Tetraregálne Impérium (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Tetraregálne Impérium

Pán Jeskyně:

Chrysostom

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Z vôle štyroch Bohov vzniklo ľudské impérium, ktoré sa rozprestiera vo viacerých svetoch aj pláňach existencie. Budeš bojovať pre slávu Impéria alebo budeš vzdorovať, aby ťa spravodlivo rozdrvilo pod svojou zlatou čižmou? Lore v prvom poste jaskyne.

Klíčová slova:

sci-fi/high fantasy

Jaké hráče:

Ľudí s predstavivosťou a pravidelnému prístupu k hraniu. Flexibilné hranie: povaha hry sa bude odvíjať plne od štýlu hrania hráčov.

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Nástěnka jeskyně je prázdná.
Hráči: (0/4)

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1

Pán Jeskyně - 1. dubna 2020 20:01
Pán jeskyně Chrysostom

Napíšte mi s konceptom postavy. Vysvetlím Vám potom, ako na tvorbu.

Pán Jeskyně - 1. dubna 2020 19:54
Pán jeskyně Chrysostom

Tetraregálne impérium ako ústredná sila sveta

Tetraregálne impérium je vrcholom ľudskej civilizácie. Viacero impérií na Zemi vzrástlo a padlo, ale Tetraregálne impérium pretrvalo tritisíc rokov, a za ten čas ovládlo väčšinu planéty, vytvorilo vesmírne kolónie a ambasády v iných svetoch, či svoje zrkadlové verzie v alternatipvnych realitách podrobilo vlastnej vláde.

Impérium je pod vládou štyroch veľkorodov, ktoré boli pri jeho založení a uzavretí ústavného paktu po bitke o Božie schody, kde zostúpil anjelský posol Tetrapanteónu, s tvárou zastretou jasným svetlom a obklopený svätou geometriou a zvestoval, že je bitka naplnením prorotstva, ktoré bolo staršie, ako samotná Terre.

Toto prorotstvo nie je známe nikomu, len štyrom vladárom, ktorým bolo vpálené do myslí a nie je možné ho preložiť do žiadnej ľudskej reči. Je prorotstvom, obradom, návodom, osvietením, obrazcom, zmluvou a pocitom bezhraničnej lásky zároveň, je tým všetkým a je to omnoho viac. Proroctvo je doteraz nažive, v pretrvávajúcom vedomí štaroch kráľov a v Tetrakoronáriu, ktoré dali králi zostrojiť podľa návodu, ktorý vyplynul z proroctva, rovnako, ako v impériu, ktoré bolo ustanovené božou prozreteľnosťou, za bieleho dňa, pred zrakmi štyroch rovných armád, ktoré sa stali bratmi svojich nepriateľov z okamihu na okamih.

Všetky momenty, ktoré sa udiali, kým bolo ustanovené Tetraregálne impérium sa museli stať a slúžili len jeho vzniku a boli ustanovené v proroctve. Všetky momenty, ktoré nasledovali po jeho vzniku, boli zachytené v proroctve.

Rod Benelucia sa vyznačoval svojou tvorivou zručnosťou a logistickou dokonalosťou. Vravelo sa, že v krajoch, ktorým vládnu Beneluciovci, tečú zlaté rieky. Rod Benelucia bol odrazom Nebezkého kováča Filleka z tetrapanteónu, ktorý v nich našiel milované deti. Pod rodom vznikli nádherné sochárske diela, ale aj najkrajšie príklady preimperiálnej architektúry. Ich polia boli úrodné, ich volky boli tučné a ich mestá boli nádherné. Armáda, ktorá tiahla pod vlajkou Benelucia na Božie schody, bola dokonalo zásobovaná a vystrojená a svätý Ignatius Benelucia presne zvážil cenu tejto vojny... a rozumel, že si nemôže dovoliť prehrať.

Rod Grandagara sa vyznačoval silou vôle, vojenskou askézou, dokonalou morálkou a zmyslom pre organizáciu. Grandagarovci prevyšovali bežného človeka o dobré dve hlavy a svojim systémom výchovy a disciplínou voči sebe i svojmu kráľovstvu, dokázali za krátky čas, ako relatívne nový rod ovládnuť veľkú časť polostrova Cisárske srdce. Vojaci milovali Grandagarovcov a Grandagarovci žili životy sojich vojakov a tiahli s nimi do boja v prvých líniách. Svojou udatnosťou a zmyslom pre spravodlivosť dokázali svoju hodnotu Večnému bojovníkovi Malhamitovi z tetrapanteónu. Vravelo sa, že v bitkách zavše posadol svätého Huriela Grandagara, len aby mohol koliť nepriateľov jeho mečom.

Rod Revaut vzišiel z bažinatej zeme, kde vybudoval dedičstvo zázrakov. Nedostatok akýchkoľvek prírodných zdrojov donútil ľudí týchto zemí uprieť oči k nadprirodzenému a nahradiť bohatstvo efektivitou a neštandardnými prístupmi. Zo skromného šamansko-druidského dedičstva, vzrástla dynastia mágov, teológov, filozofov a vedcov. Bol to rod Revaut, ktorý vyprodukoval prvých predchodcov dnešných reva zariadení. Bol to rod Revaut, ktorý zaviedol doktrínu, rozumejúc skutočnosti, že človek sa nesmie nechať nahradiť vlastnými nástrojmi, a musí sa nimi zdokonaľovať, nie degenerovať, podľa ktorej monitorovali a archivovali krv vlastných rodov, vyberali tých najlepších z najlepších do ďalších generácií a nové stroje brali ako výzvu k novým výšinám ľudskej snahy a schopností. Mágia bola len ďalšou technológiou. Ďalším nástrojom, ktorý človeka nesmel stáť jeho mravnosť a zákony. Nikdy neprestali byť pobožní a neprestávali vzdávať obete Bohom a načúvať ich hudbe vo snoch. Ocrit snívajúci, pre ktorého je celý svet živým snom a jeho bdelé oko vidí skutočnosť za skutočnosťou, bol fascinovaný rodom Revaut. Tu i tam im vnukol vynálezy a formuly, tu i tam im dodal nové uhly pohľadu a nové poznatky. Rod Revaut tiahol na Božie schody so strojmi, magickými zbraňami a légiami kúzelníkov, takých mocných, že ozveny ich pochodu miestami cítiť doteraz. Na ich čele: svätý Abu Revaut, arcimág a správca chrámu, sediaci na kráčajúcom tróne.
Svätého Sebastiana Leclaire nazývali porcelánový rytier. Tiahol na čele armády vzbúrencov z krajín ostatných kráľov na chrbte jednorožca, ktorý mu darovala Matka všetkých ruží - Hin. Rod Leclaire vybudoval dvojtvaré kráľovstvo: Na jednej strane kráľovstvo poézie, tradície, hudby, divadla a krásy, na druhej strane kráľovstvo v rukách mužov absolútnej vôle, cieľavedomosti a schopnosti vykonať vyhrať vojny šepkaním a strhnúť históriu za zavretými dverami. Leclairovci nikdy neboli skutočne zradní. Plnili všetky zmluvy do bodky a ich priatelia nikdy netrpeli. K nepriateľom však boli nekompromisní. Sebastian bol kulmináciou storočnej rafinácie svojho rodu. Bol ako dokonalé víno zo starého vinohradu. Vraj ženy pri pohľade na neho dostávali závrate a muži chceli byť jeho priateľmi. Ľudia zaň boli schopní položiť život, len aby si ich všimol, tvrdé srdcia mäkli a peniaze stáli boli menej hodnotné, ako jeho úsmev. Bol patrónom aj tvorcom umenia diplomatom, otcom mnohých detí (oficiálne aj neoficiálne) a bol absolútne presvedčený, že bude víťazstvo jeho. Mnohí velitelia, okrem poddaných rodu Grandagar mienili v ten deň zradiť svojich kráľov pre umné pôsobenie Sebastiana Leclaire a jeho špiónov. Vraj mnohí nebanovali ani keď po uzavretí zmluvy zotli kati ich hlavy.

Rovnako ako sú štyria bohovia Tetrapanteónu spojení naveky v štvorjedinnosti, štyria králi sa spojili bez vojny a zasadli na štyri imperiálne tróny. Podľa inštrukcií vypracovali vedci, mágovia a kňazi Revautovcov podobu trónu a oživili ho mágiou, keď bol postavený.
Podľa inštrukcií proroctva zhotovili najvyberanejší remeselníci Beneluciovcov tróny a koruny.
Podľa inštrukcií, bol huriel Grandagar prvým kráľov, ktorému implantovali jednu zo štyroch korún do mozgu a do duše a podľa inštrukcií prehovoril Sebastian k ľudu Impéria hlasom štyroch kráľov, keď bolo vedomie štyroch kráľov jedno, spojené a dnes už po tisíce rokov uchovávané v štyroch korunách, na štyroch trónoch...

Ako na začiatku, i doteraz vládnu štyri veľkorody impériu a keď zomrie kráľ, je nahradený vybraným mužom veľkorodu. Štyri rodiny, štyri tróny, štyri koruny, štyri božstvá... jedna tetrarchia, jedno impérium, jeden panteón a jeden národ, spojený osou, siahajúcou z nebies, až do pôdy, ktorú osídluje... a jeden svet, ktorého osud je byť dobytý a harmonizovaný pod vládou tetrarchie a ľudských pokolení.

Vzrastu Tetraregálneho impéria predchádzal úpadok a rozpad Únie stromu života - elfskej ríše, ktorá sa rozpadla na základe tragického ambiciózneho experimentu vtedajšieho Slnečného Cisára - Thel’na-nu-esth. Zvyšky Únie impérium rozbilo a elfovia prežívajú v početných malých kráľovstvách, ktoré sú využívané pre svoje technologické znalosti, majú relatívnu autonómiu, ale často vedú s impériom tiché vojny.
Veľká časť elfov sa usídlila v Tieňovej ozvene sveta, kde sa zmenil ich spôsob života a prežívajú ako divoká, aj keď technologicky rozvinutá rasa neustále bojujúcich otrokárov a hedonistov v prísne kastovej spoločnosti, ktorej vládne kráľ s veľkňažkou ich temného panteónu. Nazývajú sa Kas-Arlel. Sú jedinou rasou, ktorá je schopná ťažiť niektoré vzácne materiály v temnom odraze materiálneho vonkajšieho vesmíru. V temnom vesmíre majú vesmírne kolónie, ktoré sú pod neustálym útokom a ktoré svoje ťažobné produkty predávajú za obrovské bohatstvá.

1


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)