Pouštní planeta Duna (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Pouštní planeta Duna

Pán Jeskyně:

enca

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Pouštní planeta Duna skýtá nejvzácnější surovinu celého známého universa- koření. Toto koření prodlužuje život, umožňuje uvidět budoucnost a také dovoluje civilizacím cestovat vesmírem. O tuto vzácnou a důležitou surovinu svádí boj tři hlavní frakce: Impérium, Gilda a Landsraad. Boj je buď otevřený či naopak prostřednictvím intrik a politických pletich. Dalšími důležitými hráči je sesterstvo Bene Gesserit, ostatní malorody na planetách či svobodní obyvatelé planety Duna - Fremeni, a také společnost CHOAM.
Jakým směrem se bude vyvíjet osud takto rozvržené galaxie? Vydrží Impérium nátlak zvnějšku, získá Gilda monopol na koření, dovede sesterstvo Bene Gesserit svou politiku genetického inženýrství až k tíženému Kwisatz Haderachovi?
Hráči si vyberou jednu z nabídnutých frakcí, za kterou se budou snažit zvítězit v klání, jež bude rozvrženo vlastním příběhem. Orientace podle knihy primárně kvůli reáliím, vztahům mezi frakcemi, mytologii (náboženství) a politických praktik konkrétních frakcí. Příběh se nebude...

Klíčová slova:

Duna, politika, diplomacie, strategie, válka, koření, poušť

Jaké hráče:

Zejména ty, kteří jsou obeznámeni knihou Franka Herberta Duna, aby byli schopni chápat detaily a složitosti rozvrženého vesmíru. Kdo nečetl a alespoň viděl film D. Lynche (či jiná televizní zpracování) také OK. Samozřejmě i ty, kteří mají chuť zažít nové dobrodružství v neprozkoumaném vesmíru, kde koření není jen ochucovadlo pokrmů :-)

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Nástěnka jeskyně je prázdná.
Hráči: (1/6) fox2

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1

Pán Jeskyně - 5. ledna 2020 13:03
Pán jeskyně enca

//Něco?

Pán Jeskyně - 14. listopadu 2019 10:40
Pán jeskyně enca

Setkání se zástupcem Gildy patřilo již spíše k těm formálním. V melanži vznášející se bytost se na prince krátce podívala, poté na dokumenty, které byly schváleny corrinským úředníkem. Koneckonců, Gildaři přeci viděli budoucnost, i když veškerá vlákna ještě neuskutečněné reality, byla spíše předmětem abstraktního vcítění se do možné budoucnosti. Tedy, budoucnost Gildaři neviděli jako konkrétní události chronologicky seřazené, ale spíše cítili, jakým způsobem jednat a kudy se vydat, aby vše dopadlo tak jak má. Gildař proto dávno věděl, že princ Ferrus jednoduše pojede na Dunu.

Jak bylo známé, z planety je nutné vyletět na orbit, kde trůní monstrózní nástroj přepravy Kosmické Gildy.

Maxitrajler.

Vévoda Atreides se jednou nechal prý slyšet, že "Maxitrajler je skutečně obrovský. V jeho prostorách se všechny naše fregaty a transportní lodě ztratí v jednom rohu - budeme jenom malou položkou na přepravním seznamu."
Tento citát si pak nechala Gilda vepsat na všechny maxitrajlery, kterými disponovala, rod Atreidů za tento reklamní slogan získal nemalé výhody.

Bylo nutné, aby se princ vydal do hangáru, kde již nebylo manipulované podnebí, tudíž velká zima.
Teploměr v úřednické místnosti ukazoval venkovní teplotu -150 stupňů Celsia.
Proto bylo potřebné zastavit se v ještě jedné místnosti, kde byl princi předán oblek podobný skafandru, jenž měl za úkol zachovávat teplotu lidského těla po nutnou dobu. Tedy po dobu nalodění se do přepravného plavidla.
Chodbou s princem šlo mnoho lidí, navlečeni do různých uniforem svých rodů, nebo dalších symbolických oděvů. V chodbě bylo poměrně rušno. Lidí bylo opravdu hodně, koneckonců se jednalo o vízové středisko celého Impéria. Bylo by možná zajímavé odhadovat, kam všichni ti lidé letěli. U některých to bylo zřejmé právě podle uniforem, u jiných to naopak vůbec zřejmé nebylo.

Jedním z těch byl i vysoký a útlý muž zahalená v černém hábitu s podivným turbanem na hlavě. Muž v prostoru stanice na Corrinu vypadal velmi nepatřičně. Černý hábit nenesl znaky a symboly žádného z rodů či organizací, nejednalo se tedy ani o vyslance Bene Tleilaxu či obchodního cestujícího CHOAM. O koho tedy šlo? Muž šel tou samou cestou co princ. Jeho chůze byla zvláštní, pravidelná, ale svým zvláštním způsobem. Rozhodně ne takovým, jak tomu bylo u ostatních lidí...

Ferrus Dekko - 9. listopadu 2019 21:15
Ferrus Dekko

"Bohužel máte pravdu." souhlasím klidně s úředníkem. Už před nějakou dobu jsem se s tímto faktem smířil, co jiného mi zbylo, že. "Pracuji na změně." dodám, jelikož očekávám, že se ode mne očekává nějaká dodatek. Úředník prohlásí, že mám nárok jen na jednosměrnou letenku a já překvapeně zamrkám. To myslí, vážně? Jako vím, že mj rod není nejbohatší, ale tohle je nehoráznost. jen taktak tyto slova zbrzdím v hrdle a pohledem propaluji záda vzdalujícího se úředníka. Přitom pomalu balím podklady. Mou pozornost přitáhnou zprávy promítané na obrazovku.

Takže vévoda ATREIDES letí na jednání s Císařem? Hmm zajímavé. Očempak asi jednají. V době mého dědečka by to mému rodu vyslepičil nějaký náš kontakt u dvora. Dnes jsem o většinu těchto přišel. povzdechnu si a jelikož musím vymyslet, co dál.

"Hmm, to by mne zajímalo, co barona vede k přejmenování planety." uvažuji na hlas a vrtím hlavou. Přeci jen přejmenovávání planet se dělá vždy z nějakého konkrétního důvodu a ikdyž je Arakis důležitá jen kvůli melanži přejmenovat jí na Melanž mi příjde poněkud nevhodné. Hlavně by tím vznikl chaos ve spisech a záznamech. znovu zavrtím hlavou a zamířím k odbavovací centrále. Zamířím na Dunu ke zdroji bohatství.

Pán Jeskyně - 7. listopadu 2019 12:49
Pán jeskyně enca

Úředník se podíval na předložené dokumenty. Poté hlavou otočil jiným směrem a hleděl do holografického monitoru, na kterém se zobrazovala různá data. Když si úředník konečně zobrazil to, co hledal, trochu se zakabonil a následně pohlédl zpět na prince Ferruse.
"Váš rod v posledních generacích zaznamenal strmý propad svých podílů firmy CHOAM."

Po sdělení informace se podíval na jeho osobní konto, zdali jej má vůbec připustit k jednání s gildaři. Zakýval souhlasně hlavou a vrátil princi předložené doklady. Poté mlčky ukázal směrem, kde se nacházeli zástupci gildy, se kterými bylo nutné jednat o přepravě.
"Máte na jednosměrnou letenku, pane," dodal ještě úředník a pak vyrazil k dalšímu klientovi.

Gildaři byli snad všude stejní. Podivné polo-lidské a polo-rybí postavy vznášející se v koncentrátu melanže, jenž jim zaručoval jasnovidné schopnosti a tedy i obecnou možnost přepravy vesmírem.

Přestože byla místnost zařízena velmi minimalisticky, až se zdálo, že je spíše prázdná, neopomněli její konstruktéři na zásadní součást každého úřednického prostoru - informační tabule s nejnovějšími zprávami z Impéria.

Jedna z nich hlásala následující:
VÉVODA ATREIDES PŘÍSTÁL NA PLANETĚ KAITAIN A SETKÁ SE S CÍSAŘEM. V JEHO NEPŘÍTOMNOSTI VYŘIZUJE DIPLOMATICKÉ ZÁLEŽITOSTI RODU ATREIDŮ DVORNÍ KONKUBÍNA LADY JESSICA.

Bylo zvykem, že se diplomatické cesty vůdčích osobností velkorodů oznamovaly předem, aby se podle toho mohli cestující zařídit.
Atreidové byl malý, ale silný velkorod. Nejčastěji obývali planetu Caladan, kam měl namířeno i princ Ferrus Dekko.

Další informační displej oznamoval následující:
BARON HARKONNEN ŽÁDÁ IMPERÁTORA O OFICÁLNÍ PŘEJMENOVÁNÍ PLANETY DUNA NA MELANŽ.

Princ Ferrus Dekko měl podle úředníka dostatek financí na cestu pouze jedním směrem. Kterou z planet si tedy vybere? Caladan, nebo Dunu?

Ferrus Dekko - 6. listopadu 2019 17:59
Ferrus Dekko

"Přijel jsem požádat o povolení k přesunu na Arakis a Caladan." odpovím nacvičeným příjemným úsměvem, na něž jsem docela pyšný. "Příjmy s Choam jsou zde." podám úředníkovy vyplněné dokumenty. Toto je jedna ze standardních otázek, které úředníci kladou každému, co zde něco chce. Mám podezření, že jí používají k třídění návštěvníků na ty více a méně důležité.
"Jsem si jist, že rod má na zaplacení poplatků za přepravu." pronesu klidně a zdvořile kývnu směrem k polo-rybí postavy. Jestli se vážně někoho vážně nevyplatí rozlobit je právě gilda. Její navigátoři a lodě jsou jediní, kdo zajišťují přepravu mezi soustavami.
"Ve skutečnosti je další důvod mé návštěvy obnovení přepravních podmínek." informuje navigátora.

Pán Jeskyně - 4. listopadu 2019 16:17
Pán jeskyně enca

Mocný velkorod Corrinů své jméno odvozuje od důležité události, takzvané Bitvy o Corrino, díky které tento velkorod získal svou imperiální moc. Samotná planeta Corrino však nesloužila jako sídlo Imperátora, koneckonců z planety nepocházel. Sloužila jako symbolická hodnota, díky níž byl vážen i samotný rod.
Planeta byla poměrně nehostinná. Pokud se o Duně traduje, že je celá z písku, pak tato planeta byla naopak celá z ledu. Byl to zvláštní úkaz, neboť vesmírem plula v poměrné blízkosti k jediné hvězdě sluneční soustavy. Na planetě se žilo v podzemních základnách, které byly vytesány na několik kilometrů tlustého ledu, jenž obepínal celou planetu. V těchto základnách byly simulovány všechny podnební pásy, o nichž se dochovaly zmínky a popisy z pradávné Terry. Planeta byla obydlena jen z části, Corrinové si planety vážili opravdu jen symbolicky, neboť investice na výstavbu základen poměrně záhy zaškrtili. Samotný rod totiž sídlil na dvou jiných planetách, na Saluse Secundus, rodišti obávaných Sardaukarů, a na planetě Kaitain, jež sloužila jako centrum moci Impéria.

Planeta Corrino sloužila primárně jako administrativní základna, kde se udělovaly víza a dlouhodobé přístupy na další planety Impéria, zároveň na Corrinu sídlili i zástupci Gildy, kteří zprostředkovávali cesty na další planety a místa vesmíru.

Prostor místnosti, kde sedělo mnoho úředníků za stoly na suspenzních židlích, a poletovali od žadatele k žadateli, bylo poměrně chladný. Vysoké stropy dodávaly prostoru, kde ve skutečnosti nebylo nic jiného, než pár úředníků a žadatelů o různé formy povolení pobytu na dalších imperiálních planetách, velmi nehostinný dojem. Přestože za okny místnosti bylo nainstalováno subtropické podnebné pásmo, byla v úřednickém prostoru zima. Nejen fyzická, ale i psychologická. Na zdech místnosti visela kromě mohutného portrétu Padišáha Imperátora také o mnoho menší fotografie elitního císařského planetologa z rodu Kynesů, který se zasadil o to, aby v základnách bylo možné vytvářet umělé podnební pásy.

Jeden z úředníků přiletěl k postávajícímu princi z rodu Dekko. Úředníci měli polo-mentatský výcvik, bylo tedy v podstatě nemožné je jakýmkoliv způsobem ošálit, podat jim falešné doklady, nebo podplatit.
"Princi," promluvil obtloustlý úředník zaražený do své suspenzní židle, "za jakým účelem jste na této planetě? Kam se snažíte dostat? Jaký je vlastnický podíl Vašeho rodu ve firmě CHOAM? A máte na zaplacení poplatku za přepravu zástupcům Gildy?" Po vychrlení několika otázek ukázal prstem na polo-rybí postavu plující v uzavřeném akváriu na kolečkách. To byl zástupce Gildy, rybí muž hovící si v koncentrátu melanže.

Pán Jeskyně - 4. listopadu 2019 15:32
Pán jeskyně enca

Ahoj,

vítám v jeskyni!

Na okraj bych se rád zeptal, jak moc jsi s universem Duny seznámen? Četl jsi knihy, nebo viděl filmová / televizní zpracování?

1


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)