Prokletí ohnivého boha (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Prokletí ohnivého boha

Pán Jeskyně:

Sidar

Systém:

DrD

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Tomu zapadlému kraji se říkalo Meln. Rozlehlou úrodnou pánev odděloval od zbytku Marenského království hustý pás Smolenského hvozdu a jeho izolovanost dokonávaly Pohraniční vrchy táhnoucí se desítky mil k hranicím sousední Rolanské republiky.
Melnu vládli již více jak dvě staletí svobodní páni z rodu Hryznů. Kdysi dávno prý nosili šlechtický titul a mezi lidmi kolovalo mnoho povídaček proč a jak padli u dvora v nemilost. Pravdu však věděli jen sami Hryznové a jeho lidu to bylo vlastně jedno. Byli to dobří páni a o svůj lid a zem se starali k všeobecné spokojenosti.
Centrem bylo svobodné město vybudované na dávných ruinách v meandru říčky, které nikdo neřekl jinak než Rezavá a to pro barvu kamení, které omývala čistá voda přitékající z pohraničních vrchů. Zdejší hornina obsahovala příměs železa, ale to co se dalo, vytěžili již kdysi pradávno. Pozůstatky důlní činnosti prozrazovaly zavalené doly a ruiny rozeseté po širokém údolí. Na jejich základech vzniklo nejen svobodné město Meln, ale i nejedna ves či osada v dalekém okolí.
Dařilo se zde velmi dobře ovoci a ořechům. A obchod s jablky, broskvemi a valšskými ořechy byl hlavním zdrojem a obživy a příjmu. Místní sadaři byli zapálení a vynalézaví a po Malnském malinovém jablku a především ořechu červeňáku byla ve zbytku království velká poptávka. Hryznové dodávali dokonce i na královský dvůr. Co se neprodalo na podzim, doprodávalo se brzy na jaře. Ve starých dolech a prastarých slepeních některé odrůdy bez problému vydržely do jara a přebytky se vypálily. Ořechovka a jablečná pálenka byla oblíbeným nápojem místních.
Vše tu běželo dlouhá léta ve vyjetých kolejích, letošní úroda se zdála být nadprůměrná a doba sklizně se nezadržitelně blížila. Z ničeho nic se však mezi lidmi začala šířit nemoc. Choroba dosud neznámá rychlá a smrtelná. Brzy se ji začalo říkat prokletí ohnivého boha. Proč a zda vůbec byl Maln proklet nikdo nevěděl. Jisté však bylo, že kdo ochořel, tak až na vzácné výjimky během několika málo dnů ve vysokých horečkách, které provázel úporné průjmy a zvracení, zemřel vyčerpáním a dehydratací. Na těle mu zůstaly veliké rudé fleky, připomínající popálení ohněm. Nemoc si nevybírala a nedalo se vysledovat, zda se šíří vzduchem, vodou či dotykem. Zmírali ženy, muži, mladí i staří bez rozdílu. Jak ve městě, tak na odlehlých osadách. Maln zaplnilo naříkání, kvílení a po několika týdnech tíživé a husí kůži nahánějící ticho. Lidé se uzavřeli do svých domovů, málo kdo pochovával mrtvé. A bylo jich více než těch přeživších. Úroda pomalou opadávala pod stromy….
Král vyhlásil nad Malnem karanténu z obavy, aby se choroba nerozšířila do zbytku království. V Smolenském hvozdu armáda zřídila průsek hlídaný lučištníky. Kdo se k průseku přiblížil přivítala ho sprška šípů. Karanténa byla vyhlášena do jara následujícího roku. Nikdo Maln nesměl opustit a ten kdo chtěl dobrovolně vstoupit, se mohl vrátit až karanténa pomine. Nikdo se na pomoc skomírajícím lidem nehrnul. Objevili se jen mniši v černých sutanách, přepásaných rudým špagátem. Říkali si Bratři Torgaillovi a pozůstalým začali nabízet pochovávání mrtvých a posmrtné pomazání. Zarážející bylo, že si za práci nechávali zaplatit pohřební desátek….

Klíčová slova

Tato jeskyně nemá nastavena klíčová slova.

Jaké hráče:

Již domluveno

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Nástěnka jeskyně je prázdná.
Hráči: (3/3) Anach, iveta, Mack

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1 2 3 4 ... 7 ⇒|

Pán Jeskyně - 24. května 2019 08:41
Pán jeskyně Sidar

Sirka jako správný muž činu neřečnil a vyštrachal se po hromadě kamenných kvádrů k otvoru do skály. Kameny se mu pod nohama vrklají, ale žádný nespadl, listí a větévky které do mezer za ty věky napadaly suť zpevnily a ze škvír vyrůstá mech, vřes a lišejník. Sirka poklek na vrcholku haldy, odsunul několik kamenů a zvětšil tak o něco otvor do podzemí.
„Tma jak v řiti. Bude to chtít nějakej šajn.“
Podělil se s vámi voják o překvapivou informaci a zahleděl se po okolí. Nemůžete si nevšimnout, že se začíná pomalu šeřit.
„Já tam du. Vy dějěte jak chcete“ Zaregoval se zpožděním a slezl z hromady dolů a zamířil k Rose
„Jářikal že se bude hodit“ prohodil k ní a zakřenil se…

Carin Lambert - 24. května 2019 07:49
Carin Lambert

Cesta se zdá být nekonečná a já se stále častěji otáčím dozadu, jako bych prohlížela a zároveň počítala, jak dlouho bude trvat cesta zpět. Už nic neříkám, nemá cenu vrčet a ztěžovat si. Vím, že na to nikdo není zvědavý. Ale taky vím, že ta zloba, kdyby... Myšlenku nedokončím, před námi se zjeví tvrz. Zamračím se.

"Proč by měl někdo zůstávat?" Zeptám se a není to útočné, spíš neznám, jak to chodí při záchraných výpravách.

Rose - 23. května 2019 11:18
Rose

Počítá minuty, mohlo jich už pěkných pár uplynout. Jak dlouho už jsou vlastně mimo svou původní trasu? Jestli přijedou za Cariným otcem pozdě... nechce ani myslet na následky, tíže na bedrech za rozhodnutí pomoci Margit se stává stále více nesnesitelnou. Povzdechne si a snaží se nezamotat do ostružiní, které se sem tam zachytne o její oděv.

Cukne v ní vzrušením, když zahlédne tvrz, konečně by mohli být u cíle. Následuje družinu až k zavalenému průchodu a pohledem, který mluví za vše přejede po ostatních. Stopy jednoznačně napovídají, v čem je zakopaný pes. Někdo z nich musí dovnitř, nebo půjdou všichni? Podívá se na Bena
"Půjdu dovnitř." Pronese a pohledem zkoumá díru. "Možná by tu ale někdo měl zůstat.." .. a někdo půjde se mnou. Tuto část věty si pouze domyslí a vyčkává na rozhodnutí ostatních.

Pán Jeskyně - 22. května 2019 13:12
Pán jeskyně Sidar

Následující hodinu jste se prodírali trávou a křovisky po hrbolatém svahu. Obří ztrouchnivělé pařezy sem tam vykukující z bujného porostu prozrazují, že tu byl kdysi hvozd. Zem po jeho vykácení rozryli dřevorubci a následně déšť, který vyplavil měkkou lesní půdu. Podle nově vyrostlé zeleně to mohlo být tak před dvaceti, třiceti lety. Stopy, které vcelku neomylně sleduje Benrir Vás zavedly k rozpukanému skalnatému hřebenu který ční nad okolní porost. Do šedé drolící se skály se zakusují rokle vyplněné suťovisky porostlými ostružiním a břízami. Stopy Vás vedou do jedné z těchto roklin a po chvíli si všimnete, že na jenom zvlášť vysokém skalisku, které se tyčí nad vašimi hlavami jsou zbytky nějaké tvrze. Je to spíše torzo. Stěny na vrcholku skály dosahují do výše sotva dvou sáhů a vše je zarostlé divokou zelení. Pod skalní stěnou vysokou snad deset sáhů je halda zhrouceného kamenného zdiva. Stopy vedou právě tam. Když popojdete blíže uvidíte, že do paty skalní stěny byl kdysi vytesán klenutý průjezd. Nyní je z větší části zavalen ale s vynaložením nevelkého úsilí se do černé díry dospělý člověk protáhne. Není pochyb, že tomu tak učinil právě Borš. Stopy vedou dovnitř, ven už však ne.

Carin Lambert - 23. dubna 2019 09:59
Carin Lambert

Rozhlédnu se kolem. Je to velký kus práce, ale pro mě na tom není nic chvályhodného. Tolik práce pro nic za nic. Dalo by se to nazvat zbytečností a ještě kvůli tomu všemu se tu teď zdržujeme. Pořád jsem nezapomněla a stále mám v hlavě především cestu domů.
"Tak pojďme, cesta je jasná." Pokynu směrem, kterým se někdo prodíral houštím.

Pán Jeskyně - 18. dubna 2019 11:19
Pán jeskyně Sidar

Netrvalo to dlouho a nakonec jste se nahoru dostali všichni. Carin se vyšvihl ladně jako lasička, Rose to uklouzlo a odřela si hřbet ruky. Sirka nahoru nevylezl ladně ale jistě a bez zaváhání. Z vrchu vidíte Boršovo důlní dílo jako na dlani. A musíte uznat, že v jenom člověku toho stihl nakutat dost. Kdesi zdálky zaslechnete šplouchání vody, to se nejspíš hejkal dostal za potok. Stojíte na malém prostranství nad vysokým keřem a bezprostředně kolem vás je hradba zeleně spletené z větévek křoví a nízkých stromků. Ve vysoké trávě je zřetelně vidět jak se někdo po pár krocích protáhl skulinou ve větvích…
„Tak Bene máš to v pazouže snad bude stopa ještě teplá…“
Houkl Sirka směrem k Benovi…

Carin Lambert - 12. dubna 2019 07:40
Carin Lambert

"Fajn" Odpovím s lehkou nervózou v hlase. "Ale jestli budu padat, tak tě stáhnu sebou. Jen abys věděla." Dodám a uculím se stylem, který říká, že bych toho opravdu byla schopná. Nakonec se odhodlám jít první.

Rose - 11. dubna 2019 15:05
Rose

"Bezva, tak jdem." Otočí se na Carin a pokyne k žebřu. "Bež první, budu tě chytat, až se rozhodneš spadnout." Poví s lišáckým úšklebkem a současně naprosto opomene Sirku, který stojí se založenýma rukama opodál. "Polezu hned za tebou." Dodá a hmátne po žebříku, aby jej přidržela.

Benrir - 9. dubna 2019 14:33
Benrir

Jojo
Upřesním Rose
Je tu vysoká tráva, takže jde poznat, že šel od břehu někam dál.

Rose - 9. dubna 2019 13:25
Rose

Zvědavě sleduje Bena při jeho počínání. Když se vyškrábe až nahoru, pokyne hlavou kamsi pod něj, vedle žebříku. "Vypadá to, že tam byl nějáký kámen a ten, kdo se škrábal nahoru ho uvolnil." Komentuje sotva viditelnou díru po balvanu. Potom sjede pohledem níž, k vodě a něco si opět prohlíží. ".. a tady je to nějáké zlomené.." Nejistě houkne k Benovi zpět nahoru a ještě se otočí po Carin a Sirkovi. To už Hejkal dychtivě běží podél břehu, aby našel cestu za svým pánem.

"Nejsem si úplně jistá, že vylezl tam nahoru. Vidíš tam nějáké stopy?" Ruce má založené na hrudi a je zřejmé, že se jí po žebříku vzhůru škrábat nechce. Ještě popojde blíž k vodě, jestli tam není nic dalšího, než jen zlomená větev.

Benrir - 9. dubna 2019 08:33
Benrir

Nahoře si to v rychlosti prohlédnu a usvědčím se, že dolů nikdo neletěl, ale naopak od břehu šel pak dál.
Vylezl až sem. Pojďte
S tím se věnuji upevnění provazu, pokud to už teď není poměrně dobře. Ještě než všichni začnou lézt, rozhlédnu se zvrchu, jestli třeba nezahlédnu, kde dříve v dálce břeh končí a začínají křoviska, kterýma hejkal asi proleze, ale my ne, a dám povel psovi.
Nahoru. Hejkale. Nahoru!
S tím mávám rukou směrem, kde to je jistější. Ještě pár příkazů a pochopí to, že má překážku a musí hledat cestu.

Pán Jeskyně - 8. dubna 2019 15:50
Pán jeskyně Sidar

Ben navázal majzlík na provaz, párkrát s ním zkusmo zatočil a šel na věc. Hned napoprvé se mu lano zamotalo do tenkých větévek křoví a musel ho servat dolů i s kusem zeleně. Majzlík žbluňknul do potoka a za ním se snášel déšť zelených lístků…. K Benrirovu štěstí se ale kdysi naučil dobře vázat uzle a tak improvizované „lano s kotvičkou“ vzápětí vytahuje z vody a druhým pokusem zaklesává do úzké mezery mezi dvěma silnými větvemi. Pak se vyškrábe nahoru, nepůsobí při svém snažení ladně natož pak hrdinsky, nicméně se mu to po chvilce supění povede a může se postavit nahoře na břehu a na chvíli na Vás zhlížet pěkně z výšky.

Sirka beze slova pokyne Carin a Rose ve smyslu dámy mají přednost a založí si ruce na hrudi.

K10 prosím

Benrir - 8. dubna 2019 11:27
Benrir

Moje lano má deset sáhů (snad to je na ten břeh dost), to by mohlo stačit ne? Plán je zkusit ho uvázat kolem majzliku, dostat se pod žebřík a zkusit to hodit nahoru do té skrumáže náletových stromků. Jestli je někde nějaká houšť nad tím žebříkem, kde jich je víc pohromadě, to by bylo, aby se to tam nezaseklo. Pochopitelně je mi jasný házet zboku nad žebřík, kdyby to náhou letělo dolu, páč dostat majzlikem po palici, asi nic moc.

jestli se mi to podaří, prvně zkusím lízt po žebříku bez držení lana a i nad žebříkem bych rád byužil, kde se držel ten přede mnou a lano měl jen jako jištění a občasný přichycení. Až kdyby se mi podařilo vylézt nahoru, teprve bych ho pořádně uvázal pro ostatní, ať se můžou držet.

Rose - 5. dubna 2019 21:28
Rose

Není to krádež? Prakticky vzato už stejně truhlu rozmlátila, načež je pozdě zabývat se morálními otázkami. Vezme lucernu s olejem a do kapes si ještě nacpe sušené maso a ovoce, zkrátka kolik toho pobere. Zbytek nechá ležet, včetně tabáku.

Pobere majzlík a klíny a rozejde se k žebříku, cestou strčí do Bena "Tak co, máš to lano?" I ona by toho starého blázna ráda našla co nejdřív. Začína na něj mít tak trochu vztek a možná že by se mu rozsvítilo v té poblouzněné palici, kdyby ho někdo propleskl? Jestli ho najdou zapadlého a uvězněného v nějáké díře, určitě mu jednu vlepí. Právě se rozhodla. Není to jen tak, aby se člověk sám na vlastní pěst pustil do něčeho takového, chudák Margit! Chlapa zasype hlína s pískem a co pak. Nezodpovědnost. Vzdouvá se v ní rozčilení a tak se zaměří na žebřík a zhodnotí, zdali by nevylezla i bez Benova lana. Už začíná být netrpělivá.

Carin Lambert - 5. dubna 2019 09:44
Carin Lambert

Benův nápad se mi líbí a nebo možná jen prostě chci něco dělat. Protože každé další vykecávání a plánování nás zdržuje.
"To zní jako plán. Takže jdeme na to?" Lehce popohání ostatní k činnosti.

Pán Jeskyně - 1. dubna 2019 11:24
Pán jeskyně Sidar

Rose z bedny vyndala pár ocelových klínů, masivní majzlík. Benrir si může vybrat dle libosti. Když dívka otevře dřevěnou truhličku, zavoní to tabákem, Hejkal zpozorní a štěkne. Kromě trochy troudu a křesadla toho v truhličce víc není. V jednom z vaků jsou zásoby sušeného masa, ovoce a suchary. V druhém je malá lucerna a láhev oleje. Když ji Zahlédne Sirka, houkne směrem k Rose.
„Mohla by se hodit, ber ji…“
V posledním vaku je pak něco co na první pohled vypadá jako směs starého harampádí. Zrezlé kousky kovu, střepy staré nádoby, možná kousky zetlelého dřeva. Víc toho v truhle k nalezení není…

Rose - 27. března 2019 21:24
Rose

Skloní se, aby dovnitř dobře viděla. To, co uvidí, ji příliš nenadchne. Hromada bordelu. Alespoň podle jejího názoru, jen krátce zavadí pohledem o truhličku. Mezitím k ní dorazí Carin a Ben. Zadumaně stojí a ruce má založené na hrudi "Samý harampádí." Řekne nevzrušeně, ale přecijen se znovu skloní a koukne dovnitř. "Něco tu možná bude." S těmito slovy začne nahnilá prkna lámat ručně. Možná až s překvapivou lehkostí, kterou by od dívky nikdo nečekal. Na pažích se jí rýsují svaly, není pochyb o tom, že se jí dostalo tvrdého tréninku a tak pro ni není vylámání pár prken žádná překážka.

Když se jí otvor zdá dostatečně velký, vytáhne z truhly sekerku a natáhne se i pro kusy železa připomínající klíny. V neposlední řadě i pro truhličku, je přecijen zvědavá, co skrývá za překvapení. A když už se s tou truhlou tak namáhala.
A snad by mohla nahlédnout i do vaků? Rukou šátrá v bedně a pozorně sleduje ostatní.
"Tak vám povim, že se to už nějako protahuje." Pokud Borš nebude tam, kde Ben doufá, může to tu být ještě na dlouho. Zkoumavě bleskne pohledem po Carin, určitě se stává víc a víc nervózní, nebo na chvíli zapomněla, že vlastně spěchá?

Benrir - 25. března 2019 12:15
Benrir

Ještě chvíli se motám pod dírama u konstrukcí a pak se vrátím k družině, trochu zmatenej, drbajíc se za uchem.
No, úplně nevim. Fakt chodil hlavně k tomu lešení, to si tu postavil asi novějš i s tou lávkou, ale do díry asi nikam nevlezl, ani sesypaně to nevypadá.
S tím ukážu na žebřík.
Spíš, že se naposled snažil vydrápat úplně na ten vysokej břeh vod vrchu žebříku.
Shodím batoh a začnu v něm štrachat a hledat lano. Zároveň vlastně odpovídám i Carin.
Hele, mně by teď pomoh nějakej pajcr nebo skoba nebo něco, neni tam? Nevim, jestli nahoru fakt vylez nebo sletěl dolu do potoka. I sekerka by stačila. Sirko zvládnul by se tam někdo jako Borš vyškrabat?
Ikdyž to byl asi starší chlap, tak i tak ta makačka tady kolem naznačuje, že něco asi zvládnul.
Zkusím zaháknout lano za některej z těch mladejch stromků a radši si to pojistit, než kdybych se držel jen kořenů a šutrů. Jestli nahoru Boršfakt vylezl, poznám to. Přivážu pak lano pořádně, můžete vylízt pak taky a jdeme hledat dál. Obcházet se mi to fakt nechce, kdovíkde ten břeh končí a jak se skrz to křoví prodřem.

Carin Lambert - 25. března 2019 12:07
Carin Lambert

"Hm.." Zahuhlám na odpověď Sirky a zdám se být zamyšlená. Ze zamyšlení mě vytrhne hlasité otevírání truhly. Pohlédnu Rosiným směrem.
"Našla jsi tam něco, co by mohlo pomoct?" Pomalu se vracím k ní. A zároveň pohledem hledám i Bena s Hejkalem.
"Podívám se tam?" Mávnu směrem k lávce a k místu, kde chlápek kopal naposledy.

Pán Jeskyně - 25. března 2019 08:29
Pán jeskyně Sidar

Rose se pustila do truhly a po chvilce snažení se prolomilo několik prken, které již půjdou ručně vylámat. Vzniklou dírou je možné uvnitř truhly vidět několik lopat, rýč zkrácený krumpáč, lopatku, síto, rýžovací pánev, několik lahví z tmavého skla, pár malých různě plných, povoskovaných vaků a malou jednoduchou truhličku.

Ti ostatní, co se rozhlíží kolem vidí, že se tu Borš činí již dlouho. Staré díry jsou již zarostlé a zhroucené, konstrukce u nich jsou pobořené, nebo spíš polo rozebrané, to co šlo, použil na stavbu lávky k vysokému břehu a lešení. (východně od truhly a je to v nejbližším okolí jediná možnost, jak se dostat na druhů břeh suchou nohou) Zdá se, že tam kutá tenhle rok. Jámy jsou tak sáh na sáh široké a vysoké, hluboké od dvou do tří sáhů. Když do nich nahlídnete nevypadají propadle. Břeh je z naplaveniny písku, oblázků a jemného jílu, který vše drží celkem obstojně pohromadě.

Sirka stojí na místě rozhlíží se, ale vypadá zadumaně, duchem mimo. Po dotazu Carin sebou mírně trhne.
„Šachty, … starý šachty, no ňáký prej v Melnu, ale nejsem vodtamtať… pak Krysí díra, ale všechno vopuštěný starý místa.“
Zahuhlá v odpověď a zadívá se směrem k Benovi, který se pokouší stopovat.
Hejkal se natáhl na pláži a sleduje počínání Rose u tuhly. Šedá obloha se na několika místech protrhla a malou skulinou se prodralo několik paprsků odpoledního slunce, které je zas o něco níž….

1 2 3 4 ... 7 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)