Strážce (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Strážce

Pán Jeskyně:

Torq

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Svět se změnil. Už je to mnoho let, kdy naše hrdé království upadlo v nemilost a pohltilo jej zlo prosakující do našeho světa z odvrácené strany.
Venku už není bezpečno. Kdysi velkolepá města nyní leží v troskách, bezpečných cest je pomálu a v kraji číhá jen těžko představitelné zlo. Kdysi hrdý řád nyní leží v prachu minulosti.
Zůstal jsi jen ty, který kráčíš nebojácně krajem. Nepochopený a osamocený, lovíš stíny z temnot.

Klíčová slova:

Fantasy, Horror

Jaké hráče:

Těžko říct. Hráče mám domluveného, ale případnému rozšíření party se v průběhu děje nebráním. Přednost dám však těm, které znám a vím jak hrají. Každopádně, vše je o domluvě a kdo ví, třeba si padneme do oka...

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Hráči: (1/3) Dante Alighieri

Příspěvky ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

Vypisuje se 20 z celkem 37 příspěvků1 2

Matheas - 6. října 2022 20:37
Matheas

Matheas odsunul prázdnou misku se lžící od sebe po barovém pultu a otřel si pusu. "Díky moc, bylo to dobré. Poslyšte, hostinský, nemáte tu nějaký trh, nebo místo, kde se slézají obchodníci a fachmani? Potřeboval bych doplnit po cestě nějaké zásoby."

Matheas - 8. září 2022 09:21
Matheas

"Dobrá, sejdeme se tu."
Matheas z chýše zamíří k harampádí u jednoho z domů, kam schoval svou brašnu. Naštěstí tam stále byla. Přehodil si ji přes rameno a vyrazil zpět do hostince. Jak se blížil, z jeho oken se ještě svítilo, ale ruch večerní zábavy už z větší části utichl. Rozevřel dveře a vstoupil.

Matheas - 7. září 2022 13:23
Matheas

"To by mohlo stát za pokus... Na dveřích ani oknech nejsou stopy po tom, že by se kdokoli dostával dovnitř proti vůli majitele. Ten někdo to tedy spáchal, aniž by sem vstoupil - nebo byl pánem domu vítán."
Přešel zpět k Lianě.
"Zítra se zkusím poptat, jestli tu nějakého mastičkáře mají. Netušíš, jestli tu měl Bron nějaké přátele, nebo místo, kam rád chodil - kde ho znali? Mohl bych tam zjistit, jestli se Bron posledního večera s někým neviděl.

Matheas - 6. září 2022 19:24
Matheas

Matheas přejde ke stolku se svící. Vůně ze zbytku lahvičky ho přímo praští do nosu.
Hmm, docela zvláštní parfém pro muže...
Sebere ze stolu další svíčku ležící vedle a zapálí ji. Poté se s ní vydá ohledat okna a dveře - zda pachatel nezanechal stopu po svém vniknutí.

Matheas - 6. září 2022 17:09
Matheas

Matheas se procházel potemnělou chajdou, ale nenarážel na nic hmotného, co by ho mohlo navést na další postup.

Zastavil se.

Jestli je to tak, možná bude stát za to najít toho, kdo v tom měl prsty. Od Brona se už nic nedozvím... ale možná, když skřípnu jeho usmrtitele, zjistím, proč byl pro někoho tak nepohodlný... a třeba mi to objasní, proč mě za ním můj učitel poslal.
Otočil se ke dveřím, u kterých stála cizinka.
"Liano - mé jméno je Matheas. Jestli se také snažíš vypátrat, kdo způsobil Bronův předčasný odchod, mohli bychom spojit síly."

Matheas - 1. září 2022 13:38
Matheas

"Hmmm... za záhadných okolností?" Matheas se stále mračil, ale zajiskřilo mu v očích tak, jako by ho sdělení od cizinky spíše zaujalo, než zklamalo.
"Hostinský tvrdil, že Bron zemřel přirozeně ve spánku. Chceš říct, že to bylo jinak?" Dotázal se, a začal si prohlížet místnost, jestli ho něco nezaujme.

Matheas - 27. srpna 2022 12:35
Matheas

Matheas se posadí na zemi a podívá se směrem k osobě, která ho před chvílí držela v šachu. Její vzezření ho evidentně překvapí, a proto ještě na chvilku zaváhá, než se postaví na nohy a dá se do řeči.

"Ve městě, které... bylo... můj domov, jsem byl členem jedné společnosti - Šedé meče. Byla to polovojenská organizace s cílem zastavit šíření zla, které na nás ze všech stran útočilo. Můj účitel,
Leon Ferg, byl jedním ze zakladatelů... a... padl při obraně čtvrti, kde bylo naše sídlo..."

Pozastavil se a zamračil-
"Jak jsem se nad ním v posledních chvílích skláněl, podal mi svůj meč, a řekl - "jsou troufalejší... protože už ví, co máme v plánu... Matheasi... vydej se do Horimu... a najdi Brona... vše ještě není ztraceno... najdi Brona..."... Poté vydechl naposled..."

Matheas - 4. srpna 2022 21:18
Matheas

"Poslal mě za ním můj učitel... nestihl mi říct, proč... můžeš už ze mě laskavě slézt? Snad vidíš, že nemám chuť se s tebou rvát...", zabručel Matheas.

Matheas - 4. srpna 2022 20:35
Matheas

"Dobře, dobře, poslouchej!", vtipný tón v Matheasově hlase ustoupil, a nahradilo ho rozhořčení - "Zatraceně, nejsem žádný zloděj... hledal jsem chlápka jménem Bron... ale už je po smrti... nevěděl jsem, co dál, a tys mi přišla nějak divná... tak jsem tě sledoval... to je všechno..."

Matheas - 2. srpna 2022 17:36
Matheas

Matheas byl docela zaskočen, jakou rychlostí se najednou ocitl zády na podlaze uvnitř potemnělé chajdy. S otevřenými dlaněmi před sebou ho na otázku cizinky nenapadlo nic, než vypotit:
"Eh, šel jsem tak kolem... všiml jsem si, že někdo nechal otevřené okno... tak jsem mu to chtěl říct - v noci už bývá zima... poslyš, ty jsi na ženskou pěkně silná..."

Matheas - 29. července 2022 12:44
Matheas

Matheasovi přišlo ticho nanejvýš podezřelé. Ještě chvíli jen naslouchal, a poté pozvedl hlavu, aby se pokusil nahlédnout dovnitř špinavým oknem domku.

Matheas - 26. července 2022 09:29
Matheas

Matheas sundal tornu ze zad, aby mu nepřekážela, a ukryl ji mezi prázdné bedýnky a další harampádí, které bylo nahromaděné po boku jednoho domu. S mečem na zádech a nožem u pasu se přikrčený vydal k potemnělému domku.
"Hmm, ten hostinský říkal, že Bron bydlel v chajdě. Tohle by sedělo..."

Pán Jeskyně - 25. července 2022 22:48
Pán jeskyně Torq

V rámci možností vyrazíš potichu za postavou v plášti, i když při rychlé chůzi jsi se nedokázal našlapovat bez hluku. Nemělo ale smysl se zbytečně loudat neboť se ti mohla klidně ztratit.
Opatrně nakoukneš z poza rohu a spatří osobu kráčet ulicí kupředu a na konci kolem zahrady opět zmizí, tentokrát v uličce mezi domy. Pospíšíš si nakoukneš znovu zpoza rohu jen abys viděl postavu v plášti vkročit do neosvětleného domu. Dům to byl malý, možná snad jen s jednou místností.

Matheas - 25. července 2022 22:36
Matheas

Matheas se onu osobu jal následovat. Rychlým krokem vyrazil k rohu, kde ji zahlédl, a přitom si hleděl, aby kráčel co možná nejtiššeji.

Matheas - 25. července 2022 22:10
Matheas

Od­chá­ze­jí­cí osoba v pláš­ti vzbu­di­la v Mathe­a­so­vi pra­zvlášt­ní pocit. Vy­tá­hl z kapsy 2 groše a s cvak­nu­tím je po­lo­žil vedle svého ne­do­pi­té­ho piva.
"Za chví­li jsem zpět!", houkl smě­rem k hos­tin­ské­mu, již se­se­da­jíc ze sto­lič­ky. Vy­ra­zil ke dve­řím hos­tin­ce, ote­vřel je, a roz­hlé­dl se, zda ještě uvidí onu osobu.

Matheas - 25. července 2022 21:35
Matheas

Matheas najednou přestal pít a odložil korbel na pult. Chvíli jen zaskočeně zíral před sebe. Nebylo to ani tak smrtí Brona - vzdyť toho člověka nikdy neviděl - právě se mu ale jako kouř rozplynulo jediné vodítko na cestě, která je teď jeho jediným údělem. Když trochu zkrotil mysl, pokusil se pokračovat v konverzaci.
"...Jak se to stalo?", řekl, stále ještě s nepřítomným pohledem.

Matheas - 21. července 2022 07:00
Matheas

Matheas se pousmál: "Nene pane, žoldák nejsem. Ale cestuji sám - a asi víte, jak to venku vypadá. Člověk se o sebe musí umět trochu postarat."
Vzal další korbel a upil z něj trochu.
"Vlastně jsem doputoval až sem za mým kamarádem - Bronem - znáte ho?"
Pronesl, a pokračoval v pití.

Matheas - 19. července 2022 20:32
Matheas

"Jsem z Galtegia... teprve dnes jsem sem dorazil. Na zdraví!", řekl, a pozvedl pití. Hned při prvním loku si Matheas uvědomil, jak je po té dnešní cestě a útěku lesem vyprahlý. První korbel v něm zmizel jako lusknutím prstů. Otřel si pěnu z úst a na pult položil prázdnou nádobu.
"Áách... to je živá voda..."

Matheas - 18. července 2022 07:51
Matheas

Matheas zamířil k baru a usadil se na volnou židli. Snažil se chovat normálně - nebýt středem pozornosti, ale ani se nevkrádat, jako nějaký podivín. Prostě, jako by byl na místě, které viděl už stokrát.

"Dobrej večer..." pozdravil přívětivě barmana. "...jedno pivo."

Matheas - 15. července 2022 11:33
Matheas

Matheas usoudil, že nejlepší bude najít hostinec - pokud tu něco takového mají - a zbytek noci dospat, případně prohodit řeč s někým tam. Rozhlédl se z místa, kde stál, a vnímal, jestli neuvidí stavení, ve kterém by se svítilo, případně se z toho směru neozýval větší ruch.

Vypisuje se 20 z celkem 37 příspěvků1 2


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)