhých bitev a nemusel si sundával přilbu a tak se sám ohrozit. Vše je důkladně izolováno, aby voják mohl přežít i několik dní uprostřed zamořené oblasti bojovým plynem atd... Dále jsou vybaveni útočnou puškou AK-154, což je modernizovaná verze AK-47, která je vyrobena z Uhlikových nanovláken, takže její celková hmotnost bez zásobníku činí pouhý 1 kg, což se uprostřed bojové vřavy opravdu hodí. Tato zbraň je schopna střílet až 900 střel za minutu a díky odpružení má téměř nulový zpětný ráz a tím pádem možnost přesné střelby se značně zjednodušuje. AK-154 je také upravena, má několik variant a jsou zde dvě hlavní. První je Vysokovýbojová a druhá elektromagnetická. Vysokovýjová zbraň funguje na principu kulky v nábojnici se střelným prachem, ale místo úderníku, který zašehne prach v nábojnici zde vznikne elektrický výboj, jenž zapálí prach v nábojnici mnohokrát efektivnější, než by to udělal úderník. Díky tomu kulka z hlavně vyletí větší rychlostí a má tak i větší sílu. Elektromagnetická funguje na principu elektromagnetů podél hlavně, které přitahují ocelovou kulku a jakmile kolem nich prolétne, tak ji začnou odpuzovat. Díky tomuto není třeba nábojnice s prachem, kulky mohou být tak větší, těžší a tím pádem nebezpečnější. Popřípadě mohou kulky být velmi malé, ale stejně nebezpečné. Úsťová rychlost těchto zbraní je něco kolem 5-6 Machů, přičemž u vysokovýbojové je jsou pouze 2-3 machy Machy ( 1 mach je přibližně 1200 km/h, což je asi 340 m/s ). Přilba i tělní zbroj je tvořena ze slitiny titanu a uhlíkových nanovláken, takže je pevná, skvěle chrání a při tom je lehká, což umožnuje vojákům být flexibilní s dostatečnou ochranou. Zbroj je tvořena šupinatě, takže náraz střely ji nezníčí, ale přenese energii do celé zbroje a pouze se zdeformuje, čímž může poskytnout stále dobrou ochranu. Poté je zde ještě třetí zbroj, kterou vlastní jen malá část vojáků a to většinou velitelé jednotek či speciální oddíly. Tato zbroj je celá tvořená ze speciální uhlíkových vláken, která jsou ušita jako svaly a na tělo dokonale přiléhají. Pokud se do těchto vláken pustí elektrický proud, tak se začnou chovat jako svalová vlákna- Stahovat se a roztahovat- takže prakticky dopomohou svalům vojáka, kterými se také díky přilnavosti obleku prohání menší proud, aby se mohly pohybovat rychleji. Tyto umělá svalová vlákna jsou izolována od vnějšku, aby nehrozilo zkratování či podobná nehoda. Díky tomu může být zbroj místy pokryta pevnými pláty speciálně upraveného titanu, který už tak je málo elektricky vodivý. Titanové pláty byly z vnější strany potaženy gumou, abych chránily celou zbroj a z vnitřní strany byl titan upraven, aby netlumil elektrický proud ve vláknech, ale ani aby jej nebral. Nano uhlíková vlákna by sice byly schopna ochránit tělo před slabšími kulkami, ale jen za určitých podmínek. Tento oblek dostávají vojáci co už sami o sobě vydají za deset a s tímto oblekem vydají za sto či více. Přilba je stejná jako u bojového obleku, akorát se do dýchací masky vhání kyslík pro vyšší účinnost vojáka. Zbraně mívají dle vlastního výběru, od raketometů až po automatické pistole či zbraně na předloktí, pro rychlejší střelbu. Technika, kterou využívá armáda Asijského konglomerátu je z velké části z Titanových slitin. Vlastně vše co jde do boje a pochází z konglomerátu, tak je z titanových slitin. Na zemi nebylo dost Titania pro tohle vše, ale kolem země prolétal asteroid, který se z 91 % skládal z Titania a tak se asijský konglomerát rozhodl letět tomuto asteroidu naproti a vytěžit jej. Podařilo se jim i asteroid rozlomit a kus ho dostat na oběžnou dráhu a další kus řízeně dostat na Zem, čímž získali několik set tun titania na vyzbrojení armády. Vozidla na rychlou přepravu(Terénní čtyčkolky, motorky či džípy) vyráběji z uhlíkových vláken a části titanových slitin. Obrněné transportéry jsou už pokryty vrstvami titanových slitin, aby vojáky mohli chránit a tanků mají více druhů- Zastaralé ještě z běžných slitin a oceli pokryté pancířem a poté nový Tatsumaki Tank. Tento tank má profil vysoký jen 210 cm, jeho titanový pancíř má tloušťku 200 mm a nese 120mm dělo, které má kadenci 20 střel za minutu díky účinnému samonabíjecímu mechanismu, který vše urychluje. Tank může nést až 45 nábojů a po terénu se dokáže pohybovat až rychlostí 90 km/h a po silnici až 120 km/h. Jeho celková hmotnost je 26 tun plně naložený a posádka je tříčlenná- Velitel, Střelec a řidič. Tank má motor o síle 2500 kW a je poháněn čistě elektřinou, která se do akumulátoru čerpá z předních nasávacích trysek, které tak nabírají energii a poté také z brzd. Tank obklopuje elektromagnetické pole, které každou střelu(pokud je z kovů) dokáže částečně deformovat a odvrátit, tak aby tank utrpěl co nejmenší škody. Toto elektromagnetické pole funguje jako nynější výbušný pancíř, má za úkol snížit poškození. Avšak kvůli bezpečnosti okolních spojeneckých jednotek ,které by se mohli za tankem krýt je pole malé, ale stále dosti účinné. Pole však bere dost energie a tak může pracovat na dva chody- Pernamentní a kritický. Pernamentní chod znamená ,že je pole zapnuté neustále, ale kritický chod šetří energii a zapne pole vždy při detekci blížící se střely, což může být riskantní, pokud je střela vystřelena z malé vzdálenosti. Vež tanku je částečně ovládaná počítačem. Střelec prakticky jen natáčí věž, ale dělo již zaměřuje samo na cíl, který jde vidět. Dělo je dvojího typu. Buď je tank vybaven elektromagnetickým dělem, které využívá střely bez nábojnic a tedy nevýbušné nebo elektrotermochemické, což znamená, že zde není úderník, ale vytváří se elektrický výboj při výstřelu, což způsobí rychlejší rozpínání látky, která vytlačí střelu z hlavě rychlostí 900 m/s. Také byl vybaven Energetickým dělem, což byla zbraň, která dokázala vytvořit výboj a vystřelil jej na několik desítek metrů. Nejčastěji se požívalo proti pěchotě, ale díky vysoké teplotě výboje se dalo použít i pro oslabení pancíře nepřátelského tanku. Letouny byly lehké a tak i velmi obratné, avšak díky tomu, že byly převážně jen z uhlíkových nanovláken, tak málo vydržely, či spíše posádka vydržela málo, proto se poté začali dělat letouny Kamikaze(Japonský bůh větru) a tyto letouny měly titanový kokpit a titanové spoje. Byly stále lehké a obratné, avšak už posádka i samotný letoun vydržel více. Letoun byl vybaven elektromagnetickým motorem, což bylo zařízení, které částečně letoun odlehčovalo a dalo by se to nazvat i antigravitační motor. Používal se při kolmém vzletu či přistání a dokázal letoun udržet ve vzduchu bez použití jiných motorů. Díky tomu také letoun mohl lépe manévrovat. Dále měl dva proudové motory, které mu dovolovali letět rychlost až 12 Mach, v trupu měl uložené dva velké kondenzátory. Aby letoun mohl využívat plný potenciál, protože nelétal na běžné palivo, ale na elektrickou energii, tak do přední části trupu byly umístěny dva otvory, které fungovali jako na způsob větrné turbíny a tím energii dobíjela za letu. Takže čím rychleji letoun letěl, tím více se do otvorů hnal vzduch a kondenzátory se tím dobíjely. Jako zbraně měl letoun Kamikaze dvě energetická děla v křídlech, v přední části trupu měl čtyři 25mm kanony, které dokázaly střílet rychlostí až 450 střel/min a v křídlech mohl nést až 8 raket. Výhodou Energetických děl bylo to ,že nikdy nedošly náboje. Avšak velmi čerpaly energii a tak se s nimi muselo šetřit. Do každého kanónu nesl letoun většinou 400 střel. Letoun měl rozpětí křídel 6 metrů a do délky měl 4 metry. Také byly modifikace letounu, které byly udělány jako lehké bombardéry. Konglomerát také měl rozsáhlé loďstvo, které však bylo uzpůsobeno na obranu a boj v mělčích vodách, kde se obtížně mohli pohybovat nepřátelské ponorky. Jak si můžete všimnout, tak většina názvů je v japonštině. Je to důsledkem toho ,že v Japonsku se nejvíce zkoumalo a bylo tam toho nejvíce objeveno. Oceánská říše V této frakci se každý musí starat o sebe. Stát se stará převážně o ty co pomáhají státu. Chudoba je zde rozsáhlá a hlavně se zde lidé vrací k Antice, protože Generál prezident Ragehand, jak se on sám nechávám nazývat, zbožňuje Antické Řecko a Řím. Proto také zavedl otroctví. On tomu tak přímo neříká, ale je to tak. Chudí pracují pro bohatší buď dobrovolně a nebo z donucení pokud udělali nějaký zločin. Věznice zde nejsou nutné. Každý zločinec, zajatec či otrok má Elektronické obojky či náramky, které se nedají sundat bez patřičného kódu, monitorují pohyb, takže se nemohou nikde schovat a v případě nouze umějí dát i velmi nepříjemné elektrické šoky, čímž se zajistí, že dotyčný nebude klást odpor, dělat problémy a hlavně že bude poslouchat, pokud to bude nutné. Obojky mají ještě jeden mechanismus a to ten, že pokud se ho někdo pokusí sundat bez patřičného kódu, tak jednoduše vybuchnou a tím povětšinou dotyčnému urvou hlavou. Výbuch je natolik silný, aby jedince zabil, ale natolik slabý, aby neublížil nikomu dalšímu v okolí. Výbuch je směřován přímo do středu obojku, takže se nikomu kolem nic nestane. S tímto trendem přišel i další, který zavedl sám Ragehand. Nechal po celé oceánské říši vystavět novodobá kolosea a v nich začal pořádat gladiátorské zápasy. Samozřejmě na život a na smrt. Gladiatoři mohou být dobrovolníci a získat si tak slávu a bohatství a nebo otroci či zločinci, kteří tím získají svobodu. Tyto zápasy jsou udělané jako realityshow. Koloseum je moderní s dynamickým prostředím. Někdy je v podobě bludiště, ve kterém jsou různé nástrahy, jindy je to uměla jungle, jindy zase otevřený prostor. Vše zde je dynamické a může se měnit v průběhu zápasů a také jsou zde všude kamery a droni s kamerama a tak divákovi nic neuniklo. Bojovalo se jak chladnými zbraněmi, tak i střelnými zbraněmi. Gladiátoři samozřejmě měli i různé zbroje. Ti lepší mohli mít i exoskelety. Bylo v říši známé místo jako Blood Area(Krvavá oblast). Bylo to místo o rozloze 10 km2 , kde byly domy, vesničky, pláně i lesy. Byla to ta největší oblast pro gladiátorské zápasy a většinou se zde pořádaly i tzv. lovy gladiátorů, kdy dobrovolníci, většinou armáda ve velké přesile lovila gladiátory. Politické zřízení je zde jednoduché- Diktatura. Ragehand má své nejbližší poradce, ale jinak o všem rozhoduje on sám. Poté co se vlády chopil Ragehand, tak se z Oceánské říše stal armádní stát a vojna se stala povinnou. Na vojně se klade důraz na poslušnost a hlavně disciplínu,ale především na vlastenectví. Každý se musel projevovat vlastenecky a vždy hájit Oceánskou říši. Vojáci k tomu byli vedeni a měli tvrdý výcvik, kde se s nima nikdo nemazlil. První tři měsíce byly nejnáročnější, protože to se rozhodovalo o tom, kdo vydrží a kdo ne. Většinou kdo odpadl z armády, tak poté byl vyvrhel a měl to ve společnosti těžké. Oceánská říše začala budovat armádu jak nejrychleji mohla a všechny peníze se vložili do vojenského výzkumu, což přineslo velké úspěchy. Vojenské výzkumy však mohli pokračovat díky těm víceméně civilním. Jak se Asijský konglomerát pokoušel soustředit na elektrickou energii, tak se Oceánská říše soustředila na fosilní paliva, ale později zjistili, že zdroje již dochází velmi rychle, protože už v roce 2060 začínala krize s fosilními palivy. Proto se rozhodli využívat jadernou energii. Všude po oceánské říši jsou jaderné elektrárny, velmi dobře zabezpečené, aby se předešlo nehodám či útoku, ale především velmi době zásobené. Také přišli na způsob jak jen díky malému kousnu uranu, či plutonia může reaktor pracovat i několik měsíců nepřetržitě. Díky tomuto se vyzkoumaly Jaderné motory. Motor má rozměry asi 0,5x0,5 metrů a dokáže vyprodukovat dostatek energie na chod tanku či dokonce bombardéru a stále zbude energie dost. Tyto motory se začaly používat právě do tanků a letadel, ale mají jednu nevýhodu, jsou velmi těžké, protože kromě energetického pole, které drží záření uvnitř musí být malý reaktor umístěn v olovu, které záření také dobře odstíní. Avšak díky výkonu motoru to není problém. Tento motor může mít výkon až 4000 kW, ale samotný motor váží téměř půl tuny a jeho další nevýhodou je, že pokud se nějak mechanicky poškodí, tak může explodovat a vytvořit takový menší, nový Grand Cannon. Jediný motor, pokud by vybuchnul, tak může udělat škody až v okruhu půl kilometru, a proto musí být velmi dobře chráněný, což zvyšuje jeho váhu několikanásobně. Tento motor využívá třeba nový tank Destroyer V, což je těžký tank s pancířem tlustým až 1 metr a čtyřčlennou posádkou. Pancéřování je doplněno o keramické pláty a výbušný pancíř. Tento stroj váží více jak 120 tun a v terénu se pohybuje rychlostí pouze 35 km/h a na silnici se ani nevejde. Je to obrovské monstrum, jehož síla není v pohyblivosti, ale ve výdrži a palebné síle. Není sice nejrychlejší, ale jeho metrový pancířem neprojde téměř nic. Na šířku měří 4,5 metrů, do délky má 6 metrů a do výšky 3,5 metru. Je vyzbrojen dvojítým gaussovým dělem s ráží 180 mm. Gaussovo dělo pracuje na principu magnetů, což znamená ,že nepotřebuje nábojnici a nabíjí se pouze střela. Ta se vloží do hlavně, která je tvořena z řady velmi silných magnetů, které popohání střelu v hlavni děla a mohou střelu vystřelit rychlostí až 1800 m/s, což způsobuje, že kinetická síla této zbraně je obrovská a nepotřebuje používat výbušné nálože, protože už jen dopad 50 kg střely takovouto rychlostí může způsobit dosti velké škody. Díky tomu, že tento tank oplývá dvěma těmito děli, tak může střílet dvakrát tak rychleji a účinněji. Také je vyzbrojen 30mm protiletadlovým kanoném, několika raketami země-země a země vzduch. Také v přední části tanku je plamenomet, který dokáže plivat plameny až do vzdálenosti sta metrů. Tank by se na dvou pásech těžko udržel a byla by to pro ně velká zátěž a tak má čtyři, což je výhodou při otáčení a i při jeho váze se takto může otáčet rychleji a není zas tak neohrabaný. V tanku je řidič, velitel, střelec a poté nabíječ, který řídí jak se které dělo nabíjí. Další stroj, který je vybaven tímto motorem je těžký bombardér B-155, který si tento motor nese mezi křídli, dobře pancéřovaný. Nevýhodou tohoto bombardéru je, že nemůže starovat z letadlových lodí, ale i tak má dolet několik tisíc kilometrů. Je vybaven čtyřmi obrovskými proudovými motory, dvěma 50mm děli umístěné po stranách, 5 střílnami s dvěma 20mm kanony a dvěma 12mm kanony. Dvě střílny jsou po stranách za křídli, jedna je v zadní části bombardéru, jedna na spodu a poslední nahoře, takže takto kryjí všechny strany letounu při případném útoku. V přední části letadla jsou dva 35mm kanony, dva 20mm kanony a dva 12mm kanony při případný čelní útoku. Tento bombardér obsluhuje 12 členů posádky a může nést buď čtyři jedno tunové bomby, deset půl tunových a nebo dvacetčtyři čtvrt tunových bomb společně s několika raketami na křídlech. Tento obr má rozpětí křídel 75 metrů a je dlouhý 70 a na výšku měří díky jeho pancíři 6 metry. Do běžné stíhačky by se tento jaderný motor nevešel a kdyby ano, tak by ji příliš zatěžoval a nebo by nemohl být dobře chráněn, proto se vyvinuly stíhačky s motorem, který pohání Tritium, což je těžká voda, která je prakticky odpadní látkou z jaderných reaktorů, takže je snadno přístupná a také velmi účinná. Tato stíhačka byla pojmenována Skylord. Je vybavena třemi silnými proudovými motory a dvěma 25mm gaussovými kanony a dvěma 12mm gaussovými kulomety. Pod křídly nadále nese až deset raket. Není tak obratná jako letoun Kamikaze, ale za to je odolnější a rychlejší. Jaderným motorem je také vybaveno námořnictvo a to lodě Poseidon, což jsou obrovské bitevní lodě vybavené několika desítky různými děly, protiraketovými i letadlovými děly, silnými sonary a radary. Specialitou těchto lodí je dalekonosné Gaussovo dělo ráže 300 mm. Tímto dělem lodě mohou střílet do vzdálenosti až 420 km a tak bezpečně mohou odstřelovat pobřeží mezitím co budou na otevřeném moři. Každá loď je vybavena čtyřmi těmito děly a tak mohou pálit dohromady až 12 střel za minutu. Také oplývá silným trupem, aby vydržel zásah od torpéda a vlastní sám několik torpéd a protiponorkových zbraní. Vzhledem k tomu ,že Oceánská říše je převážně na kontinentu jižní a severní ameriky, tak jejich námořní síla je značná a velmi důležitá pro jakékoliv akce. Další lodí nebo spíše ponorkou je Kraken. Tato ponorka vlastní jaderný motor a má nové technologie. Není to jen trubovité plavidlo, ale dokáže velmi působivě manévrovat díky „chapadlům“ které má. Vlastní tři proudové motory(vsávají vodu dovnitř a následně ji vypouští nesmírnou rychlotí, což žene ponorku vpřed. Její tvar je však neobvyklý, protože vypadá téměř jako oliheň- Trup je špičatý a dlouhý a na konci je osm mechanických chapadel, které fungují jako manévrovací pohon, ale také se mohou začít otáčet a tím ponorku ještě více zrychlit. Těmito chapadly se však může chytit i lodě a v místech, kde jsou motory se vynoří velký, silný vrták, který provrtá díru do trupu a buď touto dírou mohou pak námořníci z ponorky proniknout na loď a nebo Kraken následně odpluje a nechá loď na následky průrazu v trupu potopit. Vlastní silná a rychlá torpéda, které jsou trojího typu- Vodíková(je to prakticky vodíková bomba a působí škody i větší než atomová bomba), EMP torpéda, která níčí elektroniku, ale je to riskantní, protože dosah EMP ve vodě je značný a tak se torpédo může použít pouze na velké vzdálenosti. A následně poslední torpédo je tkv. Tesák. Toto torpédo funguje na principu Proraž a znič. Torpédo v sobě nese několik malých bomb. Torpédo prorazí trupem a následně ze špičky vyletí několik přisavných bomb, které vybuchnou a tím způsobí o něco větší škody než běžné torpédo, které by jen vybuchlo. Pokud torpédo neprorazí, tak bomby vybuchnou v hlavici a způsobí škody i tak. Posledním důležitým námořním plavidlem je Water Carrier(Vodní nosič) což je obrovská letadlová loď, která je schopná nést dvacet Skylordů. Při tom všem nese i třicet člunů pro výsadek na pobřeží a do každého se vejde přes čtyřicet vojáků v běžné zbroji. Water Carrier vlastní převážně raketové systémy, jedno dalekonosné Gaussovo dělo ráže 250 mm a několik gaussových tornád, což jsou rotační kulomety, kterými se zneškodňují rakety. Nyní se dostáváme k pozemním jednotkám nebo spíše k pěchotě těžké a lehké. Krom tanku Destroyer V Oceánská říše využívá i několik jiných „Strojů“ Jejich Specialitou jsou tkv. Exoskelety, což jsou bojové, mechanické obleky, které na sobě má voják nasazené. Tyto exoskelety jsou tvořeny pevnou ocelovou kostrou na které jsou připevněny mechanismy, aby se tato kostra mohla hýbat. Bývají většinou hydraulické či pneumatické. Už jen tato kostra dovolí vojákovy nést několikanásobně větší váhy než by unesl sám a to i naprosto bez námahy. Tento skelet umožní vojákovy uzvednout i náklaďák. Dodává mu mírně i rychlost, avšak ne již příliš hybnosti. Kvůli tomu, že vojáci nemohli být tak flexibilní jako bez tohoto skeletonu, tak se postupem času vymyslel oblek jménem Áres. Což je přes dva metry vysoký oblek s pevným plátováním. Voják, který si do tohoto obleku vážící přes sto padesát kilo, vleze je chráněn až 20 mm pancířem a je vybaven těžkými zbraněmi jako třeba GAussovo tornádo či raketomety a podobně. Áres mohou nosit pouze vojáci se zásluhami, protože těchto obleků není tolik, aby jej mohl nosit každý. Většinou to jsou velitelé jednotek či důstojníci. Tento oblek má vlastní okruh recyklace, takže voják v něm může být i několik dní a neumře žízní ani hladem. Moč a exkrementy, které voják v průběhu boje vypustí jsou zpracovány a přeměněny na pitvou vodu. Voják má však v obleku zásoby pitné vody a i jídla nebo spíše výživových nápojů, které mu umožní vydržet i týden pokud je nutno. Tento oblek má vlastní malý jaderný reaktor, který je spíše v podobě větší baterky. Je dost velký a silný na to, aby mohl pohánět oblek po dobu několika dní, ale zároveň tak malý, aby neublížil vojákovi a vešel se do obleku bez problémů. Tento malý motor by však nemohl pohánět letouny, protože není na to dosti efektivní. Oblek je vybaven kyslíkovou maskou a několika druhy vidění. Může nést těžký kulomet, plamenomety či i dokonce kanony nebo menší děla. Dalším strojem je Prometheus, což je také exoskelet, ale poměrně většího rázu. Mezitím co Áres je uzpůsoben pro boj ve městě a v prostorách pro pěchotu, tak Prometheus nebo také jednoduše Titán, je uzpůsobem pro boj na větších ulicích. Tento stroj je přes šest metrů vysoký a voják v něm je chráněn pevným, neprůstřelným, 40 mm tlustým sklem na kterém voják vidí vše možné. Toto sklo funguje jako interaktivní obrazovka, kde se vojákovi promítají cíle, rozkazy, ale také kolik má ještě střeliva, v jakém stavu je jeho stroj či dokonce upozorňuje na pohyb a tak může lépe zaregistrovat kde se co děje. Promethea mohou řídit pouze specializovaní členové armády a říká se jim Potomci Titánů. Ti jsou následně děleni i do různých jednotek, které se specializují na jiné věci. Jsou zde Císařští Technici, což je jednotka specializovaná na opravy v poli, stavění mostů a celkově na podporu. Dále tu jsou Vlčí válečníci, kteří jsou proslulí svojí vynalézavostí a taktickou znalostí. Pokud proti nim někdo bojuje, tak má velmi malou šanci, že je takticky předčí. Další jednotkou jsou Kyklopoté, což jsou dělostřelci. Jejich Mechové vlastní děla, kterými odstřelují nepřítele z obrovské vzdálenosti. Rudí templáři jsou jednotka, která se specializuje na boj na blízko. Jejich mechové jsou vybaveni plamenomety a zbraněmi na kratší vzdálenost, kterými níčí vše co se jim připlete do cesty. Jednotek je spousta. Tito mechové jsou i přes jejich váhu a celkovou velikost dosti rychlí. Mohou běžet až rychlostí 60 km/h což není zrovna nejpomalejší. A pokud se na vás řítí něco tak velkého takovou rychlostí, tak to není zrovna příjemný pocit. Prometheus vlastní zmenšený jaderný motor, který je velmi dobře chráněn. Poslední částí Oceánské pěchoty je pěchota lehká. To jsou již běžní vojáci vybavení gaussovými puškami, taktickými vestami, přilbami a vším co normální voják musí mít. Těchto vojáků je samozřejmě nejvíce, a pokud někdo z nich chce vlastnit Áres či Promethea, tak si to musí vybojovat. Africká osvobozená republika. AOR je vedena zvláštním způsobem. Všichni víceméně pracují v továrnách, aby vyráběli techniku pro Technickou armádu a při tom mají malé platy. Je zde přemnožení a většina se dobrovolně hlásí do Armády lidu, kde vlastně nedostanou ani pořádný výcvik. Výcvik trvá asi dva týdny a je jim tam akorát vysvětleno, jak se přibližně střílí ze zbraně, nějáké základní vojenské povely a taktiky a to je vše. Vlastně tam učí jen střílet a aspoŇ trošku se postarat o zbraně. Někteří instruktoři tvrdí ,že to je stejné, jak kdyby jste vzali opice z pralesa a naučili je střílet ze zbraně. Bude to mít stejný účinek, protože za ty dva týdny nikoho nic nenaučíte. Politické zřízení je zde “demokratická diktatura” . Prezident se tváří jako demokrat, avšak všechny fanatizuje a tak dokáže zařídit, aby vše bylo dle něj. Dokázal však vyřešit hladomor a nedostatek vody, ale už si neuvědomil ,že to bude mít za následek přemnožení a proto se rozhodl to vyřešit tím nejjednodušším způsobem. Zabrat si nová území a posílat davy “vojáků” do bojů, kde budou umírat a tím se počty zmenší. Redukce populace dle něj nebyla nikdy tak snadná. Nabízí obrovské výhody za přežití několika bitev, ale málokomu se to povede, možná tak jednomu z milionu. Ekonomika je zde složitá. Vlastně se zde neplatí ani penězi, ale jídlem a vodou. Za kilo Jamari si můžete pořídit třeba židli a nebo, bohužel… mladou dívku na osamocené chvíle. Jak jsou rodiny přemnožené ,tak malé děti slouží více způsoby. Tohle si dejte do kouzel a schopností. Buď pod nebo nad, to enchám na vás Výdrž: Zbroj: Věda: Zbraně: Technika: Rychlost: Boj: Rozdělíte si zde 50 bodů, přičemž na každou další úroveň potřebujete o bod navíc, což znamená ,že na první úroveň schopnosti spotřebujete 1 bod, na druhou úroveň spotřebujete 2 body(dohromady s první to budou 3 body) na třetí úroveň 3 body(dohromady s prvn ía druhou to bude 6 bodů) atd atd… Každá úroveň, vám zlepší dovednosti a s dalšími úrovněmi se rozdíl bude zvyšovat. Rozdíl mezi první a druhou úrovní je většinou malý, ale rozdíl mezi 9 a 10 úrovni může být i dvojnásob či trojnásobný. Nyní popis. Výdrž - určuje, kolik toho vydržíte. Vytrvalost, kolik snesete zranění, jak těžká, jak se z toho oklepete atd… Na první úrovni jste vlastně víceméně nicky. Sundá vás jedna rána pěstí a máte co dělat ji rozchodit. 2. úroveň vám umožní vydržet už více ran, uběhnout nějaký ten kilometr a furt nevyplivnou plíce. Kilometr dáte pod 5, ale 5 kiláků už vám dělá problém a jste rádi, když to dáte aspoň za 30 minut. 3. úroveň vám dá již fyzičku průměrného vojáka. Zvládnete snést pár ran, dokonce i kulku, která netrefí přímo životně důležité orgány se štěstím přežijete. Kilák dáte pod 4: 30, 5 kiláků kolem 25 minut a zvládnete už tak nějak i 10, avšak nepočítejte s časem pod hodinu. 4. úroveň- Uběhnete pár kilometrů už víceméně v pohodě, ve rvačce dokážete ustát vcelku hodně ran, ale furt nejste žádný rambo. Kilák za 4 minuty je pro vás už relativně běžná věc, 5 kiláků pod 25 minut bez problémů a dokonce i těch 10 kiláků už zvládnete pod hodinu. 5. úroveň- pokud vás někdo postřelí, tak to nějakým způsobem rozchodíte, větší vzdálenosti uběhnete již bez většího zadýchání se. Kilák za 3:40, 5 kiláků za 22 minut a 10 km už kolem 50m. 6. úroveň- máte fyzičku jako nadprůměrní vojáci. Vydržíte vcelku dost ran a už si začínáte rozumět i s kulkama. Kilák už dáváte pod 3:20, 5 kiláků zvládáte bez problémů za 20 minut a ani se příliš nezadýcháte. 10 Kiláků i za 45 a ještě by jste mohli dál. 7. úroveň- Patříte mezi takové ty, co do nich může někdo bušit jak chce a nic to s nima neudělá. Zaběhnete již i maraton, ale zpotíte se u něj. Kilák za 3 minuty jak nic, 5 kiláků pod 20 minut a 10 km dokážete dát i pod 40 minut. 8. úroveň- pokud dostanete zásah kulkou, tak vás to nijak netrápí, pokud nedostanete zásah do životně důležitých orgánů. 9. úroveň- může se stát ,že si o vás při rvačce někdo zlomí ruku, Maraton zaběhnete bez větších problémů pod 3 hodiny 10. úroveň- Maraton zaběhnete víceméně sprintem za 2 hodiny a 20 minut, vydržíte i zásah kulkou do důležitých orgánů s větším štěstím a pár dalších kulek vás taky ještě nepošle na onen svět. Ve rvačce jste jak Bud Spencer a při běhání jako Terence Hill. Kilák zvládáte pod 2:30, 5 kiláků za pod 15 minut, 10 km pod 30 minut. Zbroj- Zbroj buď dostanete nebo si ji můžete vylepšovat. Jako základní zbroj se bere obyčejná uniforma s plastovými chrániči na lokte, kolena a s obyčejnou přilbou. Víceméně vás nijak nechrání. Při výcviku vám to vlastně nijak nepomůže, ale pokud si během výcviku dáte body do zbroje, můžete pak do bojů nastoupit s o to lepší zbrojí. Lepší zbroj získáte i povýšením či tím, že ji prostě sebere pak mrtvole… 2. úroveň- Zbroj, která vás ochrání před odřeninami. Máte pokryté ramena, lokty, holeně, kolena. Neprůstřelná vesta II úrovně ( zastaví až 9 mm kulky z větší vzdálenosti než 50 metrů. Blíže záleží na úhlu dopadu kulky). 3. úroveň- Mírně vyztužená zbroj. Jste chránění před střepinami, slabšími nárazy do 200 N. Zbroj stále není kompletní, oddělené části chránící různé části těla. Neprůstřelná vesta III úrovně, která chrání před 9 mm náboji a puškovými náýboji z větší vzdálenosti. Chrániče dokáži odklonit seknutí nožem, při bodnutí velkou silou můžou být stále probodnuty. 4. úroveň- Vyztužená zbroj, která už je v kompletu, kdy je speciální taktická vesta s chrániči ramen a paží a speciální kalhoty, které chrání stehna a holeně. Chrániče jsou kolem celé končetiny, chrání však především tepny. Dokáže ochránit před nárazy o síle 300 N. Taktická vesta II úrovně. Dokáže ochránit před střelami z útočných pušek z větší vzdálenosti. 5. úroveň- Vyztužená zbroj chránící před nárazydo 400 N. První zbroj, která je jak ocelý komplet. Přilba s hledím a dýchacím filtrem, který filtruje pouze okolní nečistoty a některé toxiny, funguje spíše jako plynová maska. Hledí je interaktivní a dostáváte na něm rozkazy a zprávy z bojiště a vašeho okolí. Tactical Suit mk. I ochrání před střelami z pušek a přilba je schopna z větší vzdálenosti zastavit i pistolové náboje bez většího poškození mozku. 6. úroveň- Tactical suit Mk. II. Dokáže ochránit před nárazy do 500 N, ochrání před střelami z pušky a přilba dokáže vydržet i zásah pistolovým nábojem z blízka popřípadě pod určitým úhlem i z větší vzdálenosti náboj z pušky. Filtr je schopen lépe čistit vzduch. Na vizoru máte své vlastní životní funkce jako je tep, teplota, hydratace. Je možnost přednout si na infra či termo vizi. Lehce dokáže ochránit i před teplem či chladem do mírně zvýšených teplot ( - 20 na pár hodin, + 40 na pár hodin) 7. úroveň- Tactical suit Mk. III. Dokáže ochránit před nárazy až do 700 N, chrání před všemi druhy konvenčních zbraní. Pod určitým úhlem je schopen vykrýt i 9 mm střelu z gaussovi pušky. Obsahuje i menší kyslíkovou bombu pro možnost lepšího dýchání či nahrazení kyslíku v nedýchatelné atmosféře. Vizor má několik druhů vidění. Snímá i okolí a ukazuje teplotu, vlkost či znečištění v okolí. Dokáže efektivně ochránit před vysokými teplotami či velmi nízkými teplotami. Dokáže ochránit před přímým zásahem z většiny gauss zbraní. 8. úroveň- Skeleton II. Kompletní zbroj s uzavřenou atmosférou. Dokáže chránit před nárazy do 1000 N a před téměř všemi zbraněmi. Obsahuje i exoskeleton, což umožňuje nést větší váhu a také se rychlej ia efektivně pohybovat. Exoskeleton je menší a je určen spíše na rychlejí pohyb. Můžete s ním dosáhnout rychlosti až 40 km v hodině a uzvednete s ním až 200 kg nad hlavu naprosto bez problémů. 9. úroveň- Skeleton Suit mk. III. Komepltní zbroj s uzavřenou atmosférou. DOkáže vydržet nárazy do 1500 N a ochrání i před zásahem z gaussovi pušky do hlavy. Má v sobě adrenalinovou pumpu a základní první pomoc. VOják si v uričtých chvílých sám může píchnout morfium, adrenalin a další podpůrné látky. Pokud zbroj zachytí aritmii, zahajuje okamžitě oživování elektrošoky a ztlačováním hrudníku. Dokážete s ním dosáhnout až 75 km/h a uzvednete přes 300 kg nad hlavu. 10. úroveň- Juggernaut Mk. II. Kompetní zbroj s plnohodnotným exoskeletonem, na kterém jsou pancéřové pláty. V této zbroji se pohybujete mírně pomaleji a neohrabaně, ale jste schopni vydržet i zásahy z kanónu či některých slabších děl. Bývají většinou vybaveny rotačními kulomety, kanony a na blízku plamenometem. Na záda může být přimontován minomet či jiné zařízení. Má vlastní cirkulovaný oběh, takže v něm je schopen voják přežít i několik dní bez toho, aniž by musel vylézt. Věda- Toto odvětví vám umožňuje is otvírat znalosti z přírodních věd a být chytřejší. Úrovně vám budou zvyšovat znalost lidského těla, chemie i fyziky. Na první úrovni víte, že voda je pitná a kyseliny by se naopak pít neměly a že holky mají vagín ua kluci penis… to vám bohatě stačí. 2. úroveň- máte nějáké menší ponětí o tom, že existují přírodní vědy a dokážete ošetřit lehká zranění…. prostě na to dáte náplast ne?! 3. úroveň- Chemie vám začíná více říkat. KYselina se nemá lít do vody, když smícháte peroxid a manganistan ,tka vám vzniká kyslík a čadí to. 4. úroveň- Zvládáte již obstojně první pomoc. Znáte základy, dokážete ošetřit již vážnější rány jinak než náplatí. Něco vám i říká elektronika a počítače. 5. úroveň- Dokážete rozeznávat některé základn íbylinky. Víte, že tamta vám udělá dobře na žaludek a tahle protáhne dutiny… a z tamté se poserete a poblijete. Zároveň získáváte základn íznalosti o výbušninách a chápete fungování a sestrojení granátů. 6. úroveň- dokážete vyrábět základní trhaviny a máte znalosti chemie, toxikologie a dokážete i efektivně asistovat doktorovi. Vaše znalostí počítačů taky nejsou an špatné úrovni a elektromagnetická indukce není nadávka! 7. úroveň- Vaše znalosti se přesouvají do polních podmínek a zvládáte vše stejně, ale už i v poli bez patřičného vybavení 8. úroveň- S počítači si velm idobře rozumíte, dokážete si vyrobit vlastní cívku, namíchat si léky s patřičných surovin nebo sestrojit improvizovanou bombu. 9. úroveň- Víceméně už znáte vše. Dokážete na koleni sestrojit účinné bomby, vytvářet plynové pasti, dokonce i si vyrobit improvizovanou zbraň. Dokážete si vypěstovat plíseň, kterou nsáledně i v poli oddělíte a uděláte si tak antibiotika 10. úroveň- Co dodat… jste bůh. KVantová fyzika, Urychlování částic, genetika, lékařství, programování… nic z toho vám není cizí a ovládáte to stejně přirozeně jako dýcháte. Zbraně- body v tomto odvětví vlastně rozhodují, jakou máte přesnost, jak znáte zbraně a kolik zvládnete skvěle ovládat. Na první úrovni jste rádi ,že se nestřelíte do nohy, ale terč taky trefíte. V kombinací s vědou a Technikou máte rozšířené možnosti na úpravu zbraní. 2. úroveň- Zvládáte střílet z jednoho druhů zbraní s lepší přesností, ale musíte stát v klidu a ve stresových situacích se vám velmi špatně střílí. 3. úroveň- zvládáte už lépe střílet i pod tlakem 4. úroveň- vaše přesnost už je poměrně dobrá, pokud máte klid a čas zaměřit. 5. úroveň- Zvládáte střílet už i za pohybu a pod tlakem. Znáte své zbraně. 6. úroveň- vaše přesnost se celkově zlepšuje. 7. úroveň- Můžete si vybrat jednu modifikaci na zbraň. 8. úroveň- Můžete si vybrat druhou modifikaci na zbraň a vaše přesnost a znalost zbraní už je na velmi dobré úrovni 9. úroveň- Vaše míření je téměř bezchybné. Jste znalcem zbraní, umíte je využívat všechny a zvládnete už i téměř slepé střílení(z poza rohu atd…) 10. úroveň- trefíte letící mouchu i po slepu, můžete si vybrat modifikaci. Technika- Technika určuje, jak jste zruční… s technikou. Jak umíte řídit auta, jak je umíte opravovat, jak umíte pilotovat a opravovat vrtulníky či letadla a či jak umíte řídit a opravovat i mechy a jiné stroje ( rádia, hacking atd…). Cokoliv co je spojené s elektronikou a technikou. Na první úrovni tak nějak víte, že auto má povětšinou 4 kola, volant a motor… Kombinací s Vědeckými úrovněmi se prohlubují znalosti elektroniky a hackování. S úrovní se Zbraněmi zase zvládáte lépe opravovat a modifikovat zbraně. 2. úroveň- Dokážete relativně dobře řídit auto. Pokud dáváte pozor, tak nenabouráte, zvládáte provoz a pdoobně. S opravou auta vám ale musí ještě někdo pomoct. 3. úroveň- Vyznáte se lehce v motorech. Oprava vám nějákou dobu potrvá, lae pokud máte všechny součástky, tak to zvládnete. Taky se umíte i porejpat v rozbitém rádiu, aby fungovalo. 4. úroveň- Opravit rádio vám nedělá problém, dokonce si ze správných součástek dokážete i poskládat a to stejné s vysílačkou. Pokud máte na 4 úrovni i vědu, tak zvládáte nějáké lehké p...
Hráči: (2/6) CoolGuy, Deilen

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1 2 3

Elijah Porter Innes - 17. srpna 2018 12:25
Elijah Porter Innes

// Dostaň se z toho... my počkáme :)

Garrett T. Winchester - 16. srpna 2018 20:53
Garrett T. Winchester

// No nic, co se da delat. Tak hlavne hodne stesti a napis, az budes moct :)

Pán Jeskyně - 16. srpna 2018 20:47
Pán jeskyně Hayate

// Omlouvám se, ale nedokážu nic vymyslet a napsat. Mám tEĎ vztahové problémy a prostě to nejde... nezlobte se, ale asi to pár dní potrvá

Pán Jeskyně - 16. srpna 2018 08:03
Pán jeskyně Hayate

// Budu mít na starost jen školství :D pokud se zadaří

Garrett T. Winchester - 28. července 2018 15:07
Garrett T. Winchester

Ještě chvíli při přežvykování přemítám nad tím, zda si jídlo opravdu udrží tuto úžasnou kvalitu po zbytek výcviku a nebo se jednalo pouze o "uvítací" hostinu. Po chvíli však už myšlenku zavrhnu a soustředím se především na požitek z jídla.

Nakonec dojím a před odchodem na ubikace si ještě dopřeju krátkou přátelskou konverzaci s ostatními kadety u stolu.
K ubikacím se pak snažím dostat co nejrychleji, přece jenom bych chtěl ještě zkouknout nějaké novinky na internetu, popřípadě se odreagovat na nějakém videu nebo seriálu.
Zaskočí mě ale zamítnutý přístup k sociálním sítím a k emailům, v podstatě k prostředkům, které by vám umožnili kontaktovat okolní svět. Další nepříjemná věc, kterou přinesl autoritářský převrat, ale co takhle to dnes zkrátka funguje...

Po zhasnutí světel si jen pustím do sluchátek audioknihu k příjemnějšímu usínání a poté se už jen převalím, zavřu oči a snažím se relaxovat. Usnu vcelku rychle a bez problémů, stejně tak rychle jako usnu, tak mne propudí první sluneční paprsky a taky se ozvou ztuhlé končetiny, výsledek uvítací rozcvičky.
Rozhlédnu se kolem sebe a všimnu si, že ostatní stále ještě oddechují. Protáhnu se a zkusím ještě na pár minut zavřít oči, mojí snahu však naruší poručík vpád do místnosti.

"Co to kurva..."
projde mi hlavou, když uslyším ránu a vyskočím pohotově z postele.
Trochu se mi uleví, když ve dveřích spatřím zlomyslný úsměv Starýho a ne magora s nožem v rukou, avšak úleva netrvá moc dlouho...

Zkostnatěle se postavím do pozoru a vyslechnu si ranní instrukce. Jakmile Velící odkráčí, tak si v rychlosti ustelu kavalec a hodím na sebe uniformu. Při oblékání znovu ocením příjmený materiál, než konečně vyjdu před ubikace očekávájíc další očistec.

Markhole nás již očekává a jakmile nastoupí poslední z nás bažantů, tak si opět pustí pusu na špacír Ač nerad, informace vstřebávám s vědomím, že se mi určitě budou do budoucna hodit, byla by přece hloupost ignorovat užitečné informace kvůli ranní únavě.

Při zmíňce sprchy a snídaně se již nemůžu dočkat, až skončí ranní rozvička...
Po krátkém ranním zápřahu se konečně můžeme jít všichni najíst a světe div se kvalita jídla zůstala i druhý den na vynikající úrovni.
Po chutném odstartování rána následuje i sprcha, kde si užívám každé strávené minutky.

Když se opět seřadíme před ubikacemi s očekáváním dalších informací o průběhu dne, tak se nemůžu ubránit optimistické myšlence, že to tady snad nebdue tak špatný, alespoň na to jídlo se zde určitě bude dát spolehnout.
Je nám oznámeno, že se budeme učit základní pokyny, což není takový rpoblém jak se z počátku může jevit, vše je jen o cviku a opakování, pak se vše samozřejmě zautoamtizuje.

Výcvik takto pokračoval asi další týden, opakování základních pokynů až do zblbnutí, další a další Poručíkovy oblíbené rozvičky, zkrátka to nemohlo být lepší.
Má fyzička se během týdne díky intenzivnímu tréniku slušně zlepšila, navíc jsem se ve volném čase věnoval technice a brouzdal po různých internetových fórech, snad jsem i hledal způsob jak obejít místní firewall.
Nemohl jsem se však dočkat chvíle, kdy konečně přijde čas na výcvik ve střelbě...

Elijah Porter Innes - 24. července 2018 21:02
Elijah Porter Innes

Porterovi zaručeně chutnalo a to se odrazí dokonce i na jeho náladě. Když se žádná přepadovka v podobě dalšího kondičního běhu na blíže nespecifikovaný počet kilometrů nekoná, dokonce se slabě usměje i na Horu. Při cestě zpátky na ubikace jde pomalou, až loudavou chůzí doplněnou o zaražené ruce v kapsách od kalhot. Pozvedne psí známky a přiloží je ke snímači, aby ho dveře s tichým syknutím pustili dovnitř. Podívá se na hodiny a téměř okamžitě vleze do pyžama s tichým dovětkem.
„Na nějaký internet a síť se můžu vysrat.“ Převalí se na bok a ještě chvíli po zhasnutí všech světel nechává oči otevřené. Nakonec oční víčka pevně přivře k sobě v němém očekávání příchodů sladkých, velmi sladkých snů.
Půl šesté ráno a krve by se v Porterově těle nedořezal. Věděl moc dobře, že v armádě ho čekají zákoutí těch největších podlých činů, ale že v brzkých ranních hodinách – tomu odmítal uvěřit i ve snu.
„Rozkaz, pane!“ S tím se vysvlékne z pyžama a rovnou popadne pečlivě poskládanou uniformu z nočního stolku. Snad jediný z mála neměl problém se téměř okamžitě probrat a stál v pozoru před postelí. Rychle se oblékne do uniformy a vyběhne před ubikaci.

Porterovi bylo chladno. Přesto dokáže stát v pozoru před ubikací a netřást se zimou. Dívá se před sebe a na tváři mu hraje kamenný výraz, jak se snaží nedával cokoliv najevo. Podívá se na poručíka a pozorně poslouchá každé jeho slovo, byť s každou další intonací jeho hlasu začal toho muže nenávidět ještě víc. Informace však považoval za důležité.
Pokud dokážeme splnit veškeré jeho zasrané rozkazy, budeme relativně v cajku.
Potom už následuje ranní zahřívací rozcvička, kterou Porter rozhodně vítá. Po včerejším hodinovém vyčerpávajícím cvičení ho sice bolely nohy, ale sladká odměna měla teprve přijít – v podobě uznání od císaře. Věděl, že bude za tím obrovská cesta, ale hodlal podstoupit celé tohle trápení.

Na snídani si pochutnal, snažil se ale jíst tak, aby její obsah nemusel jít ze žaludku ven, kdyby náhodou poručík Markohle vymyslel nějakou levárnu a dokonce neopomene udělat ranní hygienu. Poté už stačilo se jenom seřadit na cvičišti. Porter si zvykal na pokyny od poručíka a způsobům armády se snažil proniknout stále hlouběji.

Během týdne hledal každou volnou chvíli k tomu, aby cvičil a dál formoval fyzickou zdatnost. Přesto jeho náplní práce hlavně bylo nezůstávat pozadu a snažil se více, než kdy dřív. Jediné, co mu dělalo alespoň trochu radost bylo pořád to vynikající jídlo.

Pán Jeskyně - 16. července 2018 12:58
Pán jeskyně Hayate

Všichni se krásně nacpete. DOkonce to jídlo ne jen dobře vypadalo, ale i chutnalo. Vaše břicha jsou naprosto plné a vaše chuťové buňky totálně odrovnané spokojeností. Všem však vrtá hlavou, zda to bylo jídlo jen na uvítanou či zda takto budou vařit pořád... nezbývá, než si jen počkat. Po jídle se vydáte všichni zpět k ubikacím, kde si již každý z vás musí pípnou, aby se dostal dovnitř. Uvnitř je chvili rušno, všichni se baví nebo si projíždí zprávy z internetu ( máte volný přístup na net, avšak máte zablokované jakékoliv komentování kdekoliv a odepisování na maily či zprávy na různých sociálních sítích. Vlastně cokoliv co chcete někam napsat a "poslat", tak je blokováno. Maily a sociální sítě jsou přístupné ve speciálních budovách, kde je vše monitorováno kvůli bezpečnosti. Tohle by dokázal hacknout nejspíš jen velmi dobrý hacker...tohle info vám vyskočilo ihned, když jste si otevřeli internet.. zběžně). S tím se však dalo počítat. Nakonec odbije 10 hodina a světla se sami od sebe zhasnou, což je znamení, že máte jít spat. Chvíli ještě některým svítí holopady a podobné vymoženosti, ale nakonec i oni jdou spat. Postel je vcelku přijemná, stejně jako polštář a peřiny. Vypadá to, že se Říše o své vojáky velmi dobře stará.

Ráno vás kolem půl 6 hodiny probudí rána do dveří a veselý hlásek Poručíka
,, Tak vstávat slečinky! Ranní ptáče, dál doskáče! Dneska nás čeká krásný den! Doufám ,že jste se vyspali! Chci, aby jste byli během 10 minut oblečení v uniformách a nastoupeni před ubikací! Dáme si rozcvičku a pak půjdete pěkně na snídani. Tak pohyb!"
poté za sebou zase dveře zavře. Někteří okamžitě vyletěli do pozoru, co jen vstoupil do místnosti, jiní se o to snažili ,ale byli ještě ospalí.

Během deseti minut jste se museli nějak probrat a obléct. Venku už na vás Markhole čekal a všimnete si, že i z vedlejších ubikací vychází rekrůti. Markhole si počká, až všichni nastoupíte a pak se začne procházet před davem rekrůtů a mluvit:
,, Tak fajn vy bando bažentů. Tohle bude třeba si zapamatovat. Jsem Velitelem některých družstev tady, ale především jsem Velitelem celé této sekce, tedy Praporu. Je vás tu přes 2 000. Všichni budete společně vstávat a všichni společně budeme chodit na rozcvičky. Ta vždy potrvá přibližně půl hodiny. Následně budete chodit do jídelny a na ranní hygienu. Aby jste se tam netlačili, máte na svých dveřích rozpisy, které se každý den pro každé družstvo mění, aby jste si nemohli stěžovat, že celý půl rok budete chodit na snídani až po hygieně nebo naopak. KAždé družstvo má na hygienu 20 minut a na snídani 30 minut. Toto by mělo trvat asi do 10:00. V 10:00 budete opět nastoupeni a bude probíhat již výcvik jen v Družstvech či Rotách. Denní program vždy bude aktualizován na každý den na vaší holotabuli uvnitř ukibace, takže doporučuji si ji prohlížet pravidelně. A teď ... Za mnou!"
dořekne razantně a všichni se rozběhnete za ním. Běžíte asi 10 minut, než doběhnete obloukem na cvičiště, kde se tak nějak seřadíte a následně se klikuje, dřepuje, protahuje. Poté vás Markhole již propustí a jdete si na snídani. Vy musíte počkat půl hodiny, pak jdete do jídelny a poté až můžete do umýváren na hygienu. MEzitím samozřejmě kdykoliv na záchod atd..., které jsou vcelku plné, ale pochopitelně jsou i 2 záchody v ubikaci. Aby se nemuselo složitě chodit v noci někam. Hlídky to prý nemaj rády.

Po snídan ia hygieně jste se opět seřadili před ukikací, kde na vás čekal již váš milovaný Poručík. Oznámil vám, že se nyní budete učit pokyny. Jak správně udělat Pozor, jak správně stát v pohovu, v pravo bok, v levo, pochodem chod atd atd atd...

Tohle vše jste se museli naučit, klasický začátek vojny, buzerplac. Vše to trvalo přibližně týden, než jste to uměli naprosto výborně. KAždý den jste 4 hodiny takto cvičili a 2 hodiny si dělali delší "rozcvičku" s Markholem během dne. Jídlo vážně zůstalo tak skvělé, jak bylo, což je asi to jediné dobré zde...

Elijah Porter Innes - 16. července 2018 10:46
Elijah Porter Innes

Než stačí poručík cokoliv říct, Porter se začne sám od sebe protahovat, snad kvůli strachu z blížící se bolesti celého těla. Myšlenka na to, že tady stráví ještě půl roku ho nenechávala spát. Zároveň nechtěl, aby hned po prvním dni přijímači vypadl a stal se vojákem někde u koloniální armády – chtěl bojovat a získat si čest, slávu a přízeň Císaře.
„Budeš ještě brečet, to ti garantuju, Starej Zmrde,“ Zamumlá si sám pro sebe.

Posledních pár kroků a div, že dveře od sprch nerozrazí, když tam vstoupí.
Rozhlédne se po okolí a vybere si tu nejbližší sprchu, jakoby mu snad bylo jedno, jestli bude někdo zkoumat Porterovo tělo nebo kamaráda ukrývajících se v trenkách. Jednoduše a bez studu se svleče, než si konečně přehodí ručník přes vodovodní potrubí sprchy. Očividně ho nějak nevzrušoval fakt, že by se na něj mohl opravdu nikdo dívat.

Po opravdu pohodovém tréninku a ještě krásnější sprše na sebe hodí konečně vojenské oblečení, zatímco se po čuchu vydá směrem do jídelny, kam se zařadí někde uprostřed řady vyčnívající ven. Markhole jim opravdu žádné číslo nesdělil, když se snažil v paměti zoufale pátrat po tom, jaké mají ono číslo, ať chtěl sebevíc, nepodařilo se mu to.
„No jo, starej Zmrd se zase osvědčil. Důležitý informace kurva vynechává,“ Zanadává si tiše pro sebe, ale jakmile se objeví nedaleko Portera, okamžitě zavře hubu a postaví se do pozoru snad v tichém očekávání nějakého otřesného rozkazu.

Překvapivě se nic hrozného nekoná. Jen sdělení čísla a předání psích známek. Porter doufal, že ty jeho, které předal u kontrolního stanoviště při přijímaní vojáků do armády, budou v pořádku. Seržantovi zasalutuje a hlasitě vyřkne:
„Elijah Porter Innes, 21. 11. 2067, družstvo 451, pane!“ Zahlásí a převezme si od Seržanta psí známky a napochoduje si to do jídelny. Na porci jídla nestačí hledět a dokonce i mírně pozvedne obočí nevěřící vlastním očím.

„Jo, nechte si chutnat,“ Hlásí kamarádům a usadí se vedle Briena. Malou chvíli sleduje proci jídla a pohledem vyhledává vyšší hodnost. Zakroutí hlavou a nasadí výraz nesouhlasu, ale přesto se do vynikajícího hamburgeru.
„Něco se mi nezdá,“ Zazmumlá Brienovi do ucha a pohlédne k výdeji jídla.

Pán Jeskyně - 16. července 2018 08:58
Pán jeskyně Hayate

// V klidu. Asi napíšu rovnou další a pak to můžeš shrábnout najednou... pokud nevadí :-) Když napíšeš dřív jak já, nevadí, když ne ,tak pak to shrábneš najednou a budeš to mtí jednodušší :D

Elijah Porter Innes - 15. července 2018 22:08
Elijah Porter Innes

spatna konektivita u netu v kempu. zitra se nejak pokusim pisnout

Garrett T. Winchester - 14. července 2018 14:19
Garrett T. Winchester

Při cestě do umýváren stihnu ještě, tak napůl, zaslechnout poručíkovu sarkastickou poznámku ohledně protahování.
"Spolehni se..."
procedím neslyšně mezi zuby a dál už se jen snažím najít koupelnu.

Netrvá dlouho a dorazím do společných sprch.
Tak nějak jsem očekával, že sprchy nenabídnou příliš soukromí, ale tenhle "grupáč" předčil i moje nejdivočejší představy. Snažím se nevšímat ostatních a vysvleču se, tedy alespoň do spodního prádla.
"Fakt nemám potřebu, aby mi tu nějakej úchylák zkoumal nádobíčko..."
projde mi hlavou komická myšlenka, nad kterou se prostě musím trochu pousmát.
Pak už si jen stoupnu čelem ke zdi a nechám na sebe dopadat proud příjemně teplé vody.

Když už nad tím přemýšlím, tohle je vlastně dnes už po druhé, co mi to připadá, jako kdybych spíš než na vojnu nastoupil do věznice.
Musím sice uznat, že tohle je o něco příjemnější, než když vás vykoupou hadicí, ale přesto...

Po pár minutách uvolnění a menší relaxace ve sprchách se konečně cítím o dost lépe a dokonce už si nepřijdu tak vyšťavený. S nově nabitou energií se opět rychle obléknu a co nejrychleji se vydám do kafetérie, jelikož už opravdu začínám mít hlad.
Když konečně po pár minutách najdu vchod do jídelny, tak si všimnu důstojníka, podle insignií zřejmě seržanta, který zde postává a kontroluje vstupující. Hned jakmile se snaží vejít první z našeho držustva, tak je seržantem zastaven.

"Jméno, datum narození a číslo družstva..."
prohlásí téměř strojově serža a zadívá se na zmateného rekruta.
Ten odvětí s tím, že číslo družstva nám nikdo nesdělil, a teď když and tím vlastně přemýšlím, tak má pravdu, jelikžo si nepamatuju, že by se Markhole o takové docela důležité informaci vůbec ráčil zmiňovat.

Seržant se hned na to domáha vědět jméno našeho velícího důstojníka a jakmile uslyší odpověď, tak jen chápavě kývne hlavou a vysvětlí, jak to vlastně se starým Markholem je. Hned na to se z čista jasna objeví sám Markhole, s tím svým "laskavým" úsměvem typu seš kurva mrtvej, a ujme se dalšího dlouhého proslovu.
"My o vlku..."
I tentokrát dávám pozor, jelikož sdělení výjimečně vypadá důležitě a proto si snažím zapamatovat všechny nutné informace.

Svůj monolog zakončí vcelku pozitivně a téměř příjemně se usměje, skoro bych při tom pohledu zapomněl, že je to ve skutečnosti hajzl...
V ten moment se fronta začne pomalu ale jistě posouvat, každý řekne své jméno, datum narození a číslo družstva, když v tom konečně přijde řada na mě.

"Garret Tiberius Winchester, 20. 7. 2065, družstvo 451, pane!"
odbyju si své formality a obdržím vlastní psí známky.
Poté následuje další fronta, nyní ovšem u výdejních pultíků. Zkušenost pro mě není příliš nová, vlastně celý systém je na chlup podobný stravování na středních školách, takže si se situací hravě poradím. Co mě ale příjemně překvapí je servírované jídlo, za které by se nemusela stydět snad žádná restaurace.

Už jen z pohledu na můj plný jídelní tác se mi zbíhají sliny, ještě si před usednutím načepuji půllitr ledové koly.
"Chtěl bych říct, že je to jen kvůli tomu, že potřebuju co nejrychleji doplnit energii, ale vlastně mi i docela chutná..."
říkám si zatímco se usadím vedle ostatních rekrutů z mého družstva.

Stejně jako jídlo mě poněkud překvapí přátelské reakce ostatních, ohledně jídla jsem byl taky poněkdu skeptický, ale co jsem slyšel od otce, tak kvalitní strava je přece jenom základ armády. Tedy alespoň mimo frontu...
"Jo,jo, užíte si to..."
usměju se přívětivě a pak už se jen pustím do jídla.

Moje chuťové buňky při jídle zažívají pomalu orgie a mně zatím jen vrtá hlavou, jak si to jen Říše může vůbec dovolit...

Pán Jeskyně - 11. července 2018 19:13
Pán jeskyně Hayate

// V klidu.. dokud coolguy nenapíše, tak asi čřekáme mno :D tak ať se to vyřeší a jsi v pohodě

Elijah Porter Innes - 11. července 2018 18:26
Elijah Porter Innes

Kluci? Já se omlouvám, ale dnes už nenapíšu. Dozvěděl jsem se něco, co mě naprosto dneska zlomilo. Pokusím se to spíchnout zítra, fakt se omlouvám.

Elijah Porter Innes - 11. července 2018 15:11
Elijah Porter Innes

Určitě nenakazil. Udělám si psací den, ale až vyperu a pouklízím. Mám toho moc a přípravy na dovolenou, kam jedu příští týden, kde nebudu mít moc přístup k netu. Napíšu, ale aaž tak spíš k večeru.

Pán Jeskyně - 11. července 2018 09:13
Pán jeskyně Hayate

// Já tEĎ jen doufám ,že jsme vás nenakazil neaktivitou... noták... nenechte to tu umřít jak ovše ostatní. .byli jste krásně oba aktivní! :D

Pán Jeskyně - 10. července 2018 07:47
Pán jeskyně Hayate

// Omlouvám se chlapci za neaktivitu, doufám, že to nijak nezmění vaší aktivitu :D

Pán Jeskyně - 9. července 2018 14:29
Pán jeskyně Hayate

Jakmile Poručík oznámí, že již máte volno a můžete se jít osprchovat, tak někteří jen zůstanou prostě ležet na zemi a sotva se hýbou. Ti co se znají, tak si začnou pomáhat. Poručík se ještě při odchodu ohlédne přes rameno a s úsměvem prohodí
,, A nezapomeňte se protáhnout... jinak vás to zítra bude hodně bolet."
Sprchy máte společné s celou sekcí ( Je několik baráků- ubikací- ve kterých jste po 20-40 lidech, což jsou pak i Družstva. Tyto baráky se pak dělí do několika sekcí. Tyto sekce jsou pak označovány jako Prapor, takže baráku zde je něco kolem 30-50... každá sekce má jiný počet.). Což znamená, že sprchy jsou velké a družstva se tam posílají povětšinou tak, aby se tam přiliš netlačila, ale člověk nikdy neví. Jídelna má přibližnou kapacitu 500 osob, je to to stejné.

Vydáte se do sprch. Někteří se ostýchají a tak se sprchují ve spodním prádle, jiní na to prostě kašlou a ničeho se nebojí. Sprcha je kupodivu příjemná. Teplota vody se dá bez problémů nastavit, proud je v pořádku. Po sprše se cítíte ihned lépe. Nyní už jen cesta do jídelny. Někteří mají poznámky o tom, jak mají strach z toho, co za blitky vám tam dají...

Dojdete do jídelny a tam stojí u vchodu seržant a vedle něj je jakási bedna. Pokaždé, když k němu někdo dojde, tak se na něj podívá a spustí
,, Jméno, datum narození, číslo družstva."
První co je na řadě, tak se na něj zmateně podívá
,, Nikdo nám nedal číslo družstva... Pane."
Seržant si povzdychne a nadechne
,, Je to číslo vaší ubikace rekrůte! Číslo vaší ubikace je číslo vašeho držstva. Koho máte sakra za velícího důstojníka?!" do teĎ se zdál klidnější jak Poručík
,, P-poručíka Markhola Pane."
seržant si ještě jednou povzdychne a sklopí hlavu, pokračuje už klidněji a spíše odevzdaně
,, Mno jasně.. koho jiného. Šli jste se proběhnout co? To nám taky udělal první den... Ale budete mu za to děkovat..."
pousměje se. Vedle vás se najednou objeví Poručík
,, Doufám, že jste se krásně osprchovaly slečinky. Teď vám budou dány vaše psí známky, které jsme vám vytvořili. Bude to vaše průkazka, poslouží vám k tomu, aby jste se dostali následně kamkoliv, i do vašich ubikací. Je v ní čip. Pípnete si ji při průchodu kdekoliv bude potřeba. Pokud vás to někam nepustí, tak tam nemáte prostě co dělat. Zabrání to tomu, aby vám do vašich osobních věcí někdo lezl do vašich věcí. Také vám poslouží k výdeju jídla a i při sprchování. Aby jste se náhodou nesprchovali moc dlouho, tak každý budete mít 3 a půl minuty vody. Pokud budete chtít víc, buĎ se budete sprchovat společně v objetí nebo vám někdo dá svojí vodu. Pokud budou otázky, klidně se ptejte, tEĎ ale zahlásíte své jméno, datum narození a číslo Družstva, což je číslo, podle kterého jste hledali vaší ubikaci. Následně vám budou dány známky, které si hned dáte kolem krku a následně si je pípnete i výdeje jídel. Pokud si je nepípnete, jídlo nedostanete! Pokud si je pípnete, dostanete svojí porci a další už nebude. Pokud budete mít stále hlad, musíte či počkat. Přídavky budou až po skončení vydávání jídla, aby dostali všichni. To už si můžete přijít a prostě vám bude dáno to, co zbylo a tady bude platit, kdo dřív příjde ,ten dřív mele. Jinak běžnou porci jídla máte každý. Máte nárok na polévku, hlavní chod, desert, salát a nápoj. Vody si můžete dolévat kolik chcete a vyberete si jej pak sami, je čaj, limonáda nebo prostě voda. Tak dobrou chuť! AŤ vám chutná."
usměje se Poručík po svém proslovu a odchází dovnitř. Seržant mu zasalutuje a pokračuje ve své práci.

( Číslo vašeho Družstva je 451)

Dojdete dovnitř a čekáte ve frontě. Vezmete si tác, příbory a dostanete se až k výdeji. Tam vám řeknou, vy si pípnete, dají vám žampionovou krémovou polévku a co jiného, než že hamburger s hranolky. Jako deser je klasický Cheesecake a následně rajčatový salát ( rajčata, cibule, troška octa, cukr). K pití je zde coca-cola, mátový čaj a obyčejná voda. Místa k sezení je plno. Když si posedáte, tak se všichni nevěřícně koukaj na jídlo. Horacio, ten dlouhán, se usměje
,, Čekal jsem blafy, ale tohle? Mno tka snad to bude chutnat tak dobře, jak to vypadá. Dobrou chuť chlapci."
Brian se na to usměje
,, Snad to není jen jídlo na uvítanou a bude takové pořád.. hehe..."
Následně se všichni s radostí pustí do polívky a burgeru. Burger byl výborný, stejně jako polévka. V Burgeru bylo- opečená bulka, na ní česnekový dresing, salát, rajčata, maso, sýr, karamelizovaná cibulka, slanina, vaječná placka, žampiony a opět bulka s dresingem. Vypadá to, že se Říše o své vojáky stará velmi, velmi dobře.

Pán Jeskyně - 4. července 2018 14:35
Pán jeskyně Hayate

// Jinak tyto atributy vám pak umožní si rozdělovat body do dalších schopností... Za každou úroveň dostanete jeden bod do dané atributy ( jak pak píšu t,ak od páte dostanete 2 za úroveŇ a od 8. 3). Což znamená, že pokud budete mít 4. úroveň ve zbraních, tak budete mít 4 zbraňové body, které si pak můžete rozdělit na specializace. Ty budou různé. U zbraní to může být třeba Modifikace( budete mít zpřístupněné některé modifikace navíc) nebo třeba odstřelování ( zlepší se vám přesnost a puškami a na dlouhé vzdálenosti) nebo třeba rychlá střelba ( budete schopni přesněji střílet i když budete držet spoušť) atd atd... to je nabych upřesnil. Body si zatím budete schraňovat a k tomuhle se dostaneme až na konci výcviku

Pán Jeskyně - 4. července 2018 13:49
Pán jeskyně Hayate

Tohle si dejte do kouzel a schopností. Buď pod nebo nad, to enchám na vás

Výdrž:
Zbroj:
Věda:
Zbraně:
Technika:
Rychlost:
Boj:

Rozdělíte si zde 50 bodů, přičemž na každou další úroveň potřebujete o bod navíc, což znamená ,že na první úroveň schopnosti spotřebujete 1 bod, na druhou úroveň spotřebujete 2 body(dohromady s první to budou 3 body) na třetí úroveň 3 body(dohromady s prvn ía druhou to bude 6 bodů) atd atd… Každá úroveň, vám zlepší dovednosti a s dalšími úrovněmi se rozdíl bude zvyšovat. Rozdíl mezi první a druhou úrovní je většinou malý, ale rozdíl mezi 9 a 10 úrovni může být i dvojnásob či trojnásobný.

Nyní popis.
Výdrž - určuje, kolik toho vydržíte. Vytrvalost, kolik snesete zranění, jak těžká, jak se z toho oklepete atd… Na první úrovni jste vlastně víceméně nicky. Sundá vás jedna rána pěstí a máte co dělat ji rozchodit.

2. úroveň vám umožní vydržet už více ran, uběhnout nějaký ten kilometr a furt nevyplivnou plíce. Kilometr dáte pod 5, ale 5 kiláků už vám dělá problém a jste rádi, když to dáte aspoň za 30 minut.

3. úroveň vám dá již fyzičku průměrného vojáka. Zvládnete snést pár ran, dokonce i kulku, která netrefí přímo životně důležité orgány se štěstím přežijete. Kilák dáte pod 4: 30, 5 kiláků kolem 25 minut a zvládnete už tak nějak i 10, avšak nepočítejte s časem pod hodinu.

4. úroveň- Uběhnete pár kilometrů už víceméně v pohodě, ve rvačce dokážete ustát vcelku hodně ran, ale furt nejste žádný rambo. Kilák za 4 minuty je pro vás už relativně běžná věc, 5 kiláků pod 25 minut bez problémů a dokonce i těch 10 kiláků už zvládnete pod hodinu.

5. úroveň- pokud vás někdo postřelí, tak to nějakým způsobem rozchodíte, větší vzdálenosti uběhnete již bez většího zadýchání se. Kilák za 3:40, 5 kiláků za 22 minut a 10 km už kolem 50m.

6. úroveň- máte fyzičku jako nadprůměrní vojáci. Vydržíte vcelku dost ran a už si začínáte rozumět i s kulkama. Kilák už dáváte pod 3:20, 5 kiláků zvládáte bez problémů za 20 minut a ani se příliš nezadýcháte. 10 Kiláků i za 45 a ještě by jste mohli dál.

7. úroveň- Patříte mezi takové ty, co do nich může někdo bušit jak chce a nic to s nima neudělá. Zaběhnete již i maraton, ale zpotíte se u něj. Kilák za 3 minuty jak nic, 5 kiláků pod 20 minut a 10 km dokážete dát i pod 40 minut.

8. úroveň- pokud dostanete zásah kulkou, tak vás to nijak netrápí, pokud nedostanete zásah do životně důležitých orgánů.

9. úroveň- může se stát ,že si o vás při rvačce někdo zlomí ruku, Maraton zaběhnete bez větších problémů pod 3 hodiny

10. úroveň- Maraton zaběhnete víceméně sprintem za 2 hodiny a 20 minut, vydržíte i zásah kulkou do důležitých orgánů s větším štěstím a pár dalších kulek vás taky ještě nepošle na onen svět. Ve rvačce jste jak Bud Spencer a při běhání jako Terence Hill. Kilák zvládáte pod 2:30, 5 kiláků za pod 15 minut, 10 km pod 30 minut.

Zbroj-
Zbroj buď dostanete nebo si ji můžete vylepšovat. Jako základní zbroj se bere obyčejná uniforma s plastovými chrániči na lokte, kolena a s obyčejnou přilbou. Víceméně vás nijak nechrání. Při výcviku vám to vlastně nijak nepomůže, ale pokud si během výcviku dáte body do zbroje, můžete pak do bojů nastoupit s o to lepší zbrojí. Lepší zbroj získáte i povýšením či tím, že ji prostě sebere pak mrtvole…

2. úroveň- Zbroj, která vás ochrání před odřeninami. Máte pokryté ramena, lokty, holeně, kolena. Neprůstřelná vesta II úrovně ( zastaví až 9 mm kulky z větší vzdálenosti než 50 metrů. Blíže záleží na úhlu dopadu kulky).

3. úroveň- Mírně vyztužená zbroj. Jste chránění před střepinami, slabšími nárazy do 200 N. Zbroj stále není kompletní, oddělené části chránící různé části těla. Neprůstřelná vesta III úrovně, která chrání před 9 mm náboji a puškovými náýboji z větší vzdálenosti. Chrániče dokáži odklonit seknutí nožem, při bodnutí velkou silou můžou být stále probodnuty.

4. úroveň- Vyztužená zbroj, která už je v kompletu, kdy je speciální taktická vesta s chrániči ramen a paží a speciální kalhoty, které chrání stehna a holeně. Chrániče jsou kolem celé končetiny, chrání však především tepny. Dokáže ochránit před nárazy o síle 300 N. Taktická vesta II úrovně. Dokáže ochránit před střelami z útočných pušek z větší vzdálenosti.

5. úroveň- Vyztužená zbroj chránící před nárazydo 400 N. První zbroj, která je jak ocelý komplet. Přilba s hledím a dýchacím filtrem, který filtruje pouze okolní nečistoty a některé toxiny, funguje spíše jako plynová maska. Hledí je interaktivní a dostáváte na něm rozkazy a zprávy z bojiště a vašeho okolí. Tactical Suit mk. I ochrání před střelami z pušek a přilba je schopna z větší vzdálenosti zastavit i pistolové náboje bez většího poškození mozku.

6. úroveň- Tactical suit Mk. II. Dokáže ochránit před nárazy do 500 N, ochrání před střelami z pušky a přilba dokáže vydržet i zásah pistolovým nábojem z blízka popřípadě pod určitým úhlem i z větší vzdálenosti náboj z pušky. Filtr je schopen lépe čistit vzduch. Na vizoru máte své vlastní životní funkce jako je tep, teplota, hydratace. Je možnost přednout si na infra či termo vizi. Lehce dokáže ochránit i před teplem či chladem do mírně zvýšených teplot ( - 20 na pár hodin, + 40 na pár hodin)

7. úroveň- Tactical suit Mk. III. Dokáže ochránit před nárazy až do 700 N, chrání před všemi druhy konvenčních zbraní. Pod určitým úhlem je schopen vykrýt i 9 mm střelu z gaussovi pušky. Obsahuje i menší kyslíkovou bombu pro možnost lepšího dýchání či nahrazení kyslíku v nedýchatelné atmosféře. Vizor má několik druhů vidění. Snímá i okolí a ukazuje teplotu, vlkost či znečištění v okolí. Dokáže efektivně ochránit před vysokými teplotami či velmi nízkými teplotami. Dokáže ochránit před přímým zásahem z většiny gauss zbraní.

8. úroveň- Skeleton II. Kompletní zbroj s uzavřenou atmosférou. Dokáže chránit před nárazy do 1000 N a před téměř všemi zbraněmi. Obsahuje i exoskeleton, což umožňuje nést větší váhu a také se rychlej ia efektivně pohybovat. Exoskeleton je menší a je určen spíše na rychlejí pohyb. Můžete s ním dosáhnout rychlosti až 40 km v hodině a uzvednete s ním až 200 kg nad hlavu naprosto bez problémů.

9. úroveň- Skeleton Suit mk. III. Komepltní zbroj s uzavřenou atmosférou. DOkáže vydržet nárazy do 1500 N a ochrání i před zásahem z gaussovi pušky do hlavy. Má v sobě adrenalinovou pumpu a základní první pomoc. VOják si v uričtých chvílých sám může píchnout morfium, adrenalin a další podpůrné látky. Pokud zbroj zachytí aritmii, zahajuje okamžitě oživování elektrošoky a ztlačováním hrudníku. Dokážete s ním dosáhnout až 75 km/h a uzvednete přes 300 kg nad hlavu.

10. úroveň- Juggernaut Mk. II. Kompetní zbroj s plnohodnotným exoskeletonem, na kterém jsou pancéřové pláty. V této zbroji se pohybujete mírně pomaleji a neohrabaně, ale jste schopni vydržet i zásahy z kanónu či některých slabších děl. Bývají většinou vybaveny rotačními kulomety, kanony a na blízku plamenometem. Na záda může být přimontován minomet či jiné zařízení. Má vlastní cirkulovaný oběh, takže v něm je schopen voják přežít i několik dní bez toho, aniž by musel vylézt.

Věda- Toto odvětví vám umožňuje is otvírat znalosti z přírodních věd a být chytřejší. Úrovně vám budou zvyšovat znalost lidského těla, chemie i fyziky. Na první úrovni víte, že voda je pitná a kyseliny by se naopak pít neměly a že holky mají vagín ua kluci penis… to vám bohatě stačí.

2. úroveň- máte nějáké menší ponětí o tom, že existují přírodní vědy a dokážete ošetřit lehká zranění…. prostě na to dáte náplast ne?!

3. úroveň- Chemie vám začíná více říkat. KYselina se nemá lít do vody, když smícháte peroxid a manganistan ,tka vám vzniká kyslík a čadí to.

4. úroveň- Zvládáte již obstojně první pomoc. Znáte základy, dokážete ošetřit již vážnější rány jinak než náplatí. Něco vám i říká elektronika a počítače.

5. úroveň- Dokážete rozeznávat některé základn íbylinky. Víte, že tamta vám udělá dobře na žaludek a tahle protáhne dutiny… a z tamté se poserete a poblijete. Zároveň získáváte základn íznalosti o výbušninách a chápete fungování a sestrojení granátů.

6. úroveň- dokážete vyrábět základní trhaviny a máte znalosti chemie, toxikologie a dokážete i efektivně asistovat doktorovi. Vaše znalostí počítačů taky nejsou an špatné úrovni a elektromagnetická indukce není nadávka!

7. úroveň- Vaše znalosti se přesouvají do polních podmínek a zvládáte vše stejně, ale už i v poli bez patřičného vybavení

8. úroveň- S počítači si velm idobře rozumíte, dokážete si vyrobit vlastní cívku, namíchat si léky s patřičných surovin nebo sestrojit improvizovanou bombu.

9. úroveň- Víceméně už znáte vše. Dokážete na koleni sestrojit účinné bomby, vytvářet plynové pasti, dokonce i si vyrobit improvizovanou zbraň. Dokážete si vypěstovat plíseň, kterou nsáledně i v poli oddělíte a uděláte si tak antibiotika

10. úroveň- Co dodat… jste bůh. KVantová fyzika, Urychlování částic, genetika, lékařství, programování… nic z toho vám není cizí a ovládáte to stejně přirozeně jako dýcháte.

Zbraně- body v tomto odvětví vlastně rozhodují, jakou máte přesnost, jak znáte zbraně a kolik zvládnete skvěle ovládat. Na první úrovni jste rádi ,že se nestřelíte do nohy, ale terč taky trefíte. V kombinací s vědou a Technikou máte rozšířené možnosti na úpravu zbraní.

2. úroveň- Zvládáte střílet z jednoho druhů zbraní s lepší přesností, ale musíte stát v klidu a ve stresových situacích se vám velmi špatně střílí.

3. úroveň- zvládáte už lépe střílet i pod tlakem

4. úroveň- vaše přesnost už je poměrně dobrá, pokud máte klid a čas zaměřit.

5. úroveň- Zvládáte střílet už i za pohybu a pod tlakem. Znáte své zbraně.

6. úroveň- vaše přesnost se celkově zlepšuje.

7. úroveň- Můžete si vybrat jednu modifikaci na zbraň.

8. úroveň- Můžete si vybrat druhou modifikaci na zbraň a vaše přesnost a znalost zbraní už je na velmi dobré úrovni

9. úroveň- Vaše míření je téměř bezchybné. Jste znalcem zbraní, umíte je využívat všechny a zvládnete už i téměř slepé střílení(z poza rohu atd…)

10. úroveň- trefíte letící mouchu i po slepu, můžete si vybrat modifikaci.

Technika- Technika určuje, jak jste zruční… s technikou. Jak umíte řídit auta, jak je umíte opravovat, jak umíte pilotovat a opravovat vrtulníky či letadla a či jak umíte řídit a opravovat i mechy a jiné stroje ( rádia, hacking atd…). Cokoliv co je spojené s elektronikou a technikou. Na první úrovni tak nějak víte, že auto má povětšinou 4 kola, volant a motor… Kombinací s Vědeckými úrovněmi se prohlubují znalosti elektroniky a hackování. S úrovní se Zbraněmi zase zvládáte lépe opravovat a modifikovat zbraně.

2. úroveň- Dokážete relativně dobře řídit auto. Pokud dáváte pozor, tak nenabouráte, zvládáte provoz a pdoobně. S opravou auta vám ale musí ještě někdo pomoct.

3. úroveň- Vyznáte se lehce v motorech. Oprava vám nějákou dobu potrvá, lae pokud máte všechny součástky, tak to zvládnete. Taky se umíte i porejpat v rozbitém rádiu, aby fungovalo.

4. úroveň- Opravit rádio vám nedělá problém, dokonce si ze správných součástek dokážete i poskládat a to stejné s vysílačkou. Pokud máte na 4 úrovni i vědu, tak zvládáte nějáké lehké programování a nabourávání se do špatně zajištěných pc

5. úroveň- Dokážete velmi dobře řídit a máte základní znalosti s pilotováním a řízením Juggernauta. S kombinací 5. úrovně vědy se dokážete pošťourat v dost elektronice a opravit ji a vaše hackovací schopnosti se zlepšují. Zvládáte vcelku slušně zakódovat soubory.

6. úroveň- Vaše řidičské schopnosti jsou na téměř mistrovské úrovni. Ovládání Juggernauta máte už víceméně v malíčku a znáte základy řízení Mechů. S Kombinací 6. úrovně vědy jste mistři v hackování

7. úroveň- Dokážete slušně pilotovat vrtulník i letadlo. V Juggernautu jste jako kdyby to bylo vaše vlastní tělo a s Mechem už dokážete v boji nadělat značné škody.

8. úroveň- Jste velmi dobrý pilot, zvlátáte opravit prakticky všechno.

9. úroveň- To, zda řídíte auto, motorku, letadlo, vrtulník či Mecha je vám jedno. Ve všem jste mistři a ve všem jste jak žralok ve vodě. Pokud máte 9. úroveň vědy, tak dokážete naprogramovat prakticky vše a hacknout se do všeho. Vámi zašifrované soubory rozkóduje málokdo i s proti kódovými programy a systémy.

10. úroveň- Jste bohové v technice a elektronice. Pokud ovládáte Mecha, tak jste téměř nepřemožitelní, jste legenda. Dokážete si z Tesla pásky a pár drátků vyrobit vysílačku. Prakticky McGyver.

Rychlost- tato atributa určuje, jak jste hbití, rychlý a také i vaše reflexy. Být silný a schopný bojovat je sice fajn, ale pokud potkáte někoho, kdo je rychlý jako vítr, tak vám ani síla Krogana nepomůže. Na první úrovni zvládnete zaběhnout průměrně sprint a patříte mezi průměrné lidi. 100 m dáte něco okolo 15 sekund a zvládáte zareagovat přibližně za 0,8 ssekundy až sekundu.

2. úroveň- vaše rychlost se zlepšuje, ale furt jsou někteří rychlejší než vy. Dokážete ale i rychleji reagovat a tak vám jde lépe třeba hraní baseballu. 100 m dáte pod 14 sekund.

3. úroveň- vaše reflexy se zlepšují, dokáže být třeba dobrý brankář a nebo zareagovat včas při hospodské rvačce a vyhnout se úderu. Na podnět dokážete zareagovat během 0,5 sekund.

4. úroveň- pokud nejste připraven, tak vaše reflexy postačí na včasné varování. Pohybujete se už i poměrně rychle, zvládáte nějaké větší základy parkouru a gymnastiky s akrobacií. 100 m zvládáte pod 12 vteřin a dokážete reagovat během 0,4 sekund

5. úroveň- Salta, přemety a uhýbání vám přestávají dělat problém. Proti průměrnému nepříteli si budete připadat jako bůh. Proti někomu, kdo je rychlý či schopný budete rádi za trénink co máte.

6. úroveň- jste rychlý, hbití a obratní. Zvládáte už i lépe bojovou akrobacii. 100 m dáváte pod 11 sekund.

7. úroveň- Vaše reflexy se velmi zlepšili a dokážete chytit i létající mouchu. Zvládnete včas zareagovat i když po vás někdo hodí nůž. Vaše reakce jsou někde kolem 0,3 sekund.

8. úroveň- váš sprint je nadmíru působivý a vaše hbitost je až k neuvěření. 100 m dáváte pod 10 vteřin.

9. úroveň- jste rychlý, hbitý, zvládáte skvěle bojovou akrobacii, zvládáte se dostat téměř přes jakoukoliv překážku a málokdo vám uteče. Dokázali by jste se vyrovnat Usain Boltovi ve sprintu a možná ho i předehnat. Vaše reflexy jsou někde kolem 0,2 sekund, což má velmi málo lidí.

10. úroveň- vaše reflexy jsou tak dokonalé, že při troše štěstí zvládnete zareagovat i na výstřel a aspoŇ se stihnout pohnout tak, aby vaše zbroj odklonila kulku. Nezvládnete se však střele vyhnout… nejste Neo. Nikdo vám neuteče, jste obratný, ohebný jak hadí žena a prostě dokonalost sama! 100 m pod 9 sekund a reflexy pod 0,2 sekundy. Svět je tak strááááášně pomalý.

Boj- toto je vcelku důležitá schopnost pokud vám dojdou náboje nebo se k vám dostane někdo až moc blízko. Na první úrovni jste tak průměrný hospodský rváč.

2. úroveň- Patříte mezi lepší hospodské rváče. Dokážete dát vcelku slušnou ránu, ale profíci by se vám vysmáli.

3. úroveň- Postoupili jste na úroveň pouličního rváče. Dokážete se hýbat, dávat rány, i nějaké přijímat.

4. úroveň- Máte už armádní výcvik za sebou, zvládáte nějaké základní chvaty, při troše štěstí zvládnete i dva hospodské rváče najednou.

5. úroveň- Váš armádní výcvik postoupil vcelku vpřed a jste schopni sundat nějaké amatéry i na jedinou ránu. Nejspíš by jste bez problémů zvládli i dva hospodské rváče. Odemyká možnost chladných zbraní

6. úroveň- Máte už vcelku praxi ve rvačkách, ovládáte různé chvaty a víte, kam správně udeřit. Souboj proti přesile vám nedělá problém.

7. úroveň- Začínáte patřit mezi ty lepší rváče. Přesila vám nedělá žádný problém a znáte místa, kam udeřit, jste schopni se dobře hýbat a zlomit někomu pár kostí taky není problém.

8. úroveň- Létáte jak motýl, bodáte jak včela. Víc k tomu asi není co dodat.

9. úroveň- Pokud se na vás vrhne pořádný soupeř, tak jej odrovnáte jak nic. Další možnost chladných zbraní

10. Úroveň- Dokážete jedinou ránou zabít a jste téměř jak Chuck Norris. Téměř… nikdo nemůže být jak Chuck Norris.

Tu máte pro přehled, kolik potřebujete celkem bodů na jaké úrovně
1/3/6/10/15/21/28/36/45/55

Doporučuji si dát vše aspoŇ na 3. Úroveň. Vždy však od 5. Úrovně dostanete jeden bod navíc a od 8. Úrovně 2 body. Jinak postupem tréninku budete dostávat buď body a nebo samotné úrovně. Budou i některé věci ( něco jako předměty ve hrách), které vám třeba budou uměle navyšovat úrovně některých schopností. Ale nebojte se, nebude to jako ve Falloutu ,dke si navléknete laboratorní plášť a Inteligence vám vzroste o 3 :D

Garrett T. Winchester - 2. července 2018 15:46
Garrett T. Winchester

// Klidně

1 2 3


↑ navigace

Záložková navigace