Tower of God (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Tower of God

Pán Jeskyně:

Jatorik

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Věž. Mysteriózní, zdmi obklopená, stavba rozměrů tak gigantických, že uvnitř údajně skrývá i nejedno město. Na jejím vrcholku žije povznesená bytost vládnoucí světu neuvěřitelnými silami. Každých tisíc let tento vládce zemře a brána do Věže se krátce otevře všem, kteří by chtěli zaujmout jeho místo. Takové přání se ale splní jen tomu, kdo překoná všechny nástrahy, překážky a výzvy a dostane se až na úplný konec Věže. Odměnou je všechno možné i nemožné.

Klíčová slova:

fantasy, sci-fi, dobrodružství

Jaké hráče:

Aktivní, se zájmem pro hru po fóru.

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku
Nástěnka jeskyně je prázdná.
Hráči: (3/5) Deloran, Elohir, enca

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1

Pán Jeskyně - 26. října 2019 20:19
Pán jeskyně Jatorik

Přihláška samotná

Jméno: To je asi jasné
Národnost: Výběr z národů popsaných níže. Následky tohoto rozhodnutí mohou být různé, zpočátku ale hlavně závisí na startovní výbavě a straně, na které bude hráč začínat.
Profese: Určuje hráčovu výbavu a objasňuje, proč má hráč určité schopnosti a dovednosti.
Magie: Určuje jestli hráč umí ovládat magii a jestli ano, tak kterou. I neschopnost má své výhody.. alespoň v tomto případě.
Atributy: Klasicky jak se postava chová, čeho se bojí, co jí vadí, co má ráda a co ne. Zvyky a závislosti. Případně psychické problémy, atd.
Kouzla a schopnosti: Sem napište co specifického/zvláštního postava umí (např. vaření, plížení, šití atd.) Bojové schopnosti budou přiřazeny podle Profese a kouzla podle Magie.
Životopis: Něco málo o tom, jak se postava doposud měla, co dělala, jak vyrůstala, atd.
Popis: Jak vypadá.
Inventář: Předměty související s potencionální závislostí nebo předměty související s minulostí postavy.

Inventář a Kouzla a schopnosti pro Tuláky probereme přes poštolku.

Pán Jeskyně - 26. října 2019 20:11
Pán jeskyně Jatorik

Informace k přihlášce

Mapa herního světa je taková, jako ta naše.
Ovládat magii umí asi 20% světové populace. Jestli jedinec magii ovládat umí nebo ne je rozhodnuto už při narození a výsledek je většinou závislý na genech rodičů.
Magie funguje tak, že každý kdo ji ovládá je schopen ji použít několikrát za den. Číslo kouzel, které je mág schopen seslat je také určeno při narození. Tvrdým tréningem, výbavou nebo experimenty lze toto číslo ale zvýšit. Rozsah kouzel, které je daný kouzelník schopen seslat závisí na jeho porozumění daného okruhu magie a jeho výbavě.
Tuláci jsou lidé, kteří nepatří k žádnému národu a tudíž nemají konkrétní profesi.

Národnost:

Říše - je řízena jedním člověkem, který ovládá území Afriky skrze náboženství diskriminující magii a její uživatele a odměňuje pracovité a poslušné jedince. Všichni, kteří se nepodrobí jsou popraveni, degradováni na otroky, uvězněni nebo přiřazeni k vojenským jednotkám s nízkou šancí na přežití. Mají druhou největší armádu, která je sice oproti ostatním národům celkově technologicky poměrně zaostalá, ale jejich technologie a výcvik jednotek pro eliminaci mágů, na kterých ostatní národy často závisí, je nejlepší na světě.

Federace - se rozprostírá po území Evropy a je řízena skupinkou vysoce postavených jedinců, jejichž identity jsou přísně tajné. Federace má průměrnou armádu jak ve velikosti, tak v rozsahu výzbroje a výstroje. Chlubí se ale skutečností, že zaměstnává 70% všech mágů na světě.

Konfederace - ovládá území Severní i Jižní Ameriky. Vedení tohoto národu se neustále mění, kvůli neustálím eliminacím vůdců. Poměrně nestabilní země, která má ale ve své sjednocené formě nejpočetnější armádu. Díky mnohým vzácným minerálům a drahým kamenům, které se hojně na území tohoto národa vyskytují jsou ale také nejbohatší.

Aliance - způsob, jakým je Aliance řízena není nikomu úplně jasný. I přesto je ale tento národ vyskytující se na území Asie technicky nejvyspělejší a kriminalita zde prakticky neexistuje.

Profese:

Každý jedinec každé země má na svém průkazu zapsanou svoji profesi. Profese určují na co mají daní jedinci v době války a mimo ni nárok a se dělí následovně:

Střelec - Obyčejný, všestranný voják.
Medik - Voják se zaměřením na podporu a udržování ostatních vojáků naživu.
Inkvizitor - Voják specializovaný na boj s mágy.
Civil - Civilista. Každý jedinec jednoho ze čtyř národů, který nezapadá do předchozích kategorií.

Magie:

Krev - Umění manipulovat nejprve se svou krví, pak ji vytvářet z jiných tekutin, následně z materiálů jiného skupenství a nakonec s krví ostatních.
Život - Umění manipulovat s životní energií jak uživatele samotného, tak ostatních. Zavírání ran. Odstraňování nebo způsobování únavy. Manipulace a tvorba orgánů. Manipulace s vědomím. Způsobování zranění. Instantní zabíjení. Oživování mrtvých.
Energie - Umění ovládat samotnou sílu, která umožňuje všem uživatelům magie magii používat.
Technologie - Umění ovládat veškerou technologii neobvyklým způsobem.
Čas - Umění zrychlovat nebo zpomalovat sebe nebo ostatní. Nahlížet do budoucnosti a minulosti. Zrychlovat nebo zpomalovat chod některých událostí (např. krvácení). Manipulovat s časem okolo uživatele. Manipulovat s časem na globální úrovni.
Prach - Umění používat magii ostatních a manipulovat s efekty magie těch, na které byl prach použit.
Transport - Umění přenášet sebe samého v prostoru. Přenášet ostatní. Přenášet ostatní z jiných dimenzí.

1


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)