Maminko, vrátím se jako hrdina (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Maminko, vrátím se jako hrdina

Pán Jeskyně:

Hayate

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Roku 2078 začal dosud nevídaný konflikt. První a druhá světová oproti němu byly jen malé šarvátky. Během dlouhých let se vytvořily tři obrovské státy, které mezi sebou udržovaly mír, avšak postupně začala jedna dělat to co vadilo té druhé a ta druhá zas co vadilo té třetí. Nakonec to vyústilo v konflikt, který je dnes znám jako Sjednocovací válka, Válka Sjednocení... protože po této válce se celá planeta již nadobro spojila. Tehdá se tomu však říkala prostě Velká světová válka nebo také Třetí světová. Hráči se vžijí do role mladých, nadějných hrdinů, kteří se rozhodnou bojovat za svojí říši a přinést slávu Císaři Ragehandovi, který nehodlá trpět neposlušnost a troufalost ostatních. Budete dobrovolníci, vyjímečně jen naverbovanci. Nerad bych aby vám bylo víc jak 18 let. Jste mladí, plní ideálů a hlavně naivní. Válku vidíte romanticky, kdy vybojujete spoustu bitev a domů se vrátíte jako hrdinové říše. Bohužel realita je vždy o mnoho horší...

Klíčová slova:

Sci-fi, Světová válka

Jaké hráče:

Aktivní, protože budete převážně hrát spolu. Schopné psát jak dlouhé, tak i krátké příspěvky, pokud možno pravopisně správně. Schopné se vžít do role mladých lidí, kteří si myslí, že válka je jak ove filmu ,že zrovna oni budo utěmi hlavními postavami a přežijí vše a budou opěvováni.

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Historie před válkou: Lokální války 20. Let 21. Stolení byly poměrně časté. Američané na dálném východě, rusové na ukrajině a podobně. Lokální války probíhaly asi do roku 2030 a situace byla stále vážnější a vážnější. Vše vyřešila jedna věc a to další problém, který nastal. Islámisté, kteří dělali neustálé teroristické útoky se rozhodli převzít Evropu. Tehdy začala Doba temna Evropská. Po celé Evropě se rozlehly občanské války a odpor k muslimům jako nikdy. Vše začalo ve Francii, v Paříži, kdy 18. Března 2031 muslimové zaútočili na radnici města převzali nad ní kontrolu. Zároveň byl proveden útok na veškeré policejní stanice a vysílače. Celá akce proběhla během 30 minut a měla za oběť nejméně pět tisíc francouzkých občanů, jak už policistů, úředníků na radnici, reportérů či jen obyčejných kolemjdoucích, kteří byli ve špatný čas na špatném místě. Ihned začali vysílat, že Paříž se stává Muslimským městem a že všichni bezvěrci budou povražděni. Začala nesmírná panika. Lidé prchali z města co nejrychleji. Někteří si mysleli, že je to jen vtip, ale postupně začali chápat, že není a že je to krutá realita. Ti co neutekli, tak většinou byli popraveni. Děti nad pět let byly vražděny společně s muži, ženy nad pět let byly znásilňovány a nuceny přijmout islám a pokud tak neučinili, tak při znásilnování většinou umřely na vyčerpání, protože se na nich muži střídali 24 hodin denně několik dní po sobě. Děti pod pět let byly vzaty na převýchovu. Tímto začala Tkv. Francouzká Válka, která se později přejmenovala na Evropskou Válku. Tato válka se netýkala ostatních států, krom Evropských. V jiných státech(USA, Čína, Indie atd..) udělali rázné kroky, aby se tohle stát nemohlo. Muslimové se po čase rozšířili po celé Francii a prohlásili ji za Islámský stát. Z francie se začali hrnout do okolí. V polsku a Itálii vyhráli velmi rychle volby Nacionalisté a ti začali deportovat všechny muslimské občany co byly v zemi. Pokud se někdo bránil, byl popraven. V ostatních státech začaly občanské války. Většina státních složek ve státech Evropské únie, která se touto válkou také rozpadla, bylo rozpuštěno, protože v jejich řadách byly muslimové, kteří odmítali bojovat proti vlastním. Vojáky se tak stali obyčejní lidé, kteří bránili své domovy a rodiny. V roce 2033 se rozhodly Spojené státy a Rusko zasáhnout a do Evropy poslali své jednotky, aby situaci velmi rychle vyřídili. Jednotky byly vyslány do Evropy 11. Listopadu 2033 a 3. Února 2034 byl konec všem válkám a tím byla ukončena i Evropská Válka. Rusové své síly stáhli na hranice, ale Američané se stáhnout nechtěli a využili této situace a začali zdevastované státy okupovat a stavět zde své základny. Bylo jasné, co se děje. Většina lidí ze začátku Američany opěvovala, ale postupem času zjistili, že to byla chyba a proti američanům a základnám co zde vytvářeli se bouřilo více a více lidí. Dokonce na některé z nich byly provedeny útoky. Rusko společně s Indií, Čínou a Japonskem varovali USA, aby stáhli své jednotky pryč z Evropy jinak provedou koordinovaný útok na jednotky USA v Evropě a bude následovat i USA. Po několika týdnech vyjednávání byli Američané nuceni stáhnout své jednotky a tak se Evropa mohla začít konečně zotavovat z válek. V roce 2034, 24. Června na Asijském setkání hlav států byla založená nová Aliance s názvem Asijský Konglomerát. V této Alianci byli Rusko, Čína, Indie a Japonsko. Asijský Konglomerát se rozhodl ukončit veškeré problémy a do arabských zemí vyslali milionové armády, kteří začaly s čístkou muslimů. Bedlivě sledoval všechny muslimy, u kterých měli podezření na zapojení do teroristických aktivit a následně během půl roku vyhladili 98 % teroristů a od té doby od nich byl klid. V roce 2048 se z Asijského Konglomerátu stal jednotný Stát. Úředním jazykem se stala Siberština, což byl nově vytvořený jazyk s prvky ze všech jazyků, ale v různých zemí se stále mluvilo stejně. V AK(Asijský Konglomerát) se zavedla nová politika. Začali zde vládnout vědci a filozofové, kteří zrušili veškerou měnu. Národy si navzájem propůjčili veškeré suroviny a zdroje a lid dostával jídlo a vše potřebné dle toho kolik toho udělal pro společnost. Horníci a dělníci byli zajištěni dobře, protože ti se museli udržovat ,aby pracovali co nejefektivněji. Také se začaly zdroje vkládat do různých výzkumů- Doprava, bydlení, zemědělství, hospodářství, technika. Díky tomu se začal Konglomerát rychle rozvíjet a rozmohly se zde elektromobily se solárními panely a podobné vymoženosti šetřící životní prostředí. Potraviny se začaly pěstovat přímo ve městech. Vymyslel se speciální způsob- Postavily se plně prosklené budovy, několika patrové s trávou uvnitř, zavlažovacím systémem a UV lampami. V těchto budovách se poté začala pěstovat zelenina a kyslík, který rostliny vyprodukovaly se pouštěl do okolí a tak i ve městech byl čerství vzduch. Díky tomuto stavění budov se zmenšila potřebná plocha pro potraviny a díky 24 hodinovému svícení Uv lamp tak byla úroda až 3x do roka, protože se v budovách udržovala i teplota. AK jednoduše prosperoval jako nikdy předtím. Mezitím se v Africe lidé přemnožili a probíhaly tam občanské války. Lidé se vraždili na ulicích kvůli jedinému bochníku chleba a láhvi s vodou. Tyto občanské války pokračovali téměř až do roku 2070. Roku 2069 se vlády v JAR ujal Jahari Malik Amahat a vše ukončil násilím a také násilím sjednotil všechny africké země. Tvrdilo se o něm, že svými proslovy dokázal naprosto zfanatizovat všechny a že prý i dokázal, aby mu dobrovolně dali jídlo i ti co vlastně žádné jídlo neměli. Sliboval jim lepší časy, sliboval jim tuny jídla a plné řeky pitné vody. Amahat byl vášnivý zemědělec a také dobrý ekonom. Do výzkumu zemědělství vložil nemalé peníze, ale vyplatilo se mu to. Přišli na způsob jak ze vzduchu velmi účinně nabírat vodu a také geneticky upravili odrůdu kukuřice, která dokázala přežít téměř všude a rostla několikrát rychleji. Tato odrůda dokázal růst prakticky i na kamenném povrchu či na pouštích. Amahat pojmenoval sjednocené Africké národy- Africká osvobozená republika(AOR). Zavedl zde demokracii, avšak dokázal lidi tak zfanatizovat ,že to byl prakticky diktátor, kterého všichni milovali a hlasovali pro to, co on sám chtěl. Díky nové odrůdě kukuřice a získávání vody ze vzduchu dokázal ustálit situaci a ukončit tak hladomor. Dokonce se mu povedlo zavlažovat zemi a tak snížit plochu pouští. Tímto však i pomohl k tomu, aby se lidé dále množili. Po pár letech to tu bylo zase a Amahat potřeboval větší území, více půdy pro svoji rostlinu, kterou lid pojmenoval příhodně- Jahari. Amahat expandoval čím dál tím více na sever až ovládl celou Afriku i s arabským poloostrovem. Armáda AOR byla rozdělena na dvě části. První byla technická část, kde byli opravdoví vojáci s technikou a dobrým vybavením, moderními zbraněmi a vším co je do války potřeba. Druhá byla tzv. Armáda lidu. Zde byli dobrovolníci, co se přihlásili do armády. V Armádě však nebylo tolik místa a tak Amahat vymyslel způsob jak to vyřešit. Ten kdo se zasloužil nějak či přežije 5 bitev, tak bude přijat do Armády, kde je dost jídla, vody a všeho. Armáda lidu byla uboze vybavená. Měli staré zbraně, žádnou výzbroj a mnohdy házeli i kameny. Jejich výhoda však byla v počtu. Jak se lidé v AOR přemnožili, tak mohli i rychle umírat. Amahat je zfanatizoval a během jednoho měsíce měl armádu čítající téměř sto milionů a z toho pouze dva miliony byli v opravdové Armádě. Když AOR útočili, tak se vyhrnuly hordy chudě ozbrojených vojáků a prakticky město dobyli počty a tím jak město zalidnili. Bohužel po čase přestalo Amahatovi stačit i to co již měl a chtěl víc. Moc mu vlezla na mozek, a proto začal přes Itálii expandovat i do evropy roku 2079. Třetí a poslední velkou frakcí byla Oceánská říše, která vznikla 15. Března 2077, kdy se násilím dostal k moci tehdá ještě Plukovník Henry Ragehand. Vpadl do Bílého domu a zavraždil všechny i s prezidentem. Společně s tímto útokem mu věrní vojáci pomohli vyhladit všechny, co by dělali problémy. Tento převrat plánoval přes dva roky. Zjištoval kdo je s ním a kdo proti, nenápadně se vyptával, až nakonec věděl. Jeho armáda při převratu měla tři miliony a měli i těžkou techniku. Co předcházelo Oceánské říši? Postupem času se USA spojila s Mexikem a kanadou vznikly USNA(United states of North America- Spojené státy severní amariky). Později se k nim připojila i Brazílie a celá jižní Amerika a také Island a Austrálie. Jediná Velká británie se držela dál od všech. Díky tomuto spojení Ragehand během dvou dnů ovládl okamžitě celou severní a jižní ameriku, Austrálii a Island. Netrvalo dlouho a zmocnil se i Velké británie a vše pojmenoval Oceánská říše Frakce a vše o nich Asijský konglomerát: V Asijském konglomerátu převládá rozum. Není zde žádná měna a chudoba také téměř vymizela, ale je tam, kde nechce nikdo pracovat. Všichni mají práva dle toho, jak jsou ochotni pracovat či jak prospívají společnosti, což spěje k téměř 100 % zaměstnanosti. Jsou zde velmi rozsáhlé výzkumy a od založení Asijského konglomerátu zde narostl počet vědců několikanásobně. Politické zřízení funguje částečně na principu demokracie. Je zde Hlavní rada starších, ve které jsou z každého státu(nyní již region) 3 zástupci, kteří zastupují jak zájmy jejich regionu, tak i zájmy celého Konglomerátu. Do této rady se vybírají pouze ti nejchytřejší a jsou bedlivě sledováni, aby zde nemohla být korupce ani nic podobného. Tato rada sice naslouchá lidu, avšak rozhoduje se tak ,aby to bylo poté pro lid co nejlepší, i kdyby s tím měl být lid nespokojen. Jedná se v zájmu většiny, avšak ne v síle většiny. Tento systém se ukázal být jako velmi dobře propracovaný a od jeho založení Konglomerát jen prospívá. Zemědělství se zde přesunulo převážně do měst a ty se zároveň stala čistějšími. Ti co nemohou najít práci, či není již místo, tak pracují jako údržbáři, uklízeči a podobně a jsou řádně školeni, aby svojí funkci mohli účinně vykonávat. Zemědělství se přesunulo do obrovských, prosklených mrakodrapů, kde každé patro je pokryto půdou, na které roste zelenina, ovoce nebo na nich žije dobytek či jiná hospodářská zvířata. Samozřejmě se stále využívají i běžné venkovní plochy, ale tyto mrakodrapy pomohli zajistit práci dost lidem a také jich dost nakrmit. Energie se bere z přírodních zdrojů jako jsou sluneční elektrárny, větrné, vodní a podobně. Na každém domě jsou sluneční panely a větrníky, což zajištuje každému domu, mrakodrapu či budovám dostatečné množství vlastní energie. Energie, která se třeba přes noc nashromáždí od větrníků a větrných elektráren se shromaždují do akumulátorů, ze kterých se následně čerpá, když je potřeba. Také se velmi využívá termální energie. Díky těmto opatřením je elektrické energie dostatek vždy. Podobné je to s dopravou. Vozidla zde jezdí bud po vyznačených drahách na elektřinu pomocí magnetické energie(vlaky, MHD atd..) a nebo na sluneční panely s akumulátory, takže můžete jezdit i přes noc, ale dají se dobít napojením do zásuvky, což dovoluje jezdit i v nepěkném počasí. Vozidla na fosilní paliva jsou zde zakázána. Zdravotnictví je zde zdarma a může si ho dovolit každý pracující člověk a každé tří měsíce jsou povinné lékařské prohlídky, kterými se zajišťuje neustálé zdraví obyvatelstva a zabránění případnému šíření nemoci. Samozřejmě každý chodí jiný den. Kdyby měli všichni chodit jeden den v měsíci k lékařům, tak by se lékaři zbláznili. Při těchto kontrolách jsou obyvatelům vstřikováni nanoboti, kteří jsou naprogramováni na vyhledáváni nemocí a jejich následném a účinném ničení. Funguji jako silnější bílé krvinky, avšak aby leukocyty neztratili schopnost bránit tělo ,tak se nanoboti zapojují jen do konečné fáze vyhlazení nemoce. Dokáží také najít nádor a zneškodnit ho, což leukocyty nezvládají. Také vyléčí zlomené kosti či natažené svaly, stačí jen, když pacient zajde k lékaři a nanoboti se přeprogramují. Zranění vyléčí i bez naprogramování, ale pomaleji. Také fungují jako sledovač, takže slouží vládě k přehledu nad obyvatelstvem. Pokud někdo spáchá zločin a chce se skrývat, nemá nejmenší šanci. Školství je rozvinuto a dostupné všem. Snaží se nemít v jedné třídě více jak pět studentů, aby se učitel mohl naplno věnovat všem a žádný z nich nebyl zanedbávám. Klade se zde důraz na rozum, ne pamět(Neučí se naspamět hromady informací, ale učí se s nimi pracovat). Učí se samozřejmě historii, kterou si částečně musí pamatovat, ale učí se s ní spíše pracovat, vytvářet si na ni vlastní názory, debatovat o ni a podobné. To stejné s jinými předměty. Většinou se pracuje s informacemi, které znáte a nemusíte si je nijak extra pamatovat. Avšak se s nimi pracuje neustále, což zapříčiňuje, že si jej ve velké většině studenti zapamatují. Závěrečné zkoušky bývají z toho, co student chápe či spíše jak učivo chápe. Hodnotí se zde rozum a ne pamět. Výzkumy jsou zde silně podporovány. Díky tomu také každý dům má vlastní sluneční panely, jsou všude elektronická vozidla a je všude čisto. I Letadla využívají elektrickou energii. Samozřejmě mají větší akumulátory. Avšak oproti naší době se technologie akumulátorů rozvinula takovým způsobem, že tužková baterie je nyní minimálně 50x účinnější než je v dnešní době(2015). Avšak Mír není věčný a musí se chránit. Proto se vědci zaměřují i na vojenské technologie. Vojenské technologie jsou zde velmi rozsáhlé. Vojáci zde fungují dvojím způsobem. Pokud nebojují, tak jsou jako policisté, kteří hlídají pořádek v ulicích měst. Mají většinou stejnou výzbroj jako v boji, jen nenosí ostré náboje do střelných zbraní, ale omračovací střelivo, které funguje na principu měkké, elektricky nabité střely, která po nárazu většinou cíl poraní, ale jen povrchově a následně jej šokem omráčí. Funguje jako taser či paralyzér. Vojáci mají dýchací masky na ochranu proti různým plynům a obličejový kryt, který jim chrání oči a zbytek tváře. Následně jsou oděni do zbroje z titanové slitiny s uhlíkovými vlákny, která je velmi lehká, ale nesmírně odolná. Zbroj se však lehce liší mezi pořádkovou a bojovou zbrojí. Pořádková je zbroj do měst a bývá tak i vybavená. Jedinou střelnou zbraní zde je R-65(Raijin rok 2065- samopal), která střílí omračovací střely a je to menší zbraň, s kterou se dá snadno bojovat i ve ztísněných prostách. Další výbavou je elektronický obušek, kterým se dá mlátit jak normálně, tak i s elektrickým nábojem v sobě. Následně je přes celý obličej dán černý kryt, který kryje i dýchací masku ,aby se náhodou nepoškodila od letících předmětů, které by mohli lidé házet při nepokojích. K tomuto je přidán i štít z uhlíkových vláken- pevný, ale lehký jako pírko. Celá tato zbroj je udělaná z kevlaru a uhlíkových vláken, což dělá zbroj odolnější a zároven lehčí. Bojová zbroj je vybavena upravenou přilbou, kdy místo krytu je stahovací hledí, které se dá vytáhnout i stáhnout a pokud je stažené, tak se přilba uzavře a díky dýchacímu přístroji je tak obličej zcela izolován od všeho venkovního. Hledí je vybaveno několika vizemi, mezi kterými si voják může přepínat- Termovize, Infra, Kryt proti světlu, noční a je také vybavena detektorem pohybu a informační deskou, kdy vojákovy běhají informace o jeho nynějších úkolech. Také si voják může vybrat, zda bude dýchací maska jen filtrovat vzduch či zda bude dýchat vzduch obohacený více kyslíkem, pro lepší výkon. Do masky je také zavedena hadička z batohu ve kterém bývá voda či výživový nápoj, aby voják měl dost živin a energie v průběhu dlouhých bitev a nemusel si sundával přilbu a tak se sám ohrozit. Vše je důkladně izolováno, aby voják mohl přežít i několik dní uprostřed zamořené oblasti bojovým plynem atd... Dále jsou vybaveni útočnou puškou AK-154, což je modernizovaná verze AK-47, která je vyrobena z Uhlikových nanovláken, takže její celková hmotnost bez zásobníku činí pouhý 1 kg, což se uprostřed bojové vřavy opravdu hodí. Tato zbraň je schopna střílet až 900 střel za minutu a díky odpružení má téměř nulový zpětný ráz a tím pádem možnost přesné střelby se značně zjednodušuje. AK-154 je také upravena, má několik variant a jsou zde dvě hlavní. První je Vysokovýbojová a druhá elektromagnetická. Vysokovýjová zbraň funguje na principu kulky v nábojnici se střelným prachem, ale místo úderníku, který zašehne prach v nábojnici zde vznikne elektrický výboj, jenž zapálí prach v nábojnici mnohokrát efektivnější, než by to udělal úderník. Díky tomu kulka z hlavně vyletí větší rychlostí a má tak i větší sílu. Elektromagnetická funguje na principu elektromagnetů podél hlavně, které přitahují ocelovou kulku a jakmile kolem nich prolétne, tak ji začnou odpuzovat. Díky tomuto není třeba nábojnice s prachem, kulky mohou být tak větší, těžší a tím pádem nebezpečnější. Popřípadě mohou kulky být velmi malé, ale stejně nebezpečné. Úsťová rychlost těchto zbraní je něco kolem 5-6 Machů, přičemž u vysokovýbojové je jsou pouze 2-3 machy Machy ( 1 mach je přibližně 1200 km/h, což je asi 340 m/s ). Přilba i tělní zbroj je tvořena ze slitiny titanu a uhlíkových nanovláken, takže je pevná, skvěle chrání a při tom je lehká, což umožnuje vojákům být flexibilní s dostatečnou ochranou. Zbroj je tvořena šupinatě, takže náraz střely ji nezníčí, ale přenese energii do celé zbroje a pouze se zdeformuje, čímž může poskytnout stále dobrou ochranu. Poté je zde ještě třetí zbroj, kterou vlastní jen malá část vojáků a to většinou velitelé jednotek či speciální oddíly. Tato zbroj je celá tvořená ze speciální uhlíkových vláken, která jsou ušita jako svaly a na tělo dokonale přiléhají. Pokud se do těchto vláken pustí elektrický proud, tak se začnou chovat jako svalová vlákna- Stahovat se a roztahovat- takže prakticky dopomohou svalům vojáka, kterými se také díky přilnavosti obleku prohání menší proud, aby se mohly pohybovat rychleji. Tyto umělá svalová vlákna jsou izolována od vnějšku, aby nehrozilo zkratování či podobná nehoda. Díky tomu může být zbroj místy pokryta pevnými pláty speciálně upraveného titanu, který už tak je málo elektricky vodivý. Titanové pláty byly z vnější strany potaženy gumou, abych chránily celou zbroj a z vnitřní strany byl titan upraven, aby netlumil elektrický proud ve vláknech, ale ani aby jej nebral. Nano uhlíková vlákna by sice byly schopna ochránit tělo před slabšími kulkami, ale jen za určitých podmínek. Tento oblek dostávají vojáci co už sami o sobě vydají za deset a s tímto oblekem vydají za sto či více. Přilba je stejná jako u bojového obleku, akorát se do dýchací masky vhání kyslík pro vyšší účinnost vojáka. Zbraně mívají dle vlastního výběru, od raketometů až po automatické pistole či zbraně na předloktí, pro rychlejší střelbu. Technika, kterou využívá armáda Asijského konglomerátu je z velké části z Titanových slitin. Vlastně vše co jde do boje a pochází z konglomerátu, tak je z titanových slitin. Na zemi nebylo dost Titania pro tohle vše, ale kolem země prolétal asteroid, který se z 91 % skládal z Titania a tak se asijský konglomerát rozhodl letět tomuto asteroidu naproti a vytěžit jej. Podařilo se jim i asteroid rozlomit a kus ho dostat na oběžnou dráhu a další kus řízeně dostat na Zem, čímž získali několik set tun titania na vyzbrojení armády. Vozidla na rychlou přepravu(Terénní čtyčkolky, motorky či džípy) vyráběji z uhlíkových vláken a části titanových slitin. Obrněné transportéry jsou už pokryty vrstvami titanových slitin, aby vojáky mohli chránit a tanků mají více druhů- Zastaralé ještě z běžných slitin a oceli pokryté pancířem a poté nový Tatsumaki Tank. Tento tank má profil vysoký jen 210 cm, jeho titanový pancíř má tloušťku 200 mm a nese 120mm dělo, které má kadenci 20 střel za minutu díky účinnému samonabíjecímu mechanismu, který vše urychluje. Tank může nést až 45 nábojů a po terénu se dokáže pohybovat až rychlostí 90 km/h a po silnici až 120 km/h. Jeho celková hmotnost je 26 tun plně naložený a posádka je tříčlenná- Velitel, Střelec a řidič. Tank má motor o síle 2500 kW a je poháněn čistě elektřinou, která se do akumulátoru čerpá z předních nasávacích trysek, které tak nabírají energii a poté také z brzd. Tank obklopuje elektromagnetické pole, které každou střelu(pokud je z kovů) dokáže částečně deformovat a odvrátit, tak aby tank utrpěl co nejmenší škody. Toto elektromagnetické pole funguje jako nynější výbušný pancíř, má za úkol snížit poškození. Avšak kvůli bezpečnosti okolních spojeneckých jednotek ,které by se mohli za tankem krýt je pole malé, ale stále dosti účinné. Pole však bere dost energie a tak může pracovat na dva chody- Pernamentní a kritický. Pernamentní chod znamená ,že je pole zapnuté neustále, ale kritický chod šetří energii a zapne pole vždy při detekci blížící se střely, což může být riskantní, pokud je střela vystřelena z malé vzdálenosti. Vež tanku je částečně ovládaná počítačem. Střelec prakticky jen natáčí věž, ale dělo již zaměřuje samo na cíl, který jde vidět. Dělo je dvojího typu. Buď je tank vybaven elektromagnetickým dělem, které využívá střely bez nábojnic a tedy nevýbušné nebo elektrotermochemické, což znamená, že zde není úderník, ale vytváří se elektrický výboj při výstřelu, což způsobí rychlejší rozpínání látky, která vytlačí střelu z hlavě rychlostí 900 m/s. Také byl vybaven Energetickým dělem, což byla zbraň, která dokázala vytvořit výboj a vystřelil jej na několik desítek metrů. Nejčastěji se požívalo proti pěchotě, ale díky vysoké teplotě výboje se dalo použít i pro oslabení pancíře nepřátelského tanku. Letouny byly lehké a tak i velmi obratné, avšak díky tomu, že byly převážně jen z uhlíkových nanovláken, tak málo vydržely, či spíše posádka vydržela málo, proto se poté začali dělat letouny Kamikaze(Japonský bůh větru) a tyto letouny měly titanový kokpit a titanové spoje. Byly stále lehké a obratné, avšak už posádka i samotný letoun vydržel více. Letoun byl vybaven elektromagnetickým motorem, což bylo zařízení, které částečně letoun odlehčovalo a dalo by se to nazvat i antigravitační motor. Používal se při kolmém vzletu či přistání a dokázal letoun udržet ve vzduchu bez použití jiných motorů. Díky tomu také letoun mohl lépe manévrovat. Dále měl dva proudové motory, které mu dovolovali letět rychlost až 12 Mach, v trupu měl uložené dva velké kondenzátory. Aby letoun mohl využívat plný potenciál, protože nelétal na běžné palivo, ale na elektrickou energii, tak do přední části trupu byly umístěny dva otvory, které fungovali jako na způsob větrné turbíny a tím energii dobíjela za letu. Takže čím rychleji letoun letěl, tím více se do otvorů hnal vzduch a kondenzátory se tím dobíjely. Jako zbraně měl letoun Kamikaze dvě energetická děla v křídlech, v přední části trupu měl čtyři 25mm kanony, které dokázaly střílet rychlostí až 450 střel/min a v křídlech mohl nést až 8 raket. Výhodou Energetických děl bylo to ,že nikdy nedošly náboje. Avšak velmi čerpaly energii a tak se s nimi muselo šetřit. Do každého kanónu nesl letoun většinou 400 střel. Letoun měl rozpětí křídel 6 metrů a do délky měl 4 metry. Také byly modifikace letounu, které byly udělány jako lehké bombardéry. Konglomerát také měl rozsáhlé loďstvo, které však bylo uzpůsobeno na obranu a boj v mělčích vodách, kde se obtížně mohli pohybovat nepřátelské ponorky. Jak si můžete všimnout, tak většina názvů je v japonštině. Je to důsledkem toho ,že v Japonsku se nejvíce zkoumalo a bylo tam toho nejvíce objeveno. Oceánská říše V této frakci se každý musí starat o sebe. Stát se stará převážně o ty co pomáhají státu. Chudoba je zde rozsáhlá a hlavně se zde lidé vrací k Antice, protože Generál prezident Ragehand, jak se on sám nechávám nazývat, zbožňuje Antické Řecko a Řím. Proto také zavedl otroctví. On tomu tak přímo neříká, ale je to tak. Chudí pracují pro bohatší buď dobrovolně a nebo z donucení pokud udělali nějaký zločin. Věznice zde nejsou nutné. Každý zločinec, zajatec či otrok má Elektronické obojky či náramky, které se nedají sundat bez patřičného kódu, monitorují pohyb, takže se nemohou nikde schovat a v případě nouze umějí dát i velmi nepříjemné elektrické šoky, čímž se zajistí, že dotyčný nebude klást odpor, dělat problémy a hlavně že bude poslouchat, pokud to bude nutné. Obojky mají ještě jeden mechanismus a to ten, že pokud se ho někdo pokusí sundat bez patřičného kódu, tak jednoduše vybuchnou a tím povětšinou dotyčnému urvou hlavou. Výbuch je natolik silný, aby jedince zabil, ale natolik slabý, aby neublížil nikomu dalšímu v okolí. Výbuch je směřován přímo do středu obojku, takže se nikomu kolem nic nestane. S tímto trendem přišel i další, který zavedl sám Ragehand. Nechal po celé oceánské říši vystavět novodobá kolosea a v nich začal pořádat gladiátorské zápasy. Samozřejmě na život a na smrt. Gladiatoři mohou být dobrovolníci a získat si tak slávu a bohatství a nebo otroci či zločinci, kteří tím získají svobodu. Tyto zápasy jsou udělané jako realityshow. Koloseum je moderní s dynamickým prostředím. Někdy je v podobě bludiště, ve kterém jsou různé nástrahy, jindy je to uměla jungle, jindy zase otevřený prostor. Vše zde je dynamické a může se měnit v průběhu zápasů a také jsou zde všude kamery a droni s kamerama a tak divákovi nic neuniklo. Bojovalo se jak chladnými zbraněmi, tak i střelnými zbraněmi. Gladiátoři samozřejmě měli i různé zbroje. Ti lepší mohli mít i exoskelety. Bylo v říši známé místo jako Blood Area(Krvavá oblast). Bylo to místo o rozloze 10 km2 , kde byly domy, vesničky, pláně i lesy. Byla to ta největší oblast pro gladiátorské zápasy a většinou se zde pořádaly i tzv. lovy gladiátorů, kdy dobrovolníci, většinou armáda ve velké přesile lovila gladiátory. Politické zřízení je zde jednoduché- Diktatura. Ragehand má své nejbližší poradce, ale jinak o všem rozhoduje on sám. Poté co se vlády chopil Ragehand, tak se z Oceánské říše stal armádní stát a vojna se stala povinnou. Na vojně se klade důraz na poslušnost a hlavně disciplínu,ale především na vlastenectví. Každý se musel projevovat vlastenecky a vždy hájit Oceánskou říši. Vojáci k tomu byli vedeni a měli tvrdý výcvik, kde se s nima nikdo nemazlil. První tři měsíce byly nejnáročnější, protože to se rozhodovalo o tom, kdo vydrží a kdo ne. Většinou kdo odpadl z armády, tak poté byl vyvrhel a měl to ve společnosti těžké. Oceánská říše začala budovat armádu jak nejrychleji mohla a všechny peníze se vložili do vojenského výzkumu, což přineslo velké úspěchy. Vojenské výzkumy však mohli pokračovat díky těm víceméně civilním. Jak se Asijský konglomerát pokoušel soustředit na elektrickou energii, tak se Oceánská říše soustředila na fosilní paliva, ale později zjistili, že zdroje již dochází velmi rychle, protože už v roce 2060 začínala krize s fosilními palivy. Proto se rozhodli využívat jadernou energii. Všude po oceánské říši jsou jaderné elektrárny, velmi dobře zabezpečené, aby se předešlo nehodám či útoku, ale především velmi době zásobené. Také přišli na způsob jak jen díky malému kousnu uranu, či plutonia může reaktor pracovat i několik měsíců nepřetržitě. Díky tomuto se vyzkoumaly Jaderné motory. Motor má rozměry asi 0,5x0,5 metrů a dokáže vyprodukovat dostatek energie na chod tanku či dokonce bombardéru a stále zbude energie dost. Tyto motory se začaly používat právě do tanků a letadel, ale mají jednu nevýhodu, jsou velmi těžké, protože kromě energetického pole, které drží záření uvnitř musí být malý reaktor umístěn v olovu, které záření také dobře odstíní. Avšak díky výkonu motoru to není problém. Tento motor může mít výkon až 4000 kW, ale samotný motor váží téměř půl tuny a jeho další nevýhodou je, že pokud se nějak mechanicky poškodí, tak může explodovat a vytvořit takový menší, nový Grand Cannon. Jediný motor, pokud by vybuchnul, tak může udělat škody až v okruhu půl kilometru, a proto musí být velmi dobře chráněný, což zvyšuje jeho váhu několikanásobně. Tento motor využívá třeba nový tank Destroyer V, což je těžký tank s pancířem tlustým až 1 metr a čtyřčlennou posádkou. Pancéřování je doplněno o keramické pláty a výbušný pancíř. Tento stroj váží více jak 120 tun a v terénu se pohybuje rychlostí pouze 35 km/h a na silnici se ani nevejde. Je to obrovské monstrum, jehož síla není v pohyblivosti, ale ve výdrži a palebné síle. Není sice nejrychlejší, ale jeho metrový pancířem neprojde téměř nic. Na šířku měří 4,5 metrů, do délky má 6 metrů a do výšky 3,5 metru. Je vyzbrojen dvojítým gaussovým dělem s ráží 180 mm. Gaussovo dělo pracuje na principu magnetů, což znamená ,že nepotřebuje nábojnici a nabíjí se pouze střela. Ta se vloží do hlavně, která je tvořena z řady velmi silných magnetů, které popohání střelu v hlavni děla a mohou střelu vystřelit rychlostí až 1800 m/s, což způsobuje, že kinetická síla této zbraně je obrovská a nepotřebuje používat výbušné nálože, protože už jen dopad 50 kg střely takovouto rychlostí může způsobit dosti velké škody. Díky tomu, že tento tank oplývá dvěma těmito děli, tak může střílet dvakrát tak rychleji a účinněji. Také je vyzbrojen 30mm protiletadlovým kanoném, několika raketami země-země a země vzduch. Také v přední části tanku je plamenomet, který dokáže plivat plameny až do vzdálenosti sta metrů. Tank by se na dvou pásech těžko udržel a byla by to pro ně velká zátěž a tak má čtyři, což je výhodou při otáčení a i při jeho váze se takto může otáčet rychleji a není zas tak neohrabaný. V tanku je řidič, velitel, střelec a poté nabíječ, který řídí jak se které dělo nabíjí. Další stroj, který je vybaven tímto motorem je těžký bombardér B-155, který si tento motor nese mezi křídli, dobře pancéřovaný. Nevýhodou tohoto bombardéru je, že nemůže starovat z letadlových lodí, ale i tak má dolet několik tisíc kilometrů. Je vybaven čtyřmi obrovskými proudovými motory, dvěma 50mm děli umístěné po stranách, 5 střílnami s dvěma 20mm kanony a dvěma 12mm kanony. Dvě střílny jsou po stranách za křídli, jedna je v zadní části bombardéru, jedna na spodu a poslední nahoře, takže takto kryjí všechny strany letounu při případném útoku. V přední části letadla jsou dva 35mm kanony, dva 20mm kanony a dva 12mm kanony při případný čelní útoku. Tento bombardér obsluhuje 12 členů posádky a může nést buď čtyři jedno tunové bomby, deset půl tunových a nebo dvacetčtyři čtvrt tunových bomb společně s několika raketami na křídlech. Tento obr má rozpětí křídel 75 metrů a je dlouhý 70 a na výšku měří díky jeho pancíři 6 metry. Do běžné stíhačky by se tento jaderný motor nevešel a kdyby ano, tak by ji příliš zatěžoval a nebo by nemohl být dobře chráněn, proto se vyvinuly stíhačky s motorem, který pohání Tritium, což je těžká voda, která je prakticky odpadní látkou z jaderných reaktorů, takže je snadno přístupná a také velmi účinná. Tato stíhačka byla pojmenována Skylord. Je vybavena třemi silnými proudovými motory a dvěma 25mm gaussovými kanony a dvěma 12mm gaussovými kulomety. Pod křídly nadále nese až deset raket. Není tak obratná jako letoun Kamikaze, ale za to je odolnější a rychlejší. Jaderným motorem je také vybaveno námořnictvo a to lodě Poseidon, což jsou obrovské bitevní lodě vybavené několika desítky různými děly, protiraketovými i letadlovými děly, silnými sonary a radary. Specialitou těchto lodí je dalekonosné Gaussovo dělo ráže 300 mm. Tímto dělem lodě mohou střílet do vzdálenosti až 420 km a tak bezpečně mohou odstřelovat pobřeží mezitím co budou na otevřeném moři. Každá loď je vybavena čtyřmi těmito děly a tak mohou pálit dohromady až 12 střel za minutu. Také oplývá silným trupem, aby vydržel zásah od torpéda a vlastní sám několik torpéd a protiponorkových zbraní. Vzhledem k tomu ,že Oceánská říše je převážně na kontinentu jižní a severní ameriky, tak jejich námořní síla je značná a velmi důležitá pro jakékoliv akce. Další lodí nebo spíše ponorkou je Kraken. Tato ponorka vlastní jaderný motor a má nové technologie. Není to jen trubovité plavidlo, ale dokáže velmi působivě manévrovat díky „chapadlům“ které má. Vlastní tři proudové motory(vsávají vodu dovnitř a následně ji vypouští nesmírnou rychlotí, což žene ponorku vpřed. Její tvar je však neobvyklý, protože vypadá téměř jako oliheň- Trup je špičatý a dlouhý a na konci je osm mechanických chapadel, které fungují jako manévrovací pohon, ale také se mohou začít otáčet a tím ponorku ještě více zrychlit. Těmito chapadly se však může chytit i lodě a v místech, kde jsou motory se vynoří velký, silný vrták, který provrtá díru do trupu a buď touto dírou mohou pak námořníci z ponorky proniknout na loď a nebo Kraken následně odpluje a nechá loď na následky průrazu v trupu potopit. Vlastní silná a rychlá torpéda, které jsou trojího typu- Vodíková(je to prakticky vodíková bomba a působí škody i větší než atomová bomba), EMP torpéda, která níčí elektroniku, ale je to riskantní, protože dosah EMP ve vodě je značný a tak se torpédo může použít pouze na velké vzdálenosti. A následně poslední torpédo je tkv. Tesák. Toto torpédo funguje na principu Proraž a znič. Torpédo v sobě nese několik malých bomb. Torpédo prorazí trupem a následně ze špičky vyletí několik přisavných bomb, které vybuchnou a tím způsobí o něco větší škody než běžné torpédo, které by jen vybuchlo. Pokud torpédo neprorazí, tak bomby vybuchnou v hlavici a způsobí škody i tak. Posledním důležitým námořním plavidlem je Water Carrier(Vodní nosič) což je obrovská letadlová loď, která je schopná nést dvacet Skylordů. Při tom všem nese i třicet člunů pro výsadek na pobřeží a do každého se vejde přes čtyřicet vojáků v běžné zbroji. Water Carrier vlastní převážně raketové systémy, jedno dalekonosné Gaussovo dělo ráže 250 mm a několik gaussových tornád, což jsou rotační kulomety, kterými se zneškodňují rakety. Nyní se dostáváme k pozemním jednotkám nebo spíše k pěchotě těžké a lehké. Krom tanku Destroyer V Oceánská říše využívá i několik jiných „Strojů“ Jejich Specialitou jsou tkv. Exoskelety, což jsou bojové, mechanické obleky, které na sobě má voják nasazené. Tyto exoskelety jsou tvořeny pevnou ocelovou kostrou na které jsou připevněny mechanismy, aby se tato kostra mohla hýbat. Bývají většinou hydraulické či pneumatické. Už jen tato kostra dovolí vojákovy nést několikanásobně větší váhy než by unesl sám a to i naprosto bez námahy. Tento skelet umožní vojákovy uzvednout i náklaďák. Dodává mu mírně i rychlost, avšak ne již příliš hybnosti. Kvůli tomu, že vojáci nemohli být tak flexibilní jako bez tohoto skeletonu, tak se postupem času vymyslel oblek jménem Áres. Což je přes dva metry vysoký oblek s pevným plátováním. Voják, který si do tohoto obleku vážící přes sto padesát kilo, vleze je chráněn až 20 mm pancířem a je vybaven těžkými zbraněmi jako třeba GAussovo tornádo či raketomety a podobně. Áres mohou nosit pouze vojáci se zásluhami, protože těchto obleků není tolik, aby jej mohl nosit každý. Většinou to jsou velitelé jednotek či důstojníci. Tento oblek má vlastní okruh recyklace, takže voják v něm může být i několik dní a neumře žízní ani hladem. Moč a exkrementy, které voják v průběhu boje vypustí jsou zpracovány a přeměněny na pitvou vodu. Voják má však v obleku zásoby pitné vody a i jídla nebo spíše výživových nápojů, které mu umožní vydržet i týden pokud je nutno. Tento oblek má vlastní malý jaderný reaktor, který je spíše v podobě větší baterky. Je dost velký a silný na to, aby mohl pohánět oblek po dobu několika dní, ale zároveň tak malý, aby neublížil vojákovi a vešel se do obleku bez problémů. Tento malý motor by však nemohl pohánět letouny, protože není na to dosti efektivní. Oblek je vybaven kyslíkovou maskou a několika druhy vidění. Může nést těžký kulomet, plamenomety či i dokonce kanony nebo menší děla. Dalším strojem je Prometheus, což je také exoskelet, ale poměrně většího rázu. Mezitím co Áres je uzpůsoben pro boj ve městě a v prostorách pro pěchotu, tak Prometheus nebo také jednoduše Titán, je uzpůsobem pro boj na větších ulicích. Tento stroj je přes šest metrů vysoký a voják v něm je chráněn pevným, neprůstřelným, 40 mm tlustým sklem na kterém voják vidí vše možné. Toto sklo funguje jako interaktivní obrazovka, kde se vojákovi promítají cíle, rozkazy, ale také kolik má ještě střeliva, v jakém stavu je jeho stroj či dokonce upozorňuje na pohyb a tak může lépe zaregistrovat kde se co děje. Promethea mohou řídit pouze specializovaní členové armády a říká se jim Potomci Titánů. Ti jsou následně děleni i do různých jednotek, které se specializují na jiné věci. Jsou zde Císařští Technici, což je jednotka specializovaná na opravy v poli, stavění mostů a celkově na podporu. Dále tu jsou Vlčí válečníci, kteří jsou proslulí svojí vynalézavostí a taktickou znalostí. Pokud proti nim někdo bojuje, tak má velmi malou šanci, že je takticky předčí. Další jednotkou jsou Kyklopoté, což jsou dělostřelci. Jejich Mechové vlastní děla, kterými odstřelují nepřítele z obrovské vzdálenosti. Rudí templáři jsou jednotka, která se specializuje na boj na blízko. Jejich mechové jsou vybaveni plamenomety a zbraněmi na kratší vzdálenost, kterými níčí vše co se jim připlete do cesty. Jednotek je spousta. Tito mechové jsou i přes jejich váhu a celkovou velikost dosti rychlí. Mohou běžet až rychlostí 60 km/h což není zrovna nejpomalejší. A pokud se na vás řítí něco tak velkého takovou rychlostí, tak to není zrovna příjemný pocit. Prometheus vlastní zmenšený jaderný motor, který je velmi dobře chráněn. Poslední částí Oceánské pěchoty je pěchota lehká. To jsou již běžní vojáci vybavení gaussovými puškami, taktickými vestami, přilbami a vším co normální voják musí mít. Těchto vojáků je samozřejmě nejvíce, a pokud někdo z nich chce vlastnit Áres či Promethea, tak si to musí vybojovat. Africká osvobozená republika. AOR je vedena zvláštním způsobem. Všichni víceméně pracují v továrnách, aby vyráběli techniku pro Technickou armádu a při tom mají malé platy. Je zde přemnožení a většina se dobrovolně hlásí do Armády lidu, kde vlastně nedostanou ani pořádný výcvik. Výcvik trvá asi dva týdny a je jim tam akorát vysvětleno, jak se přibližně střílí ze zbraně, nějáké základní vojenské povely a taktiky a to je vše. Vlastně tam učí jen střílet a aspoŇ trošku se postarat o zbraně. Někteří instruktoři tvrdí ,že to je stejné, jak kdyby jste vzali opice z pralesa a naučili je střílet ze zbraně. Bude to mít stejný účinek, protože za ty dva týdny nikoho nic nenaučíte. Politické zřízení je zde “demokratická diktatura” . Prezident se tváří jako demokrat, avšak všechny fanatizuje a tak dokáže zařídit, aby vše bylo dle něj. Dokázal však vyřešit hladomor a nedostatek vody, ale už si neuvědomil ,že to bude mít za následek přemnožení a proto se rozhodl to vyřešit tím nejjednodušším způsobem. Zabrat si nová území a posílat davy “vojáků” do bojů, kde budou umírat a tím se počty zmenší. Redukce populace dle něj nebyla nikdy tak snadná. Nabízí obrovské výhody za přežití několika bitev, ale málokomu se to povede, možná tak jednomu z milionu. Ekonomika je zde složitá. Vlastně se zde neplatí ani penězi, ale jídlem a vodou. Za kilo Jamari si můžete pořídit třeba židli a nebo, bohužel… mladou dívku na osamocené chvíle. Jak jsou rodiny přemnožené ,tak malé děti slouží více způsoby. Tohle si dejte do kouzel a schopností. Buď pod nebo nad, to enchám na vás Výdrž: Zbroj: Věda: Zbraně: Technika: Rychlost: Boj: Rozdělíte si zde 50 bodů, přičemž na každou další úroveň potřebujete o bod navíc, což znamená ,že na první úroveň schopnosti spotřebujete 1 bod, na druhou úroveň spotřebujete 2 body(dohromady s první to budou 3 body) na třetí úroveň 3 body(dohromady s prvn ía druhou to bude 6 bodů) atd atd… Každá úroveň, vám zlepší dovednosti a s dalšími úrovněmi se rozdíl bude zvyšovat. Rozdíl mezi první a druhou úrovní je většinou malý, ale rozdíl mezi 9 a 10 úrovni může být i dvojnásob či trojnásobný. Nyní popis. Výdrž - určuje, kolik toho vydržíte. Vytrvalost, kolik snesete zranění, jak těžká, jak se z toho oklepete atd… Na první úrovni jste vlastně víceméně nicky. Sundá vás jedna rána pěstí a máte co dělat ji rozchodit. 2. úroveň vám umožní vydržet už více ran, uběhnout nějaký ten kilometr a furt nevyplivnou plíce. Kilometr dáte pod 5, ale 5 kiláků už vám dělá problém a jste rádi, když to dáte aspoň za 30 minut. 3. úroveň vám dá již fyzičku průměrného vojáka. Zvládnete snést pár ran, dokonce i kulku, která netrefí přímo životně důležité orgány se štěstím přežijete. Kilák dáte pod 4: 30, 5 kiláků kolem 25 minut a zvládnete už tak nějak i 10, avšak nepočítejte s časem pod hodinu. 4. úroveň- Uběhnete pár kilometrů už víceméně v pohodě, ve rvačce dokážete ustát vcelku hodně ran, ale furt nejste žádný rambo. Kilák za 4 minuty je pro vás už relativně běžná věc, 5 kiláků pod 25 minut bez problémů a dokonce i těch 10 kiláků už zvládnete pod hodinu. 5. úroveň- pokud vás někdo postřelí, tak to nějakým způsobem rozchodíte, větší vzdálenosti uběhnete již bez většího zadýchání se. Kilák za 3:40, 5 kiláků za 22 minut a 10 km už kolem 50m. 6. úroveň- máte fyzičku jako nadprůměrní vojáci. Vydržíte vcelku dost ran a už si začínáte rozumět i s kulkama. Kilák už dáváte pod 3:20, 5 kiláků zvládáte bez problémů za 20 minut a ani se příliš nezadýcháte. 10 Kiláků i za 45 a ještě by jste mohli dál. 7. úroveň- Patříte mezi takové ty, co do nich může někdo bušit jak chce a nic to s nima neudělá. Zaběhnete již i maraton, ale zpotíte se u něj. Kilák za 3 minuty jak nic, 5 kiláků pod 20 minut a 10 km dokážete dát i pod 40 minut. 8. úroveň- pokud dostanete zásah kulkou, tak vás to nijak netrápí, pokud nedostanete zásah do životně důležitých orgánů. 9. úroveň- může se stát ,že si o vás při rvačce někdo zlomí ruku, Maraton zaběhnete bez větších problémů pod 3 hodiny 10. úroveň- Maraton zaběhnete víceméně sprintem za 2 hodiny a 20 minut, vydržíte i zásah kulkou do důležitých orgánů s větším štěstím a pár dalších kulek vás taky ještě nepošle na onen svět. Ve rvačce jste jak Bud Spencer a při běhání jako Terence Hill. Kilák zvládáte pod 2:30, 5 kiláků za pod 15 minut, 10 km pod 30 minut. Zbroj- Zbroj buď dostanete nebo si ji můžete vylepšovat. Jako základní zbroj se bere obyčejná uniforma s plastovými chrániči na lokte, kolena a s obyčejnou přilbou. Víceméně vás nijak nechrání. Při výcviku vám to vlastně nijak nepomůže, ale pokud si během výcviku dáte body do zbroje, můžete pak do bojů nastoupit s o to lepší zbrojí. Lepší zbroj získáte i povýšením či tím, že ji prostě sebere pak mrtvole… 2. úroveň- Zbroj, která vás ochrání před odřeninami. Máte pokryté ramena, lokty, holeně, kolena. Neprůstřelná vesta II úrovně ( zastaví až 9 mm kulky z větší vzdálenosti než 50 metrů. Blíže záleží na úhlu dopadu kulky). 3. úroveň- Mírně vyztužená zbroj. Jste chránění před střepinami, slabšími nárazy do 200 N. Zbroj stále není kompletní, oddělené části chránící různé části těla. Neprůstřelná vesta III úrovně, která chrání před 9 mm náboji a puškovými náýboji z větší vzdálenosti. Chrániče dokáži odklonit seknutí nožem, při bodnutí velkou silou můžou být stále probodnuty. 4. úroveň- Vyztužená zbroj, která už je v kompletu, kdy je speciální taktická vesta s chrániči ramen a paží a speciální kalhoty, které chrání stehna a holeně. Chrániče jsou kolem celé končetiny, chrání však především tepny. Dokáže ochránit před nárazy o síle 300 N. Taktická vesta II úrovně. Dokáže ochránit před střelami z útočných pušek z větší vzdálenosti. 5. úroveň- Vyztužená zbroj chránící před nárazydo 400 N. První zbroj, která je jak ocelý komplet. Přilba s hledím a dýchacím filtrem, který filtruje pouze okolní nečistoty a některé toxiny, funguje spíše jako plynová maska. Hledí je interaktivní a dostáváte na něm rozkazy a zprávy z bojiště a vašeho okolí. Tactical Suit mk. I ochrání před střelami z pušek a přilba je schopna z větší vzdálenosti zastavit i pistolové náboje bez většího poškození mozku. 6. úroveň- Tactical suit Mk. II. Dokáže ochránit před nárazy do 500 N, ochrání před střelami z pušky a přilba dokáže vydržet i zásah pistolovým nábojem z blízka popřípadě pod určitým úhlem i z větší vzdálenosti náboj z pušky. Filtr je schopen lépe čistit vzduch. Na vizoru máte své vlastní životní funkce jako je tep, teplota, hydratace. Je možnost přednout si na infra či termo vizi. Lehce dokáže ochránit i před teplem či chladem do mírně zvýšených teplot ( - 20 na pár hodin, + 40 na pár hodin) 7. úroveň- Tactical suit Mk. III. Dokáže ochránit před nárazy až do 700 N, chrání před všemi druhy konvenčních zbraní. Pod určitým úhlem je schopen vykrýt i 9 mm střelu z gaussovi pušky. Obsahuje i menší kyslíkovou bombu pro možnost lepšího dýchání či nahrazení kyslíku v nedýchatelné atmosféře. Vizor má několik druhů vidění. Snímá i okolí a ukazuje teplotu, vlkost či znečištění v okolí. Dokáže efektivně ochránit před vysokými teplotami či velmi nízkými teplotami. Dokáže ochránit před přímým zásahem z většiny gauss zbraní. 8. úroveň- Skeleton II. Kompletní zbroj s uzavřenou atmosférou. Dokáže chránit před nárazy do 1000 N a před téměř všemi zbraněmi. Obsahuje i exoskeleton, což umožňuje nést větší váhu a také se rychlej ia efektivně pohybovat. Exoskeleton je menší a je určen spíše na rychlejí pohyb. Můžete s ním dosáhnout rychlosti až 40 km v hodině a uzvednete s ním až 200 kg nad hlavu naprosto bez problémů. 9. úroveň- Skeleton Suit mk. III. Komepltní zbroj s uzavřenou atmosférou. DOkáže vydržet nárazy do 1500 N a ochrání i před zásahem z gaussovi pušky do hlavy. Má v sobě adrenalinovou pumpu a základní první pomoc. VOják si v uričtých chvílých sám může píchnout morfium, adrenalin a další podpůrné látky. Pokud zbroj zachytí aritmii, zahajuje okamžitě oživování elektrošoky a ztlačováním hrudníku. Dokážete s ním dosáhnout až 75 km/h a uzvednete přes 300 kg nad hlavu. 10. úroveň- Juggernaut Mk. II. Kompetní zbroj s plnohodnotným exoskeletonem, na kterém jsou pancéřové pláty. V této zbroji se pohybujete mírně pomaleji a neohrabaně, ale jste schopni vydržet i zásahy z kanónu či některých slabších děl. Bývají většinou vybaveny rotačními kulomety, kanony a na blízku plamenometem. Na záda může být přimontován minomet či jiné zařízení. Má vlastní cirkulovaný oběh, takže v něm je schopen voják přežít i několik dní bez toho, aniž by musel vylézt. Věda- Toto odvětví vám umožňuje is otvírat znalosti z přírodních věd a být chytřejší. Úrovně vám budou zvyšovat znalost lidského těla, chemie i fyziky. Na první úrovni víte, že voda je pitná a kyseliny by se naopak pít neměly a že holky mají vagín ua kluci penis… to vám bohatě stačí. 2. úroveň- máte nějáké menší ponětí o tom, že existují přírodní vědy a dokážete ošetřit lehká zranění…. prostě na to dáte náplast ne?! 3. úroveň- Chemie vám začíná více říkat. KYselina se nemá lít do vody, když smícháte peroxid a manganistan ,tka vám vzniká kyslík a čadí to. 4. úroveň- Zvládáte již obstojně první pomoc. Znáte základy, dokážete ošetřit již vážnější rány jinak než náplatí. Něco vám i říká elektronika a počítače. 5. úroveň- Dokážete rozeznávat některé základn íbylinky. Víte, že tamta vám udělá dobře na žaludek a tahle protáhne dutiny… a z tamté se poserete a poblijete. Zároveň získáváte základn íznalosti o výbušninách a chápete fungování a sestrojení granátů. 6. úroveň- dokážete vyrábět základní trhaviny a máte znalosti chemie, toxikologie a dokážete i efektivně asistovat doktorovi. Vaše znalostí počítačů taky nejsou an špatné úrovni a elektromagnetická indukce není nadávka! 7. úroveň- Vaše znalosti se přesouvají do polních podmínek a zvládáte vše stejně, ale už i v poli bez patřičného vybavení 8. úroveň- S počítači si velm idobře rozumíte, dokážete si vyrobit vlastní cívku, namíchat si léky s patřičných surovin nebo sestrojit improvizovanou bombu. 9. úroveň- Víceméně už znáte vše. Dokážete na koleni sestrojit účinné bomby, vytvářet plynové pasti, dokonce i si vyrobit improvizovanou zbraň. Dokážete si vypěstovat plíseň, kterou nsáledně i v poli oddělíte a uděláte si tak antibiotika 10. úroveň- Co dodat… jste bůh. KVantová fyzika, Urychlování částic, genetika, lékařství, programování… nic z toho vám není cizí a ovládáte to stejně přirozeně jako dýcháte. Zbraně- body v tomto odvětví vlastně rozhodují, jakou máte přesnost, jak znáte zbraně a kolik zvládnete skvěle ovládat. Na první úrovni jste rádi ,že se nestřelíte do nohy, ale terč taky trefíte. V kombinací s vědou a Technikou máte rozšířené možnosti na úpravu zbraní. 2. úroveň- Zvládáte střílet z jednoho druhů zbraní s lepší přesností, ale musíte stát v klidu a ve stresových situacích se vám velmi špatně střílí. 3. úroveň- zvládáte už lépe střílet i pod tlakem 4. úroveň- vaše přesnost už je poměrně dobrá, pokud máte klid a čas zaměřit. 5. úroveň- Zvládáte střílet už i za pohybu a pod tlakem. Znáte své zbraně. 6. úroveň- vaše přesnost se celkově zlepšuje. 7. úroveň- Můžete si vybrat jednu modifikaci na zbraň. 8. úroveň- Můžete si vybrat druhou modifikaci na zbraň a vaše přesnost a znalost zbraní už je na velmi dobré úrovni 9. úroveň- Vaše míření je téměř bezchybné. Jste znalcem zbraní, umíte je využívat všechny a zvládnete už i téměř slepé střílení(z poza rohu atd…) 10. úroveň- trefíte letící mouchu i po slepu, můžete si vybrat modifikaci. Technika- Technika určuje, jak jste zruční… s technikou. Jak umíte řídit auta, jak je umíte opravovat, jak umíte pilotovat a opravovat vrtulníky či letadla a či jak umíte řídit a opravovat i mechy a jiné stroje ( rádia, hacking atd…). Cokoliv co je spojené s elektronikou a technikou. Na první úrovni tak nějak víte, že auto má povětšinou 4 kola, volant a motor… Kombinací s Vědeckými úrovněmi se prohlubují znalosti elektroniky a hackování. S úrovní se Zbraněmi zase zvládáte lépe opravovat a modifikovat zbraně. 2. úroveň- Dokážete relativně dobře řídit auto. Pokud dáváte pozor, tak nenabouráte, zvládáte provoz a pdoobně. S opravou auta vám ale musí ještě někdo pomoct. 3. úroveň- Vyznáte se lehce v motorech. Oprava vám nějákou dobu potrvá, lae pokud máte všechny součástky, tak to zvládnete. Taky se umíte i porejpat v rozbitém rádiu, aby fungovalo. 4. úroveň- Opravit rádio vám nedělá problém, dokonce si ze správných součástek dokážete i poskládat a to stejné s vysílačkou. Pokud máte na 4 úrovni i vědu, tak zvládáte nějáké lehké p...
Hráči: (2/6) CoolGuy, Deilen

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1 2 3 4 ⇒|

Pán Jeskyně - 9. dubna 2019 12:59
Pán jeskyně Hayate

// Asi nebudu přijímat nové, protože to začalo, když jsem vzla nového a ten ani pořádně nepsal :D taky bych nerad, aby to padlo. Ale tEď jsme redaktorem a píšu články, takže mé psací kapacity jsou často vyčerpány :D

Elijah Porter Innes - 9. dubna 2019 10:37
Elijah Porter Innes

// Bylo by to fajn, ač chápu, že toho máš moc. Jeskyně má potencionál a nerad bych, aby padla. Ono čekat bezmála tři měsíce na post je dost.. ubíjející! Přesto chápu, že toho může být na člověka až příliš.

Pán Jeskyně - 9. dubna 2019 08:15
Pán jeskyně Hayate

// Pokusí mse co nejdřív odepsat :)

Garrett T. Winchester - 9. března 2019 12:32
Garrett T. Winchester

Debata ve sprše nakonec skončí na pozitivní notě, kdy se vlastně celé držustvo domluví na tom, že se sebou nenechají už dál tak moc vyjebávat.

To už, ale, stojím v sušárně a nechám na sebe foukat příjemně teplý vzduch. Sušení netrvá příliš dlouho, jelikož vzduchové fukary jsou poměrně výkonné. Následuji tedy pouze rychlé oblečení do čistého prádla a poté konečně vzhůru do jídelny!

Po cestě lze opět něco málo zaslechnout, při každé poznámce instinktivně nakloním hlavu ke zdroji zvuku a významně povytáhnu obočí.

"Mám strach, že neucítím chuť jídla, jak mám ještě bahno mezi zubama..."
následuje hromadný smích a i mně se na tváři objeví lehký úsměv načež pobavně vydechnu nosem.

"Musíš být drsnej...příště si vem bláto do kapsy a pak si tím namaž hranolky místo tatarky."
další vlna smíchu otřese družstvem.

"A jestli chceš být ještě drsnější, žer jenom to bláto!"
přidá se ještě Elijah.

"Ok, pro dnešek už asi dost blátěnýho humoru..."
pomyslím si po poslední poznámce a sám pro sebe se pousměju.

Cestou se snažím na chvíli vypnout a odebrat se do vlastních myšlenek, ale jediné co si dokážu vizualizovat je jídlo.

Konečně stojíme v místní cafeterii a může nastat ona rutinní činnost. Už při stání ve frontě se mi začínají sbíhat sliny, skoro mi to připadá, jakoby se v nás snažili zakořenit nějaké pravidelné podmíněné relexy.

To už, ale sedím u stolu a spokojeně přejíždím pohledem po obědovém tácu. Leží na něm poměrně velká pizza ve francouzském stylu se smetanovým základem a šunkou, dále kouřící miska hrachové polévky a nakonec i nějaký ten ionťák, abych se mohl pořádně rehydratovat.

"Tak dobrou chuť chlapci... a příjemné prdění po polívce... aspoň nám v noci nebude zima."

Pousměju se.

"No, snad to není naše poslední porce. Položit život za Říši s tímhle v žaludku je hned příjemnější záležitost..."
řeknu úsměvně a konečně se taky pustím do jídla.

Elijah Porter Innes - 15. ledna 2019 11:10
Elijah Porter Innes

Vypne vodu těsně před vypršením její platnosti - tedy doby, po jakou se může sprchovat a rovnou si to zamíří k místnosti, kde by ho měli osušit s osuškou přes rameno a tím, jak ho příroda stvořila. Cítil se o poznání lépe a přesto, že by si většina mohla mladého Elijaha spojovat s protivným mužem, nyní se usmíval doslova na všechny světové strany. Přesto, že Markohla nesnášel a leckdy mu způsobil nějaká trápení, život v armádě si opravdu užíval. Při myšlenkách o hrdinských činech Oceánské říše si konečně upraví vojenskou uniformu a vyjde ze sušírny konečně mezi lidi.

„A jestli chceš být ještě drsnější, žer jenom to bláto!“ Poradí mu se smíchem a nakonec se opětovně zařadí do řady. Nejen, že u výdejního stolu si navolí všechny možné suroviny v rozporuplných kombinací na klasickou pizzu, jen základ prozatím ponechá onen rajčatový. Rovnou si to dokonce i s polívkou zamíří ke stolu, kde se postupně usazuje jeho vlastní jednotka a při chůzí se na chvíli podívá bokem, než se konečně usadí u stolu. Rádoby vtipná poznámka způsobí, že má rozhodně co dělat, aby sousto nevyplivl z úst, neboť se vzápětí začne smát.

Pán Jeskyně - 25. prosince 2018 15:17
Pán jeskyně Hayate

Debata ve sprchách ještě nějákou chvíli pokračuje. Všichni se nakonec shodnout na tom, že nedovolí Markoholouvi, aby kohokoliv nějak sundal, či donutil to vzdát. Sprcha vás všechny uvolnila. Pomohla se vám uvolnit jak fyzicky, vaším bolavým tělům, tak i vaší psychice, na kterou Markhole tlačí den, co den. Pomalu ze sprch jdete do "sušírny", což je místnost před sprchami, kde se na jedné straně vysvsléká, takže je víceméně špinavá od bahna, bot atd... a druhá strana se udržuje čistá, kde jsou velké fukary, které vás usuší a můžete se hned obléct. Je to příjemné, protože až budou chladné dny, tak je menší riziko, že se nachladíte a samozřejmě nemocný voják, je voják k ničemu.

Následně vyjdete ven a pomalu zamíříte do jídelny. Sladká odměna po tomhle podělaným dni, kdy jste měli celý den držku v bahne.
,, Mám strach, že neucítím chuť jídla, jak mám ještě bahno mezi zubama..." zazní někde v davu a ostatní se začnou smát.
,, Musíš být drsnej... úříště si vem bláto do kapsy a pak si tím namaz hranolky místo tatarky." křikne zase někdo jinej.
Vaše horda se po krátkých chvílích humoru dosouká k jídelně. Vytasíte karty a začnete si pípat, čímž značíte u výdeje, že vám mají připravovat jídlo. Pak u výdeje pípnete znova, aby jste tím potvrdili, že jste si vzali jídlo a provianťák vám to musí odklikávat u něj na pultu. Dneska je na jídlo pizza. Každý voják dostane 30cm pizzu, přičrmž si může vybrat základní suroviny ( žampiony, šunka, sýr, kukuřice a klasický zákald ši smetanový). Kupodivu tu pizzu dělají i dobrou. Polívka je krémová hrachová. Sednete si ke stolu, všichni svojí pizzu a dáte se do jídla. Od stolu se ozve
,, Tak dobrou chuť chlapci... a příjemné prdění po polívce... aspoň nám v noci nebude zima."

VonHoleczek - 24. listopadu 2018 20:10
VonHoleczek

Na dráze se mi celkem dařilo, pak ale přišlo první zakopnutí s pádem a od té doby se sralo všechno co mohlo. Nakonec jsem byl při návratu na baráky dobitější a zmazanější než většina ostatních chlapů z jednotky. Když se všichni dohromady v něčem vzdáleně připomínající jednotku potácíme zpět, začne na nás pokřikovat nějaký kretén z jiného útvaru. Prakticky to ani nevnímám ale všiml jsem si, že po chvíli přestal. Asi jej někdo od nás poslal do prdele...

Sprchy byly v první chvíli požehnáním, ale po pár vteřinách jen znovu oživily bolest v modřinách a naražených svalech. Díky tomuhle se dosprchuju jen rychle a ze sprch vypadnu co nejdřív a využiju té chvíle volna, kterou máme...

Garrett T. Winchester - 15. listopadu 2018 12:13
Garrett T. Winchester

Během našeho pochodu, kdy nejspíš vypadáme jako jakési bezduché stádo zombie, na nás najednou začne pokřikovat jakýsi vojáček, zřejmě teprve vyfasoval oblečení a netuší čemu se tu vlastně upsal a co ho teprve čeká.

Slova toho idiota mne absolutně nevyvedou z míry, takovýhle namachrovaných imbecilů už jsem zažil celou řadu a ten blbeček navíc ještě vůbec netuší, jak ho Markhole dneska večer sjede.
Zatímco ostatní z mé jednotky troufalce častují nejhoršími urážkami a posílají do nejzazších koutů Země, tak mou reakcí je pouze to, že se na něj s téměř zlověstným výrazem ve tváři zašklebím, mávnu nad tím rukou a pokračuji s ostatními.

Konečně jsme dorazili do cíle a já stojím před sprchovým koutem a vděčně na něj hledím. Za chvíli už na mou pokožku stéká příjemně teplá voda, která nejenže smývá veškerou špínu, ale také jakoby odplavila chmurné myšlenky a hojila rány z překážkové dráhy. Tentokrát si dopřeju vcelku dlouhou sprchu a to nejen kvůli tomu, že musím smýt veškeré to svinstvo, ale zkrátka, abych na chvíli mohl vypnout a jen tam stát, nechat po sobě stékat vodu, relaxovat a přemýšlet o všem možném.

"Řeknu vám... jestli vyletím na týhle píčovině, tak mě otec zabije, že jsem neschopnej krypl..."
prohodí jakýsi tlumený hlas opodál, načež mu odpoví ještě vzdálenější hlas druhý.

"To jo, ale vem si, že když to zvládneš, tak si můžeš říkat, jak jsi dokázal zdolat první část výcviku a hlavně si představ ten Markholův výraz, až uvidí, že nikam nejde, ale zůstáváme. Beztak nás chce všechny jen vyrazit a dokázat si ,že ještě k něčemu je..."

Následně se přidá jiný hlas, který už mi připadá povědomý. Pootočím hlavu a uvidím vysokého bloňdáka, který někdy nejde pro ránu zrovna daleko, myslím si, že si říká Elijaha nebo tak něco.
Chvíli ještě poslouchám ventilování a klábosení lidí z mé jednotky, ale poté už vypnu vodu přepásám se ručníkem a odkráčím se usušit a převléct.

Elijah Porter Innes - 14. listopadu 2018 16:17
Elijah Porter Innes

Hřbetem pravé ruky si setře pot z čela a poškrábe se na levé ruce, načež z úst mu vyjde něco, co by se dalo podobat otrávenému vydechnutí. Ručník má přehozený přes rameno, se sprchovým gelem v ruce si to míří přímo ke sprchám s pohledem zabodnutým na kachličkách a v doprovodu celého armádního družstva. Jeho pozornost zaujme až vojín s rýpavou poznámkou. Nadechuje se k odpovědi, ale předběhne ho Horacio, za kterého se vzápětí postaví dokonce i on sám.
„Seš buzna?“ Zakřičí za ním: „Jestli ne, tak tě celkem lituju. To se ti ten obušek v tvé prdeli od Markhola nebude líbit.“ Vztyčený prostředníček směrem k vojákovi ukazující na to, že dokonce Elijah sám si nenechává pitomé narážky líbit. Se sarkastickým dovětkem stihne ještě zakřičet.
„Má dobrejch dvacet čísel. Tvýmu zadku přeju, aby pořád zůstalo pouze výstupním zařízením, kokote!“ Se vztyčeným prostředníčkem ještě stihne projít chodbou mezi posledními a vzápětí už konečně mizí ve sprchách.


Obsadí jednu poblíž a vůbec se neohlíží na to, jestli má nějaké ochranné závěsy kvůli soukromí, či nikoliv. Ručník přehodí ledabyle přes malou zídku, kam také vzápětí odloží i sprchový gel a stáhne trenky. Nedělalo mu problém to, že se sprchoval před někým nahý a už vůbec neměl potřebu komentovat ostatní při sprchování.
„Co hrotíš, ty vole?“ Ozve se, zatímco vypne sprchu a začne se postupně mydlit. Od hlavy, až k patě. Hřejivá voda mu vykouzlí úsměv na tváři a přitom uleví bolavým svalům. Myšlenka na to, že bude mít možná brzy nějaké ty hodiny nerušeného volna přispívala ke stále jeho dobré náladě. Navíc, přes všechno a první dny v armádním výcviku možná nebyl Horacio takový poseroutka, jak mohl doufat.
Buď v klidu, brácho. Ten čurák pouze chce, aby ses zlomil. Je to test tvrdosti, který má ukázat, jestli si schopný stát se hrdinou a dělat čest naší Oceánské říši a samotnému císaři! Starej Zmrd bude dělat všechno proto, aby ses posral a vzdal to dřív, než poznáš, jak velký má zásobník obyčejná devítka.“ Zakřičí k neznámému pachateli zahájení konverzace a znovu pustí vodu na sebe, aby spláchnul konečně tu největší špínu. Doslova a do písmene. Směrem, kterým konverzace ubírala na intenzitě mu byl poměrně proti srsti. Mohl je kdykoliv slyšet, nebo poslouchat za dveřmi. Pokud ale znamenalo povzbuzení jednotky před Starým Zmrdem, pak byl Elijah stejně ochotný podstoupit fyzický trest. Nepoznával se, ale uvědomoval si jednu zásadní věc. Měnil se sám sobě před očima.

Pán Jeskyně - 14. listopadu 2018 14:45
Pán jeskyně Hayate

Všichni zmožení, upocení, unavení a od hlíny se pomaloučku sunete společně do sprch. Kolem vás prochází ostatní jednotky a nechápavě na vás koukají. Jeden z nic hse začne smát
,, To jsou teda vojáčci toto. Hráli jste si na prasátka co? To se ani neumíte udržet čistí?"
V tom se ozve otrávený Horacio
,, chci vidět tebe ty malej sráči, až budeš na té opičí dráze... kor pokud si tam tvojí prdel podá samotnej Markhole."
V tom voják ztichne a pokračuje dál. Zřejmě se mu nelíbila představa jakési opičí dráhy, o které on nejspíš ještě neslyšel.

Dojdete do sprch, kde jsou nyní ještě prázdné. Každý si najdete své místo, přehodíte ručník přes zidku a otočíte kohoutkem, aby jste spustili kaskádu těch sladce znějících a vaše tělo osvěžujících kapek horké vody. Cítíte, jak vám voda stéká po hlavě přes záda, po celém těle a pod váma se vše mění do temna, jak z vás odtéká špína.
,, Řeknu vám... jestli vyletím na týhle píčovině, tak mě otec zabije, že jsem neschopnej krypl..."
ozve se ve sprchách, ale díky špatné akustice ani enjde poznat kdo to řekl či odkud, kor ještě přes zvuk sprch. Druhý mu odpoví
,, To jo, ale vem si ,žek dyž to zvládneš, tak si můžeš říkat, jak jsi dokázal zdolat první část výcviku a hlavně si představ ten Markholův výraz, až uvidí, že nikam nejde, ale zůstáváme. Beztak nás chce všechny jen vyrazit a dokázat si ,že ještě k něčemu je.."

Garrett T. Winchester - 12. listopadu 2018 19:47
Garrett T. Winchester

Ač se to z prvu nezdálo, tak opičí dráha dá nakonec vcelku zabrat. Na takovouhle porci zábavy vás zkrátka nepřipraví ani středoškolský fotbal, ten sám o sobě není žádou procházkou parkem, avšak s takhle intenzivním tréninkem lze jen těžko srovnávat.

A tak se stane, že tu a tam zakopnu, zabořím se do hutného bahna a nebo už zkrátka vysílením padám k zemi. Vždy mne však zvedne myšlenka na domov, na slávu která mne čeká když uspěju a ponížení pokud selžu, no a nesmíme zapomenout na ten rozkošný a povzbudivý Markholův hlásek, to je prostě motivace sama o sobě.

Nebo, a to je dost možná trefnější popis, se zkrátka chcete sebrat a utéct od toho ukřičenýho zmrda co možná nejdál, i kdyby vás to mělo stát poslední ždibeček sil, jen, abyste nemuseli slyšet ten vyřvanej tenor a nedej bože zahlédnout ten křiváckej xicht.

Nějakým zázrakem a notnou dávkou ocelové vůle se mi podaří nakonec dráhu překonat. Nemám chuť přemýšelt nad pitomostmi typu jaký čas jsem měl, a tak se jen vděčně svalím na zem a rytmicky oddechuju.

"Abych pravdu řekl, nepřekvapili jste mě. I když někteří zvládli doběhnout až do konce, musíte se ještě hodně zlepšit. Tuto dráhu budete absolvovat 2x do týdne. Nyní nastává již volnější režim. Jeden den v týdnu a to neděli, budete mít relativně volnou. Ale nemyslete si ,že volný den znamená celý den flákání! Budete mít ustláno, uklizeno, vyčištěnou uniformu a až poté si můžete jít třeba zaběhat, vzdělávat se nebo se jít opíchat do zadku do sprch, to už mi je jedno. Ale jestli někdo půjde dělat volnočasové aktivity a nebude mít uklizeno, ustláno a vyčištěno co má mít, tak věřte že vaší prdel připravím na ty negry z Africký osvobozený republiky... a joooo chlapci to m ivěřte, že těm občas nesejde, zda jste chlap nebo ženská, hlavně, že máte díru! Ale nemyslete si ,že jsme buzna... svýho šanšulína vám nikam strkat nebudu... akorát ochutnáte můj obušek. Doufám ,že si rozumíme. Teď se jděte osprchovat a převlíct. Koho uvidím smradlavýho nebo špinavýho na večeři a bude mi tak kazit tu skvělou baštu a požitek z jídla, tak ho budu hrát celou noc na opičí dráze dokud nevyplivne i plíce! Rozchod!"

Celý tenhle proslov poslouchám jen tak napůl ucha, mojí prioritou je neroztrhnout si při tak silném dýchání plíce.
Myšlenka na volnější režim, sprchu a nadcházející večeři mi však na obličeji vykouzlí křečovitý úsměv, dokonce se i s menší námahou zvednu a poohlédnu se po ostatních.

Po vzoru vysokého blonďáka pomůžu pár chudákům zpět na nohy a potom už se jen v neorganizovaném zástupu začneme trousit zpět na ubikace.

"Chlapi... myslím ,že na tu večeři ani nedojdu. Nemůžu se hýbat. Myslím ,že jsem si narazil žebra."

"Ale aspoň budeme mít konečně nějáký volno. Myslíte, že budeme moct mít pak i opušťáky? Rád bych si vyrazil v uniformě do města... holky na to letí."

"Některým by ani ta uniforma nepomohla..."
poznamenám si pro sebe sarkasticky.

Při všech těch slovech se neubráním skutečnému úsměvu, nějaké chvilky tu opravdu stojí za to, i přes tu námahu a buzeraci...

Na ubikacích se příliš dlouho nezdržuji, chvíli sice zabořím hlavu do polštáře a přepadne mne touha vysrat se na cokoliv, co říkal Markhole, ale nakonec lákavou myšlenku opustím, popadnu ručník a sprchový gel a vydám se opět do sprch.

Elijah Porter Innes - 9. října 2018 06:11
Elijah Porter Innes

Jasný příkaz, který nesnese námitek.
Běž, zní mu v uších ještě, když odstartuje a poměrně rychle se rozběhne vstříc první překážce na Opičí dráze, kterou překoná se samou přesností a elegantností. Pevně uchopí lano do ruky a začne po něm šplhat, co mu síly opravdu stačí a z dálky poslouchá ty posměšné narážky.
„Vyliž si, ty pičo,“ Zamumlá si u jedné z překážek na adresu instruktorů a jakmile ji překoná - rozběhne se opravdu rychle k další snad ve snaze neztrácet čas.

Úlevně vydechne a podívá se na opuchlé ruce, načež se mu proti jeho vůli podlomí kolena. Zamlží se mu před očima, načež padne do trávy ztěžka oddechujíc. Markoholova slova vnímá pouze z dálky a utopen ve vlastních myšlenkách na krátký okamžik pevně přivře oční víčka.
„Ty… dokonce.. žádnýho šulina… nemáš...“ Myšlenka na volnou neděli mu vykouzlí menší úsměv na tváři. Nakonec se po lehkém kopanci do boku otočí na postižené místo a rukou se zapře o chladnou zem. Ze zbytků sil, které mu po náročném dni zůstali se konečně zvedne na nohy.
Těžko říct, jestli právě nenávist vůči veliteli je to, co pohání srdce mladého muže. Každopádně s odhodláním se postaví na nohy a pouze sleduje Markholova záda.
„Táhni… k čertu...“ Vydechne dlouze a podívá se po zbytku kluků. Dvěma z nich přeci jen potom pomůže vyčerpaně vstát ze země. Tentokrát se vyvaruje jakýchkoliv zbytečných komentářů a provokací se sarkastickým dovětkem. Podívá se na Briena a mírně se usměje.

Dobelhá se konečně na pokoje se zbytkem družstva.
Stejně po vzoru ostatních tentokrát dokonce i on padne na postel, kam se také rozvalí. Chvíli nevzrušeně poslouchá konverzaci starších kluků, než konečně zvedne hlavu a hlasitě se zasměje.
„To víš,“ Houkne na Briena a hodí po něm polštář:„Udělat si zástrčkovej den by rozhodně nezaškodilo. Každopádně v této díře rozhodně žádnou ženskou nenajdeš s tím nepočítej. Opravdu by opušťák skutečně chtělo.“ Nadhodí a konečně popadne mýdlo a ručník, načež se pomalu svlékne z propocené vojenské uniformy do trenek a zvedne se z postele, aby si to zamířil přímo do sprch.

Pán Jeskyně - 8. října 2018 12:03
Pán jeskyně Hayate

Celý den se úmorně trápíte na Opičí dráze. Padáte na zem, do bahna, na kůly, na překážky, z překážek, ale jako zázrakem se až na pár modřin, odřenin a bolavých svalů nikomu nic nestalo. Markhoole na vás celý den řve, jak máte zvedat svoje tlustý prdele, jak jste neschopný malý děcka a že i vaše babička se vám tu vysmála a ještě by stihla upéct buchty pro ty vaše líný, špekatý prdele, který nedokážete zvednou ani pořádně do výšky.

Kupodivu ale občas jeho nadávky zaberou. Nasere vás a on to moc dobře ví, ale když se naserete, často tu překážku ze vzteku zdoláte. Avšak ne jen vztekem ,ale i kvůli tomu ,aby jste ukázali tomu starýmu sráčovi, že jste lepší, než si myslí. Ačkoliv jste někteří hodně vytrénovaní, tohle je na vás moc.

Na konci dne jste všichni zubožení a Markhole po vás nai enchce, aby jste stáli v pozoru. Nechá vás prostě ležet na zemi a občas si do někoho kopne, aby náhodou dotyčný neusnul
,, Abych pravdu řekl, nepřekvapili jste mě. I když někteří zvládli doběhnout až do konce, musíte se ještě hodně zlepšit. Tuto dráhu budete absolvovat 2x do týdne. Nyní nastává již volnější režim. Jeden den v týdnu a to neděli, budete mít relativně volnou. Ale nemyslete si ,že volný den znamená celý den flákání! Budete mít ustláno, uklizeno, vyčištěnou uniformu a až poté si můžete jít třeba zaběhat, vzdělávat se nebo se jít opíchat do zadku do sprch, to už mi je jedno. Ale jestli někdo půjde dělat volnočasové aktivity a nebude mít uklizeno, ustláno a vyčištěno co má mít, tak věřte že vaší prdel připravím na ty negry z Africký osvobozený republiky... a joooo chlapci to m ivěřte, že těm občas nesejde, zda jste chlap nebo ženská, hlavně, že máte díru! Ale nemyslete si ,že jsme buzna... svýho šanšulína vám nikam strkat nebudu... akorát ochutnáte můj obušek. Doufám ,že si rozumíme. Teď se jděte osprchovat a převlíct. Koho uvidím smradlavýho nebo špinavýho na večeři a bude mi tak kazit tu skvělou baštu a požitek z jídla, tak ho budu hrát celou noc na opičí dráze dokud nevyplivne i plíce! Rozchod!"
křikne nakonec Markhole a odkráčí si spokojeně pryč.

Někteří z vás povelí a uopadnou na zem
,, Chlapi... myslím ,že na tu večeři ani nedojdu. Nemůžu se hýbat. Myslím ,že jsem si narazil žebra."
Prohlásí Horacio. Brien ho doplní
,, Ale aspoŇ budeme mít konečně nějáký volno. Myslíte ,že budeme moct mít pak i opušťáky? Rád bych si vyrazil v uniformě do města... holky na to letí."
ostatn íse začnou smát a pošťuchovat, jak zajdou za holkama a budou ej lovit v barech nebo jak naopak mají svoje holky doma a těší se, že se dostanou za nima...

Garrett T. Winchester - 30. září 2018 21:32
Garrett T. Winchester

Opět stojíme na buzerplace, jak já to místo začínal nenávidět. Na tohle si zkrátka člověk jen tak nezvykne, dá se poněkud přizbůsobit pokud jen slepě opakujete úkony jako nějaký dron, ale nikdy si nezvyknete, tedy pokud máte v hlavě alespoň jednu z mozkových hemisfér.

"No co, alespoň už jsem dnes po sprše i snídani, jediný kdo mi teď může zkazit náladu je..."
pomyslím si, když v tom koutkem oka spatřím přicházet Starýho.

"Úsměv od ucha k uchu, to nevěstí nic dobrýho..."
říkám si a v koutcích úst mi nervózně zacuká.

Konečně dorazí na místo, pěkně si nás všechny od hlavy až k patě prohlédne, zazubí se a poté spustí. Snažím se ze začátku naslouchat, ale neustále samolibý Markholův přízvuk mě začíná lehce iritovat, takže některé nedůležité pasáže úplně vypustím.

Zadání je známé, všichni máme své rozkazy a začneme se "ukázkově" řadit, poté se už jen vydáme za svými velícími.

Překážková dráha je nám představena se všemi vyčerpávajícími detaily, takže si snad každý může udělat o situaci jasný obrázek.
Upřímně, úkol nebude zrovna nenáročný, ale věřím si natolik, že bych se svými fyzickými predispozicemi měl být schopen vše splnit v požadovaném čase. Určitě pro to udělám maximum, ostatně nehodlám vypadnout po týdnu veškeré té buzerace, rozhodně hodlám svůj výcvik dokončit.

Po chvíli se začínají ozývat mí spolubojovníci se svými obavami a názory na situaci. Poznámky vyslechnu poměrně mlčky, nad některými reakcemi se jen lehce sám pro sebe pousměju.

"Se stěžováním moc daleko nedojdeme, kluci. Musíme si trochu věřit, určitě to dokážeme...!"
snažím se tak trochu povzbudit ostatní, než nás Markhole koenčně vypustí.

V hlavě se mi mezitím rýsuje cílová rovinka...

Elijah Porter Innes - 25. září 2018 00:41
Elijah Porter Innes

Zachovává si v paměti každá Markholova křivá slova, aby v případě nejvyšší nouze mu to mohl oplatit, kdyby se čirou náhodou v budoucnosti stal jeho nadřízeným. Přesto si povely za neustálé buzerace od řídícího naučil a zapamatoval v paměti, aby jistým způsobem dokázal fungovat v jádru jednotky. Přitom si pořád opakoval rady, kterému před nástupem do armády předal jeho otec.

V žaludku mladému muži hřeje snídaně a pocit dobře využité sprchy mu dávalo pocit, že dnešní den zvládne s prstem v zadku. Stojí po vzoru povelů, které do něj během jednoho týdne dokázal Markhole natlouct. Ruce má pevně za zády a stojí rozkročmo, přitom se hrdě dívá vpřed.
Dokonce ho ani nevyvede z míry to jeho tajuplné usmívání. S hrdým výrazem pohlédne na Starého Zmrda a neodváží se dokonce ani mrknou, snad ve snaze nedávat najevo slabost. Koutky úst mu ale nebezpečně cuknou. Očividně má na jazyku nějakou peprnou poznámku.
Polib si prdel, ty starej čuráku. Já ti dám takovou slečinku, že ti bude zle, zmrde.
Rozkazy se musí bohužel plnit. Proto se vzápětí seřadí a zamíří si to k opičí dráze. Poměrně ráznou chůzí v jasné souhře s celým družstvem za velícím. Zlehka oddechuje a přitom mu na hraje na tváři opravdu vážný pohled.

Dívá se na dráhu a přitom užasle kroutí hlavou, jakoby snad nemohl uvěřit vlastním očím. Přece ho nevyhodí z armády kvůli nějaké pitomé opičí dráze. Ruce zatne v pěst a podívá se na Markhola.
„To je možná jediná výhoda vysokých lidí. Zatímco ti menší udělají dva kroky, my větší uděláme jeden. To je ale pouze jediná výhoda. Náš problém, jak překonat tu dráhu to neřeší. Možná to překonáme rychleji, ale s modřinami po celým těle a ukázkovými držko pády.“ Podívá se do výšky tyčícího se Horacia a zhluboka se nadechne. Přitom vyčkává na povel od Markhola a snad v hlavě promýšlí taktiku.

Pán Jeskyně - 20. září 2018 14:02
Pán jeskyně Hayate

// Tak šup chlapci :D už to zase rozjedem :D Vím ,že jste si přes prázdniny zvykli na neaktivitu, ale tomu ej konec :d

Pán Jeskyně - 17. září 2018 18:12
Pán jeskyně Hayate

Už to trvalo týden, co jste se učili povely. Už týden vás Markhole buzeroval za to, že jste měli špatně ohnutý loket, prst nebo že jste si špatně usrali, když jste si usrat konečně mohli.

Stojíte již po snídani, hygieně a krásném ránu před ubykací. Pěkně nastoupení, už dokonce i vypadáte jako normální vojenská jednotka. V dáli vidíte, jak přichází Markhole a za ním jdou další 2 důstojníci s deskami. Markhole a důstojníci mají kolem krku stopky a píšťalky. Už teď je vám jasné, že dnes se buzerovat nebude, rozhodně ne za povely. Dokonce se Markhole i jaks iradostně usmívá, což v některých z vás a vašich druzích vyvolává velmi nepříjemný pocit... takový ten, jak kdyby před znásilněním.

Markhole dokráčí radostně na své místo, ukázkově dá v pravo bok a prohlédne si vás.
,, Tak dobrý ráno bando! Už týden tu do vás hustíme povely, aby jste byli schopni se aspoŇ nějak seřadit a pochodovat snad na úrovni kačátek! Dneska to bude ale jiné. Víte čím je armáda taky proslavená, že se tam dělá krom buzerplacu? Přece OPIČÍ DRÁHA. A věřte, že vy budete skákat jak opice. Budete skákat líp jak ty africký opice, který se snaží dostat na pyrenejský poloostrov! Budete skákat tak dobře, že i opice se budo ustydět a radši začnou chodit po dvou a po zemi!

A co tedy bude následovat? Nyní se vydáte za svým velícím. Ti si vás odvedou na dráhu. Máme jich tu několik. Prvně s vámi dráhu projdou, všichni společně, vysvětlí co se kde a jak dělá. Poslouchejte pořádně. Jestli se u toho někdo zraní nebo bude dělat kraviny, tak si ho vezmu vlastnoručně do parády! Pochybuju, že někdo z vás zvládne dvě kola, ale my z výs chceme mít vojáky a tak dnes poběžíte 5 kol! Jo... 5! Po dnešku to bude vaše oblíneý číslo. Takže... POZOR! K Velícím seřadit! A Pochodem chod!"


všichni se tak nějak seřadíte, jak by řekl Markhole i líp než kačenky a vydáte se k dráze. Tam vám Markhole začne vysvětlovat co a jak. Dráha má asi 2 kilemtry a vždy přibližně po 100 metrech je překážka ( někdy je po 500, někdy třeba po 10 metrech, ale povětšinou tak něja ktěch 100 od sebe). Je zde klasické nadlézání, podlézání a přeskakování klád, přeskakování zdi, plazení v bahně, chození v pneumatikách, prolézačky nad špinavou vodou, úzká lávka nad špinavou vodou, šikmá stěna, lanová stěna ( lanový žebřík, který musíte vylézt a zase slézt), kůly ve vodě ( kůly přibližně 120 cm od sebe a pod níma voda. Pokud minete, dost riskujete, že si narazíte hubu, pro bezpečnost jsou ale okraje kůlů obaleny protiskluzovou pěnou, takže pokud na ně padnete, bude to bolet, ale zuby by vám měly zůstat), šplh po laně na pložinu, kde musíte přelézt přes lanový most ( jdete po jednom laně a v úrovni pasu jsou další dvě na přidržení), pod kterým je samzořejmě zase voda. Z věže se pak hodíte do postroje a musíte slanit dolů, kde máte slalom, následně je 4 metrový vodní příkop, kde uprostřed je lano, na které musíte skočit a zhoupnout se zase na souš a následný doběh. Průměrný voják tuhle trať prý zvládne přibližně za 30 minut. Samozřejmě platí ,že pokud spadnete, musíte dělat překážku znova dokud nepřejdete suší. Poté ja kse běhá na čas, tak každé spadnutí je 30 vteřin navíc. Aby vás nevyhodili z armády, musíte trať zvládnout do 35 minut, vše nad už je vyhazov a pápá súpolečnský život.

Po tomto všem se seřadíte a po minutě vás Markhole vypouští po 4. Běžíte vždy 4 vedle sebe a pak už je na vás zda pomalu či rychle. Jakmile doběhnete, máte prý právo na to si oddychnout, něž sám Markhole zase řekne.

,, No sakra. Slyšel jsem, že tohle je dobrej kolenodrtič a hlavně se na tom nejvíc vypadává. Nezdá se to, ale prý je to náročný jak kráva."
uslyšíte někde ze zadu. Horacio se přidá
,, Serou mě ty nízký překážky... prckové jsou zvýšhodňovaní..."
a při tom se podívá na Derylla, což je 159 cm vysoký latinoameričan. Ten se na něj zamračí
,, AspoŇ máš dlouhý nohy a rychlej krok..."

Pán Jeskyně - 17. září 2018 17:04
Pán jeskyně Hayate

// Tak jako... normal :D Taky jsme zadanej ,tak jsem spíš koukal po té své :D

Elijah Porter Innes - 17. září 2018 16:10
Elijah Porter Innes

// Jsou tam pěkný baby? Ups... :D Asi bych takhle neměl přemýšlet, když už taky tak nějak nejsem sám :D

Garrett T. Winchester - 17. září 2018 11:47
Garrett T. Winchester

//Už se nemůžeme dočkat :D

1 2 3 4 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)